Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să-i ajutăm pe cei ce se îndepărtează de turmă

Să-i ajutăm pe cei ce se îndepărtează de turmă

 Să-i ajutăm pe cei ce se îndepărtează de turmă

„Bucuraţi-vă cu mine, pentru că mi-am găsit oaia pierdută.“ (LUCA 15:6)

1. Cum s-a dovedit Isus un păstor plin de iubire?

ISUS CRISTOS, Fiul unic-născut al lui Iehova, este numit „marele păstor“ (Evr. 13:20). În armonie cu profeţiile din Scripturi care anunţau venirea sa, el a fost un Păstor deosebit, care a căutat „oile pierdute“ ale lui Israel (Mat. 2:1–6; 15:24). Şi aşa cum un păstor îşi pune viaţa în pericol ca să-şi ocrotească oile, Isus şi-a dat viaţa ca să-i răscumpere pe cei care vor să beneficieze de jertfa sa (Ioan 10:11, 15; 1 Ioan 2:1, 2).

2. De ce ajung inactivi unii creştini?

2 Din nefericire, unii care păreau că preţuiesc jertfa lui Isus şi care i s-au dedicat lui Dumnezeu nu mai sunt membri activi ai congregaţiei creştine. De ce şi-au pierdut zelul şi au deveni inactivi? Probabil din cauza descurajării, a problemelor de sănătate sau a altor probleme. Dar pacea şi bucuria de care a vorbit David în Psalmul 23 se pot găsi numai în turma lui Dumnezeu. Iată ce a spus David: „Iehova este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic“ (Ps. 23:1). Cei ce fac parte din turma lui Dumnezeu au tot ce le trebuie ca să-şi păstreze o bună spiritualitate. Dar nu la fel stau lucrurile cu cei ce se rătăcesc. Cine îi poate ajuta să se întoarcă la turmă şi cum?

Cine poate ajuta?

3. Potrivit cuvintelor lui Isus, cum pot fi găsite oile pierdute ale turmei lui Dumnezeu?

3 Pentru a găsi oile pierdute ale turmei lui Dumnezeu sunt necesare eforturi susţinute (Ps. 100:3). Isus a arătat clar acest lucru: „Dacă un om are o sută de oi şi una dintre ele se rătăceşte, nu le va lăsa el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi va pleca în căutarea celei rătăcite? Şi, dacă se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că se bucură mai mult de ea decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. Tot aşa, nu este voia Tatălui meu care este în cer ca unul dintre aceşti micuţi să piară“ (Mat. 18:12–14). Cine poate ajuta oile care s-au rătăcit de turmă?

4, 5. Cum trebuie să trateze bătrânii oile turmei lui Dumnezeu?

 4 Dacă vor să ajute oile care s-au rătăcit, bătrânii creştini nu trebuie să uite că turma, sau congregaţia, este alcătuită din oameni dedicaţi lui Iehova, este preţioasa ‘turmă a păşunii lui Dumnezeu’ (Ps. 79:13). Păstorii creştini trebuie să trateze cu iubire şi grijă aceste oi preţioase, să se intereseze de fiecare dintre ele. Şi cât de eficiente sunt vizitele de păstorire când bătrânii sunt prietenoşi şi încurajează oile! Astfel, cei care s-au rătăcit pot fi ajutaţi să-şi reînsufleţească iubirea pentru Iehova şi să dorească să se întoarcă în turmă (1 Cor. 8:1).

5 Păstorii turmei lui Dumnezeu au datoria să caute oile care s-au îndepărtat şi să se străduiască să le ajute. Iată cum le-a amintit apostolul Pavel bătrânilor creştini din Efes această responsabilitate: „Fiţi atenţi la voi înşivă şi la toată turma, în mijlocul căreia spiritul sfânt v-a numit supraveghetori, ca să păstoriţi congregaţia lui Dumnezeu, pe care a cumpărat-o cu sângele propriului său Fiu“ (Fap. 20:28). La rândul său, apostolul Petru i-a îndemnat pe bătrânii unşi: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este în grija voastră, nu din constrângere, ci de bunăvoie; nici din iubire de câştig necinstit, ci cu înflăcărare; nici ca unii care stăpânesc peste cei care sunt moştenirea lui Dumnezeu, ci devenind exemple pentru turmă“ (1 Pet. 5:1–3).

