Salt la conţinut

Salt la cuprins

Iov a onorat numele lui Iehova

Iov a onorat numele lui Iehova

 Iov a onorat numele lui Iehova

„Binecuvântat să fie şi de acum înainte numele lui Iehova!“ (IOV 1:21)

1. După toate probabilităţile, cine a scris cartea Iov şi când?

CÂND avea în jur de 40 de ani, Moise a fugit din Egipt ca să scape de mânia lui Faraon şi s-a stabilit în Madian (Fap. 7:23, 29). Probabil că în perioada aceea a auzit de suferinţa lui Iov, care locuia în Uţ, o ţară din apropiere. Mai târziu, când naţiunea Israel a trecut pe lângă Uţ după peregrinarea prin pustiu, se pare că Moise a aflat detaliile pe care le-a consemnat apoi în partea finală a cărţii biblice Iov. Potrivit tradiţiei iudaice, Moise a scris cartea Iov la ceva timp după moartea acestuia.

2. Cum ne încurajează cartea biblică Iov?

2 Cartea biblică Iov le întăreşte credinţa slujitorilor de azi ai lui Dumnezeu. Cum anume? Ea ne dezvăluie evenimente de mare însemnătate care au avut loc în cer şi prezintă importanta controversă referitoare la suveranitatea universală a lui Dumnezeu. Totodată, relatarea despre Iov ne ajută să înţelegem mai profund ce înseamnă a ne păstra integritatea şi de ce Iehova permite uneori ca slujitorii săi să sufere. În plus, cartea arată clar că Satan Diavolul este principalul duşman al lui Iehova şi al omului, dar şi că oamenii imperfecţi îi pot rămâne loiali lui Iehova chiar şi în cele mai grele încercări, aşa cum a rămas Iov. Să analizăm câteva evenimente descrise în cartea Iov.

Încercat de Satan

3. Ce ştim despre Iov, şi de ce a ajuns el ţinta atacurilor lui Satan?

3 Iov era un om bogat şi respectat, un patriarh cu o înaltă ţinută morală. După cât se pare, oamenii îi cereau sfatul. Le venea în ajutor săracilor. Dar cel mai important, Iov se temea de Dumnezeu. Iată cum îl descrie Biblia: „ireproşabil şi drept, [un om care] se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău“. Satan Diavolul l-a atacat nu pentru că era bogat sau pentru că se bucura de respectul celorlalţi, ci pentru devoţiunea lui sfântă (Iov 1:1; 29:7–16; 31:1).

4. Ce înseamnă a fi integru?

4 În primul capitol al cărţii biblice Iov se vorbeşte despre o întrunire cerească. Îngerii se adună înaintea lui Iehova. Satan, şi el de faţă, îl acuză pe Iov. (Citeşte Iov 1:6–11.) Deşi a adus în discuţie bunurile lui Iov, Satan îi punea, de fapt, la îndoială integritatea. A fi „integru“ înseamnă a fi loial, ireproşabil, drept şi fără pată. În sens biblic, un om integru este cel a cărui inimă este întru totul devotată lui Iehova.

5. Ce a afirmat Satan despre Iov?

5 Satan a afirmat că Iov i se închina lui Dumnezeu din egoism, nu din loialitate. El a susţinut că Iov îi rămânea loial lui Iehova atâta vreme cât Dumnezeu îl ocrotea şi-l răsplătea. Pentru a dezminţi acuzaţia lui Satan, Iehova i-a permis să-l atace pe slujitorul său fidel. Într-o singură zi, Iov a aflat că turmele i s-au furat sau i-au pierit, slujitorii i-au fost ucişi, iar cei zece copii i-au murit (Iov 1:13–19). A reuşit atacul lui Satan? Iată cum descrie relatarea inspirată reacţia lui Iov: „Iehova a dat, Iehova a luat. Binecuvântat să fie şi de acum înainte numele lui Iehova!“ (Iov 1:21).

6. a) Ce s-a întâmplat la o altă întrunire din cer? b) Pe cine a mai vizat Satan când a pus la îndoială integritatea lui Iov faţă de Iehova?

