Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să ne împotrivim Diavolului urmând exemplul lui Isus

Să ne împotrivim Diavolului urmând exemplul lui Isus

 Să ne împotrivim Diavolului urmând exemplul lui Isus

„Împotriviţi-vă Diavolului, iar el va fugi de la voi.“ (IAC. 4:7)

1. Din partea cui ştia Isus că avea să întâmpine opoziţie, şi cu ce rezultat?

ISUS CRISTOS ştia că avea să întâmpine opoziţie din partea Diavolului. El a înţeles acest lucru din ceea ce i-a spus Dumnezeu şarpelui, sau spiritului rău rebel care vorbise prin el: „Voi pune duşmănie între tine şi femeie [partea cerească a organizaţiei lui Iehova], între sămânţa ta şi sămânţa ei. El [Isus Cristos] îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul“ (Gen. 3:14, 15; Rev. 12:9). Lui Isus avea să-i fie zdrobit călcâiul în sensul că urma să fie omorât în timpul vieţii sale pământeşti — o suferinţă temporară, întrucât Iehova avea să îl învie la glorie cerească. Şarpelui însă avea să-i fie zdrobit capul în sensul că Diavolul urma să primească o lovitură de moarte din care nu avea să-şi revină niciodată. (Citeşte Faptele 2:31, 32; Evrei 2:14.)

2. De ce era Iehova sigur că Isus avea să iasă învingător în încercările din partea Diavolului?

2 Iehova era absolut sigur că Isus avea să-şi ducă la bun sfârşit misiunea încredinţată pe pământ şi că avea să i se împotrivească Diavolului. De ce era Iehova atât de sigur? Deoarece, cu foarte mult timp în urmă, îl crease pe Isus în cer, îl observase şi ştia că acest „meşter iscusit“, „întâiul născut din toată creaţia“, îi era supus şi loial (Prov. 8:22–31; Col. 1:15). Prin urmare, când Isus a venit pe pământ, iar  Diavolului i s-a permis să-l pună la încercare şi să se atingă chiar de viaţa lui, Dumnezeu era încredinţat că Fiul Său unic-născut va ieşi învingător (Ioan 3:16).

Iehova îşi ocroteşte slujitorii

3. Ce urmăreşte Diavolul în ce-i priveşte pe slujitorii lui Iehova?

3 Isus a spus despre Diavol că este „conducătorul acestei lumi“ şi şi-a avertizat discipolii că vor fi persecutaţi aşa cum a fost şi el (Ioan 12:31; 15:20). Lumea, care zace în puterea lui Satan Diavolul, îi urăşte pe creştinii adevăraţi deoarece îi slujesc lui Iehova şi predică dreptatea (Mat. 24:9; 1 Ioan 5:19). Ţinta principală a atacurilor lui Satan este rămăşiţa celor unşi, care vor domni alături de Cristos în Regatul ceresc. Dar nici slujitorii lui Iehova care au speranţa de a trăi veşnic în paradis pe pământ nu scapă de atacurile Diavolului. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează: „Vrăjmaşul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând să devoreze pe cineva“ (1 Pet. 5:8).

4. Ce anume dovedeşte că în zilele noastre poporul lui Dumnezeu a reuşit să se împotrivească Diavolului?

4 Întrucât se bucură de sprijinul lui Iehova Dumnezeu, poporul său reuşeşte să se împotrivească Diavolului. Iată o dovadă în acest sens: În ultimii o sută de ani, unele dintre cele mai crude dictaturi din istorie au încercat să-i şteargă din existenţă pe Martorii lui Iehova. Cu toate acestea, numărul Martorilor a continuat să crească, ajungând în prezent la aproape şapte milioane, organizaţi în peste 100 000 de congregaţii. Însă nemiloasele dictaturi care i-au persecutat pe slujitorii lui Iehova au fost ele însele şterse din existenţă.

5. Cum s-a împlinit promisiunea lui Iehova consemnată în Isaia 54:17 în cazul slujitorilor lui Iehova?

5 Dumnezeu i-a făcut următoarea promisiune congregaţiei Israelului antic, căreia i s-a adresat cu apelativul „femeie“: „Nicio armă pregătită împotriva ta nu va reuşi şi orice limbă care se va ridica împotriva ta la judecată o vei condamna. Aceasta este moştenirea slujitorilor lui Iehova, iar dreptatea lor vine de la mine“ (Is. 54:11, 17). În „zilele din urmă“, poporul lui Iehova de pe întregul pământ a văzut această promisiune devenind realitate (2 Tim. 3:1–5, 13). Noi continuăm să ne împotrivim Diavolului şi, întrucât Iehova este de partea noastră, nicio armă pe care ar încerca Satan să o folosească pentru a şterge din existenţă poporul lui Dumnezeu nu are câştig de cauză (Ps. 118:6, 7).

