Salt la conţinut

Salt la cuprins

Acceptă Dumnezeu toate religiile?

Acceptă Dumnezeu toate religiile?

 Acceptă Dumnezeu toate religiile?

Cum răspund oamenii:

▪ „Toate religiile duc la Dumnezeu.“

▪ „Nu contează ce crezi cât timp eşti sincer.“

Cum a răspuns Isus:

▪ „Intraţi pe poarta cea strâmtă, căci largă şi spaţioasă este calea care duce la distrugere şi mulţi sunt cei ce intră pe ea, în timp ce strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o găsesc.“ (Matei 7:13, 14) Isus nu considera că toate religiile duc la Dumnezeu.

▪ „Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în numele tău, n-am scos noi demoni în numele tău şi n-am făcut noi multe lucrări de putere în numele tău?» Şi totuşi, atunci le voi mărturisi: Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la mine, voi, lucrători ai nelegiuirii!“ (Matei 7:22, 23) Isus nu-i aprobă pe toţi cei care pretind că-l urmează.

OAMENII credincioşi ţin mult la convingerile şi tradiţiile lor. Însă ce-ar trebui să facă dacă învăţăturile în care cred nu sunt în armonie cu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu? Adresându-se conducătorilor religioşi, Isus a subliniat cât de periculos este să urmăm tradiţii omeneşti: „Aţi anulat cuvântul lui Dumnezeu din cauza tradiţiei voastre“. Apoi a citat următoarele cuvinte ale lui Dumnezeu: „Poporul acesta mă onorează cu buzele, dar inima lor este departe de mine. În zadar mi se închină ei, fiindcă îi învaţă pe oameni doctrine care sunt porunci omeneşti“ (Matei 15:1–9; Isaia 29:13).

Însă la Dumnezeu nu contează doar convingerile, ci şi faptele noastre. Iată ce spune Biblia despre oamenii care pretind că I se închină: „Ei declară public că îl cunosc pe Dumnezeu, dar îl reneagă prin lucrările lor“ (Tit 1:16). Iar despre majoritatea celor de azi, ea afirmă: „În locul închinării la Dumnezeu, vor prefera plăcerile, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Să nu ai nimic de-a face cu ei“ (2 Timotei 3:4, 5, Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Este bine să fim sinceri, dar nu e suficient. Aceasta pentru că cineva poate crede cu sinceritate într-o învăţătură greşită. Avem deci nevoie de cunoştinţă exactă despre Dumnezeu (Romani 10:2, 3). Trebuie să ne-o însuşim şi să trăim potrivit ei ca să-I fim plăcuţi (Matei 7:21). Prin urmare, religia adevărată presupune motivaţii sincere, convingeri corecte şi acţiuni drepte. Iar a acţiona drept înseamnă a înfăptui zi de zi voinţa lui Dumnezeu (1 Ioan 2:17).

Doriţi să aflaţi mai multe despre Dumnezeu aşa cum ni-l înfăţişează Scripturile? Martorii lui Iehova se vor bucura să studieze gratuit Biblia cu dumneavoastră.

[Text generic pe pagina 9]

Religia adevărată presupune motivaţii sincere, convingeri corecte şi acţiuni drepte