Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să ne alegem cu atenţie tovărăşiile în aceste zile din urmă

Să ne alegem cu atenţie tovărăşiile în aceste zile din urmă

„Tovărăşiile rele strică obiceiurile folositoare.” (1 COR. 15:33)

CÂNTĂRILE: 73, 119

1. În ce perioadă trăim?

TRĂIM timpuri foarte grele. Din 1914, când au început „zilele din urmă”, situaţia mondială s-a înrăutăţit mai mult decât în orice altă perioadă din istorie (2 Tim. 3:1-5). Putem fi siguri că lucrurile vor continua să se înrăutăţească, deoarece Biblia a profeţit că „oamenii nelegiuiţi şi impostorii vor merge din rău în mai rău” (2 Tim. 3:13).

2. Prin ce se caracterizează divertismentele din această lume? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

2 Pentru a se destinde, mulţi oameni vizionează sau fac lucruri care sunt violente, imorale, spiritiste sau nepotrivite din alte puncte de vedere. De exemplu, internetul, programele TV, filmele, cărţile sau revistele prezintă deseori violenţa şi imoralitatea într-o lumină favorabilă. Comportamentul considerat cândva inacceptabil chiar a fost legalizat în unele locuri. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu aprobă o astfel de conduită. (Citeşte Romani 1:28-32.)

3. Cum îi consideră lumea pe cei care trăiesc în armonie cu normele lui Dumnezeu?

 3 În secolul I, continuatorii lui Isus au evitat divertismentele violente şi imorale. Din acest motiv, dar şi pentru că trăiau în armonie cu normele lui Dumnezeu, cei din jur îi denigrau şi îi persecutau. Apostolul Petru a scris: „Fiindcă nu mai alergaţi cu ei pe această cale spre aceeaşi cloacă de depravare, sunt intrigaţi şi vă insultă” (1 Pet. 4:4). Şi în prezent, lumea îi consideră ciudaţi pe cei care trăiesc în armonie cu normele lui Dumnezeu. De fapt, Biblia ne avertizează că „toţi cei care doresc să trăiască cu devoţiune sfântă în Cristos Isus vor fi şi ei persecutaţi” (2 Tim. 3:12).

„TOVĂRĂŞIILE RELE STRICĂ OBICEIURILE FOLOSITOARE”

4. De ce nu ar trebui să iubim lumea?

4 Scripturile îi îndeamnă pe cei care vor să facă voinţa lui Dumnezeu să nu iubească „lumea, nici lucrurile din lume”. (Citeşte 1 Ioan 2:15, 16.) Organizaţiile religioase, politice şi comerciale ale acestei lumi, inclusiv mijloacele lor de informare, se află sub influenţa lui Satan Diavolul, „dumnezeul acestui sistem” (2 Cor. 4:4; 1 Ioan 5:19). De aceea, în calitate de slujitori ai lui Iehova, trebuie să ne alegem cu atenţie tovărăşiile. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează: „Nu vă lăsaţi induşi în eroare. Tovărăşiile rele strică obiceiurile folositoare” (1 Cor. 15:33).

5, 6. Cu cine nu ar trebui să ne întovărăşim şi de ce?

5 Pentru a nu ne strica obiceiurile folositoare, nu trebuie să ne întovărăşim cu cei care practică lucruri rele. Aceasta se referă nu doar la cei din lume, ci şi la cei care pretind că i se închină lui Iehova, dar încalcă în mod voit legile sale. Dacă astfel de persoane comit păcate grave şi nu se căiesc, noi nu vom continua să ne întovărăşim cu ele (Rom. 16:17, 18).

6 În general, oamenii vor să fie acceptaţi de cei din jur. De aceea, dacă ne-am întovărăşi cu cei care nu respectă legile lui Dumnezeu, am putea fi tentaţi să facem lucrurile pe care le fac ei. De exemplu, dacă am fi în relaţii strânse cu persoane imorale, am putea ajunge să comitem imoralitate. Aşa s-a întâmplat în cazul unor fraţi şi surori. Iar cei care nu s-au căit au fost excluşi (1 Cor. 5:11-13). Dacă nu se căiesc, aceştia ar putea ajunge în starea descrisă de Petru. (Citeşte 2 Petru 2:20-22.)

