Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Tată al orfanilor de tată“

„Tată al orfanilor de tată“

 Apropiaţi-vă de Dumnezeu

„Tată al orfanilor de tată“

Exodul 22:22–24

„TATĂ al orfanilor de tată . . . este Dumnezeu în locuinţa sa sfântă“ (Psalmul 68:5). Aceste cuvinte inspirate exprimă un adevăr care atinge inima: Iehova Dumnezeu e sensibil la nevoile celor năpăstuiţi. Cât de preocupat este el de copiii care au rămas fără un părinte înţelegem din Legea dată poporului Israel. Să ne îndreptăm atenţia spre Exodul 22:22–24, pasaj în care Scripturile menţionează pentru prima oară „orfanul de tată“. *

Dumnezeu îşi avertizează poporul: „Să nu asupriţi . . . orfanul de tată“ (versetul 22). Porunca lui Dumnezeu nu era un simplu apel la umanitarism. Un copil care rămânea fără tată, adică fără ocrotitorul şi susţinătorul familiei, era vulnerabil. Însă nimeni nu trebuia ‘să-l asuprească’ în vreun fel. Alte traduceri ale Bibliei redau cuvântul „a asupri“ prin „a abuza“, „a maltrata“ şi „a profita“. Aşadar, în ochii lui Dumnezeu era o greşeală gravă să nedreptăţeşti un orfan.

Iată ce spunea Legea: „Dacă îl vei asupri şi va striga către mine, îi voi auzi negreşit strigătul“ (versetul 23). În acest verset Iehova schimbă persoana, trecând de la plural (în versetul 22) la singular. Prin urmare, porunca trebuia respectată atât de naţiune ca întreg, cât şi de fiecare israelit. Iehova observa situaţia orfanilor, fiind gata să răspundă la strigătul lor după ajutor (Psalmul 10:14; Proverbele 23:10, 11).

Ce avea să facă dacă cineva îi încălca porunca? „Mă voi aprinde de mânie şi vă voi omorî cu sabia“, spune Iehova (versetul 24). Într-o lucrare biblică se arată că prima parte a versetului „înseamnă literalmente «nasul mi se va încinge», expresie idiomatică ce transmite ideea de mânie aprigă“. Să remarcăm că Iehova nu a lăsat corectarea acestor nedreptăţi în mâinile judecătorilor Israelului. Chiar El urma să-şi execute sentinţa împotriva oricui profita de un copil lipsit de apărare (Deuteronomul 10:17, 18).

Iehova nu s-a schimbat (Maleahi 3:6). Câtă compasiune simte el şi faţă de orfanii de azi! (Iacov 1:27) Nu încape îndoială: Tatăl orfanilor de tată se indignează când aceste fiinţe inocente devin victime ale abuzului. Cei răi care exploatează un copil vulnerabil nu vor scăpa de „mânia [Sa] aprinsă“ (Ţefania 2:2). Şi vor şti că „este înfricoşător să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu“! (Evrei 10:31)

[Notă de subsol]

^ par. 1 Expresia „orfan de tată“ apare de circa 40 de ori în Biblie. Deşi termenul ebraic tradus astfel este de gen masculin, principiile referitoare la orfani li se aplică şi fetelor, întrucât Legea mozaică apăra şi drepturile lor (Numerele 27:1–8).