Salt la conţinut

Salt la cuprins

În curând, un paradis!

În curând, un paradis!

 În curând, un paradis!

„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.“ (Matei 6:9, 10, Cornilescu, 1996)

ACEASTĂ rugăciune cunoscută de mulţi ca „Tatăl nostru“ conţine un mesaj de speranţă pentru omenire. De ce putem spune lucrul acesta?

După cum se arată în rugăciune, Împărăţia, sau Regatul, lui Dumnezeu va face ca voinţa divină să fie înfăptuită pe pământ, aşa cum este înfăptuită în cer. Iar voinţa divină este să fie restabilit Paradisul (Revelaţia 21:1–5). Dar ce este Regatul lui Dumnezeu şi cum va restabili el Paradisul pe pământ?

Un guvern real

Regatul lui Dumnezeu este un guvern real. Pentru a funcţiona, orice guvern are nevoie de conducători, de legi şi de supuşi. Îndeplineşte Regatul lui Dumnezeu aceste cerinţe? Să vedem cum răspunde Biblia la următoarele trei întrebări:

Cine sunt cei care vor guverna în Regatul lui Dumnezeu? Iehova Dumnezeu este Suveranul universului (Isaia 33:22). El l-a numit conducător al Regatului pe Fiul său, Isus Cristos (Matei 28:18). Sub îndrumarea lui Iehova, Isus a ales un număr limitat de persoane „din orice trib, limbă, popor şi naţiune“ pentru a domni cu el „ca regi peste pământ“ (Revelaţia 5:9, 10).

Ce legi trebuie să respecte supuşii Regatului lui Dumnezeu? Unele dintre aceste legi, sau porunci, presupun acţiuni concrete. Isus a arătat care sunt cele mai importante legi când a spus: „«Să-l iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată  mintea ta». Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. A doua, asemenea ei, este: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi»“ (Matei 22:37–39).

Alte legi presupun ca supuşii Regatului lui Dumnezeu să evite anumite acţiuni. De exemplu, Biblia afirmă cât se poate de clar: „Nu vă înşelaţi; nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici cei adulteri, nici cei afemeiaţi cu ei înşişi, nici homosexualii, nici hoţii, nici cei lacomi de bani, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 6:9, 10, Cornilescu, 1996).

Cine sunt supuşii Regatului lui Dumnezeu? Isus i-a asemănat pe supuşii Regatului lui Dumnezeu cu oile. El a spus: „Ele vor asculta glasul meu şi vor fi o singură turmă cu un singur păstor“ (Ioan 10:16). Pentru ca o persoană să se numere printre supuşii Regatului lui Dumnezeu nu este suficient să spună că îl urmează pe Păstorul cel bun, Isus; ea trebuie să respecte poruncile lui. Iată ce a spus Isus: „Nu oricine îmi zice: «Doamne, Doamne» va intra în regatul cerurilor, ci acela care face voinţa Tatălui meu care este în ceruri“ (Matei 7:21).

Prin urmare, supuşii Regatului lui Dumnezeu folosesc şi onorează numele divin, Iehova, aşa cum a făcut şi Isus (Ioan 17:26). Ei respectă porunca lui Isus de a-i învăţa pe alţii despre ‘vestea bună’ referitoare la Regat (Matei 24:14; 28:19, 20). De asemenea, ei manifestă cu adevărat iubire unii faţă de alţii (Ioan 13:35).

‘Distrugerea celor ce distrug pământul’

Condiţiile existente astăzi în lume sunt o dovadă că, în curând, Regatul lui Dumnezeu va acţiona pentru a aduce schimbări radicale pe pământ. De ce putem afirma lucrul acesta? Cu două mii de ani în urmă, Isus a vorbit despre un semn complex, care avea să indice că „regatul lui Dumnezeu este aproape“ (Luca 21:31). Aşa cum s-a arătat în articolul anterior, elementele ce compun acest semn sunt în prezent cât se poate de evidente pe întregul pământ.

Ce urmează să se întâmple? Isus răspunde astfel: „Atunci va fi un necaz mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum, nu, şi nici nu va mai fi“ (Matei 24:21). Nu este vorba despre o catastrofă provocată de oameni, ci despre o acţiune a lui Dumnezeu prin care ‘îi va distruge pe cei ce distrug pământul’ (Revelaţia 11:18). Oamenii răi, al căror egoism a adus planeta în pragul distrugerii, „vor fi nimiciţi de pe pământ“. Dar cei ireproşabili, care îi slujesc lui Dumnezeu aşa cum doreşte el, „vor rămâne pe [pământ]“ (Proverbele 2:21, 22).

