Salt la conţinut

Salt la cuprins

Iehova ne călăuzeşte în lucrarea mondială de instruire

Iehova ne călăuzeşte în lucrarea mondială de instruire

„Eu, Iehova, sunt Dumnezeul tău, Cel care te învaţă ce-ţi este de folos, Cel care te călăuzeşte pe calea pe care trebuie să umbli.” (IS. 48:17)

1. Cu ce obstacole s-au confruntat slujitorii lui Iehova din timpurile moderne în ce priveşte lucrarea de predicare?

LA SFÂRŞITUL secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Studenţii în Biblie * s-au confruntat cu multe obstacole. Asemenea creştinilor din secolul I, ei au predicat un mesaj pe care majoritatea oamenilor nu l-au agreat. Studenţii în Biblie erau puţini la număr, iar lumea nu-i considera persoane instruite. Mai mult, asupra lor urma să se abată ‘marea mânie’ a lui Satan Diavolul (Rev. 12:12). În plus, ei aveau să predice în „zilele din urmă”, o perioadă caracterizată de ‘timpuri critice, cărora cu greu li se face faţă’ (2 Tim. 3:1).

2. Ce face Iehova pentru a susţine lucrarea de predicare?

2 Totuşi, Iehova vrea ca poporul său să anunţe vestea bună la o scară fără precedent şi nimic nu-l poate împiedica să realizeze acest scop. Aşa cum, în vechime, Iehova i-a eliberat pe israeliţi din Babilon, tot aşa, în zilele noastre, el şi-a eliberat slujitorii  din „Babilonul cel Mare”, imperiul mondial al religiei false (Rev. 18:1-4). El ne învaţă ce ne este de folos, ne binecuvântează cu pace şi ne ajută să le împărtăşim şi altora învăţătura sa. (Citeşte Isaia 48:16-18.) Aceasta nu înseamnă că, pentru a susţine lucrarea de predicare a Regatului, Iehova îşi foloseşte capacitatea de a prevedea viitorul ca să cunoască şi să influenţeze desfăşurarea tuturor evenimentelor de pe pământ. E adevărat, unele situaţii au facilitat lucrarea de predicare. Însă numai cu ajutorul lui Iehova am reuşit să înfruntăm persecuţiile şi alte greutăţi care fac dificilă îndeplinirea misiunii noastre în mijlocul acestei lumi, care zace în puterea lui Satan (Is. 41:13; 1 Ioan 5:19).

3. Cum a crescut „adevărata cunoştinţă”?

3 Sub inspiraţie divină, profetul Daniel a prezis că, în timpul sfârşitului, „adevărata cunoştinţă” va creşte. (Citeşte Daniel 12:4.) Iehova i-a ajutat pe Studenţii în Biblie să înţeleagă adevăruri fundamentale din Scripturi, care mult timp fuseseră umbrite de doctrinele creştinătăţii. În prezent, prin intermediul poporului său, Iehova face ca adevărata cunoştinţă să fie răspândită pe tot pământul. În zilele noastre, vedem împlinirea profeţiei lui Daniel. Aproape 8 000 000 de oameni au acceptat adevărul din Biblie şi îl predică pe tot pământul. În continuare vom analiza câţiva factori care au făcut posibilă această lucrare mondială.

ROLUL ACTIVITĂŢII DE TRADUCERE A BIBLIEI

4. Ce amploare a luat activitatea de traducere a Bibliei în secolul al XIX-lea?

4 Un factor care a facilitat predicarea veştii bune îl constituie răspândirea pe scară largă a Bibliei. Secole la rând, clerul creştinătăţii a descurajat citirea Bibliei, ba chiar a mers până acolo, încât i-a omorât pe unii dintre cei care au tradus-o. Însă, în secolul al XIX-lea, mai multe societăţi biblice au făcut ca Biblia să fie disponibilă, integral sau parţial, în aproximativ 400 de limbi. Spre sfârşitul acelui secol, mulţi oameni aveau o Biblie, însă nu aveau o cunoştinţă exactă a învăţăturilor ei.

5. Ce au realizat Martorii lui Iehova în ce priveşte traducerea Bibliei?

5 Studenţii în Biblie ştiau că trebuie să predice, astfel că vorbeau neobosit despre învăţăturile Bibliei. În plus, slujitorii lui Iehova au folosit şi au distribuit diferite traduceri ale Bibliei. Începând din 1950, ei au publicat Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi, integral sau parţial, în peste 120 de limbi. Ediţia din 2013 a Traducerii lumii noi, apărută în limba engleză, va face ca traducerea ei în alte limbi să fie mai puţin dificilă. În plus, folosirea unei Biblii uşor de citit şi cu un limbaj clar ne ajută să efectuăm lucrarea de predicare.

ROLUL PĂCII

6, 7. a) Cât de răspândite au fost războaiele în timpurile moderne? b) Cum a facilitat climatul paşnic din multe ţări lucrarea de predicare?