7. Cine ar trebui să fie prietenii noştri apropiaţi?

7 Chiar dacă vrem să fim buni cu toţi oamenii, nu ar trebui să ne întovărăşim sau să fim prieteni apropiaţi cu cei care nu respectă legile lui Dumnezeu. De aceea, ar fi greşit ca un Martor al lui Iehova necăsătorit să-şi dea întâlniri cu o persoană care nu este un slujitor dedicat şi fidel al lui Dumnezeu şi care nu trăieşte în armonie cu normele sale înalte. Este mult mai important să avem aprobarea lui Dumnezeu decât să fim acceptaţi de oameni care nu-l iubesc pe Iehova. Ar trebui să fim prieteni apropiaţi numai cu cei care îndeplinesc voinţa lui Dumnezeu. Isus a spus: „Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă” (Mar. 3:35).

8. Ce efect au avut tovărăşiile rele asupra poporului Israel?

8 Tovărăşiile rele duc la dezastru. Să ne gândim, de exemplu, ce s-a întâmplat în cazul israeliţilor. Înainte să ajungă în Ţara Promisă, israeliţii au fost avertizaţi în legătură cu oamenii de acolo. Iehova le-a zis: „Să nu te pleci înaintea dumnezeilor lor sau să te laşi convins să le slujeşti şi să  nu faci nimic care să semene cu lucrările lor, ci să le dărâmi negreşit şi să le sfărâmi coloanele sacre. Să-i slujiţi lui Iehova, Dumnezeul vostru” (Ex. 23:24, 25). Însă majoritatea israeliţilor n-au respectat instrucţiunile lui Iehova şi s-au dovedit infideli (Ps. 106:35-39). Care a fost rezultatul? Iehova a respins naţiunea Israel şi a ales să binecuvânteze congregaţia creştină nou-formată (Mat. 23:38; Fap. 2:1-4).

SĂ FIM ATENŢI LA CE CITIM ŞI VIZIONĂM

9. De ce pot fi periculoase materialele produse de mass-media din această lume?

9 Multe materiale produse de mass-media din această lume ne-ar putea pune în pericol spiritualitatea. Aceste materiale nu sunt concepute cu scopul de a ne întări credinţa în Iehova şi în promisiunile sale. Dimpotrivă, ele promovează lumea rea a lui Satan şi obiectivele ei. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenţi să nu alegem să vizionăm, să citim sau să ascultăm materiale care ar putea stârni în noi ‘dorinţe lumeşti’ (Tit 2:12).

10. Ce se va întâmpla cu materialele dăunătoare produse de mass-media din această lume?

10 În curând, lumea lui Satan şi toate materialele dăunătoare produse de mass-media vor fi distruse. Biblia spune: „Lumea trece şi dorinţa ei la fel, dar cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna” (1 Ioan 2:17). În aceeaşi idee, psalmistul a scris: „Răufăcătorii vor fi nimiciţi, dar cei ce speră în Iehova vor stăpâni pământul. Dar cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace”. Pentru cât timp? Psalmistul a adăugat: „Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el” (Ps. 37:9, 11, 29).

11. Cum le oferă Dumnezeu hrană spirituală slujitorilor săi?

11 Spre deosebire de această lume, organizaţia lui Iehova produce materiale care ne ajută să trăim în aşa fel încât să primim viaţă veşnică. Într-o rugăciune, Isus i-a spus lui Iehova: „Aceasta înseamnă viaţa veşnică: să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos” (Ioan 17:3). Prin intermediul organizaţiei sale, Tatăl nostru ceresc ne oferă hrană spirituală din abundenţă. De exemplu, ne bucurăm să avem reviste, broşuri, cărţi, materiale video şi pagini de internet care promovează închinarea adevărată! De asemenea, organizaţia lui Dumnezeu pregăteşte întruniri care se ţin cu regularitate în peste 110 000 de congregaţii la nivel mondial. La aceste întruniri şi la congrese sunt analizate materiale bazate pe Biblie, care ne întăresc credinţa în Dumnezeu şi în promisiunile sale (Evr. 10:24, 25).

