Salt la conţinut

Salt la cuprins

Slujitorii lui Iehova ‘înlătură de la ei nedreptatea’

Slujitorii lui Iehova ‘înlătură de la ei nedreptatea’

„Oricine rosteşte numele lui Iehova să înlăture de la el nedreptatea.“ (2 TIM. 2:19)

1. Ce anume ocupă un loc special în închinarea noastră?

AI VĂZUT vreodată numele lui Iehova gravat pe o clădire sau pe un obiect expus într-un muzeu? Dacă da, fără îndoială că ai fost foarte încântat. În fond, numele lui Dumnezeu ocupă un loc special în închinarea noastră, întrucât noi suntem Martorii lui Iehova! Niciun alt grup de pe pământ nu foloseşte numele divin aşa cum îl folosim noi. Totuşi, suntem conştienţi că privilegiul de a purta numele lui Dumnezeu aduce cu sine o responsabilitate.

2. Ce responsabilitate aduce cu sine privilegiul de a purta numele lui Dumnezeu?

2 Faptul că folosim numele divin nu ne aduce în mod automat aprobarea lui Iehova. Este necesar să trăim în armonie cu normele sale morale. Iată de ce Biblia ne aminteşte că poporul lui Iehova trebuie ‘să se îndepărteze de rău’ (Ps. 34:14). Apostolul Pavel a arătat clar că avem această responsabilitate când a scris: „Oricine rosteşte numele lui Iehova să înlăture de la el nedreptatea“. (Citeşte 2 Timotei 2:19.) Ca Martori ai lui Iehova, noi suntem cunoscuţi pentru că ‘rostim numele’ său. Dar ce putem face pentru a ne asigura că ‘înlăturăm de la noi nedreptatea’?

 ‘SĂ NE ÎNDEPĂRTĂM’ DE RĂUTATE

3, 4. Ce declaraţie a lui Pavel i-a pus multă vreme în încurcătură pe biblişti şi de ce?

3 Să ne gândim la contextul cuvintelor lui Pavel din 2 Timotei 2:19. În acest verset apare expresia „temelia solidă a lui Dumnezeu”. Pe ea sunt gravate două declaraţii. Prima, „Iehova îi cunoaşte pe cei care sunt ai lui“, este, evident, un citat din Numerele 16:5. (Vezi articolul precedent.) A doua, „Oricine rosteşte numele lui Iehova să înlăture de la el nedreptatea“, i-a pus multă vreme în încurcătură pe biblişti. De ce?

4 Cuvintele lui Pavel sugerează că el a citat tot din Scripturile ebraice. Dar se pare că niciun verset din această parte a Bibliei nu corespunde citatului lui Pavel. Aşadar, la ce a făcut referire apostolul când a spus: „Oricine rosteşte numele lui Iehova să înlăture de la el nedreptatea”? Chiar înainte de această afirmaţie, Pavel a citat din Numerele, capitolul 16, unde se vorbeşte despre răzvrătirea lui Core. S-ar putea oare ca a doua declaraţie a lui Pavel să se refere tot la acest eveniment?

5-7. La ce evenimente din zilele lui Moise s-a referit Pavel în 2 Timotei 2:19? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

5 Biblia spune că Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, i s-au alăturat lui Core în calitate de conducători ai celor care s-au răzvrătit împotriva lui Moise şi a lui Aaron (Num. 16:1-5). Ei au arătat clar că nu-l respectau pe Moise şi că respingeau autoritatea pe care i-o dăduse Dumnezeu. Aceşti rebeli au continuat să locuiască în mijlocul poporului lui Iehova, punând în pericol spiritualitatea celor fideli. Când a sosit ziua ca Iehova să facă o deosebire între închinătorii săi loiali şi cei care se răzvrătiseră, el a dat o poruncă clară.