6 Poate că vă întrebaţi: Dar câtă pace a fost în lume? De exemplu, în secolul al XX-lea, milioane de oameni au murit din cauza războaielor, mai ales în timpul celor două războaie mondiale. În 1942, când al Doilea Război Mondial făcea ravagii, Nathan Knorr, care era pe atunci în fruntea lucrării Martorilor lui Iehova, a ţinut la un congres cuvântarea „Pace – Putea-va ea dura?”. Bazându-se pe capitolul 17 din Revelaţia, el a arătat că acel război nu avea să culmineze cu Armaghedonul, ci avea să fie urmat de o perioadă de pace (Rev. 17:3, 11).

7 Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial n-a adus o pace totală. Potrivit unui calcul, între 1946 şi 2013 au existat  331 de conflicte armate, în care au murit milioane de oameni. Totuşi, în această perioadă, multe ţări s-au bucurat într-o oarecare măsură de pace, iar slujitorii lui Iehova au profitat de acest lucru pentru a predica vestea bună. Cu ce rezultat? În 1944, la nivel mondial existau mai puţin de 110 000 de vestitori ai Regatului. În prezent, sunt aproximativ 8 000 000! (Citeşte Isaia 60:22.) Nu-i aşa că suntem recunoscători că putem predica vestea bună într-un climat paşnic?

ROLUL REŢELELOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT

8, 9. Ce progrese s-au înregistrat în domeniul transporturilor şi cum au facilitat acestea lucrarea de predicare?

8 Progresele înregistrate în domeniul transporturilor au facilitat lucrarea de predicare. În 1900, după 21 de ani de la tipărirea primului număr al revistei Turnul de veghe, în Statele Unite erau înregistrate doar 8 000 de automobile şi existau doar câteva sute de kilometri de drumuri suficient de bune pentru a se circula pe ele cu maşina. În prezent, la nivel mondial sunt înregistrate peste un miliard şi jumătate de vehicule cu motor şi există milioane de kilometri de drumuri bune. Maşinile şi drumurile ne permit multora dintre noi să le predicăm vestea bună oamenilor din zone îndepărtate. Însă, chiar şi dacă nu dispunem de mijloace de transport convenabile şi trebuie să parcurgem pe jos distanţe mari, noi depunem toate eforturile pentru a face discipoli (Mat. 28:19, 20).

9 Şi alte mijloace de transport ne sunt utile în lucrarea de predicare. Camioanele, vapoarele şi trenurile fac posibilă transportarea publicaţiilor biblice în regiuni foarte îndepărtate în doar câteva săptămâni. Avioanele le permit supraveghetorilor de circumscripţie, membrilor comitetelor de filială, misionarilor şi altora să se deplaseze rapid la congrese sau să se achite de alte responsabilităţi teocratice. De asemenea, membrii Corpului de Guvernare şi alţi fraţi de la sediul mondial călătoresc cu avionul în multe ţări pentru a-i încuraja şi a-i instrui pe fraţii lor de credinţă. Aşadar, progresele din domeniul transporturilor ne ajută să promovăm unitatea în poporul lui Iehova (Ps. 133:1-3).

ROLUL PE CARE ÎL ARE LIMBA

10. De ce se poate spune că engleza este o limbă internaţională?

10 În secolul I, greaca comună, sau koine, era larg răspândită în Imperiul Roman.  Există şi în prezent o limbă la fel de răspândită? Mulţi sunt de părere că o astfel de limbă este engleza. Într-o lucrare de referinţă se spune: „Aproape un sfert din populaţia lumii vorbeşte fluent limba engleză” (English as a Global Language). Engleza este cea mai predată limbă străină şi este folosită pentru a comunica în domenii precum comerţul, politica, ştiinţa şi tehnologia.

11. Ce rol are limba engleză în promovarea închinării curate?

11 Folosirea pe scară largă a limbii engleze a contribuit la promovarea închinării curate. Ani la rând, Turnul de veghe şi alte publicaţii bazate pe Biblie au fost tipărite mai întâi în engleză. Aceasta este limba oficială folosită la sediul mondial al Martorilor lui Iehova. De asemenea, engleza este limba folosită în general la cursurile care se ţin la Centrul de Învăţământ al Societăţii Watchtower, din Patterson, New York (SUA).

12. Ce au realizat slujitorii lui Iehova în ce priveşte traducerea publicaţiilor biblice şi cum a facilitat tehnologia lucrul acesta?

12 Deoarece avem privilegiul de a le predica vestea bună a Regatului oamenilor din toate naţiunile, noi traducem publicaţii biblice în aproximativ 700 de limbi. Progresele înregistrate în tehnologia informaţiei, între care şi crearea programului MEPS (Sistemul multilingv de editare electronică), ne-au fost utile în această activitate uriaşă. Toate acestea ne-au ajutat să răspândim mesajul despre Regat şi să promovăm unitatea între slujitorii lui Iehova de pe tot pământul. Însă ceea ce ne uneşte în mod deosebit este faptul că vorbim o limbă şi mai importantă, ‘limba pură’ a adevărului biblic. (Citeşte Ţefania 3:9.)

