Salt la conţinut

Salt la cuprins

Rolul Mariei în scopul lui Dumnezeu

Rolul Mariei în scopul lui Dumnezeu

 Rolul Mariei în scopul lui Dumnezeu

ÎN TIMP ce Isus vorbea unei mulţimi, o femeie a spus cu glas tare: „Fericit este pântecele care te-a purtat şi sânii pe care i-ai supt!“. Dacă Isus ar fi vrut ca mama lui să fie venerată, acum ar fi avut o ocazie excelentă de a încuraja închinarea la Maria. Dar el a zis: „Nu, ci mai degrabă: Fericiţi sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu şi îl respectă!“ (Luca 11:27, 28).

Isus nu i-a acordat niciodată mamei sale o onoare deosebită şi nici nu şi-a îndemnat discipolii să facă acest lucru. Dar atunci de ce i se închină Mariei atât de mulţi credincioşi sinceri? Să analizăm în lumina Sfintelor Scripturi câteva dintre învăţăturile larg răspândite despre mama lui Isus.

„Plină de har“, „binecuvântată . . . între femei“

Când a anunţat-o pe Maria care avea să fie rolul ei în scopul lui Dumnezeu, îngerul Gabriel a salutat-o: „Pacea să fie cu tine, femeie căreia i s-a arătat o mare favoare! Iehova este cu tine“ (Luca 1:28). O altă traducere a acestui salut este: „Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul să fie cu tine“. La scurt timp după aceea, Elisabeta a întâmpinat-o pe Maria adresându-i următoarele cuvinte: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău!“ (Luca 1:42). Reiese oare de aici că Maria trebuie să fie venerată?

Nu. Deşi aceste cuvinte au fost introduse într-o rugăciune pe care catolicii i-o adresează Mariei, Biblia nu lasă să se  înţeleagă că ar trebui să ne rugăm ei. Îngerul Gabriel şi Elisabeta au recunoscut privilegiul Mariei de a-l naşte pe Mesia, totuşi Scripturile nu ne îndeamnă să ne rugăm mamei lui Isus. Când discipolii l-au întrebat pe Isus cum să se roage, el le-a zis că rugăciunile trebuie adresate Tatălui său. De fapt, celebra rugăciune-model dată de Isus începe astfel: „Tatăl nostru care eşti în ceruri“ (Matei 6:9).

Se numără printre regi

Potrivit altei învăţături larg răspândite, Maria ar fi acum „Regina Cerului“. Deşi nu-i acordă acest titlu, Biblia spune despre Maria că are un loc special în cer. Despre ce e vorba?

Isus a arătat că unii dintre discipolii săi fideli aveau să guverneze alături de el în Regatul său (Luca 22:28–30). Isus le va da celor aleşi autoritatea de a sluji ca „preoţi pentru Dumnezeul nostru; şi ei vor domni ca regi peste pământ“ (Revelaţia 5:10). Biblia ne ajută să tragem concluzia că Maria se află printre cei cărora li s-a acordat această onoare deosebită. De unde ştim acest lucru?

Probabil vă amintiţi că, după moartea lui Isus, Maria ‘stăruia în rugăciune’ alături de discipolii lui Isus şi de fraţii lui. Cu o ocazie, se adunaseră în acest scop aproximativ 120 de discipoli, între care şi „unele femei“ (Faptele 1:12–15). Biblia spune că ‘sărbătoarea Penticostei începuse deja şi că toţi erau împreună în acelaşi loc’ când spiritul sfânt al lui Dumnezeu s-a revărsat asupra lor, dându-le capacitatea de a vorbi în limbi străine (Faptele 2:1–4).

Faptul că Maria s-a aflat printre cei astfel binecuvântaţi demonstrează că ea şi alte femei care au primit spiritul sfânt au fost alese pentru a face parte din Regatul ceresc al lui Isus. Aşadar, avem toate motivele să credem că Maria se află în prezent alături de Isus în glorie cerească (Romani 8:14–17). Să vedem în continuare unele dintre privilegiile pe care ea şi ceilalţi coregenţi ai lui Isus le vor avea în realizarea scopului lui Dumnezeu.

Minunate binecuvântări

Cartea biblică Revelaţia ne dezvăluie că 144 000 de oameni aveau să fie înviaţi la glorie cerească pentru a sluji alături de Isus ca regi şi preoţi (Revelaţia 14:1, 4; 20:4, 6). În calitate de preoţi, ei vor aplica valoarea jertfei lui Isus asupra tuturor oamenilor ascultători aducându-i la perfecţiune fizică, morală şi spirituală (Revelaţia 21:1–4). Cât de frumos va fi când toţi închinătorii loiali ai lui Iehova vor trăi acele timpuri! *

Maria a avut şi are un rol însemnat în împlinirea scopului lui Iehova. Prin umilinţa, credinţa, ascultarea şi devotamentul ei ca mamă, dar şi prin perseverenţa ei în încercări, Maria ne-a lăsat un excelent exemplu. Datorită rolului ei, de a-i da naştere lui Mesia şi de a revărsa binecuvântări eterne asupra omenirii, Maria merită respectul nostru profund.

Dar cel mai important lucru pe care îl învăţăm din exemplul Mariei este că ea, precum şi ceilalţi slujitori fideli ai lui Dumnezeu, i se închină doar lui Iehova, nu altor dumnezei. Maria îşi uneşte glasul cu ceilalţi coregenţi ai lui Cristos din cer proclamând: „A Celui care stă pe tron [Iehova Dumnezeu] şi a Mielului [Isus Cristos] să fie binecuvântarea, onoarea, gloria şi puterea pentru totdeauna şi veşnic!“ (Revelaţia 5:13; 19:10).

[Notă de subsol]

^ par. 13 Pentru informaţii suplimentare referitoare la aceste binecuvântări, vezi capitolul 8 al cărţii Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicată de Martorii lui Iehova.

[Text generic pe pagina 10]

Maria ne-a lăsat un exemplu de umilinţă, credinţă şi ascultare