6 Relatarea spune: „Atunci Iehova i-a vorbit lui Moise şi a spus: «Vorbeşte adunării şi spune-i: „Plecaţi din jurul corturilor lui Core, Datan şi Abiram!”» După aceea, Moise s-a ridicat şi s-a dus la Datan şi la Abiram, iar bătrânii lui Israel s-au dus cu el. Apoi a vorbit adunării, zicând: «Vă rog, îndepărtaţi-vă de corturile acestor bărbaţi răi şi nu atingeţi nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi din cauza tuturor păcatelor lor». Ei au plecat imediat din jurul corturilor lui Core, Datan şi Abiram” (Num. 16:23-27). Apoi, Iehova i-a distrus pe toţi cei care se răzvrătiseră. În schimb, închinătorii săi loiali au rămas în viaţă, deoarece ‘au înlăturat de la ei nedreptatea’ îndepărtându-se de cei răi.

7 Iehova citeşte inima tuturor oamenilor! El observă loialitatea celor care sunt ai lui. Totuşi, cei loiali au trebuit să acţioneze cu hotărâre, separându-se de cei nedrepţi. Aşadar, este posibil ca Pavel să se fi referit la relatarea din Numerele 16:5, 23-27 când a scris: „Oricine rosteşte numele lui Iehova să înlăture de la el nedreptatea”. Această concluzie ar fi în armonie cu declaraţia lui Pavel: „Iehova îi cunoaşte pe cei care sunt ai lui” (2 Tim. 2:19).

‘SĂ RESPINGEM DISCUŢIILE PROSTEŞTI ŞI FĂRĂ SENS’

8. De ce nu este suficient să folosim numele lui Iehova sau să facem parte din congregaţia creştină?

8 Referindu-se la evenimentele din zilele lui Moise, Pavel i-a amintit lui Timotei că trebuia să acţioneze cu hotărâre pentru a-şi ocroti preţioasa relaţie cu Iehova. Faptul în sine de a face parte din congregaţia creştină nu era suficient, la fel cum simplul fapt de a rosti numele lui Iehova nu a fost suficient în zilele lui Moise. Închinătorii fideli ai lui Iehova trebuie să acţioneze cu hotărâre şi  să înlăture de la ei nedreptatea. Ce a însemnat lucrul acesta pentru Timotei? Şi ce pot învăţa din sfatul inspirat al lui Pavel închinătorii lui Iehova din prezent?

9. Cum au afectat „discuţiile prosteşti şi fără sens” congregaţia creştină?

9 Cuvântul lui Dumnezeu dă sfaturi clare cu privire la tipurile de nedreptate pe care creştinii trebuie ‘să le înlăture de la ei’, sau să le respingă. De exemplu, în contextul versetului din 2 Timotei 2:19, Pavel i-a spus lui Timotei „să nu se certe pentru cuvinte” şi ‘să evite vorbirile deşarte’. (Citeşte 2 Timotei 2:14, 16, 23.) Unii membri ai congregaţiei promovau învăţături apostate. De asemenea, se pare că alţii răspândeau idei controversate. Chiar dacă aceste idei nu contraveneau direct Scripturilor, ele provocau dezbinare în congregaţie. Ele dădeau naştere la dispute şi certuri legate de cuvinte, creând o atmosferă nesănătoasă din punct de vedere spiritual. De aceea, Pavel l-a îndemnat pe Timotei ‘să respingă discuţiile prosteşti şi fără sens’.

10. Ce ar trebui să facem când ne confruntăm cu apostazia?

10 În zilele noastre, slujitorii lui Iehova nu se confruntă în general cu apostazia în cadrul congregaţiei. Totuşi, când venim în contact cu învăţături nebiblice, indiferent de sursa lor, trebuie să le respingem cu hotărâre. Nu ar fi înţelept să discutăm cu apostaţii, nici faţă-n faţă, nici pe internet sau prin alt mijloc de comunicare. Chiar dacă intenţia este de a-i ajuta, o astfel de discuţie ar contraveni îndemnului biblic pe care tocmai l-am analizat. Ca slujitori ai lui Iehova, noi respingem apostazia, deci o evităm cu desăvârşire.

Să evităm discuţiile cu apostaţii (Vezi paragraful 10)

11. a) Ce anume ar putea duce la ‘discuţii prosteşti’? b) Cum pot da bătrânii de congregaţie un bun exemplu?

