Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să fim atenţi la intenţiile inimii

Să fim atenţi la intenţiile inimii

„Inima este mai trădătoare decât orice şi primejdioasă“, afirmă Biblia (Ier. 17:9). Când în inima noastră nutrim o dorinţă puternică, nu-i aşa că găsim motive pentru a da curs intenţiilor ei?

Scripturile ne avertizează: „Din inimă ies gândurile rele, omorurile, adulterele, fornicaţiile, furturile, mărturiile mincinoase, blasfemiile“ (Mat. 15:19). Inima noastră figurativă ne poate înşela, îndemnându-ne să justificăm un mod de acţiune care este contrar voinţei lui Dumnezeu. Am putea ajunge să ne dăm seama de ceea ce am făcut abia după ce am acţionat neînţelept. Prin urmare, ce ne poate ajuta să aflăm care sunt intenţiile inimii noastre înainte de a porni pe o cale greşită?

CUM POŢI AFLA CARE SUNT INTENŢIILE INIMII TALE?

Cum ne influenţează citirea zilnică a Bibliei inima figurativă?

Citeşte zilnic din Biblie şi meditează la ceea ce ai citit.

Apostolul Pavel a scris: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic; este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până acolo încât desparte sufletul de spirit“. Ceea ce a consemnat Dumnezeu în Biblie „poate să discearnă gândurile şi intenţiile inimii“ (Evr. 4:12). Prin urmare, când ne examinăm în lumina Scripturilor, putem afla care sunt intenţiile inimii noastre. Cât de important este să citim zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu şi să medităm la cele citite, însuşindu-ne astfel gândurile lui Iehova şi modul său de a privi lucrurile!

Dacă acceptăm sfaturile Bibliei şi aplicăm principiile ei în viaţă, acestea ne vor modela conştiinţa, glasul lăuntric care „depune mărturie“ (Rom. 9:1). Conştiinţa ne poate împiedica să ne justificăm o acţiune greşită. În plus, Biblia conţine exemple care  „au fost scrise ca avertizare pentru noi“ (1 Cor. 10:11). Învăţând din aceste exemple, putem evita să urmăm o cale greşită. Aşadar, ce ar trebui să facem fiecare dintre noi?

Rugăciunile ne ajută să ne cunoaştem persoana lăuntrică

Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să-ţi dai seama care sunt intenţiile inimii tale.

Iehova ‘cercetează inima’ (1 Cron. 29:17). El „este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte totul“, de aceea nu poate fi înşelat (1 Ioan 3:20). Dacă ne exprimăm în mod deschis îngrijorările, sentimentele şi dorinţele în rugăciune, Iehova ne poate ajuta să ne cunoaştem intenţiile inimii. Putem chiar să-i cerem ‘să creeze în noi o inimă curată’ (Ps. 51:10). Prin urmare, nu trebuie să subestimăm rolul pe care îl are rugăciunea în identificarea înclinaţiilor inimii.

Întrunirile ne ajută să ne cunoaştem intenţiile inimii

Fii atent în timpul întrunirilor creştine.

Fiind atenţi la întrunirile creştine, vom putea să ne privim în mod corect persoana lăuntrică, sau inima. Deşi poate că nu învăţăm lucruri noi la fiecare întrunire, dacă suntem prezenţi, înţelegem mai bine principiile biblice şi, totodată, beneficiem de aduceri-aminte valoroase care ne ajută să ne analizăm intenţiile inimii. Şi răspunsurile fraţilor vor contribui mult la rafinarea persoanei noastre lăuntrice (Prov. 27:17). Dacă nu participăm cu regularitate la întruniri, unde ne bucurăm de compania creştină, ci ne izolăm, vom avea de suferit. Am putea ajunge ‘să căutăm propria plăcere egoistă’ (Prov. 18:1). Prin urmare, este înţelept să ne întrebăm: Particip cu regularitate la toate întrunirile şi beneficiez din plin de ele? (Evr. 10:24, 25)

ÎN CE DIRECŢIE NE VA CONDUCE INIMA?

Inima noastră trădătoare ne poate conduce într-o direcţie greşită în multe aspecte ale vieţii. Să examinăm în continuare patru dintre acestea: urmărirea lucrurilor materiale, consumul de băuturi alcoolice, alegerea prietenilor şi destinderea.

Urmărirea lucrurilor materiale.

Dorinţa de a ne satisface necesităţile fizice este absolut firească. Cu toate acestea, Isus ne-a avertizat în legătură cu faptul de a acorda o importanţă exagerată lucrurilor materiale. În una dintre ilustrările sale, Isus ne îndeamnă să ne gândim la situaţia unui om bogat ale cărui hambare erau pline. De aceea, el nu avea unde să depoziteze roadele altei recolte bogate. Acest om intenţiona să-şi dărâme hambarele şi să construiască altele mai mari. El s-a gândit: „Voi strânge în ele toate grânele şi toate bunurile. Şi-i voi zice sufletului meu: «Suflete, ai multe bunuri puse deoparte pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi distrează-te!»“. Însă acest om bogat a pierdut din vedere ceva esenţial: Viaţa lui se putea sfârşi chiar în noaptea aceea (Luca 12:16–20).