SĂ NE CĂSĂTORIM „NUMAI ÎN DOMNUL”

12. De ce ne îndeamnă Biblia să ne căsătorim „numai în Domnul”?

12 Slujitorii lui Iehova care vor să se căsătorească trebuie să fie în mod deosebit atenţi atunci când îşi aleg tovărăşiile. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă: „Nu vă înjugaţi la un jug inegal cu cei necredincioşi. Căci ce legătură are dreptatea cu nelegiuirea? Sau ce părtăşie are lumina cu întunericul?” (2 Cor. 6:14). Biblia le spune slujitorilor lui Dumnezeu să se căsătorească „numai în Domnul”, adică numai cu cineva care este un închinător dedicat şi botezat al lui Iehova şi care trăieşte în armonie cu învăţăturile Bibliei (1 Cor. 7:39). Când se căsătoreşte cu o astfel de persoană, un slujitor al lui  Iehova va avea un partener care îl va ajuta să-i rămână fidel lui Dumnezeu.

13. Ce poruncă le-a dat Dumnezeu israeliţilor cu privire la căsătorie?

13 Iehova ştie ce este cel mai bine pentru slujitorii săi. De aceea, el le-a poruncit mereu să se căsătorească cu persoane care le împărtăşesc convingerile religioase. De exemplu, să ne gândim la ce le-a spus Iehova israeliţilor prin intermediul lui Moise. El le-a poruncit cu privire la oamenii din naţiunile învecinate, care nu i se închinau lui Iehova: „Să nu închei căsătorii cu ele. Să n-o dai pe fiica ta fiului lor şi să n-o iei pe fiica lor pentru fiul tău. Căci îl vor face pe fiul tău să nu mă mai urmeze şi el va sluji altor dumnezei, iar Iehova se va aprinde de mânie împotriva voastră şi vă va nimici repede” (Deut. 7:3, 4).

14, 15. Ce efect a avut asupra lui Solomon ignorarea poruncii lui Iehova?

14 La începutul domniei sale, Solomon, fiul lui David, s-a rugat pentru înţelepciune, iar Dumnezeu i-a îndeplinit cererea. Astfel, Solomon a ajuns să fie cunoscut ca regele înţelept al unei ţări prospere. Când l-a vizitat pe Solomon, regina din Şeba a fost atât de impresionată de înţelepciunea lui, încât a spus: „N-am dat crezare cuvintelor până n-am venit să văd cu ochii mei. Şi iată că nu mi s-a spus nici pe jumătate! Ai întrecut în înţelepciune şi în bogăţie tot ce-am auzit” (1 Regi 10:7). Totuşi, din exemplul lui Solomon înţelegem ce se poate întâmpla când o persoană ignoră porunca divină de a nu se căsători cu cineva care nu-i slujeşte lui Iehova (Ecl. 4:13).

15 Chiar dacă Dumnezeu l-a binecuvântat, Solomon a ignorat porunca de a nu se căsători cu femei din naţiunile învecinate, care nu i se închinau lui Iehova. Solomon şi-a luat „multe soţii străine” şi, în cele din urmă, a avut 700 de soţii şi 300 de concubine. Care a fost rezultatul? Când Solomon a îmbătrânit, soţiile sale păgâne „i-au abătut inima ca să urmeze alţi dumnezei . . . Şi Solomon a început să facă ce este rău în ochii lui Iehova” (1 Regi 11:1-6). Din cauza tovărăşiilor rele, Solomon şi-a pierdut înţelepciunea şi a ajuns să nu mai practice închinarea adevărată. Exemplul lui Solomon constituie un avertisment serios pentru un creştin care se gândeşte să se căsătorească cu cineva care nu-l iubeşte pe Iehova.

