Salt la conţinut

Salt la cuprins

Vă invităm cu căldură!

Vă invităm cu căldură!

DACĂ aţi trecut pe lângă o Sală a Regatului a Martorilor lui Iehova din zona în care locuiţi, v-aţi întrebat probabil ce se petrece înăuntru. Ştiaţi că oricine este binevenit la întrunirile săptămânale care se ţin aici?

Însă poate că aveţi unele întrebări: De ce se întrunesc Martorii lui Iehova? Cum se desfăşoară aceste programe? Ce părere au despre ele vizitatorii care nu sunt Martori?

„Strânge poporul“

Încă din vechime oamenii s-au adunat pentru a învăţa despre Dumnezeu şi a-i aduce închinare. Cu aproape 3 500 de ani în urmă, israeliţilor li s-a spus: „Strânge poporul, pe bărbaţi, pe femei, pe copii şi pe locuitorul străin care este înăuntrul porţilor tale, ca să asculte şi să înveţe, căci trebuie să se teamă de Iehova, Dumnezeul vostru, şi să aibă grijă să îndeplinească toate cuvintele legii acesteia“ (Deuteronomul 31:12). În Israel, tineri şi vârstnici deopotrivă învăţau să asculte de Iehova Dumnezeu şi să i se închine.

Secole mai târziu, după înfiinţarea congregaţiei creştine, întrunirile au continuat să fie o parte însemnată a închinării adevărate. Apostolul Pavel a scris: „Să ne interesăm unii de alţii ca să ne îndemnăm la iubire şi la fapte bune, fără să neglijăm întrunirea noastră, cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alţii“ (Evrei 10:24, 25). Când membrii unei familii petrec timp împreună, relaţiile dintre ei devin mai strânse. În mod asemănător, când creştinii se întrunesc pentru a i se închina lui Dumnezeu, iubirea dintre ei devine mai puternică.

Urmând acest model din Scripturi, Martorii lui Iehova se întâlnesc de două ori pe săptămână la Sala Regatului. Acolo, cei prezenţi sunt ajutaţi să înţeleagă, să preţuiască şi să aplice principiile biblice. Fiecare întrunire are un anumit scop şi, în general, programul se desfăşoară la fel pretutindeni pe glob. Înainte şi după întruniri, cei prezenţi au ocazia să discute şi ‘să se încurajeze reciproc’ (Romani 1:12). Dar cum se desfăşoară aceste întruniri?

Discursul biblic

Discursul biblic

Discursul biblic are loc, de obicei, la sfârşit de săptămână. Deseori, Isus Cristos a ţinut cuvântări în faţa mulţimilor, între care şi binecunoscuta Predică de pe munte (Matei 5:1; 7:28, 29). Apostolul Pavel a vorbit înaintea oamenilor din Atena. (Faptele 17:22–34). Urmând acest exemplu, Martorii lui Iehova organizează discursuri pentru publicul larg. De obicei, aceasta este întrunirea la care cei mai mulţi asistă pentru prima dată.

Programul începe cu intonarea unei cântări din cartea Cântaţi laude lui Iehova. * Cine doreşte se poate ridica în picioare pentru a-şi uni vocea cu ceilalţi participanţi. După o scurtă rugăciune, un vorbitor capabil prezintă un discurs de 30 de minute (vezi  chenarul „Discursuri practice“). Argumentele sale sunt fundamentate pe Scripturi, drept pentru care el invită adesea auditoriul să urmărească în propria Biblie versetele analizate. De aceea, este recomandabil să aduceţi propriul exemplar al Scripturilor sau să solicitaţi unul înainte de întrunire.

Studiul Turnului de veghe

Studiul „Turnului de veghe“

În majoritatea congregaţiilor Martorilor lui Iehova, după cuvântarea publică urmează studiul Turnului de veghe, o discuţie pe marginea unui subiect din Biblie. Durează o oră şi se desfăşoară sub formă de întrebări şi răspunsuri. Studiul îi îndeamnă pe cei prezenţi să urmeze exemplul locuitorilor din Bereea, de pe timpul lui Pavel, care „au primit cuvântul cu cea mai mare însufleţire, cercetând cu atenţie Scripturile“ (Faptele 17:11).

Întrunirea începe cu o cântare. Întrebările puse auditoriului de conducătorul studiului precum şi ideile analizate apar în ediţia de studiu a revistei Turnul de veghe, pe care o puteţi obţine de la Martorii lui Iehova. Iată câteva subiecte dezbătute recent: „Părinţi, educaţi-vă copiii cu iubire!“, „«Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău»“, „În curând, suferinţa va lua sfârşit!“. Deşi la studiu se pun întrebări, nimeni nu este obligat să răspundă. De regulă, comentariile sunt făcute de cei care s-au pregătit, citind textele biblice şi meditând la ideile din articol. Programul se încheie cu cântare şi rugăciune (Matei 26:30; Efeseni 5:19).

Studiul Bibliei în congregaţie

Studiul Bibliei în congregaţie

Într-o seară din cursul săptămânii, Martorii lui Iehova se întrunesc din nou la Sala Regatului pentru un program compus din trei părţi, ce durează 1 oră şi 45 de minute. Prima parte, de 25 de minute, este studiul Bibliei în congregaţie. Cei prezenţi sunt ajutaţi să înţeleagă mai bine Biblia şi să-şi şlefuiască personalitatea, imitând într-o măsură mai mare modul lui Isus de a gândi şi acţiona (2 Timotei 3:16, 17). La fel ca la studiul Turnului de veghe, se pun întrebări, iar cei care doresc participă cu răspunsuri. Auxiliarul de studiu este o broşură sau o carte publicată de Martorii lui Iehova.

