Salt la conţinut

Salt la cuprins

Întrebări de la cititori

Întrebări de la cititori

Cine este Gog din Magog, menţionat în cartea Ezechiel?

Mulţi ani, publicaţiile noastre au explicat că Gog din Magog este numele dat lui Satan Diavolul după expulzarea lui din cer. Această explicaţie s-a bazat pe faptul că, în cartea Revelaţia, Satan Diavolul este prezentat drept conducătorul atacului mondial îndreptat împotriva poporului lui Dumnezeu (Rev. 12:1-17). Prin urmare, s-a crezut că Gog este un alt nume profetic al lui Satan.

Însă această explicaţie a dat naştere unor întrebări importante. De ce? Să ne gândim. Când vorbeşte despre înfrângerea lui Gog, Iehova spune cu privire la acesta: „Te voi da hrană păsărilor de pradă, păsărilor de tot felul şi fiarelor câmpului” (Ezec. 39:4). Apoi, Iehova adaugă: „În ziua aceea îi voi da acolo lui Gog un loc, un loc de înmormântare în Israel . . . Acolo va fi îngropat Gog şi toată mulţimea lui” (Ezec. 39:11). Dar cum ar putea o creatură spirituală să fie dată ca hrană ‘păsărilor de pradă şi fiarelor câmpului’? Cum i s-ar putea da lui Satan „un loc de înmormântare” pe pământ? Scripturile arată clar că Satan va fi aruncat în abis pentru 1 000 de ani, nu că va fi dat ca hrană animalelor sau că va fi înmormântat (Rev. 20:1, 2).

Biblia spune că, la sfârşitul celor 1 000 de ani, Satan va fi eliberat din abis şi „va ieşi ca să inducă în eroare naţiunile din cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să le adune pentru război” (Rev. 20:8). Dar cum poate Satan să-l inducă în eroare pe Gog, dacă el însuşi este Gog? Prin urmare, „Gog” nu se referă la Satan nici în profeţia lui Ezechiel, nici în cartea Revelaţia.

Atunci cine este Gog din Magog? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să cercetăm Scripturile ca să ştim cine va ataca poporul lui Dumnezeu. Biblia vorbeşte nu numai despre atacul lui ‘Gog din Magog’, ci şi despre atacul ‘regelui nordului’ şi despre atacul ‘regilor pământului’ (Ezec. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Rev. 17:14; 19:19). Sunt acestea atacuri separate? Puţin probabil. Se pare că Biblia se referă la acelaşi atac folosind nume diferite. De ce putem spune acest lucru? Deoarece Biblia arată că toate naţiunile pământului vor fi implicate în acest atac  final, care va declanşa războiul Armaghedonului (Rev. 16:14, 16).

Când comparăm toate aceste referinţe biblice despre atacul final împotriva poporului lui Dumnezeu, înţelegem clar că numele Gog din Magog nu se referă la Satan, ci la o coaliţie de naţiuni. Va fi condusă această coaliţie de „regele nordului”? Nu putem spune cu certitudine. Dar această idee pare să fie în armonie cu ceea ce spune Iehova despre Gog: „Vei veni din locul tău, din regiunile cele mai îndepărtate ale nordului, tu şi multe popoare cu tine, toţi călare pe cai, o mare adunare, da, o armată numeroasă” (Ezec. 38:6, 15).

În mod asemănător, profetul Daniel, care a fost contemporan cu Ezechiel, a spus despre regele nordului: „Vor veni nişte veşti de la răsărit şi de la nord care îl vor tulbura şi el va ieşi cu mare furie ca să-i nimicească şi să-i distrugă cu desăvârşire pe mulţi. Îşi va întinde corturile asemănătoare unui palat între marea cea mare şi muntele sfânt al Podoabei, dar îşi va ajunge sfârşitul şi nu va fi nimeni care să-i vină în ajutor” (Dan. 11:44, 45). Această descriere seamănă cu ceea ce spune cartea Ezechiel despre acţiunile lui Gog (Ezec. 38:8-12, 16).

Ce se va întâmpla după atacul final? Daniel a spus: „În timpul acela se va ridica [la Armaghedon] Mihael [Isus Cristos], marele prinţ care stă [din 1914] în favoarea fiilor poporului tău. Şi va fi un timp de strâmtorare [necazul cel mare] cum n-a mai fost de când există naţiuni până în timpul acela. În timpul acela, poporul tău va scăpa, toţi cei ce vor fi găsiţi scrişi în carte” (Dan. 12:1). Această acţiune a lui Isus, în calitate de reprezentant al lui Dumnezeu, este descrisă şi în Revelaţia 19:11-21.

Dar pe cine reprezintă ‘Gog şi Magog’, menţionaţi în Revelaţia 20:8? Acest nume se referă la toţi cei care se răzvrătesc împotriva lui Iehova şi atacă poporul său în timpul testului final de la sfârşitul celor 1 000 de ani. Ei vor avea aceeaşi atitudine plină de ură ca a lui ‘Gog din Magog’, adică naţiunile care atacă poporul lui Dumnezeu la sfârşitul necazului celui mare. Ambele grupuri vor avea acelaşi sfârşit: moartea veşnică! (Rev. 19:20, 21; 20:9) Pare potrivit, aşadar, ca toţi cei care se vor răzvrăti la sfârşitul celor 1 000 de ani să fie numiţi ‘Gog şi Magog’.

În calitate de cercetători sârguincioşi ai Cuvântului lui Dumnezeu, aşteptăm cu nerăbdare să vedem cine va îndeplini rolul de ‘rege al nordului’ în viitorul apropiat. Însă, indiferent cine va conduce această coaliţie de naţiuni, suntem siguri de două lucruri: 1) Gog din Magog şi armatele lui vor fi înfrânţi şi distruşi şi 2) Regele nostru în exerciţiu, Isus Cristos, va salva poporul lui Dumnezeu şi îl va duce într-o lume nouă a păcii şi a adevăratei securităţi (Rev. 7:14-17).