 6 Mai târziu, la o altă întrunire cerească, Satan l-a acuzat din nou pe Iov: „Piele pentru piele şi omul va da tot ce are pentru sufletul lui. Acum, întinde-ţi mâna, te rog, şi atinge-te chiar de osul şi de carnea lui şi ai să vezi dacă nu te va blestema în faţă“. Să observăm că Satan şi-a extins acuzaţiile. Spunând „omul va da tot ce are pentru sufletul lui“, Diavolul a pus la îndoială nu numai integritatea lui Iov, ci pe a oricărui om care i se închină lui Iehova. Apoi, Iehova i-a permis să-l lovească pe Iov cu o boală dureroasă (Iov 2:1–8). Dar încercările lui Iov nu s-au oprit aici.

Ce învăţăm din exemplul lui Iov

7. Ce presiuni au făcut asupra lui Iov soţia lui şi aşa-zişii săi prieteni?

7 Şi soţia lui Iov a suferit. Moartea copiilor şi pierderea agoniselii de-o viaţă i-au pricinuit, fără îndoială, o mare durere. Trebuie să fi fost cumplit pentru ea să-şi vadă soţul chinuit de o boală îngrozitoare. Copleşită de durere, ea a izbucnit: „Tot mai ţii cu tărie la integritatea ta? Blestemă-l pe Dumnezeu şi mori!“. Apoi, la Iov au venit Elifaz, Bildad şi Ţofar, cu gând să-i aducă mângâiere. Însă, prin raţionamente denaturate, s-au dovedit falşi „mângâietori“, pricinuindu-i şi mai multă suferinţă. De pildă, Bildad a lăsat să se înţeleagă că fiii şi fiicele lui Iov au păcătuit şi au primit ce meritau. Elifaz a insinuat că suferinţa lui Iov se datora unor păcate din trecut. El chiar a pus la îndoială că integritatea oamenilor are vreun preţ în ochii lui Dumnezeu (Iov 2:9, 11; 4:8; 8:4; 16:2; 22:2, 3). În pofida acestor presiuni de neînchipuit, Iov a rămas loial. Chiar dacă a greşit când ‘şi-a declarat drept mai degrabă propriul suflet decât pe Dumnezeu’, Iov şi-a păstrat fidelitatea în încercare (Iov 32:2).

8. Ce învaţă de la Elihu cei ce dau sfaturi?

8 Apoi, relatarea ni-l aduce în atenţie pe Elihu. Şi el a venit în vizită la Iov. Mai întâi, Elihu a ascultat ce au avut de spus Iov şi cei trei „prieteni“. Deşi era mai tânăr decât toţi, Elihu a fost mai înţelept. Spre deosebire de ceilalţi trei, el i s-a adresat cu respect lui Iov, spunându-i pe nume. Elihu l-a lăudat pentru loialitatea sa, dar i-a spus că se concentrase prea mult asupra nevinovăţiei sale. Apoi, Elihu l-a asigurat pe Iov că merită să-i slujim lui Dumnezeu. (Citeşte Iov 36:1, 11.) Ce exemplu demn de urmat pentru cei care dau sfaturi! Elihu a avut răbdare, a ascultat cu atenţie, a lăudat când a fost cazul şi a dat sfaturi ziditoare (Iov 32:6; 33:32).

9. Cum l-a ajutat Iehova pe Iov?

 9 În final, Iov a avut o experienţă cu totul deosebită. Biblia spune: „Iehova i-a răspuns lui Iov din mijlocul vijeliei“. Plin de bunătate, şi totuşi ferm, l-a ajutat printr-o serie de întrebări să-şi corecteze modul de a gândi. Iov a acceptat mustrarea şi a recunoscut: „Am ajuns neînsemnat. . . . Stau plin de căinţă în ţărână şi în cenuşă“. Apoi, Dumnezeu şi-a exprimat indignarea faţă de cei trei tovarăşi ai lui Iov pentru că ‘nu au spus adevărul’. Iov trebuia să se roage pentru ei. În cele din urmă, „Iehova a pus capăt necazului lui Iov când acesta s-a rugat pentru tovarăşii lui şi Iehova i-a dat lui Iov tot ce fusese al lui, ba chiar mai mult, de două ori mai mult“ (Iov 38:1; 40:4; 42:6–10).

