Salt la conţinut

Salt la cuprins

De ce trebuie să fim sfinţi

De ce trebuie să fim sfinţi

„Voi să fiţi sfinţi.” (LEV. 11:45)

1. Cum ne poate ajuta cartea Leviticul?

ÎN CARTEA Leviticul se vorbeşte despre sfinţenie mai mult decât în toate celelalte cărţi ale Bibliei. Întrucât sfinţenia este o cerinţă pentru toţi închinătorii sinceri ai lui Iehova, înţelegerea şi aprecierea acestei cărţi ne va ajuta să ne dovedim sfinţi.

2. Care sunt câteva caracteristici ale cărţii Leviticul?

2 Cartea Leviticul, scrisă de profetul Moise, face parte din „toată Scriptura”, care „este de folos ca să înveţe” (2 Tim. 3:16). Numele lui Iehova apare în medie de zece ori în fiecare capitol al acestei cărţi. Înţelegerea cărţii Leviticul ne va da putere să evităm orice lucru care ar putea dezonora numele divin (Lev. 22:32). Expresia „Eu sunt Iehova”, care apare de multe ori în această carte, ar trebui să ne amintească să ascultăm de Dumnezeu. În acest articol şi în următorul vom analiza unele idei preţioase din cartea Leviticul, un dar de la Dumnezeu care ne ajută să fim sfinţi în închinarea pe care i-o aducem.

SFINŢENIA – O CERINŢĂ

3, 4. Ce a simbolizat spălarea lui Aaron şi a fiilor săi? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

3 Citeşte Leviticul 8:5, 6. Iehova l-a ales pe Aaron să slujească  în calitate de mare preot al Israelului. Fiii săi aveau să fie preoţi ai naţiunii. Aaron îl reprezintă pe Isus Cristos, iar fiii lui Aaron îi reprezintă pe continuatorii unşi ai lui Isus. Dar ce putem spune despre spălarea lui Aaron? A simbolizat ea faptul că Isus trebuia să fie curăţit? Nu. Isus era fără păcat şi „fără pată”. Aşadar, el nu avea nevoie să fie curăţit (Evr. 7:26; 9:14). Însă faptul că Aaron a fost spălat arată că Isus este curat şi drept. Dar ce simbolizează spălarea fiilor lui Aaron?

4 Spălarea fiilor lui Aaron a prefigurat curăţirea celor care sunt aleşi să fie preoţi în cer. Are legătură curăţirea fiilor lui Aaron cu botezul celor unşi? Nu, deoarece botezul nu spală păcatele. În schimb, el simbolizează faptul că o persoană i s-a dedicat lui Iehova Dumnezeu în mod necondiţionat. Spălarea celor unşi se face „prin cuvânt”, fapt ce pretinde ca ei să aplice din toată inima învăţăturile lui Cristos (Ef. 5:25-27). Astfel, ei devin sfinţi şi curaţi. Dar cum stau lucrurile cu „alte oi”? (Ioan 10:16)

5. De ce se poate spune că cei care fac parte din „alte oi” sunt curăţiţi prin Cuvântul lui Dumnezeu?

5 Fiii lui Aaron nu reprezentau ‘marea mulţime’ de alte oi (Rev. 7:9). În acest caz, sunt şi aceşti creştini sfinţiţi şi curăţiţi prin Cuvântul lui Dumnezeu? Da. Când creştinii cu speranţă pământească citesc în Biblie despre importanţa şi puterea pe care o are sângele lui Isus, ei exercită credinţă în aceste cuvinte şi ‘zi şi noapte îndeplinesc un serviciu sacru’ pentru Iehova (Rev. 7:13-15). Curăţirea celor unşi şi a altor oi este un proces continuu. Prin urmare, toţi au mereu „o purtare excelentă” (1 Pet. 2:12). Cât de bucuros trebuie să fie Iehova când observă curăţenia şi unitatea celor unşi şi a altor oi, care ascultă de Isus, Păstorul lor, şi îl urmează cu loialitate!

