Salt la conţinut

Salt la cuprins

2 Dobândiţi o cunoştinţă exactă despre Dumnezeu

2 Dobândiţi o cunoştinţă exactă despre Dumnezeu

 2 Dobândiţi o cunoştinţă exactă despre Dumnezeu

„Aceasta înseamnă viaţa veşnică: să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat.“ (Ioan 17:3)

PROBLEMA. Unii spun că nu există Dumnezeu. Alţii susţin că el este o forţă imensă, impersonală. Cei care cred că Dumnezeu este o persoană reală promovează doctrine contradictorii cu privire la identitatea şi la calităţile lui.

SOLUŢIA. O modalitate prin care putem învăţa mai multe despre Dumnezeu este aceea de a observa creaţia sa. Apostolul Pavel a spus cu privire la Dumnezeu: „Căci calităţile sale nevăzute, da, puterea sa eternă şi dumnezeirea sa, se văd clar de la crearea lumii, deoarece sunt percepute prin lucrurile făcute“ (Romani 1:20). Privind cu atenţie natura, putem înţelege multe despre înţelepciunea şi puterea Creatorului nostru (Psalmul 104:24; Isaia 40:26).

 Totuşi, pentru a dobândi o cunoştinţă exactă despre personalitatea lui Dumnezeu, fiecare om trebuie să facă cercetări în paginile Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu le permitem altora să ne modeleze gândirea, ci să urmăm sfatul Bibliei: „Nu vă mai conformaţi acestui sistem, ci transformaţi-vă prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi constata voi înşivă care este voinţa cea bună, plăcută şi perfectă a lui Dumnezeu“ (Romani 12:2). De exemplu, să luăm în considerare următoarele aspecte importante pe care Biblia le dezvăluie cu privire la Dumnezeu.

Dumnezeu are un nume. Numele lui Dumnezeu apărea iniţial de mii de ori în Biblie. În prezent, multe traduceri includ numele divin în Psalmul 83:18, unde se spune: „Să cunoască, că tu, al cărui nume este Iehova, tu numai eşti cel Preaînalt peste tot pământul“ (Sănta Scriptură, 1874).

Iehova Dumnezeu are sentimente şi nu rămâne indiferent la acţiunile oamenilor. Iată un exemplu: După ce Dumnezeu i-a eliberat pe israeliţi din Egipt, unde fuseseră sclavi, aceştia au ignorat uneori sfaturile lui înţelepte. Răzvrătindu-se, israeliţii „l-au mâhnit“ şi „l-au îndurerat“ pe Dumnezeu“ (Psalmul 78:40, 41).

Lui Iehova îi pasă de fiecare dintre noi. Isus le-a spus discipolilor săi: „Nu se vând două vrăbii pentru un bănuţ? Totuşi, niciuna dintre ele nu cade la pământ fără ştirea Tatălui vostru. Ba chiar şi perii capului vă sunt toţi număraţi. De aceea, nu vă temeţi: Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii“ (Matei 10:29–31).

Dumnezeu nu favorizează o anumită naţiune sau rasă. Apostolul Pavel le-a spus grecilor din Atena că Dumnezeu „a făcut dintr-un singur om toate naţiunile oamenilor, ca să locuiască pe toată faţa pământului“. De asemenea, el le-a spus că Dumnezeu „nu este departe de niciunul dintre noi“ (Faptele 17:26, 27). La rândul său, apostolul Petru a afirmat: „Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice naţiune, omul care se teme de el şi practică dreptatea este primit de el“ (Faptele 10:34, 35).

FOLOASE. Unele persoane „au zel pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoştinţei exacte“ (Romani 10:2). Dacă veţi învăţa ce spune Biblia despre Dumnezeu, nu veţi fi înşelaţi de cei care predau învăţături false, ci veţi putea ‘să vă apropiaţi de Dumnezeu’ (Iacov 4:8).

Pentru mai multe informaţii, vezi capitolul 1, „Care este adevărul despre Dumnezeu?“, din cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia? *

[Notă de subsol]

^ par. 11 Publicată de Martorii lui Iehova.

[Legenda fotografiei de la pagina 6]

O modalitate prin care putem învăţa mai multe despre Dumnezeu este aceea de a observa creaţia sa