6. De ce mai ales azi trebuie să li se poarte de grijă oilor lui Dumnezeu?

6 Păstorii creştini trebuie să urmeze exemplul lui Isus, „păstorul cel bun“ (Ioan 10:11). El a manifestat interes profund faţă de oile lui Dumnezeu. Arătând cât de important este să li se poarte de grijă, Isus i-a spus lui Simon Petru ‘să-i păstorească oiţele’. (Citeşte Ioan 21:15–17.) Slujitorilor dedicaţi ai lui Dumnezeu trebuie să li se poarte de grijă mai ales în prezent, întrucât Diavolul face eforturi tot mai mari ca să le ştirbească integritatea. Satan profită de slăbiciunile noastre carnale şi se foloseşte de lume ca să ne atragă pe calea păcatului (1 Ioan 2:15–17; 5:19). Creştinii inactivi sunt deosebit de vulnerabili şi trebuie ajutaţi să urmeze îndemnul de ‘a umbla prin spirit’ (Gal. 5:16–21, 25). Ca să putem ajuta aceste oi, trebuie să-i cerem lui Iehova îndrumare, să-i cerem spirit sfânt şi să folosim cu iscusinţă Cuvântul său (Prov. 3:5, 6; Luca 11:13; Evr. 4:12).

7. Cum privesc bătrânii lucrarea de păstorire?

7 În vechiul Israel, păstorii îşi mânau turma cu un toiag. Când oile intrau în ţarc sau ieşeau din el, ‘treceau pe sub toiagul păstorului’, care le număra (Lev. 27:32; Mica 2:12; 7:14). În mod asemănător, păstorii creştini trebuie să cunoască oile din turma lui Dumnezeu care le-au fost date în grijă şi să ştie ce face fiecare dintre ele (compară cu Proverbele 27:23). Aşadar, păstorirea este unul dintre cele mai importante subiecte pe care le analizează corpul de bătrâni. Ei trebuie să ia măsuri concrete pentru a-i ajuta şi pe cei care s-au rătăcit. Iehova însuşi a spus că îşi va căuta oile şi le va îngriji (Ezec. 34:11). Prin urmare, el este bucuros când bătrânii iau măsuri ca să ajute oile ce s-au îndepărtat să se întoarcă la turmă.

8. Cum pot bătrânii să se intereseze de fiecare oaie?

8 Când un frate este bolnav, vizita unui păstor al turmei lui Dumnezeu îi poate aduce bucurie şi îl poate încuraja. La fel se poate simţi şi cel bolnav în sens spiritual când este vizitat. Bătrânii i-ar putea citi versete din Biblie, i-ar putea împărtăşi idei încurajatoare dintr-un articol sau de la o întrunire şi s-ar putea ruga cu el. I-ar putea spune că membrii congregaţiei s-ar bucura foarte mult să-l revadă la întruniri (2 Cor. 1:3–7; Iac. 5:13–15). O vizită, un telefon, o scrisoare ar putea însemna mult pentru el. Iar ajutorul  pe care i-l dau cu iubire unei oi care s-a îndepărtat de turmă le poate aduce bucurie şi păstorilor.

Să dăm cu toţii o mână de ajutor

9, 10. De ce afirmăm că nu doar bătrânii trebuie să-i ajute pe cei care s-au îndepărtat de congregaţie?

9 Trăim timpuri critice şi avem atât de multe de făcut, încât s-ar putea să nu observăm că cineva se îndepărtează de congregaţie (Evr. 2:1). Dar să nu uităm că fiecare oaie este preţioasă în ochii lui Iehova. Da, fiecare membru al congregaţiei este valoros, aşa cum fiecare parte a corpului omenesc este necesară şi valoroasă. Prin urmare, trebuie să ne interesăm de fraţi şi să ne ajutăm cu adevărat unii pe alţii (1 Cor. 12:25). Faci şi tu aşa?