Cât de mult îl iubim pe Iehova?

10. De ce Iehova nu l-a ignorat pe Satan, nici nu l-a distrus?

10 Iehova este Creatorul universului, Suveranul întregii creaţii. De ce nu a ales el pur şi simplu să ignore provocarea Diavolului? Dumnezeu ştia clar că nu se putea rezolva controversa nici ignorându-l pe Satan, nici distrugându-l. Diavolul afirmase că Iov, un om al integrităţii, nu avea să-i rămână loial lui Dumnezeu dacă îşi pierdea averea. Însă Iov şi-a păstrat loialitatea în pofida încercărilor. Apoi Satan a afirmat că orice om îi va întoarce spatele lui Dumnezeu dacă ar suferi fizic. Iar Iov a suferit mult, însă integritatea lui a fost neştirbită. Aşadar, acest om imperfect, dar fidel, a dovedit că Satan este un mincinos. Dar cum stau lucrurile în cazul altor slujitori ai lui Dumnezeu?

11. Cum a dat Isus cel mai bun răspuns la provocarea lansată de Satan?

11 De fapt, orice slujitor al lui Iehova care-şi păstrează loialitatea indiferent de încercările pe care Satan le aduce asupra sa dovedeşte că acuzaţiile acestui duşman înverşunat sunt neîntemeiate. Când a fost pe pământ, Isus a dat cel mai bun răspuns la provocarea lansată de Satan. Isus a fost un om perfect, la fel ca Adam. Fidelitatea lui până la moarte a demonstrat fără putinţă de tăgadă că Satan este un mincinos şi că acuzaţiile sale sunt false (Rev. 12:10).

12. Ce ocazie şi responsabilitate are fiecare slujitor al lui Iehova?

12 Cu toate acestea, Satan continuă să-i pună la încercare pe slujitorii lui Iehova. Fiecare dintre noi are posibilitatea, dar şi responsabilitatea să demonstreze prin integritatea sa că îi slujeşte lui Iehova din iubire, nu din egoism. Cum privim responsabilitatea de a-i fi loiali lui Iehova? Fără îndoială, o considerăm o mare onoare! Ne încurajează să ştim că Iehova ne dă puterea de a suporta şi, aşa cum a făcut în cazul lui Iov, că nu permite încercări mai mari decât putem îndura (1 Cor. 10:13).

Satan: un apostat neruşinat

13. Ce detalii ne dă cartea Iov despre Satan?

13 Scripturile ebraice arată clar că Satan l-a provocat cu neruşinare pe Iehova şi a dus omenirea în rătăcire. În Scripturile greceşti creştine găsim şi mai multe detalii despre duşmănia lui Satan. În Revelaţia citim despre justificarea suveranităţii lui Iehova şi despre  distrugerea definitivă a Diavolului. Iar din cartea Iov aflăm mai multe despre răzvrătirea lui. El nu a venit la întrunirile cereşti cu scopul de a-l lăuda pe Iehova, ci cu o atitudine ostilă şi cu un obiectiv sinistru. După ce l-a acuzat pe Iov şi după ce i s-a dat permisiunea să-l pună la încercare, „Satan a ieşit dinaintea feţei lui Iehova“ (Iov 1:12; 2:7).

14. Cum l-a tratat Satan pe Iov?

14 Aşadar, cartea Iov arată că Satan este aprigul duşman al omenirii. După întrunirea cerească menţionată în Iov 1:6 şi înainte de cea descrisă în Iov 2:1, Iov a fost aspru încercat. El şi-a păstrat integritatea şi astfel Iehova i-a putut răspunde lui Satan: ‘Iov ţine cu tărie la integritatea lui, deşi tu mă stârneşti împotriva lui, ca să-l nimicesc fără motiv’. Dar Satan nu a recunoscut că acuzaţiile sale se dovediseră false. Din contră, a cerut să-l supună pe Iov unei alte încercări groaznice. Remarcăm deci că Diavolul l-a pus la încercare pe Iov şi când era bogat, şi după ce n-a mai rămas cu nimic. Aşadar, Satan n-are pic de milă faţă de săraci sau faţă de cei ce trec prin necazuri. El pur şi simplu îi urăşte pe cei ce îşi păstrează integritatea (Iov 2:3–5). Cu toate acestea, prin integritatea lui, Iov a demonstrat că Satan minţea.