6. Ce profeţeşte Daniel cu privire la guvernarea Diavolului?

6 Când acest sistem rău îşi va ajunge sfârşitul — sfârşit care se apropie cu paşi repezi —, guvernarea lui Satan, cu tot ce înseamnă ea, va fi ştearsă din existenţă. Scriind sub inspiraţie divină, profetul Daniel a profeţit: „În zilele acestor regi [care există în timpurile noastre], Dumnezeul cerului va ridica un regat [ceresc] care nu va fi nimicit niciodată. Regatul acesta nu va trece în stăpânirea altui popor. El va zdrobi şi va pune capăt tuturor acestor regate [care există în prezent] şi el însuşi va dăinui pe timp indefinit“ (Dan. 2:44). Atunci, guvernarea lui Satan şi guvernarea umană imperfectă vor fi nimicite. Întregul sistem al Diavolului va dispărea pentru totdeauna. Regatul lui Dumnezeu va domni peste întregul pământ, iar nimeni şi nimic nu i se va mai împotrivi. (Citeşte 2 Petru 3:7, 13.)

7. De unde ştim că fiecare slujitor al lui Iehova i se poate împotrivi Diavolului?

7 Organizaţia lui Iehova va fi, fără îndoială, ocrotită şi bogat binecuvântată de Dumnezeu. (Citeşte Psalmul 125:1, 2.) Dar ce se poate spune despre fiecare dintre noi? Din Biblie reiese că, asemenea lui Isus, şi noi ne putem împotrivi Diavolului. Profeţia pe care Cristos a transmis-o prin intermediul apostolului Ioan arată că, în ciuda opoziţiei lui Satan, „o mare mulţime“ de oameni cu speranţă pământească va supravieţui sfârşitului acestui sistem. Potrivit  Scripturilor, ei strigă: „Salvarea o datorăm Dumnezeului nostru, care stă pe tron, şi Mielului [Isus Cristos]!“ (Rev. 7:9–14). Asemenea celor unşi, despre care se spune că îl înving pe Satan, însoţitorii lor, „alte oi“, reuşesc să i se împotrivească Diavolului (Ioan 10:16; Rev. 12:10, 11). Dar, pentru a ne opune Diavolului, trebuie să depunem eforturi sârguincioase şi să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu ‘ca să fim eliberaţi de cel rău’ (Mat. 6:13).

Isus, un exemplu perfect

8. Potrivit Bibliei, cum l-a ispitit Diavolul prima oară pe Isus în pustiu, şi cum a reacţionat Isus?

8 Diavolul a încercat să ştirbească integritatea lui Isus. El l-a ispitit de mai multe ori pe Isus în pustiu, căutând să-l determine să nu asculte de Iehova. Însă Isus i s-a împotrivit lui Satan, lăsându-ne un exemplu perfect. După ce a postit 40 de zile şi 40 de nopţi, lui Isus trebuie să-i fi fost foarte foame. „Dacă eşti fiul lui Dumnezeu, spune-le acestor pietre să se facă pâini“, a zis Satan. Dar Isus nu a vrut să se folosească de puterea primită de la Dumnezeu în scopuri egoiste. Dimpotrivă, el a spus: „Este scris: «Omul să nu trăiască numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Iehova».“ (Mat. 4:1–4; Deut. 8:3).

9. De ce trebuie să ne împotrivim încercărilor Diavolului de a ne exploata dorinţele fizice naturale?

9 Astăzi, Diavolul caută să ne exploateze dorinţele fizice naturale. Trebuie, aşadar, să fim hotărâţi să nu cedăm tentaţiilor sexuale, întâlnite la tot pasul în această lume imorală. Cuvântul lui Dumnezeu spune cât se poate de clar: „Cum? Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni regatul lui Dumnezeu? Nu vă lăsaţi induşi în eroare. Nici fornicatorii, nici idolatrii, nici cei adulteri, nici bărbaţii folosiţi pentru scopuri nenaturale, nici bărbaţii care se culcă cu bărbaţi . . . nu vor moşteni regatul lui Dumnezeu“ (1 Cor. 6:9, 10). E limpede, cei ce duc o viaţă imorală şi nu vor să se schimbe nu vor intra în lumea nouă a lui Dumnezeu.