10 Deşi bătrânilor le revine în primul rând responsabilitatea de a căuta şi de a ajuta oile care s-au rătăcit, cu toţii putem da o mână de ajutor colaborând cu păstorii. Putem şi trebuie să-i încurajăm şi să-i ajutăm pe plan spiritual pe fraţii şi surorile care s-au îndepărtat de congregaţie. Dar ce putem face în mod concret?

11, 12. Cum ai putea să ajuţi pe cineva care are nevoie de sprijin spiritual?

11 În unele cazuri, bătrânii roagă un vestitor cu experienţă să conducă un studiu biblic cu un Martor inactiv care solicită ajutor. De ce se fac aceste eforturi? Pentru a-i reînsufleţi ‘iubirea pe care o avea la început’ (Rev. 2:1, 4). Dacă se analizează cu el idei de la întrunirile la care nu a participat, credinţa i se va întări.

12 Dacă bătrânii îţi propun să studiezi cu o soră sau cu un frate care are nevoie de ajutor spiritual, roagă-te lui Iehova să te îndrume şi să-ţi binecuvânteze eforturile. Da, „încredinţează-i lui Iehova lucrările tale şi îţi vor reuşi planurile“ (Prov. 16:3). Gândeşte-te la texte biblice şi la idei care întăresc credinţa şi pe care le-ai putea folosi la un astfel de studiu. Meditează la exemplul apostolului Pavel. (Citeşte Romani 1:11, 12.) El tânjea să-i vadă pe creştinii din Roma ca să le dea daruri spirituale spre întărirea lor. Era nerăbdător să se întâlnească cu ei ca să se încurajeze unii pe alţii. N-ar trebui să avem şi noi acelaşi spirit când căutăm să ajutăm oile ce s-au rătăcit de turma lui Dumnezeu?

13. Despre ce ai putea vorbi cu un frate inactiv?

13 În timpul studiului, l-ai putea ruga pe fratele inactiv să-ţi relateze cum a cunoscut adevărul. Încurajează-l să-şi amintească bucuriile pe care le-a simţit în serviciul lui Iehova, să-ţi povestească experienţe frumoase pe care le-a avut la întruniri, în lucrare sau la congrese. Vorbiţi despre momentele plăcute pe care probabil le-aţi petrecut împreună în serviciul lui Iehova. Vorbeşte-i despre bucuria pe care ţi-o  aduce apropierea de Iehova (Iac. 4:8). Exprimă-ţi recunoştinţa pentru felul în care Iehova se îngrijeşte de noi, îndeosebi dându-ne mângâiere şi speranţă în necazuri (Rom. 15:4; 2 Cor. 1:3, 4).

14, 15. Ce ar util să-i amintim unui Martor inactiv?

14 Probabil că ar fi util să-i aminteşti unele binecuvântări de care s-a bucurat când era membru activ al congregaţiei. De pildă, bucuria de a-şi adânci cunoştinţa biblică despre scopurile lui Dumnezeu (Prov. 4:18). Când ‘a umblat prin spirit’, fără îndoială i-a fost mai uşor să se împotrivească păcatului (Gal. 5:22–26). Astfel a avut o conştiinţă curată, ce i-a permis să i se roage lui Iehova şi să simtă ‘pacea care întrece orice gândire şi care păzeşte inima şi mintea’ (Filip. 4:6, 7). Nu uita aceste sugestii, manifestă interes sincer şi fă tot ce-ţi stă în putinţă să-ţi încurajezi fratele să se întoarcă la turmă. (Citeşte Filipeni 2:4.)