6. De ce trebuie să ne autoanalizăm cu regularitate?

6 Cerinţa ca preoţii Israelului să fie curaţi din punct de vedere fizic are o semnificaţie profundă pentru poporul lui Iehova din zilele noastre. Cei cu care studiem Biblia remarcă adesea că locurile noastre de închinare sunt curate şi că noi suntem ordonaţi şi avem o îmbrăcăminte bine aranjată. Totodată, această cerinţă ne ajută să înţelegem că oricine vrea să urce la muntele lui Iehova, sau să-i aducă închinare lui Dumnezeu, trebuie să aibă „inima curată” (Is. 2:2, 3). (Citeşte Psalmul 24:3, 4.) Aşadar, trebuie să-i slujim lui Iehova având mintea, inima şi corpul curate. Aceasta presupune să ne autoanalizăm cu regularitate şi, dacă este nevoie, să facem schimbări importante pentru a fi sfinţi (2 Cor. 13:5). De exemplu, un creştin botezat care urmăreşte în mod intenţionat materiale pornografice ar trebui să se întrebe: Mă dovedesc eu sfânt? Apoi, el ar trebui să ceară ajutor pentru a pune capăt acestui obicei rău (Iac. 5:14).

DOVEDIŢI-VĂ SFINŢI FIIND ASCULTĂTORI

7. În armonie cu Leviticul 8:22-24, ce exemplu a lăsat Isus?

7 Când a fost instituită preoţia în Israel, s-a luat sânge de berbec şi s-a pus pe urechea dreaptă, pe degetul mare de la mâna dreaptă şi pe degetul mare de la piciorul drept al marelui preot Aaron şi al fiilor săi. (Citeşte Leviticul 8:22-24.) Acest mod de folosire a sângelui simboliza faptul că preoţii aveau să fie ascultători şi să se achite bine de sarcinile lor. În mod asemănător, Marele Preot Isus a lăsat un exemplu perfect pentru creştinii unşi şi pentru alte oi. Urechea sa a  ascultat cu atenţie îndrumarea lui Dumnezeu, mâinile sale au înfăptuit voinţa lui Iehova, iar picioarele sale nu s-au abătut niciodată de la calea sfântă (Ioan 4:31-34).

8. Ce trebuie să facă toţi închinătorii lui Iehova?

8 Creştinii unşi şi alte oi trebuie să urmeze exemplul de integritate al Marelui lor Preot, Isus. Ca închinători ai lui Iehova, toţi trebuie să respectăm cu stricteţe îndrumările din Cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta, nu vom întrista spiritul sfânt (Ef. 4:30). De asemenea, trebuie să fim hotărâţi ‘să facem cărări drepte pentru picioarele noastre’ (Evr. 12:13).

9. Ce au spus trei fraţi care colaborează strâns cu membri ai Corpului de Guvernare şi cum te pot ajuta cuvintele lor să continui să te dovedeşti sfânt?

9 Să ne gândim la cuvintele sincere a trei fraţi care au speranţă pământească şi care, de zeci de ani, colaborează strâns cu membri ai Corpului de Guvernare. Unul dintre ei a spus: „Acesta a fost, într-adevăr, un privilegiu de serviciu unic. Însă, colaborând îndeaproape cu aceşti fraţi, am înţeles că, deşi sunt unşi cu spirit, şi ei sunt imperfecţi. Totuşi, unul dintre obiectivele mele de-a lungul anilor a fost să ascult de cei care sunt în frunte”. Al doilea frate a spus: „Versete precum 2 Corinteni 10:5, unde se vorbeşte despre «ascultarea de Cristos», m-au ajutat să fiu ascultător şi să colaborez cu cei care sunt în frunte. Această ascultare vine din inimă”. Al treilea frate a spus: „A iubi ce iubeşte Iehova şi a urî ce urăşte el, precum şi a căuta mereu îndrumarea sa şi a face ce-i este plăcut înseamnă a asculta de organizaţia sa şi de cei pe care el îi foloseşte pentru a-şi îndeplini scopul cu privire la pământ”. Acest frate aflase că Nathan Knorr, care a devenit membru al Corpului de Guvernare, a acceptat fără ezitare unele idei din articolul „Naşterea naţiunii”, apărut într-un Turn de veghe din 1925, chiar dacă alţii le-au pus sub semnul întrebării. Acest lucru l-a impresionat profund pe fratele nostru. Meditarea la cuvintele acestor fraţi ne poate ajuta să ne dovedim sfinţi fiind ascultători.