16. Ce sfat le dă Biblia creştinilor care sunt căsătoriţi cu persoane care nu i se închină lui Iehova?

16 Dar ce se poate spune despre situaţia în care cineva devine Martor al lui Iehova şi este căsătorit cu o persoană care nu-i slujeşte lui Dumnezeu? Biblia spune: „Tot aşa, soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri, pentru ca, dacă unii nu ascultă de cuvânt, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea soţiilor lor” (1 Pet. 3:1). Chiar dacă le sunt adresate soţiilor creştine, aceste cuvinte li se aplică şi soţilor ale căror soţii nu i se închină lui Iehova. Sfatul Bibliei este clar: Fii un partener bun şi respectă normele înalte ale lui Dumnezeu cu privire la viaţa de familie. Astfel, când partenerul tău va vedea schimbările în bine pe care le faci, el sau ea ar putea accepta adevărul. Aşa s-a întâmplat în cazul multor cupluri.

SĂ NE ÎNTOVĂRĂŞIM CU CEI CARE ÎL IUBESC PE IEHOVA

17, 18. a) De ce a supravieţuit Noe Potopului? b) Ce i-a ajutat pe creştinii din secolul I să supravieţuiască distrugerii Ierusalimului?

17 Aşa cum tovărăşiile rele strică obiceiurile folositoare, tot aşa tovărăşiile bune produc rezultate frumoase. Să ne gândim la Noe. Deşi a trăit în mijlocul unei lumi rele, el n-a vrut să fie prieten apropiat cu cei din jurul său. În timpul lui  Noe, „Iehova a văzut că răutatea omului era foarte mare pe pământ şi că orice înclinaţie a gândurilor inimii lui era tot timpul numai spre rău” (Gen. 6:5). De aceea, Dumnezeu a hotărât să distrugă acea lume rea prin intermediul unui potop. Totuşi, „Noe era un om drept. El era ireproşabil printre oamenii din vremea lui. Noe umbla cu adevăratul Dumnezeu” (Gen. 6:7-9).

18 Fără îndoială, Noe n-a căutat compania oamenilor care nu-l iubeau pe Iehova. El şi ceilalţi şapte membri ai familiei sale au ascultat de Dumnezeu, care le spusese să construiască o arcă. De asemenea, Noe a fost „un predicator al dreptăţii” (2 Pet. 2:5). Predicarea, construirea arcei şi compania membrilor familiei sale l-au ajutat să continue să facă lucruri plăcute lui Dumnezeu. Ca urmare, Noe şi membrii familiei sale au supravieţuit Potopului. Ar trebui să le fim recunoscători deoarece toţi suntem descendenţii acestor oameni fideli: Noe, soţia sa, fiii lui şi soţiile lor. În mod asemănător, creştinii din secolul I nu s-au întovărăşit cu oameni care nu-l iubeau pe Dumnezeu. Ei au ascultat de poruncile lui Iehova şi, astfel, au supravieţuit distrugerii Ierusalimului din 70 e.n. (Luca 21:20-22).

Compania sănătoasă a fraţilor de credinţă ne permite să ne imaginăm cum va fi viaţa în lumea nouă (Vezi paragraful 19)

19. Ce trebuie să facem pentru a obţine aprobarea lui Iehova?

19 Ca închinători ai lui Iehova, trebuie să-i imităm pe Noe şi pe membrii familiei sale, dar şi pe creştinii din secolul I. Trebuie să rămânem separaţi de lumea rea în care trăim şi să căutăm tovărăşii ziditoare printre milioanele de fraţi şi surori fideli. Faptul de a ne împrieteni cu cei care se lasă îndrumaţi de înţelepciunea lui Dumnezeu ne va ajuta ‘să rămânem neclintiţi în credinţă’ pe parcursul acestor timpuri foarte grele (1 Cor. 16:13; Prov. 13:20). Să ne gândim ce perspective minunate avem! Putem supravieţui sfârşitului acestui sistem rău şi putem ajunge în lumea nouă şi dreaptă pe care Iehova o va aduce în curând. Aşadar, avem toate motivele să ne alegem cu atenţie tovărăşiile în aceste zile din urmă!