Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cine poate cunoaşte viitorul?

Cine poate cunoaşte viitorul?

 Cine poate cunoaşte viitorul?

„Eu sunt Cel Divin . . . , Cel ce spune de la început sfârşitul şi din timpuri străvechi lucrurile care n-au fost încă făcute.“ (Isaia 46:9, 10)

ÎN ACESTE timpuri de instabilitate politică, financiară şi socială, analiştii studiază istoria şi tendinţele actuale încercând să înţeleagă ce ne rezervă viitorul. Unii oameni, complet dezorientaţi în viaţă, se îndreaptă spre astrologie sau spiritism, dar sunt adesea dezamăgiţi de ceea ce află. Chiar e cu neputinţă să ştim ce se va întâmpla cu această lume, cu familia noastră şi cu noi personal? Poate prezice cineva viitorul?

În cuvintele de mai sus, adresate profetului Isaia, Dumnezeul Atotputernic, Iehova, descrie propria capacitate de a prezice viitorul. Prin intermediul lui Isaia, Dumnezeu a prezis eliberarea israeliţilor din captivitatea babiloniană şi întoarcerea lor pentru a reconstrui Ierusalimul şi templul. Cât de exactă a fost profeţia? Cu aproximativ 200 de ani înainte de împlinirea ei, Isaia a precizat numele celui ce avea să cucerească Babilonul: Cirus. Mai mult, Isaia a descris strategia lui Cirus: avea să devieze apele fluviului Eufrat, ce apărau oraşul. El a mai prezis că uriaşele porţi ale cetăţii urmau să fie lăsate deschise din neglijenţă, Cirus cucerind astfel cu uşurinţă oraşul (Isaia 44:24—45:7).

Spre deosebire de Dumnezeu, omul nu are capacitatea de a cunoaşte viitorul. „Nu te lăuda cu ziua de mâine, fiindcă nu ştii la ce va da naştere această zi“, a scris înţeleptul rege Solomon (Proverbele 27:1). Aceste cuvinte sunt valabile şi azi. Omul nu poate şti nici măcar ce-i aduce ziua de mâine. Prin ce se deosebeşte însă Dumnezeu? El înţelege pe deplin tot ce a creat, inclusiv natura umană. Dacă vrea, Dumnezeu poate prevedea cu exactitate cum vor acţiona oameni sau chiar naţiuni. Mai mult, el poate controla deznodământul evenimentelor, fără ca cineva să-i stea împotrivă. Când prezice ceva prin profeţii săi, el devine „Cel ce face să se împlinească cuvântul slujitorului său, Cel ce îndeplineşte sfatul mesagerilor“ (Isaia 44:26). Numai Iehova Dumnezeu poate face o asemenea afirmaţie.

Deşi Isaia a trăit cu mai bine de 700 de ani înainte de Isus, promisul Mesia, el a profeţit venirea acestuia. Începând din secolul al XVIII-lea însă, criticii Bibliei au contestat autenticitatea cărţii lui Isaia. Ei susţineau că profeţiile lui Isaia nu erau autentice, considerând că au fost consemnate de altcineva după ce evenimentele descrise s-au întâmplat. Aşa să fie oare? În 1947, într-o peşteră din apropierea Mării Moarte, s-au descoperit mai multe suluri, printre care şi o copie a cărţii lui Isaia. Erudiţii au stabilit că această copie fusese scrisă cu peste o sută de ani înainte de naşterea prezisului Mesia, sau Cristos. Biblia a dezvăluit într-adevăr viitorul!

 Isaia şi alţi scriitori ai Bibliei nu puteau prezice evenimente doar pe baza propriei înţelepciuni. De fapt, ei „au vorbit de la Dumnezeu, fiind purtaţi de spiritul sfânt“ (2 Petru 1:21). În articolele următoare, vom examina unele detalii din viaţa lui Isus profeţite de Isaia, dar şi unele evenimente despre care Isus şi discipolii lui au profeţit că vor avea loc în zilele noastre şi în viitorul apropiat.