15 Dacă eşti bătrân de congregaţie, să presupunem că faci o vizită de păstorire unui cuplu inactiv. I-ai putea încuraja să-şi aducă aminte cum s-au simţit când au aflat adevărul. Ce frumoase şi ce logice erau învăţăturile biblice! Ce bucurie şi ce eliberare spirituală le-au adus! (Ioan 8:32) Cât de recunoscători îi erau lui Iehova pentru ceea ce învăţau, pentru iubirea sa şi pentru scopurile sale măreţe! (compară cu Luca 24:32) Aminteşte-le cât de aproape ne simţim de Iehova şi ce mult preţuim privilegiul rugăciunii dacă suntem creştini dedicaţi. Încurajează-i cu căldură să arate din nou că preţuiesc ‘vestea bună a fericitului Dumnezeu’, Iehova (1 Tim. 1:11).

Să continuăm să le arătăm iubire

16. Daţi exemple care arată ce rezultate se pot obţine când ajutăm pe cineva.

16 Dau într-adevăr rezultate sugestiile de mai sus? Desigur. Să ne gândim la un tânăr care s-a calificat ca vestitor la 12 ani, dar la 15 ani a devenit inactiv. Mai târziu, şi-a reluat activitatea şi a slujit cu timp integral peste 30 de ani. Ce l-a ajutat să se restabilească? În mare parte, ajutorul pe care i l-a dat un bătrân creştin. Cât de recunoscător îi este acelui bătrân!

17, 18. Ce calităţi îţi trebuie ca să-l poţi ajuta pe cel ce s-a îndepărtat de turmă?

17 Ce ne îndeamnă să-i ajutăm pe cei inactivi să se întoarcă în congregaţie? Fără îndoială, iubirea! Isus a spus: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; aşa cum v-am iubit eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor şti toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi iubire între voi“ (Ioan 13:34, 35). Într-adevăr, iubirea este semnul distinctiv al creştinilor adevăraţi. Oare nu ar trebui să arătăm o astfel de iubire şi faţă de creştinii botezaţi care au devenit inactivi? Nu încape îndoială! Dar, pentru a-i ajuta, trebuie să avem şi alte calităţi creştine. Care sunt acestea?

18 Pe lângă iubire, ai nevoie de compasiune, bunătate, blândeţe şi îndelungă răbdare. În unele cazuri, trebuie să ai şi puterea de a ierta. Pavel a scris: „Îmbrăcaţi-vă cu tandră afecţiune şi cu compasiune, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi cu îndelungă răbdare.  Continuaţi să vă suportaţi unii pe alţii şi, dacă cineva are vreun motiv să se plângă împotriva altuia, să vă iertaţi cu mărinimie unii pe alţii. Aşa cum v-a iertat Iehova cu mărinimie, aşa să faceţi şi voi. Dar, pe lângă toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu iubirea, pentru că este o legătură perfectă a unităţii“ (Col. 3:12–14).

19. De ce merită să depunem eforturi să ajutăm oile care s-au rătăcit?

19 În următorul articol de studiu vom vedea de ce se îndepărtează unii de turma lui Dumnezeu şi cum se aşteaptă să fie primiţi dacă se întorc. Meditaţi la ideile din ambele articole şi fiţi convinşi că merită din plin să depunem eforturi ca să-i ajutăm pe aceşti fraţi să se întoarcă. Azi, mulţi oameni trăiesc ca să facă bani, dar a salva o viaţă este mult mai de preţ decât toţi banii din lume. Isus a subliniat această idee în ilustrarea despre oaia pierdută (Mat. 18:12–14). Nu uitaţi acest lucru! Depuneţi fără întârziere eforturi asidue ca să ajutaţi oile preţioase ale lui Iehova care s-au rătăcit să se întoarcă la turmă!

Cum aţi răspunde?

• Ce responsabilitate au păstorii creştini faţă de oile care s-au rătăcit de turmă?

• Cum i-am putea ajuta pe cei care nu mai sunt membri activi ai congregaţiei?

• Ce calităţi ne trebuie ca să-i ajutăm pe cei care s-au îndepărtat de turmă?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 10]

Plini de iubire, păstorii creştini se străduiesc să-i ajute pe cei care s-au rătăcit