10. Potrivit cu Matei 4:5, 6, care a fost cea de-a doua ispită pe care a folosit-o Satan pentru a-i ştirbi lui Isus integritatea?

10 Cu privire la cea de-a doua ispită cu care s-a confruntat Isus în pustiu, Scripturile spun: „Diavolul l-a dus cu el în oraşul sfânt, l-a pus pe parapetul templului şi i-a zis: «Dacă eşti fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, fiindcă este scris: „El le va porunci îngerilor săi cu privire la tine şi ei te vor purta pe mâini, ca să nu te loveşti cu piciorul de vreo piatră“».“ (Mat. 4:5, 6). Satan a insinuat că acest gest ar fi demonstrat în chip spectaculos că Isus era Mesia. În realitate, acesta ar fi fost un gest nepotrivit, care denota aroganţă şi care nu avea aprobarea şi sprijinul lui Dumnezeu. Isus şi-a păstrat încă o dată integritatea şi a răspuns citând din  Scripturi: „Mai este scris: «Să nu-l pui la încercare pe Iehova, Dumnezeul tău».“ (Mat. 4:7; Deut. 6:16).

11. În ce fel ne-ar putea ispiti Satan, şi cu ce rezultat?

11 Satan ne-ar putea determina să căutăm aprobarea lumii în mai multe feluri. El ar vrea să imităm capriciile modei sau să luăm parte la distracţii discutabile. Oare dacă am ignora sfaturile Bibliei şi am imita lumea, ne-am mai putea aştepta ca îngerii să ne ocrotească de consecinţele triste ale faptelor noastre? Deşi regele David s-a căit de păcatele comise în legătură cu Bat-Şeba, el nu a fost scutit de consecinţele faptelor sale (2 Sam. 12:9–12). Să nu-l punem pe Iehova la încercare făcând ceva nepotrivit, poate chiar cultivând prietenie cu lumea! (Citeşte Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15–17.)

12. Potrivit cu Matei 4:8, 9, care a fost cea de-a treia ispită cu care s-a confruntat Fiul lui Dumnezeu, şi cum a reacţionat el?

12 Încercând să-l ispitească din nou pe Isus, Diavolul i-a oferit putere politică. Satan i-a arătat lui Isus toate regatele lumii şi gloria lor şi a spus: „Toate aceste lucruri ţi le voi da ţie dacă te vei prosterna şi te vei închina o dată înaintea mea“ (Mat. 4:8, 9). Cât de lipsit de scrupule a fost Satan! A încercat să obţină închinarea care i se cuvine de drept lui Iehova şi să-l determine pe Isus să nu-i rămână loial lui Dumnezeu. Stăruind cu mintea asupra dorinţei de a i se aduce închinare, acest înger, cândva loial, a păcătuit din cauza lăcomiei, devenind Satan Diavolul, un ispititor plin de răutate (Iac. 1:14, 15). În schimb, Isus a fost hotărât să-i rămână fidel Tatălui său ceresc şi, prin urmare, a declarat: „Pleacă, Satan! Căci este scris: «Lui Iehova, Dumnezeul tău, să te închini şi numai pentru el să îndeplineşti un serviciu sacru»“. Astfel, Isus s-a împotrivit din nou Diavolului cu fermitate. Fiul lui Dumnezeu nu voia să aibă nimic de-a face cu lumea lui Satan şi nici să i se închine vreodată celui rău (Mat. 4:10; Deut. 6:13; 10:20).

„Împotriviţi-vă Diavolului, iar el va fugi de la voi“

13, 14. a) Ce i-a oferit Diavolul lui Isus când i-a arătat toate regatele lumii? b) Cum încearcă Satan să ne corupă şi pe noi?

13 Arătându-i lui Isus toate regatele lumii, Diavolul îi oferea o putere în plan politic pe care niciun om nu o avusese vreodată. Satan spera că ceea ce Isus vedea avea să-l atragă şi să-l convingă că putea deveni cel mai puternic conducător politic. Astăzi, Diavolul nu ne oferă regatele lumii, dar încearcă să ne corupă inima prin intermediul lucrurilor pe care le vedem, pe care le auzim şi la care ne gândim.

