Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cum se apropie Iehova de noi

Cum se apropie Iehova de noi

„Apropiaţi-vă de Dumnezeu, iar el se va apropia de voi!” (IAC. 4:8)

1. Ce necesitate au oamenii şi cine le-o poate satisface?

OAMENII au nevoie să se simtă aproape unii de alţii. Se spune că doi oameni sunt apropiaţi când se apreciază foarte mult şi când se cunosc foarte bine unul pe altul. Suntem fericiţi când familia şi prietenii ne iubesc, ne apreciază şi ne înţeleg. Însă Persoana de care avem nevoie să ne simţim cel mai aproape este Marele nostru Creator, Iehova (Ecl. 12:1).

2. Ce ne promite Iehova, dar de ce mulţi oameni nu cred această promisiune?

2 În Cuvântul său, Iehova ne îndeamnă ‘să ne apropiem’ de el şi ne promite că, dacă vom face lucrul acesta, „el se va apropia” de noi (Iac. 4:8). Ce idee încurajatoare! Însă mulţi oameni consideră că nu este realist să creadă că Dumnezeu doreşte să fie aproape de ei. Ei nu se simt demni să se apropie de Dumnezeu sau cred că el este mult prea departe. Este într-adevăr posibil ca oamenii să se apropie de Iehova?

3. Ce adevăr despre Iehova este important să înţelegem?

3 Adevărul e că Iehova „nu este departe” de nicio persoană care doreşte să-l găsească; oamenii pot să-l cunoască. (Citeşte Faptele 17:26, 27; Psalmul 145:18.) Dumnezeul nostru doreşte ca oamenii, chiar dacă sunt imperfecţi, să fie aproape  de el şi este dispus să-i accepte ca prieteni apropiaţi (Is. 41:8; 55:6). Din proprie experienţă, psalmistul a putut să scrie despre Iehova: „O, Ascultător al rugăciunii, la tine va veni orice carne. Fericit este cel pe care tu îl alegi şi îl laşi să se apropie” (Ps. 65:2, 4). Relatarea biblică despre Asa, un rege al lui Iuda, ne arată cum s-a apropiat acest rege de Dumnezeu şi cum a reacţionat Iehova. *

SĂ ÎNVĂŢĂM DINTR-UN EXEMPLU DIN VECHIME

4. Ce exemplu a dat regele Asa poporului?

4 Regele Asa a manifestat un zel deosebit pentru închinarea curată. El a înlăturat prostituţia sacră şi idolatria, care erau foarte răspândite în ţară (1 Regi 15:9-13). Apoi, având libertate de exprimare, el i-a îndemnat pe iudei „să-l caute pe Iehova, Dumnezeul strămoşilor lor, şi să împlinească legea şi porunca”. Iehova a binecuvântat primii zece ani ai domniei lui Asa cu pace deplină. Asa a recunoscut că această pace provenea de la Iehova. El a zis poporului: „Ţara este încă înaintea noastră, fiindcă l-am căutat pe Iehova, Dumnezeul nostru. L-am căutat, iar el ne dă odihnă de jur împrejur” (2 Cron. 14:1-7). Să vedem ce s-a întâmplat în continuare.

5. Ce situaţie a pus la încercare încrederea lui Asa în Dumnezeu şi care a fost rezultatul?

5 Imaginează-ţi că eşti în locul regelui Asa. Zerah, etiopianul, vine împotriva lui Iuda cu o armată de 1 000 000 de bărbaţi şi 300 de care (2 Cron. 14:8-10). Cum ai reacţiona la vederea acestei armate uriaşe care mărşăluieşte împotriva regatului tău? Tu ai doar 580 000 de luptători. Ştiind că ai de înfruntat o armată de aproape două ori mai mare decât a ta, te-ai întreba de ce permite Dumnezeu o astfel de invazie? În faţa acestei situaţii de criză, ai acţiona bazându-te pe propria înţelepciune? Prin modul în care a reacţionat, Asa a arătat că avea o relaţie strânsă cu Iehova şi o încredere deplină în el. Asa l-a implorat pe Iehova: „Ajută-ne, o, Iehova, Dumnezeul nostru, căci pe tine ne bizuim şi în numele tău am venit împotriva acestei mulţimi! O, Iehova, tu eşti Dumnezeul nostru! Să n-aibă omul muritor putere în faţa ta!”. Cum a reacţionat Dumnezeu? „Iehova i-a înfrânt pe etiopieni.” Niciun duşman n-a supravieţuit în bătălia care a urmat! (2 Cron. 14:11-13)

6. În ce privinţă ar trebui să-l imităm pe Asa?