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, am putea deveni atât de preocupaţi de a avea siguranţă materială la bătrâneţe, încât să considerăm că este justificat să lucrăm peste program când avem întruniri. Ori am putea începe să neglijăm responsabilităţile creştine în vreun alt fel. Nu ar trebui să ne împotrivim unei astfel de tendinţe? Sau ce se poate spune dacă suntem tineri? Probabil conştientizăm că nu există carieră mai bună decât serviciul cu timp integral. Totuşi, amânăm să începem pionieratul gândindu-ne că mai întâi trebuie să dobândim siguranţă financiară? N-ar  trebui ca încă de pe acum să facem tot posibilul să fim bogaţi faţă de Dumnezeu? Cine ştie dacă mâine vom mai fi în viaţă?

Consumul de băuturi alcoolice.

„Să nu fii printre cei ce beau mult vin“, se arată în Proverbele 23:20. Când cineva simte o dorinţă puternică de a consuma băuturi alcoolice ar putea găsi scuze pentru faptul că bea cu regularitate. O astfel de persoană ar putea spune că bea pentru a se relaxa, şi nu pentru a se îmbăta. Dacă avem nevoie de alcool ca să ne relaxăm înseamnă că este necesar să ne analizăm cu sinceritate înclinaţiile inimii.

Alegerea prietenilor.

Nu putem evita pe deplin să intrăm în contact cu cei care nu sunt Martori, de exemplu la şcoală, la locul de muncă sau în lucrarea de predicare. Însă este cu totul altceva să petrecem timp în compania lor şi chiar să legăm prietenii strânse cu ei. Ne justificăm astfel de prietenii, spunând că aceste persoane au multe calităţi? „Nu vă lăsaţi induşi în eroare“, avertizează Biblia. „Tovărăşiile rele strică obiceiurile folositoare.“ (1 Cor. 15:33) Aşa cum o cantitate mică de poluanţi poate contamina apa potabilă, tot aşa prietenia cu cei care nu practică devoţiunea sfântă ne poate dăuna pe plan spiritual. O astfel de prietenie ne poate determina să adoptăm concepţii lumeşti, precum şi punctul de vedere al lumii cu privire la vorbire, îmbrăcăminte şi conduită.

Destinderea.

Tehnologia modernă ne pune la dispoziţie diverse forme de destindere, dintre care cele mai multe sunt discutabile sau chiar nepotrivite pentru un creştin. Apostolul Pavel a scris: ‘Necurăţia de orice fel nici să nu fie amintită printre voi’ (Ef. 5:3). Este inima noastră atrasă să vizioneze sau să asculte ceva necurat? Ne-am putea gândi că oricine are nevoie de câteva momente de relaxare sau de destindere şi că modul în care cineva se destinde este o decizie personală. Însă trebuie să ţinem cont de avertismentul lui Pavel de a nu asculta şi de a nu privi niciun lucru contaminat.

PUTEM FACE SCHIMBĂRI

Chiar dacă am căzut pradă înclinaţiilor inimii noastre trădătoare şi ne-am făcut obiceiul să ne justificăm comportamentul greşit, putem face schimbări (Ef. 4:22–24). Să vedem în continuare două exemple.

Miguel * a trebuit să facă schimbări în ce priveşte atitudinea faţă de lucrurile materiale. „Eu împreună cu soţia şi fiul nostru suntem dintr-o ţară în care se acordă o foarte mare importanţă obţinerii bunurilor care asigură o viaţă confortabilă, precum şi tehnologiei de ultimă oră“, spune Miguel. „Într-o perioadă, mi-am concentrat eforturile ca să obţin tot ce-mi putea oferi lumea, considerând că puteam face asta fără să devin materialist. Nu după mult timp însă, mi-am dat seama că goana după lucrurile materiale este un drum fără sfârşit. I-am spus lui Iehova în rugăciune cum priveam lucrurile, care erau intenţiile inimii mele şi că doream să-i slujim ca familie în mod deplin. Astfel, am luat decizia să ne simplificăm viaţa şi să ne mutăm într-un teritoriu în care era nevoie de vestitori. În scurt timp, am reuşit să începem pionieratul. Am constatat că ne putem bucura de o viaţă fericită şi plină de activităţi chiar dacă nu avem mult din punct de vedere material.“

O altă experienţă este cea a lui Lee, care, în urma unei autoanalize sincere, a reuşit să renunţe la asocierile rele. „Prin natura muncii pe care o desfăşor, în trecut mă asociam cu regularitate cu furnizori străini“, spune Lee. „Ştiam că la acele întâlniri de afaceri se consuma băutură în exces, însă era palpitant să asist la ele. De multe ori am fost pe punctul de a mă îmbăta, însă, după aceea, îmi părea rău. A fost necesar să-mi examinez cu sinceritate inima. Sfaturile din Cuvântul lui Dumnezeu şi îndrumările bătrânilor m-au ajutat să conştientizez că, în realitate, căutam compania persoanelor care nu-l iubesc pe Iehova. Acum rezolv chestiunile de afaceri mai mult prin telefon şi intru în contact cu furnizorii cât mai puţin posibil.“

Este necesar să fim sinceri cu noi înşine şi să aflăm care sunt intenţiile inimii noastre. Pentru a face aceasta, trebuie să cerem ajutorul lui Iehova în rugăciune, păstrând viu în minte că „el ştie tainele inimii“ (Ps. 44:21). Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie şi Cuvântul său, care este asemenea unei oglinzi (Iac. 1:22–25). În plus, deosebit de preţioase sunt aducerile-aminte şi sfaturile pe care le primim prin intermediul publicaţiilor biblice şi al întrunirilor. Toate acestea ne vor ajuta să ne păzim inima şi să continuăm să umblăm pe calea dreptăţii.

^ par. 18 Numele au fost schimbate.