14 Diavolul este stăpânul acestei lumi şi, prin urmare, al mass-mediei. Nu ne surprinde, aşadar, că tot ce ne oferă lumea să citim, să vizionăm şi să ascultăm este impregnat cu imoralitate şi violenţă. Industria publicitară încearcă să trezească în noi dorinţa de cumpăra o mulţime de lucruri materiale de care nu avem nevoie. Astfel, Diavolul ne ispiteşte neîncetat cu bunuri materiale care încântă ochii, urechile şi mintea. Dar, când refuzăm să citim, să vizionăm şi să ascultăm materiale nepotrivite din punct de vedere biblic, e ca şi când am zice: „Pleacă, Satan!“. Când respingem lumea necurată a lui Satan, noi imităm în realitate fermitatea şi hotărârea lui Isus. În plus, identificându-ne plini de curaj ca Martori ai lui Iehova şi continuatori ai lui Cristos la şcoală, la serviciu, în familie şi în comunitatea în care locuim, dovedim că nu facem parte din această lume. (Citeşte Marcu 8:38.)

15. De ce a ne împotrivi lui Satan înseamnă a rămâne în permanenţă vigilenţi?

15 După cea de-a treia încercare nereuşită de a-i ştirbi lui Isus integritatea, „Diavolul l-a lăsat“ (Mat. 4:11). Cu toate acestea, Satan nu avea de gând să nu-l mai ispitească pe Isus, întrucât Biblia spune: „Atunci Diavolul, după ce a terminat orice ispită [în pustiu], a plecat de la el, aşteptând un alt moment prielnic“ (Luca 4:13). Când reuşim să ne împotrivim Diavolului,  să-i mulţumim lui Iehova. Să căutăm însă neîncetat ajutorul lui Dumnezeu deoarece Diavolul se va întoarce să ne ispitească într-un moment prielnic lui, nu neapărat când ne-am aştepta noi să fim ispitiţi. Aşadar, să fim vigilenţi în permanenţă, perseverând în serviciul sacru pentru Iehova, indiferent de încercările cu care ne confruntăm.

16. Ce forţă primim de la Iehova, şi de ce ar trebui să ne rugăm pentru ea?

16 Ca să ne putem împotrivi Diavolului, trebuie să-i cerem lui Dumnezeu în rugăciune spiritul sfânt — cea mai puternică forţă din univers —, şi cu certitudine îl vom primi. Spiritul sfânt ne va ajuta să facem lucruri pe care, doar cu propriile puteri, nu le-am putea face nicidecum. Isus şi-a asigurat continuatorii că pot primi spirit sfânt: „Dacă voi, deşi sunteţi [imperfecţi şi într-un fel] răi, ştiţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl din cer le va da spirit sfânt celor care i-l cer!“ (Luca 11:13). Să ne rugăm neîncetat lui Iehova pentru spirit sfânt! Susţinuţi de cea mai puternică forţă din univers, vom avea cu siguranţă izbândă în hotărârea noastră de a ne împotrivi Diavolului. Dar, pe lângă obiceiul de a ne ruga fierbinte lui Iehova, trebuie să îmbrăcăm armura spirituală completă care provine de la Dumnezeu ‘ca să putem rămâne neclintiţi împotriva maşinaţiilor Diavolului’ (Ef. 6:11–18).

17. Ce bucurie l-a ajutat pe Isus să i se împotrivească Diavolului?

17 Pe Isus l-a mai ajutat ceva să i se împotrivească Diavolului, ceva ce ne poate ajuta şi pe noi. Biblia spune: „Pentru bucuria care-i era pusă înainte, el [Isus] a suportat stâlpul de tortură, dispreţuind ruşinea, şi s-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu“ (Evr. 12:2). Şi noi putem avea parte de bucurie dacă susţinem suveranitatea lui Iehova, dacă onorăm numele său sfânt şi dacă medităm la răsplata vieţii veşnice. Ce bucurie va fi când Satan şi lucrările sale vor fi nimicite pentru totdeauna, iar „cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace“! (Ps. 37:11) Aşadar, să ne împotrivim Diavolului urmând exemplul lui Isus! (Citeşte Iacov 4:7, 8.)

Cum aţi răspunde?

• Ce anume dovedeşte că Iehova îşi ocroteşte poporul?

• Ce exemplu ne-a lăsat Isus când i s-a împotrivit Diavolului?

• În ce fel ne putem împotrivi Diavolului?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 29]

Prietenia cu lumea ne face duşmani cu Dumnezeu

[Legenda ilustraţiei de la pagina 31]

Isus l-a respins pe Satan când i-a oferit regatele lumii