6 Ce l-a ajutat pe Asa să se încreadă în mod deplin în îndrumarea şi în ocrotirea lui Dumnezeu? Biblia spune că „Asa a făcut ce este drept în ochii lui Iehova” şi că ‘inima lui a fost întreagă pentru Iehova’ (1 Regi 15:11, 14). Şi noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu cu o inimă întreagă. Acest lucru este esenţial dacă vrem să ne bucurăm de o relaţie strânsă cu el acum şi în viitor. Suntem foarte recunoscători că Iehova a luat iniţiativa să ne atragă la el şi să ne ajute să legăm şi să păstrăm o prietenie strânsă cu el! Să analizăm două modalităţi prin care Dumnezeu face acest lucru.

IEHOVA NE ATRAGE PRIN INTERMEDIUL RĂSCUMPĂRĂRII

7. a) Care sunt unele lucruri ce ne atrag la Iehova? b) Care este cea mai importantă modalitate prin care Dumnezeu ne atrage la el?

7 Iehova şi-a arătat iubirea faţă de familia umană când a creat frumoasa noastră locuinţă, Pământul. El continuă să-şi arate iubirea faţă de noi oferindu-ne tot ce avem nevoie din punct de vedere fizic pentru a ne putea bucura de viaţă (Fap.  17:28; Rev. 4:11). Şi mai important, Iehova se îngrijeşte de necesităţile noastre spirituale (Luca 12:42). De asemenea, el ne dă asigurarea că ne ascultă personal rugăciunile (1 Ioan 5:14). Însă cea mai importantă modalitate prin care Dumnezeu ne atrage la el şi îşi arată iubirea faţă de noi este răscumpărarea. Ca urmare, şi noi ne simţim atraşi de el. (Citeşte 1 Ioan 4:9, 10, 19.) Iehova l-a trimis pe „Fiul său unic-născut” pe pământ pentru ca noi să putem fi eliberaţi din păcat şi moarte (Ioan 3:16).

8, 9. Ce rol are Isus în scopul lui Iehova?

8 Iehova a făcut posibil ca şi oamenii care au trăit înainte de Cristos să beneficieze de răscumpărare. Din momentul în care Iehova a profeţit venirea unui Salvator pentru omenire, din punctul său de vedere, răscumpărarea era ca şi plătită, întrucât el ştia că scopul său se va împlini negreşit (Gen. 3:15). Secole mai târziu, apostolul Pavel şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru ‘eliberarea prin răscumpărarea plătită de Cristos Isus’. Pavel a mai spus că Dumnezeu a arătat îngăduinţă şi ‘a iertat păcatele comise în trecut’ (Rom. 3:21-26). Aşadar, fără Isus, nu ne putem apropia de Dumnezeu!

9 Oamenii umili pot ajunge să-l cunoască pe Iehova şi să se bucure de o prietenie strânsă cu el numai prin intermediul lui Isus. Cum scot în evidenţă Scripturile acest adevăr? Pavel a scris: „Dumnezeu ne arată iubirea sa prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi” (Rom. 5:6-8). Răscumpărarea a fost plătită nu pentru că merităm, ci pentru că Iehova şi Isus ne iubesc foarte mult. „Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis”, a zis Isus. Cu altă ocazie, el a spus: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” (Ioan 6:44; 14:6). Pentru a-i atrage pe oameni la el prin Isus şi pentru a-i ajuta să rămână în iubirea Sa şi, astfel, să aibă perspectiva vieţii veşnice, Iehova se foloseşte de spiritul sfânt. (Citeşte Iuda 20, 21.) Să analizăm în continuare o altă modalitate prin care Iehova ne atrage la el.