15. Ce au în comun apostaţii din zilele noastre cu Satan?

15 Satan a fost primul apostat. Apostaţii din zilele noastre seamănă cu Diavolul. Atitudinea critică faţă de fraţi, faţă de bătrâni sau faţă de Corpul de Guvernare le otrăveşte mintea. Unii apostaţi nu sunt de acord cu folosirea numelui divin, Iehova. Nu doresc să-l cunoască pe Dumnezeu şi nici să-i slujească. Asemenea tatălui lor, Satan, caută victime printre slujitorii loiali ai lui Iehova (Ioan 8:44). Iată de ce nu vrem să avem de-a face cu ei! (2 Ioan 10, 11)

Iov a onorat numele lui Iehova

16. Ce atitudine a avut Iov faţă de Iehova?

16 Iov a folosit şi a onorat numele lui Dumnezeu. Chiar şi când a primit vestea cutremurătoare a morţii copiilor săi, nu l-a vorbit de rău pe Dumnezeu. Deşi s-a gândit că Dumnezeu îi pricinuise această pierdere, n-a încetat să-l laude. Mai târziu, el a rostit cuvinte de mare profunzime: „Iată! Teama de Iehova: aceasta este înţelepciunea şi îndepărtarea de rău este priceperea“ (Iov 28:28).

17. Ce l-a ajutat pe Iov să-şi păstreze loialitatea?

17 Ce l-a ajutat pe Iov să rămână loial? Fără îndoială, înainte ca necazurile să se abată asupra sa, el cultivase relaţii strânse cu Iehova.  Deşi nu avem nicio dovadă că ar fi ştiut de provocarea lui Satan, a fost ferm hotărât să-şi păstreze loialitatea. El a spus: „Până la ultima suflare, nu voi renunţa la integritatea mea!“ (Iov 27:5). Dar cum a legat Iov o prietenie strânsă cu Dumnezeu? Fără îndoială, el a preţuit ceea ce auzise despre relaţiile lui Dumnezeu cu Avraam, Isaac şi Iacob, rudele sale îndepărtate. De asemenea, observând creaţia, Iov a cunoscut multe calităţi ale lui Iehova. (Citeşte Iov 12:7–9, 13, 16.)

18. a) Cum şi-a demonstrat Iov devoţiunea faţă de Iehova? b) Cum putem urma exemplul lui Iov?

18 Cunoştinţa pe care a dobândit-o a sădit în inima sa dorinţa de a-i plăcea lui Iehova. Temându-se ca nu cumva membrii familiei lui să-l fi supărat pe Dumnezeu sau ‘să-l fi blestemat în inima lor’, el aducea cu regularitate jertfe (Iov 1:5). Chiar şi în cele mai cumplite încercări, Iov a rostit cuvinte de laudă la adresa lui Iehova (Iov 10:12). Ce exemplu demn de urmat! Şi noi trebuie să asimilăm cu regularitate cunoştinţă exactă despre Iehova şi despre scopurile sale. Respectăm un bun program de activităţi spirituale, precum studiul Bibliei, participarea la întruniri şi la predicare şi rugăciunea. Mai mult decât atât, facem tot ce ne stă în putinţă să proclamăm numele lui Iehova. Şi, aşa cum prin integritatea sa, Iov i-a bucurat inima, şi noi îi bucurăm inima prin integritatea noastră. Articolul următor va aprofunda acest subiect.

Vă amintiţi?

• De ce l-a remarcat Satan pe Iov?

• Ce încercări a îndurat Iov, şi cum a reacţionat?

• Ce ne va ajuta să ne păstrăm integritatea?

• Ce învăţăm despre Satan din cartea Iov?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 4]

Cartea biblică Iov ne prezintă importanta controversă referitoare la suveranitatea lui Dumnezeu

[Legenda fotografiei de la pagina 6]

Cum ne-ar putea fi pusă la încercare integritatea?