11 Pe lângă apostazie, există şi alte lucruri care ar putea tulbura pacea congregaţiei. De exemplu, deosebirile de păreri în materie de divertismente pot duce la ‘discuţii prosteşti şi fără sens’. Desigur, când unii promovează divertismente care contravin normelor morale ale lui Iehova, bătrânii creştini nu trebuie să tolereze un astfel de comportament doar pentru a evita discuţiile în contradictoriu (Ps. 11:5; Ef. 5:3-5). Totuşi, bătrânii sunt atenţi să nu promoveze idei personale. Ei urmează în mod loial îndemnul pe care îl dă Biblia supraveghetorilor creştini: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este în grija voastră, nu . . . ca unii care stăpânesc peste cei care sunt moştenirea lui Dumnezeu, ci devenind exemple pentru turmă” (1 Pet. 5:2, 3). (Citeşte 2 Corinteni 1:24.)

12, 13. a) Care este poziţia Martorilor lui Iehova cu privire la alegerea divertismentelor şi ce principii biblice aplică ei? b) Cum se aplică principiile menţionate în paragraful 12 la diferite chestiuni personale?

12 În materie de divertismente, organizaţia noastră nu evaluează anumite filme, jocuri video, cărţi sau cântece pentru a stabili pe care ar trebui să le evităm. De ce? Biblia ne îndeamnă pe fiecare dintre noi ‘să ne exersăm capacitatea de înţelegere ca să deosebim binele şi răul’ (Evr. 5:14). Scripturile conţin principii de bază pe care un creştin le poate avea în vedere când alege cum să se destindă. În toate aspectele vieţii, obiectivul nostru ar trebui să fie acela de ‘a ne asigura mereu de ceea ce îi este plăcut Domnului’ (Ef. 5:10). Potrivit Bibliei, capii de familie au autoritate, astfel că pot alege să nu permită anumite forme de divertisment în casa lor (1 Cor. 11:3; Ef. 6:1-4). *

 13 Principiile biblice menţionate mai sus nu se aplică doar la alegerea divertismentelor. Opiniile în materie de îmbrăcăminte şi aspect, sănătate şi alimentaţie, precum şi alte chestiuni personale pot da şi ele naştere la discuţii. De aceea, dacă nu este încălcat vreun principiu biblic, slujitorii lui Iehova evită cu înţelepciune să discute în contradictoriu pe marginea unor astfel de subiecte, întrucât „sclavul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând [sau plin de tact] cu toţi” (2 Tim. 2:24).

SĂ EVITĂM TOVĂRĂŞIILE RELE!

14. Ce ilustrare a făcut Pavel pentru a arăta că este necesar să evităm tovărăşiile rele?

14 În ce alt mod pot cei care ‘rostesc numele lui Iehova să înlăture de la ei nedreptatea’? Evitând compania celor care practică nedreptatea. Să remarcăm că, după ce a făcut ilustrarea despre „temelia solidă a lui Dumnezeu”, Pavel a mai făcut o ilustrare. El a vorbit despre „o casă mare” în care „nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi vase de lemn şi de lut: unele pentru o întrebuinţare onorabilă, iar altele pentru o întrebuinţare lipsită de onoare” (2 Tim. 2:20, 21). Apoi, el i-a îndemnat pe creştini să ‘se păstreze curaţi’, sau separaţi, de ‘vasele’ care sunt pentru o întrebuinţare „lipsită de onoare”.

15, 16. Ce putem învăţa din ilustrarea lui Pavel despre „o casă mare”?

15 Care este semnificaţia acestei ilustrări? Pavel a comparat congregaţia creştină cu „o casă mare”, iar pe membrii congregaţiei, cu nişte „vase”. Într-o casă, unele vase pot fi contaminate din cauza unor substanţe periculoase sau a unor condiţii neigienice. O gospodină va păstra astfel de vase separat de cele curate, cum ar fi cele folosite pentru gătit.

16 În mod asemănător, slujitorii lui Iehova din prezent se străduiesc să aibă o viaţă curată, evitând să lege prietenii cu cei din congregaţie care continuă  să încalce principiile lui Iehova. (Citeşte 1 Corinteni 15:33.) Dacă trebuie să facem acest lucru în interiorul congregaţiei, cu atât mai mult trebuie să evităm tovărăşiile rele din afara congregaţiei! De ce? Deoarece mulţi oameni din această lume sunt ‘iubitori de bani, neascultători de părinţi, neloiali, calomniatori, cruzi, neiubitori de bine, trădători şi mai degrabă iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu’ (2 Tim. 3:1-5).