SĂ FIM SFINŢI RESPECTÂND LEGEA LUI DUMNEZEU CU PRIVIRE LA SÂNGE

10. Cât de important este să respectăm legea lui Dumnezeu cu privire la sânge?

10 Citeşte Leviticul 17:10. Iehova le-a poruncit israeliţilor să nu mănânce ‘niciun fel de sânge’. Abţinerea de la sânge, fie de animal, fie de om, este o cerinţă şi pentru creştini (Fap. 15:28, 29). Noi ne cutremurăm chiar şi numai la gândul de a face vreun lucru care l-ar determina pe Dumnezeu ‘să-şi întoarcă faţa împotriva’ noastră şi să ne înlăture din congregaţia sa. Noi îl iubim pe Iehova şi dorim să ascultăm de el. Chiar şi atunci când viaţa ne este pusă în pericol, noi suntem hotărâţi să nu cedăm rugăminţilor şi insistenţelor celor care nu-l cunosc pe Iehova şi nu doresc să asculte de el. Ştim că unii ne vor batjocori pentru că ne abţinem de la sânge, dar noi dorim să ascultăm de Dumnezeu (Iuda 17, 18). Ce ne va ajuta ‘să fim ferm hotărâţi’ să nu consumăm sânge sau să nu acceptăm transfuzii de sânge? (Deut. 12:23)

11. De ce putem spune că ceea ce se făcea în Ziua Ispăşirii nu era un simplu ritual?

11 Modul în care era folosit sângele de către marele preot al Israelului în Ziua Ispăşirii ne ajută să înţelegem punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la sânge. Sângele era folosit într-un scop  special. Cu el se făcea ispăşire pentru păcatele celor care doreau să fie iertaţi de Iehova. Sângele de taur şi de ţap trebuia stropit spre capacul arcei legământului şi înaintea capacului (Lev. 16:14, 15, 19). Pe baza acestui sânge, Iehova ierta păcatele israeliţilor. În plus, Iehova a spus că un om care tăia un animal pentru hrană trebuia să verse sângele acestuia şi să-l acopere cu ţărână, „deoarece sufletul oricărei cărni este sângele său” (Lev. 17:11-14). Era acesta un ritual lipsit de importanţă? Nu. Folosirea sângelui în Ziua Ispăşirii, precum şi porunca de a vărsa sângele pe pământ sunt în armonie cu porunca pe care i-o dăduse Iehova lui Noe şi descendenţilor săi cu privire la sânge (Gen. 9:3-6). Iehova Dumnezeu interzisese consumarea sângelui. Ce înseamnă lucrul acesta pentru creştini?

12. Cum a arătat Pavel că există o legătură între sânge şi iertare?

12 Când le-a scris creştinilor evrei despre puterea de curăţire a sângelui, apostolul Pavel a explicat: „Aproape toate lucrurile sunt curăţite cu sânge, potrivit Legii, şi fără vărsare de sânge nu există iertare” (Evr. 9:22). De asemenea, Pavel a spus că, deşi aveau o anumită valoare, jertfele de animale nu făceau decât să le amintească israeliţilor că erau păcătoşi şi că aveau nevoie de o jertfă superioară pentru ca păcatele să le fie înlăturate complet. Da, Legea era „o umbră a lucrurilor bune viitoare, dar nu realitatea acestor lucruri” (Evr. 10:1-4). Aşadar, cum avea să fie posibilă iertarea păcatelor?

