Salt la conţinut

Salt la cuprins

Primeşti „hrană la timpul potrivit”?

Primeşti „hrană la timpul potrivit”?

TRĂIM în cea mai grea perioadă din istorie (2 Tim. 3:1-5). Iubirea pentru Iehova şi hotărârea de a trăi la înălţimea normelor sale drepte ne sunt puse la încercare în fiecare zi. Isus a prezis această perioadă dificilă şi i-a asigurat pe continuatorii săi că urmau să primească încurajarea de care aveau nevoie ca să persevereze până la sfârşit (Mat. 24:3, 13; 28:20). Pentru a-i întări, el a numit un sclav fidel ca să dea „hrană [spirituală] la timpul potrivit” (Mat. 24:45, 46).

De la numirea sclavului fidel, care a avut loc în 1919, milioane de oameni din toate limbile sunt strânşi în organizaţia lui Dumnezeu şi sunt hrăniţi din punct de vedere spiritual (Mat. 24:14; Rev. 22:17). Totuşi, unele materiale nu sunt disponibile în toate limbile şi nu toţi au acces la publicaţiile noastre în format electronic. De exemplu, mulţi nu pot vedea materialele video şi articolele publicate numai pe jw.org. Înseamnă aceasta că unii nu primesc hrana de care au nevoie pentru a rămâne sănătoşi din punct de vedere spiritual? Pentru a ajunge la concluzia corectă, să analizăm răspunsul la patru întrebări importante.

 1 Care este principalul ingredient al hranei pe care o oferă Iehova?

Când Satan l-a ispitit pe Isus să transforme pietrele în pâini, Isus i-a răspuns: „Omul să nu trăiască numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Iehova” (Mat. 4:3, 4). Cuvintele lui Iehova sunt consemnate în Biblie (2 Pet. 1:20, 21). Aşadar, Biblia este principalul ingredient al hranei noastre spirituale (2 Tim. 3:16, 17).

Organizaţia lui Iehova s-a îngrijit ca Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi să fie disponibile, integral sau parţial, în peste 120 de limbi. Iar, în fiecare an, această traducere este publicată în tot mai multe limbi. În plus, miliarde de exemplare ale altor traduceri ale Bibliei sunt disponibile, integral sau parţial, în mii de limbi. Această realizare impresionantă este în armonie cu voinţa lui Iehova ca „orice fel de oameni să fie salvaţi şi să ajungă la cunoştinţa exactă a adevărului” (1 Tim. 2:3, 4). Şi, având în vedere că „nu este creaţie care să nu fie dezvăluită privirii” lui Iehova, putem fi siguri că el îi va atrage în organizaţia sa pe cei „conştienţi de necesităţile lor spirituale” şi le va da hrană spirituală (Evr. 4:13; Mat. 5:3, 6; Ioan 6:44; 10:14).

2 Ce rol au publicaţiile noastre în oferirea hranei spirituale?

Pentru ca o persoană să cultive o credinţă puternică, nu este suficient să citească Biblia. Ea trebuie şi să înţeleagă ce citeşte şi să aplice lucrurile învăţate (Iac. 1:22-25). Un eunuc etiopian care a trăit în secolul I a fost conştient de acest adevăr. El citea din Cuvântul lui Dumnezeu când evanghelizatorul Filip l-a întrebat: „Înţelegi într-adevăr ce citeşti?”. Eunucul i-a răspuns: „Cum aş putea, dacă nu mă călăuzeşte cineva?” (Fap. 8:26-31). Astfel, Filip l-a ajutat să dobândească o cunoştinţă exactă din Cuvântul lui Dumnezeu. Eunucul a fost atât de impresionat de lucrurile învăţate, încât s-a botezat (Fap. 8:32-38). În mod asemănător, publicaţiile noastre bazate pe Biblie ne ajută să dobândim o cunoştinţă exactă a adevărului. Ele ne sensibilizează inima şi ne îndeamnă să aplicăm ceea ce învăţăm (Col. 1:9, 10).

Prin intermediul publicaţiilor, slujitorii lui Iehova primesc hrană spirituală din abundenţă (Is. 65:13). De exemplu, revista Turnul de veghe, care este disponibilă în peste 210 limbi, explică profeţiile Bibliei, ne ajută să înţelegem mai bine adevăruri biblice profunde şi ne arată de ce este bine să trăim în armonie cu principiile Bibliei. Iar revista Treziţi-vă!, care este publicată în aproximativ 100 de limbi, ne ajută să cunoaştem mai bine creaţia lui Iehova şi ne arată cum putem aplica sfaturile înţelepte ale Bibliei (Prov. 3:21-23; Rom. 1:20). Sclavul fidel publică materiale bazate pe Biblie în peste 680 de limbi! Îţi rezervi timp în fiecare zi ca să citeşti Biblia? Citeşti fiecare număr al revistelor, precum şi toate publicaţiile noastre care apar în limba ta în fiecare an?