IEHOVA NE BINECUVÂNTEAZĂ CÂND ACŢIONĂM CU HOTĂRÂRE

17. Cum au arătat israeliţii loiali că ‘au înlăturat de la ei nedreptatea’?

17 Biblia arată că israeliţii au acţionat cu hotărâre când li s-a spus ‘să plece din jurul corturilor lui Core, Datan şi Abiram’. Relatarea spune că „ei au plecat imediat” (Num. 16:24, 27). Ei n-au stat pe gânduri, ci au acţionat prompt. Din relatarea biblică înţelegem şi că israeliţii au respectat în mod conştiincios porunca primită. Cei loiali n-au vrut să se expună niciunui risc. Ei au ascultat din toată inima. Astfel, au arătat în mod clar că erau de partea lui Iehova şi împotriva nedreptăţii. Ce putem învăţa din acest exemplu?

18. Ce a vrut să spună Pavel când l-a îndemnat pe Timotei ‘să fugă de dorinţele tinereţii’?

18 Pentru a ne ocroti prietenia cu Iehova, trebuie să acţionăm cu promptitudine şi cu hotărâre. Pavel a vrut să transmită aceeaşi idee când l-a îndemnat pe Timotei ‘să fugă de dorinţele tinereţii’ (2 Tim. 2:22). La data aceea, Timotei era deja un creştin matur, având probabil peste 30 de ani. Însă „dorinţele tinereţii”, dintre care multe sunt nepotrivite, nu au legătură numai cu vârsta. Când se confrunta cu astfel de dorinţe, Timotei trebuia ‘să fugă’ de ele. Cu alte cuvinte, Timotei trebuia să ‘înlăture de la el nedreptatea’. Isus a transmis o idee asemănătoare când a spus: „Dacă ochiul tău te face să te poticneşti, scoate-l şi aruncă-l de la tine” (Mat. 18:9). În prezent, creştinii care vor să respecte acest sfat acţionează prompt şi cu hotărâre când se confruntă cu pericole de natură spirituală.

19. Cum au acţionat unii Martori cu hotărâre pentru a-şi ocroti prietenia cu Iehova?

19 Unii care au avut probleme cu alcoolul înainte să devină Martori ai lui Iehova au luat decizia să nu mai consume deloc băuturi alcoolice. Alţii evită anumite forme de destindere care nu sunt în sine greşite, dar care le-ar putea stârni dorinţe imorale (Ps. 101:3). De exemplu, înainte să devină Martor, unui frate îi plăcea să meargă la petreceri unde se dansa şi unde invitaţii aveau un comportament imoral. După ce a învăţat adevărul, el a decis să nu mai danseze deloc, nici măcar la reuniunile creştine, pentru a nu-i fi trezite unele gânduri sau dorinţe nepotrivite din trecut. Bineînţeles, aceasta nu înseamnă că slujitorii lui Iehova trebuie să evite complet alcoolul, dansul sau alte lucruri care nu sunt în sine greşite. Totuşi, toţi trebuie să acţionăm cu hotărâre şi cu conştiinciozitate pentru a ne ocroti prietenia cu Iehova.

20. Deşi s-ar putea să nu fie uşor ‘să înlăturăm de la noi nedreptatea’, ce anume ne încurajează şi ne dă încredere?

20 Privilegiul de a purta numele lui Dumnezeu aduce cu sine o responsabilitate. Trebuie să ‘înlăturăm de la noi nedreptatea’ şi ‘să ne îndepărtăm de rău’ (Ps. 34:14). E adevărat, acest lucru nu este întotdeauna uşor. Dar cât de încurajator este să ştim că Iehova îi va iubi întotdeauna „pe cei care sunt ai lui” şi care umblă pe căile sale drepte! (2 Tim. 2:19) (Citeşte 2 Cronici 16:9a.)

^ par. 12 Vezi articolul „Interziceţi anumite filme, cărţi sau cântece?”, apărut pe site-ul jw.org, la DESPRE NOI > ÎNTREBĂRI FRECVENTE.