Salt la conţinut

Salt la cuprins

1 Întăriţi-vă încrederea în Biblie

1 Întăriţi-vă încrederea în Biblie

 1 Întăriţi-vă încrederea în Biblie

„Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte lucrurile.“ (2 Timotei 3:16)

PROBLEMA. Mulţi consideră că Biblia nu este decât rodul înţelepciunii omeneşti. Unii cred că este inexactă din punct de vedere istoric, iar alţii susţin că sfaturile ei sunt nepractice sau învechite.

SOLUŢIA. Adesea, cei care nu au încredere în Biblie sau neagă valoarea ei nu au făcut personal cercetări în acest sens. Ei pur şi simplu repetă părerile altora. Totuşi, Biblia dă următorul avertisment: „Cel fără experienţă dă crezare oricărui cuvânt, dar cel prevăzător ia aminte la paşii lui“ (Proverbele 14:15).

Prin urmare, în loc să avem încredere oarbă în părerile altora, ar fi mai bine să urmăm exemplul unor creştini din secolul I, care locuiau în Bereea (actualmente, un oraş din nordul Greciei). Bereenii nu acceptau pur şi simplu ceea ce li se spunea. Dimpotrivă, ei aveau reputaţia de persoane care ‘cercetau cu atenţie Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile erau aşa’ (Faptele 17:11). Să analizăm acum pe scurt două motive pentru care putem avea încredere că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.

Biblia este exactă din punct de vedere istoric. De-a lungul timpului, oamenii au contestat, şi contestă în continuare, exactitatea Bibliei. Ei au avut îndoieli cu privire la existenţa unor persoane şi locuri menţionate în Biblie. Totuşi, dovezile au arătat în nenumărate rânduri că astfel de îndoieli sunt nefondate şi că Biblia este demnă de încredere.

De exemplu, unii erudiţi au pus la îndoială existenţa regelui asirian Sargon, menţionat în Isaia 20:1. Totuşi, în anii ’40 ai secolului al XIX-lea, arheologii au descoperit palatul acestui rege. În prezent, Sargon este unul dintre cei mai cunoscuţi regi asirieni.

Unii critici ai Bibliei au pus la îndoială şi existenţa lui Pontius Pilat, guvernatorul roman care a ordonat uciderea lui Isus (Matei 27:1, 22–24). Cu toate acestea, în 1961 s-a descoperit în apropierea  oraşului Cezareea, din Israel, o piatră pe care era gravat numele lui Pilat şi funcţia acestuia.

Numărul din 25 octombrie 1999 al revistei U.S.News & World Report a spus cu privire la exactitatea istorică a Bibliei: „Arheologia modernă atestă într-o manieră extraordinară exactitatea istorică a unor pasaje importante din Vechiul şi Noul Testament, confirmând în esenţă relatările despre patriarhii Israelului, despre exodul israeliţilor din Egipt, despre domnia lui David, precum şi despre epoca în care a trăit Isus“. Deşi credinţa în Biblie nu este condiţionată de nicio descoperire arheologică, este firesc să ne aşteptăm ca Biblia să fie exactă din punct de vedere istoric, întrucât este inspirată de Dumnezeu.

Înţelepciunea practică pe care o conţine Biblia le aduce foloase oamenilor din toate mediile sociale. De exemplu, cu mult înaintea descoperirii microorganismelor şi a rolului lor în răspândirea bolilor, Biblia a recomandat respectarea unor norme de igienă valabile şi în prezent (Leviticul 11:32–40; Deuteronomul 23:12, 13). De asemenea, Biblia conţine sfaturi referitoare la modul în care trebuie să se poarte membrii familiei unii cu alţii. Cei care aplică aceste sfaturi sunt cu adevărat mai fericiţi (Efeseni 5:28—6:4). O persoană care trăieşte conform principiilor Bibliei poate deveni un angajat mai apreciat sau un angajator mai rezonabil (Efeseni 4:28; 6:5–9). Aplicarea principiilor biblice contribuie şi la o bună sănătate afectivă (Proverbele 14:30; Efeseni 4:31, 32; Coloseni 3:8–10). Era de aşteptat ca Dumnezeu, Creatorul nostru să ne dea aceste sfaturi practice.

FOLOASE. Înţelepciunea pe care o găsim în Biblie îl poate face înţelept chiar şi pe omul fără experienţă (Psalmul 19:7). Mai mult, odată ce am dobândit încredere în Biblie, aceasta ne poate ajuta să punem în aplicare cel de-al doilea sfat pentru a avea o credinţă mai puternică. Nicio altă carte nu poate face lucrul acesta.

Pentru mai multe informaţii, vezi capitolul 2, „Biblia, o carte de la Dumnezeu“, din cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia? *

[Notă de subsol]

^ par. 12 Publicată de Martorii lui Iehova.