Ce rol au materialele bazate pe Biblie? În vechime, Cuvântul lui Dumnezeu nu era doar citit, el era ‘explicat, i se dădea sensul, [oamenii] fiind ajutaţi să înţeleagă cele citite’ (Neemia 8:8). În ultimii ani, cărţi biblice precum Isaia, Daniel şi Apocalipsa (Revelaţia) au fost înţelese mai bine cu ajutorul publicaţiilor studiate la întruniri.

Şcoala de Serviciu Teocratic

Şcoala de Serviciu Teocratic

După studiul Bibliei în congregaţie urmează Şcoala de Serviciu Teocratic. Această întrunire, de 30 de minute, îi ajută pe creştini să-şi perfecţioneze „arta de a preda“ (2 Timotei 4:2). S-a întâmplat vreodată ca un prieten sau chiar copilul dumneavoastră să vă pună o întrebare din Biblie sau despre Dumnezeu la care v-a fost greu să răspundeţi? Şcoala de Serviciu Teocratic vă poate ajuta să folosiţi Biblia pentru a răspunde la întrebări dificile. Astfel putem împărtăşi sentimentele profetului Isaia: „Domnul Suveran Iehova mi-a dat limba celor ce primesc învăţătură, ca să ştiu să-i răspund printr-un cuvânt celui obosit“ (Isaia 50:4).

Şcoala de Serviciu Teocratic începe cu o scurtă expunere bazată pe câteva capitole din Biblie pe care cei prezenţi au fost îndemnaţi să le citească pe parcursul acelei săptămâni. După aceea, vorbitorul îndeamnă auditoriul să facă scurte comentarii pe marginea unor idei utile din citirea repartizată. Apoi, cursanţii înscrişi la şcoală susţin temele pe care le-au pregătit.

Ei citesc un pasaj din Biblie de pe podium sau arată practic cum pot preda o învăţătură biblică. După fiecare temă, un vorbitor cu experienţă evidenţiază aspectele pozitive ale prezentării cursantului, pe baza manualului Să tragem foloase din cursurile Şcolii de Minister Teocratic. După program, el îi poate da cursantului unele sugestii în particular.

Această parte dinamică a programului are menirea de a ajuta atât cursantul, cât şi pe cei din auditoriu să devină cititori, oratori şi învăţători mai buni. Şcoala se încheie cu o cântare bazată pe un pasaj din Biblie, fiind urmată de întrunirea de serviciu.

Întrunirea de serviciu

Întrunirea de serviciu

Întrunirea de serviciu este ultima parte a programului, cuprinzând expuneri, demonstraţii, interviuri şi comentarii. Auditoriul învaţă să predea cu eficienţă adevărul Bibliei. Înainte de a-şi trimite discipolii să predice, Isus a ţinut o întrunire cu ei şi le-a dat instrucţiuni amănunţite (Luca 10:1–16). Astfel, pe deplin pregătiţi pentru lucrarea de evanghelizare, ei au avut multe rezultate frumoase, pe care i le-au relatat lui Isus (Luca 10:17). Discipolii discutau deseori între ei despre experienţele din predicare (Faptele 4:23; 15:4).

Programul întrunirii, ce durează 35 de minute, este prezentat într-un buletin lunar numit Serviciul pentru Regat. Unele subiecte analizate recent sunt: „Să-i aducem lui Iehova închinare ca familie“, „De ce continuăm să revenim“, „Să-l imităm pe Cristos în predicare!“. Programul se încheie cu o cântare, după care un membru al congregaţiei rosteşte o rugăciune.

Părerile vizitatorilor

Membrii congregaţiei doresc să îi facă pe toţi să se simtă bineveniţi. De exemplu, Andrew auzise multe lucruri rele despre Martorii lui Iehova, dar când a venit prima dată la o întrunire a rămas uimit de modul în care a fost primit. „Era o plăcere să te afli acolo“, spune el. „Toţi erau prietenoşi şi mi-au arătat interes!“. Ashel, o adolescentă din Canada, este de aceeaşi părere: „Programul a fost captivant şi mi-a fost uşor să-l urmăresc“.

José, din Brazilia, era cunoscut ca un om agresiv. Cu toate acestea, a fost invitat la o întrunire de la Sala Regatului. „Cei de acolo m-au primit cu multă căldură, deşi ştiau cine sunt“. Atsushi, din Japonia, îşi aminteşte: „Trebuie să recunosc că la prima întrunire m-am simţit un pic stingher. Însă mi-am dat seama că eram înconjurat de oameni normali, chiar prietenoşi“.

Vă aşteptăm!

După cum arată comentariile de mai sus, participarea la întruniri vă poate aduce multe foloase. Veţi învăţa despre Dumnezeu şi, prin intermediul Scripturilor, Iehova vă va arăta ‘ce vă este de folos’ (Isaia 48:17).

Intrarea este liberă şi nu se face colectă. Aţi dori să asistaţi la o astfel de întrunire? Vă invităm cu căldură!

^ par. 10 Toate publicaţiile la care se face referire în acest articol sunt editate de Martorii lui Iehova.