13. Ce semnificaţie are pentru tine faptul că Isus i-a prezentat lui Iehova valoarea sângelui său?

13 Citeşte Efeseni 1:7. Moartea de jertfă a lui Isus Cristos, care ‘s-a dat pe sine pentru noi’, are o semnificaţie profundă pentru toţi cei care îi iubesc pe el şi pe Tatăl său (Gal. 2:20). Totuşi, ceea ce ne-a eliberat cu adevărat, făcând posibilă iertarea păcatelor noastre, este ceea ce a făcut Isus după moartea şi  învierea sa. Isus a împlinit ceea ce era prefigurat de Ziua Ispăşirii. În acea zi, marele preot ducea puţin din sângele animalelor în Sfânta Sfintelor din tabernacol, iar mai târziu din templul lui Solomon, şi îl prezenta înaintea lui Dumnezeu, ca şi cum s-ar fi aflat în prezenţa sa (Lev. 16:11-15). În mod asemănător, Isus a intrat chiar în cer şi i-a prezentat lui Iehova valoarea sângelui său uman (Evr. 9:6, 7, 11-14, 24-28). Cât de recunoscători suntem că păcatele ne sunt iertate şi că avem o conştiinţă curată deoarece exercităm credinţă în sângele lui Isus!

14, 15. De ce este important să înţelegem şi să respectăm legea lui Iehova cu privire la sânge?

14 Înţelegi acum mai bine de ce ne porunceşte Iehova să nu consumăm ‘niciun fel de sânge’? (Lev. 17:10) Înţelegi de ce consideră Dumnezeu că sângele este sacru? În ochii lui, sângele reprezintă viaţa (Gen. 9:4). Eşti de acord că ar trebui să acceptăm punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la sânge şi să respectăm porunca sa de a ne abţine de la el? Dacă vrem să fim în pace cu Dumnezeu, trebuie să avem credinţă în jertfa de răscumpărare a lui Isus şi să înţelegem că sângele are o semnificaţie specială pentru Creatorul nostru (Col. 1:19, 20).

15 Oricare dintre noi ar putea ajunge pe neaşteptate în situaţia de a decide dacă acceptă sau nu o transfuzie de sânge, fracţiuni sanguine sau unele proceduri medicale care implică folosirea sângelui. De aceea, este foarte important să ne rugăm lui Iehova, să facem cercetări şi să ne pregătim pentru eventualele situaţii de urgenţă. Aceste măsuri ne vor ajuta să fim fermi şi să nu facem compromis. Cu siguranţă, nu dorim să întristăm inima lui Iehova acceptând ceva ce Cuvântul său condamnă! Mulţi medici şi alte persoane îi îndeamnă pe oameni să doneze sânge pentru a salva vieţi. Totuşi, ca membri ai poporului sfânt al lui Dumnezeu, noi recunoaştem că Iehova, Creatorul nostru, are dreptul să ne spună cum trebuie folosit sângele. Din punctul său de vedere, ‘orice fel de sânge’ este sacru. Trebuie deci să fim hotărâţi să respectăm legea sa cu privire la sânge. Prin conduita noastră sfântă, noi îi arătăm lui Dumnezeu că apreciem din inimă puterea salvatoare a sângelui lui Isus, singurul sânge care face posibilă iertarea păcatelor şi viaţa veşnică (Ioan 3:16).

Eşti hotărât să respecţi legea lui Iehova cu privire la sânge? (Vezi paragrafele 14, 15)

DE CE SE AŞTEAPTĂ IEHOVA SĂ FIM SFINŢI

16. De ce trebuie poporul lui Iehova să fie sfânt?

16 Când i-a eliberat pe israeliţi din Egipt, Dumnezeu le-a spus: „Eu sunt Iehova care v-am scos din ţara Egiptului ca să dovedesc că sunt Dumnezeul vostru, iar voi să fiţi sfinţi, căci eu sunt sfânt” (Lev. 11:45). Iehova se aştepta ca israeliţii să fie sfinţi deoarece el este sfânt. Ca Martori ai lui Iehova, şi noi trebuie să fim sfinţi. Cartea Leviticul arată în mod clar lucrul acesta.

17. Cum priveşti acum cartea biblică Leviticul?

17 Cu siguranţă, analiza acestor idei din cartea Leviticul ne-a fost utilă şi ne-a întărit aprecierea faţă de această carte inspirată a Bibliei. Meditarea la unele informaţii preţioase din Leviticul ne-a ajutat, fără îndoială, să înţelegem mai bine motivele pentru care trebuie să fim sfinţi. Dar ce alte comori spirituale mai găsim în această carte? Cum ne mai poate ajuta ea să fim sfinţi în închinarea pe care i-o aducem lui Iehova? Aceste idei vor fi analizate în articolul următor.