IEHOVA NE ATRAGE PRIN INTERMEDIUL CUVÂNTULUI SĂU SCRIS

10. Cum ne ajută Biblia să ne apropiem de Dumnezeu?

10 Până acum în acest articol au fost citate sau menţionate versete din 14 cărţi biblice. Dacă n-am fi avut Biblia, cum am fi ştiut că ne putem apropia de Creatorul nostru? Cum am fi aflat despre răscumpărare şi despre faptul că Iehova ne atrage la el prin intermediul lui Isus? Folosindu-se de spiritul său, Iehova a inspirat scrierea Bibliei, care ne dezvăluie personalitatea sa atrăgătoare şi scopul său măreţ. De exemplu, în Exodul 34:6, 7, Iehova s-a descris ca fiind „un Dumnezeu îndurător şi binevoitor, încet la mânie şi bogat în bunătate iubitoare şi adevăr, care păstrează bunătatea iubitoare pentru mii, care iartă nelegiuirea, fărădelegile şi păcatul”. Cine nu s-ar simţi atras de o astfel de persoană? Iehova ştie că, pe măsură ce vom învăţa mai multe despre el din Biblie, el va deveni mai real pentru noi, iar noi ne vom simţi mai aproape de el.

11. De ce ar trebui să ne străduim să învăţăm despre calităţile lui Dumnezeu şi despre modul său de a acţiona? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

11 În prefaţa cărţii Să ne apropiem de Iehova se arată cum putem lega o prietenie strânsă cu Dumnezeu. Aici citim: „Orice relaţie de prietenie se bazează pe cunoaşterea celeilalte persoane, pe aprecierea şi pe admirarea felului ei unic de a fi. Prin urmare, calităţile lui Dumnezeu şi  modul său de a acţiona – revelate în Biblie – reprezintă un important domeniu de studiu”. Aşadar, suntem foarte recunoscători că Iehova a făcut ca Biblia să fie scrisă în aşa fel încât noi, oamenii, s-o putem înţelege!

12. De ce a folosit Iehova oameni pentru scrierea Bibliei?

12 Iehova ar fi putut folosi îngeri pentru scrierea Bibliei. La urma urmei, îngerii manifestă un interes sincer faţă de noi şi faţă de activităţile noastre (1 Pet. 1:12). Fără îndoială, ei ar fi putut scrie mesajul lui Dumnezeu pentru omenire. Dar ar fi putut ei să vadă lucrurile din perspectiva oamenilor? Ar fi reuşit ei să înţeleagă sentimentele, necesităţile şi slăbiciunile noastre? Nu. Iehova ştia că ei au limite în această privinţă. De aceea, Iehova a ales oameni care să scrie Biblia. Astfel, noi ne putem regăsi în gândurile şi sentimentele scriitorilor Bibliei şi ale altor persoane menţionate în Scripturi. Le putem înţelege dezamăgirile, îndoielile, temerile şi imperfecţiunile şi ne putem bucura pentru reuşitele lor. Asemenea profetului Ilie, toţi scriitorii Bibliei au fost oameni „cu sentimente ca ale noastre” (Iac. 5:17).

Cum te ajută să te apropii de Iehova modul în care i-a tratat el pe Iona şi pe Petru? (Vezi paragrafele 13, 15)

13. Ce sentimente ne transmite rugăciunea lui Iona?

13 Să ne gândim: Ar fi putut un înger să transmită în mod deplin sentimentele profetului Iona când acesta a fugit, în loc să îndeplinească misiunea pe care i-o încredinţase Dumnezeu? A fost mult mai bine că Iehova l-a lăsat pe Iona să-şi scrie relatarea, inclusiv rugăciunea fierbinte pe care i-a adresat-o lui Dumnezeu din adâncul mării! Iona a spus: „Când mi se sfârşea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Iehova” (Iona 1:3, 10; 2:1-9).

14. De ce putem înţelege ceea ce a scris Isaia despre sine?

14 Să vedem, de asemenea, ce a scris  Isaia după ce a văzut într-o viziune gloria lui Dumnezeu. Profetul s-a simţit îndemnat să vorbească despre starea sa păcătoasă. El a spus: „Vai de mine! Sunt ca mort, fiindcă sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Ochii mei l-au văzut pe Rege, pe Iehova al armatelor!” (Is. 6:5). Un înger n-ar fi putut să spună niciodată aşa ceva despre sine. Însă Isaia a putut face lucrul acesta, iar noi putem înţelege ce a simţit el.