ROLUL LEGILOR

13, 14. Cum s-au folosit slujitorii lui Iehova din zilele noastre de legi şi de hotărâri judecătoreşti?

13 Aşa cum am văzut în articolul precedent, creştinii din secolul I s-au folosit de legea romană, care se aplica în tot imperiul. În mod asemănător, creştinii din prezent se folosesc de prevederile legale actuale. De exemplu, în Statele Unite, unde se află sediul nostru mondial, Constituţia garantează libertatea religioasă, de exprimare şi de întrunire. Astfel, fraţii noştri din Statele Unite beneficiază de libertatea de a se întruni şi a discuta despre Biblie în mod deschis, precum şi de a le împărtăşi altora ceea ce învaţă. Totuşi, libertatea de a exercita anumite  drepturi a trebuit uneori să fie stabilită legal în instanţă (Filip. 1:7). Când instanţele din Statele Unite au decis împotriva slujitorilor lui Iehova, ei au făcut apel la instanţele superioare, care le-au apărat în repetate rânduri dreptul de a vesti Regatul.

14 Şi tribunalele din alte ţări susţin libertatea noastră de închinare şi dreptul de a predica în public. În unele ţări am primit sentinţe nefavorabile, însă am făcut apel la instanţe internaţionale. De exemplu, până în iunie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în favoarea noastră în 57 de cauze. De aceste sentinţe trebuie să ţină cont toate statele membre ale Consiliului Europei. Chiar dacă suntem „urâţi de toate naţiunile”, tribunalele din multe ţări ne-au susţinut dreptul de a ne închina lui Iehova în mod liber (Mat. 24:9).

ALŢI FACTORI CARE AU FACILITAT LUCRAREA NOASTRĂ DE INSTRUIRE

Noi le oferim publicaţii biblice oamenilor de pe tot pământul

15. Ce progrese s-au făcut în industria tipografică şi cum ne-a ajutat lucrul acesta?

15 Şi progresele înregistrate în industria tipografică au contribuit la predicarea veştii bune pe tot pământul. Presa tipografică plană, inventată de Johannes Gutenberg în jurul anului 1450, a fost folosită sute de ani fără a suferi modificări semnificative. Însă, pe parcursul ultimelor două secole, în industria tipografică au avut loc schimbări remarcabile. S-au construit prese mai mari, mai rapide şi mai complexe. Atât hârtia, cât şi legarea cărţilor s-au ieftinit tot mai mult. Tipărirea ofset a înlocuit imprimarea tipografică, accelerând astfel procesul de producţie şi îmbunătăţind calitatea imaginilor. Ce efect au avut toate acestea asupra lucrării noastre? Să ne gândim: Primul Turn de veghe (iulie 1879) a fost tipărit în 6 000 de exemplare, nu avea ilustraţii şi era într-o singură limbă, în engleză. În prezent, după 136 de ani, fiecare ediţie a Turnului de veghe este tipărită şi distribuită în peste 50 000 000 de exemplare, conţine ilustraţii frumos colorate şi este disponibilă în peste 200 de limbi.

16. Ce invenţii ne-au ajutat să predicăm pe tot pământul? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

16 Să ne gândim la unele invenţii din ultimii 200 de ani pe care slujitorii lui Dumnezeu le-au folosit pentru a predica vestea bună. Am amintit deja trenurile, maşinile şi avioanele. Însă putem menţiona şi bicicletele, maşinile de scris, dispozitivele Braille, telegrafele, telefoanele, camerele foto, aparatele de înregistrare audio şi video, radioul, televizorul, filmele, calculatoarele şi internetul. Toate acestea ne-au ajutat să ne îndeplinim misiunea de a face discipoli. Ca împlinire a profeţiei conform căreia slujitorii lui Iehova aveau să bea „laptele naţiunilor”, noi am folosit cu înţelepciune resursele naţiunilor, cum ar fi tehnologia modernă, pentru a produce Biblii şi publicaţii biblice în multe limbi. (Citeşte Isaia 60:16.)

17. a) Ce arată dovezile? b) De ce ne permite Iehova să fim ‘colaboratorii’ săi?

17 Fără îndoială, avem dovezi clare că Dumnezeu ne binecuvântează. Evident, Iehova nu are nevoie de ajutorul nostru pentru a-şi îndeplini scopurile. Însă, deoarece ne iubeşte, Tatăl nostru ceresc ne permite să fim ‘colaboratorii’ săi, dându-ne astfel posibilitatea să ne arătăm iubirea faţă de el şi faţă de semeni (1 Cor. 3:9; Mar. 12:28-31). Aşadar, să profităm de ocaziile pe care le avem pentru a vesti mesajul despre Regat. Aceasta este cea mai importantă activitate de pe pământ! Să arătăm că îi suntem recunoscători lui Iehova pentru că ne călăuzeşte şi ne binecuvântează în lucrarea mondială de instruire!

^ par. 1 În 1931, Studenţii în Biblie au adoptat numele „Martorii lui Iehova” (Is. 43:10).