Pe lângă publicaţii, organizaţia lui Iehova pregăteşte şi schiţe bazate pe Biblie pentru cuvântări care se ţin la întruniri şi la congrese. Urmăreşti cu plăcere cuvântările, dramele, demonstraţiile şi interviurile prezentate cu aceste ocazii? Cu siguranţă, Iehova ne dă hrană spirituală din belşug (Is. 25:6).

 3 Dacă în limba ta nu sunt disponibile toate publicaţiile noastre, înseamnă că nu ai suficientă hrană spirituală?

Nu. Şi nu ar trebui să fim surprinşi că unii slujitori ai lui Iehova primesc uneori mai multă hrană spirituală decât alţii. Să ne gândim la apostoli. Ei au primit mai multe informaţii de la Isus decât alţi discipoli din secolul I (Mar. 4:10; 9:35-37). Cu toate acestea, ceilalţi discipoli au primit hrana spirituală de care aveau nevoie (Ef. 4:20-24; 1 Pet. 1:8).

Un alt aspect demn de remarcat este că o mare parte din lucrurile pe care le-a spus şi le-a făcut Isus cât a fost pe pământ nu sunt consemnate în evanghelii. Apostolul Ioan a scris: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus şi care, dacă ar fi fost scrise vreodată în amănunţime, cred că lumea n-ar putea cuprinde sulurile scrise” (Ioan 21:25). Chiar dacă discipolii lui Isus din secolul I au avut mai multe informaţii despre omul perfect Isus decât noi, nu înseamnă că suntem dezavantajaţi. Iehova s-a îngrijit să cunoaştem suficiente lucruri despre Isus pentru a putea călca pe urmele lui (1 Pet. 2:21).

Să ne gândim şi la scrisorile trimise de apostoli congregaţiilor din secolul I. Cel puţin una dintre scrisorile lui Pavel nu a fost păstrată în Biblie (Col. 4:16). Se poate spune că nu dispunem de suficientă hrană spirituală pentru că nu avem acea scrisoare? Nu. Iehova ştie de ce anume avem nevoie şi ne dă suficientă hrană pentru a rămâne tari din punct de vedere spiritual (Mat. 6:8).

Iehova ştie de ce anume avem nevoie şi ne dă suficientă hrană pentru a rămâne tari din punct de vedere spiritual

În prezent, unii slujitori ai lui Iehova au la dispoziţie mai multă hrană spirituală decât alţii. Vorbeşti o limbă în care nu sunt disponibile decât puţine publicaţii? Dacă da, poţi fi sigur că Iehova are grijă de tine. Studiază materialele pe care le ai şi, dacă este posibil, participă la întrunirile ţinute într-o limbă pe care o înţelegi. Şi fii convins că Iehova te va ajuta să rămâi tare din punct de vedere spiritual (Ps. 1:2; Evr. 10:24, 25).

4 Dacă nu ai acces la materialele publicate pe site-ul nostru, jw.org, înseamnă că vei slăbi pe plan spiritual?

Pe jw.org apar revistele noastre şi alte publicaţii pentru studierea Bibliei. Site-ul conţine şi materiale pentru cupluri, adolescenţi şi părinţii cu copii mici. Familiile au parte de foloase analizând aceste materiale la închinarea în familie. De asemenea, site-ul nostru prezintă rapoarte despre unele întruniri speciale, cum sunt festivităţile de absolvire a Şcolii Galaad şi întrunirile anuale, şi ştiri despre evenimente juridice şi dezastre naturale care îi afectează pe slujitorii lui Iehova (1 Pet. 5:8, 9). Site-ul nostru contribuie mult şi la predicarea veştii bune, făcând ca aceasta să fie disponibilă chiar şi în ţări unde lucrarea noastră este restricţionată sau interzisă.

Totuşi, poţi să rămâi tare pe plan spiritual, indiferent că ai sau nu acces la site-ul nostru. Sclavul fidel lucrează din greu pentru a oferi suficiente materiale tipărite, astfel încât toţi slujitorii lui Iehova să fie bine hrăniţi din punct de vedere spiritual. De aceea, nu ar trebui să te simţi obligat să-ţi cumperi un dispozitiv electronic doar pentru a avea acces la jw.org. Unii ar putea tipări anumite materiale publicate pe site-ul nostru şi le-ar putea da personal celor care nu au acces la internet. Însă congregaţiilor nu li se cere să facă acest lucru.

Suntem recunoscători că Isus îşi respectă promisiunea de a se îngriji de necesităţile noastre spirituale. Pe măsură ce zilele din urmă se apropie cu paşi repezi de sfârşit, putem fi siguri că Iehova va continua să dea hrană spirituală la timpul potrivit.