15, 16. a) De ce putem înţelege sentimentele altor oameni? Daţi exemple. b) Ce ne va ajuta să ne apropiem şi mai mult de Iehova?

15 Ar fi putut nişte îngeri să spună că ‘nu meritau’ bunătatea lui Dumnezeu, cum a spus Iacob, sau că erau ‘păcătoşi’, cum s-a simţit Petru? (Gen. 32:10; Luca 5:8). S-ar fi „înfricoşat” ei, cum s-a întâmplat cu discipolii lui Isus? Sau ar fi fost nevoie ca îngerii ‘să prindă curaj’ ca să spună vestea bună în pofida persecuţiei, cum au trebuit să facă Pavel şi alţii? (Ioan 6:19; 1 Tes. 2:2) Nu. Îngerii sunt perfecţi în toate privinţele şi le sunt superiori oamenilor. Însă, când nişte oameni imperfecţi exprimă astfel de sentimente, înţelegem imediat ce au simţit ei, deoarece şi noi suntem imperfecţi. Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, putem cu adevărat ‘să ne bucurăm cu cei ce se bucură şi să plângem cu cei ce plâng’ (Rom. 12:15).

16 Când medităm la ceea ce spune Biblia despre modul în care i-a tratat Iehova pe slujitorii săi fideli din vechime, descoperim multe lucruri minunate despre Dumnezeul nostru; înţelegem că el s-a apropiat cu răbdare şi cu iubire de acei oameni imperfecţi. Astfel, ajungem să-l cunoaştem foarte bine pe Iehova şi să-l iubim din inimă. Ca urmare, vom reuşi să ne apropiem şi mai mult de el. (Citeşte Psalmul 25:14.)

SĂ CULTIVĂM O LEGĂTURĂ INDESTRUCTIBILĂ CU DUMNEZEU

17. a) Ce sfat bun i-a dat Azaria lui Asa? b) Cum a ignorat Asa sfatul lui Azaria şi care a fost rezultatul?

17 După ce Asa a repurtat o victorie răsunătoare asupra armatei etiopiene, profetul Azaria le-a adresat câteva cuvinte înţelepte lui şi poporului său. Azaria a spus: „Iehova este cu voi cât timp sunteţi cu el. Dacă-l veţi căuta, el se va lăsa găsit de voi, dar, dacă-l veţi părăsi, şi el vă va părăsi” (2 Cron. 15:1, 2). Mai târziu însă, Asa n-a ascultat acest sfat bun. Când a fost ameninţat de regatul lui Israel, aflat la nord, Asa s-a îndreptat spre sirieni pentru ajutor. În loc să ceară din nou ajutorul lui Iehova, el a încheiat o alianţă cu păgânii. De aceea, Iehova i-a spus: „Ai lucrat nebuneşte în privinţa aceasta. De-acum înainte vei avea războaie”. Şi aşa s-a întâmplat (2 Cron. 16:1-9). Ce putem învăţa de aici?

18, 19. a) Ce ar trebui să facem dacă simţim că ne-am îndepărtat întrucâtva de Dumnezeu? b) Cum ne putem apropia mai mult de Iehova?

18 Să nu ne îndepărtăm niciodată de Iehova! Însă, dacă simţim că ne-am îndepărtat întrucâtva de el, ar trebui să acţionăm în armonie cu Osea 12:6, unde se spune: „Întoarce-te la Dumnezeul tău, păzind bunătatea iubitoare şi dreptatea, şi speră neîncetat în Dumnezeul tău”. Aşadar, să ne apropiem tot mai mult de Iehova meditând cu apreciere la răscumpărare şi studiind cu sârguinţă Biblia! (Citeşte Deuteronomul 13:4.)

19 „Este spre binele meu să mă apropii de Dumnezeu”, a scris psalmistul (Ps. 73:28). Fie ca toţi să continuăm să învăţăm lucruri noi despre Iehova! Astfel, vom avea tot mai multe motive să-l iubim! Şi fie ca Iehova să se apropie tot mai mult de noi acum şi pentru eternitate!

^ par. 3 Vezi articolul despre Asa intitulat „Veţi avea o răsplată pentru faptele voastre”, apărut în Turnul de veghe din 15 august 2012.