Salt la conţinut

Salt la cuprins

4 Risipiţi-vă îndoielile

4 Risipiţi-vă îndoielile

 4 Risipiţi-vă îndoielile

„Puţin credinciosule, de ce te-ai lăsat pradă îndoielii?“ (Matei 14:31)

PROBLEMA. Din când în când, chiar şi discipolii lui Isus au căzut pradă îndoielilor (Matei 14:30; Luca 24:36–39; Ioan 20:24, 25). De fapt, Biblia numeşte lipsa de credinţă „păcatul care ne înfăşoară atât de uşor“ (Evrei 12:1). Apostolul Pavel a scris: „Credinţa nu este bunul tuturor“ (2 Tesaloniceni 3:2). Aceasta nu înseamnă că unii nu pot să aibă credinţă, ci, dimpotrivă, că nu fac nimic pentru a o dobândi. Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei care depun eforturi în acest sens.

SOLUŢIA. Stabiliţi ce anume vă creează îndoieli. De exemplu, discipolul Toma a pus la îndoială faptul că Isus a fost înviat, deşi ceilalţi discipoli au spus că îl văzuseră cu ochii lor.  Toma însă voia o dovadă. Isus i-a oferit mai târziu dovada de care avea nevoie pentru a manifesta o credinţă puternică (Ioan 20:24–29).

Prin intermediul Bibliei, Iehova Dumnezeu ne dă răspunsurile de care avem nevoie pentru a ne risipi îndoielile. De exemplu, mulţi îşi pierd credinţa în Dumnezeu pentru că, direct sau indirect, îl acuză pentru războaiele, violenţa şi problemele care afectează omenirea. Ce spune Biblia în această privinţă?

Dumnezeu nu este conducătorul lumii, iar guvernele umane nu se află sub controlul său. Isus a spus că spiritul invizibil Satan este „conducătorul lumii“ (Ioan 14:30). Satan i-a oferit lui Isus autoritate peste toate regatele pământului în schimbul unui singur act de închinare. Iată ce i-a spus el lui Isus: „Îţi voi da autoritate peste toate acestea şi gloria lor, căci mie mi-a fost dată şi o dau cui vreau eu“. Isus nu a negat că Satan avea această autoritate, ci a spus: „Este scris: «Lui Iehova, Dumnezeul tău, să te închini şi numai pentru el să îndeplineşti un serviciu sacru»“ (Luca 4:5–8). Prin urmare, Satan şi guvernele omeneşti trebuie învinuite pentru suferinţele omenirii, nu Dumnezeu (Revelaţia 12:9, 12).

În curând, Iehova Dumnezeu va îndepărta tot ce cauzează suferinţă. El a instituit deja un Regat, sau un guvern, condus de Fiul său, Cristos Isus, care va guverna omenirea (Matei 6:9, 10; 1 Corinteni 15:20–28). Ca împlinire a profeţiei biblice, vestea bună despre acest Regat este acum predicată pe tot pământul (Matei 24:14). În curând, acest Regat îi va înlătura pe toţi duşmanii şi va elimina toate cauzele suferinţei omenirii (Daniel 2:44; Matei 25:31–33, 46; Revelaţia 21:3, 4).

FOLOASE. Cei care se lasă pradă îndoielilor sunt ca valurile purtate încoace şi-ncolo de „orice vânt de învăţătură prin şiretenia oamenilor“ (Efeseni 4:14; 2 Petru 2:1). Spre deosebire de aceştia, cei care găsesc răspunsuri la întrebările lor pot ‘rămâne neclintiţi în credinţă’ (1 Corinteni 16:13).

Martorii lui Iehova, editorii acestei reviste, ar dori să vă ajute să găsiţi răspuns la întrebările care v-au făcut, poate, să aveţi unele îndoieli. Dacă doriţi, puteţi analiza împreună cu ei învăţăturile Bibliei. În felul acesta, vă veţi întări credinţa în Dumnezeu.

Pentru mai multe informaţii, vezi capitolul 8, „Ce este Regatul lui Dumnezeu“, şi capitolul 11, „De ce permite Dumnezeu suferinţa?“, din cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia? *

[Notă de subsol]

^ par. 10 Publicată de Martorii lui Iehova.

[Legenda fotografiei de la pagina 9]

Cei care găsesc răspuns la întrebările lor au o bază solidă pentru credinţă