Iehova Dumnezeu are toate motivele să ia măsuri drastice. Pentru a înţelege mai bine lucrul acesta, să ne gândim la următoarea ilustrare: Imaginaţi-vă că sunteţi proprietarul unei clădiri cu apartamente. Unii chiriaşi se comportă civilizat şi ţin cont de cei din jur, plătesc chiria şi au grijă de locuinţă. Însă alţi chiriaşi sunt egoişti şi se comportă ca nişte vandali; ei nu vor să plătească chiria şi provoacă stricăciuni. În pofida avertismentelor repetate, aceştia persistă în conduita lor rea. Ca proprietar, ce aţi face? Cu siguranţă, i-aţi da afară pe chiriaşii care creează atâtea probleme.

În mod asemănător, în calitate de Creator al pământului şi a tot ce există pe el, Iehova Dumnezeu are dreptul de a decide cine să locuiască aici (Revelaţia 4:11). Scopul declarat al lui Iehova este acela de a-i înlătura de pe pământ pe oamenii răi, care ignoră voinţa sa şi încalcă drepturile semenilor lor (Psalmul 37:9–11).

Restabilirea Paradisului

În curând, pământul va fi guvernat de Regatul lui Dumnezeu, condus de Isus Cristos. Isus a numit acest nou început „reînnoirea tuturor lucrurilor“ (Matei 19:28, Cornilescu, 1996). Cum va fi atunci viaţa pe pământ? Iată ce promite Biblia:

 Psalmul 46:9. „El face să înceteze războaiele până la marginile pământului.“

Isaia 35:1. „Pustiul şi ţinutul fără apă vor exulta, iar câmpia aridă se va bucura şi va înflori ca şofranul.“

Isaia 65:21–23. „Aleşii mei se vor folosi din plin de lucrarea mâinilor lor. Nu se vor osteni în zadar, nici nu vor aduce pe lume copii pentru necaz.“

Ioan 5:28, 29. „Vine ceasul când toţi cei din mormintele de amintire vor auzi glasul [lui Isus] şi vor ieşi afară.“

Revelaţia 21:4. „[Dumnezeu] va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi.“

Motive pentru a crede promisiunile Bibliei

Credeţi ceea ce promite Biblia? Biblia a profeţit că mulţi nu vor crede. Ea spune: „În zilele din urmă vor veni batjocoritori . . . care vor umbla după dorinţele lor şi care vor zice: «Unde este promisa lui prezenţă? De fapt, din ziua în care strămoşii noştri au adormit în moarte, toate lucrurile continuă exact ca de la începutul creaţiei»!“ (2 Petru 3:3, 4). Dar aceşti batjocoritori se înşală amarnic. Observaţi în continuare patru dintre motivele pentru care putem crede ceea ce spune Biblia:

1) Şi în trecut Dumnezeu a luat măsuri împotriva celor răi. Un exemplu în acest sens este Potopul din zilele lui Noe (2 Petru 3:5–7).

2) Cuvântul lui Dumnezeu a prezis cu exactitate ceea ce se întâmplă astăzi pe pământ.

3) Nu este deloc adevărat că „toate lucrurile continuă exact ca de la începutul creaţiei“. Degradarea socială, morală şi a mediului a atins cote fără precedent.

4) ‘Vestea bună despre regat’ este predicată în prezent pe tot pământul, ceea ce arată că ‘sfârşitul va veni’ în curând (Matei 24:14).

Martorii lui Iehova vă invită să studiaţi Biblia împreună cu ei ca să învăţaţi mai multe despre speranţa vieţii veşnice (Ioan 17:3). Da, omenirea are perspectiva unui viitor minunat sub domnia Regatului lui Dumnezeu. În faţă ne stau cele mai bune vremuri. Vă veţi bucura şi dumneavoastră de ele?

[Text generic pe pagina 7]

Cei ce spun că lucrurile vor rămâne aşa cum au fost dintotdeauna se înşală amarnic

[Legenda ilustraţiei de la pagina 8]

Te vei bucura şi tu de acest viitor minunat?