Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ce fel de persoană îţi doreşti să fii?

Ce fel de persoană îţi doreşti să fii?

 Ce fel de persoană îţi doreşti să fii?

„NU ŞTIU cum aţi reuşit să-l faceţi pe acest om să-şi schimbe comportamentul“, i-a spus unei pioniere şeful poliţiei dintr-un oraş filipinez. Apoi, arătându-i teancul de hârtii de pe biroul său, a adăugat: „Uitaţi câte dosare penale i-au fost întocmite până acum! Ne-aţi luat o piatră de pe inimă! Nici nu vă puteţi închipui câtă bătaie de cap ne-a dat omul ăsta“. Şeful poliţiei vorbea despre un bărbat care obişnuia să bea peste măsură şi devenea foarte violent, creând multe probleme în oraş. Ce anume l-a motivat să facă schimbări radicale în viaţă? Mesajul din Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Biblia.

Mulţi oameni au luat în serios sfatul apostolului Pavel ‘de a se dezbrăca de vechea personalitate care corespundea purtării lor de altădată şi de a se îmbrăca cu noua personalitate care a fost creată după voinţa lui Dumnezeu’ (Ef. 4:22–24). Indiferent cât de mici sau cât de mari sunt schimbările pe care ar trebui să le facem, pentru a deveni creştini adevăraţi este necesar să îmbrăcăm noua personalitate.

Însă schimbările şi progresele făcute până la pasul botezului nu sunt decât începutul. Am putea spune că în momentul botezului ne asemănăm cu lucrarea în lemn a unui sculptor căreia i-au fost schiţate doar trăsăturile generale. Ne dăm seama ce reprezintă obiectul respectiv, dar ştim că sculptorul mai are mult de lucrat la forma lui. Pentru a-l face cu adevărat frumos, el trebuie să se concentreze asupra detaliilor. Când ne botezăm, şi noi avem „trăsăturile generale“ necesare unui slujitor al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, dezvoltarea noii noastre personalităţi este abia la început. Prin urmare, trebuie să continuăm să facem îmbunătăţiri.

Chiar şi apostolul Pavel a conştientizat necesitatea de a face progrese. El a mărturisit: „Când vreau să fac ce este drept, răul este prezent în mine“ (Rom. 7:21). Pavel ştia foarte bine ce fel de persoană era şi cum dorea să fie. Ce se poate spune despre noi? Să ne întrebăm: Ce este „prezent în mine“? Ce fel de persoană sunt? Ce fel de persoană doresc să fiu?

 Ce fel de persoană eşti?

Când vrem să renovăm o casă veche, n-ar servi la nimic să-i zugrăvim exteriorul dacă în interior grinzile sunt putrede. De fapt, dacă ignorăm defectele structurii de rezistenţă, mai târziu vor apărea probleme şi mai mari. În mod asemănător, nu ne-ar fi de nici un folos să avem o integritate de faţadă. Prin urmare, este necesar să ne analizăm în profunzime personalitatea, pentru a şti ce schimbări trebuie să facem. Altminteri, trăsăturile vechii noastre personalităţi vor ieşi din nou la suprafaţă. Cât de important este, aşadar, să ne facem o autoanaliză! (2 Cor. 13:5) Să identificăm trăsăturile nedorite şi să le corectăm! Pentru a atinge acest obiectiv, Iehova ne oferă ajutorul de care avem nevoie.

Pavel a scris: „Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic; este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până acolo încât desparte sufletul de spirit şi încheieturile de măduva lor şi poate să discearnă gândurile şi intenţiile inimii“ (Evr. 4:12). Mesajul din Cuvântul scris al lui Dumnezeu ne poate influenţa profund viaţa. El pătrunde până în adâncul fiinţei sau, figurativ vorbind, până în măduva oaselor. Astfel, scoate la iveală gândurile şi motivaţiile noastre, arătând diferenţa dintre ceea ce suntem în realitate — omul lăuntric — şi ceea ce părem a fi sau ceea ce credem că suntem. Cât de preţios este ajutorul pe care ni-l oferă Cuvântul lui Dumnezeu pentru a identifica trăsăturile nedorite!

Renovarea unei case vechi presupune mai mult decât înlocuirea materialelor deteriorate. Cunoscând cauzele care au generat defectele respective, vom putea lua măsuri ca să prevenim apariţia aceloraşi probleme. În mod similar, pentru a ne ţine sub control slăbiciunile şi tendinţele greşite, nu este suficient să le cunoaştem; trebuie să identificăm şi cauzele acestora. La formarea personalităţii noastre contribuie numeroşi factori, precum mediul familial, cultural şi religios din care provenim, poziţia socială, situaţia financiară şi anturajul. Până şi programele TV, filmele şi alte forme de divertisment îşi lasă amprenta asupra personalităţii. Dacă ne dăm seama ce lucruri ne influenţează negativ, vom fi mai pregătiţi să luptăm împotriva lor.

După o autoexaminare, am putea avea tendinţa de a spune: Ce să fac? Aşa sunt eu! Acesta este însă un raţionament greşit. Referindu-se la unii membri ai congregaţiei din Corint care, înainte de a deveni creştini, fuseseră înrobiţi de păcate precum fornicaţia, homosexualitatea şi beţia, Pavel a scris: „Aşa eraţi unii dintre voi. Dar aţi fost spălaţi . . . cu spiritul Dumnezeului nostru“ (1 Cor. 6:9–11). Cu ajutorul spiritului sfânt al lui Iehova, şi noi ne putem schimba personalitatea.

Un exemplu în acest sens este Marcos *, un bărbat din Filipine. Iată ce ne povesteşte el despre trecutul său: „Părinţii mei se certau tot timpul. De aceea, la vârsta de 19 ani am adoptat un comportament rebel“. Marcos a devenit notoriu pentru infracţiuni precum jaf armat şi furt. În plus, căzuse în patima jocurilor de noroc. La un moment dat chiar a avut de gând să deturneze un avion împreună cu alţi tovarăşi de-ai lui, dar acest plan nu s-a materializat. Nici după ce s-a căsătorit Marcos nu s-a schimbat. În cele din urmă, a pierdut tot ce avea la jocurile de noroc. Însă în scurt timp, s-a alăturat soţiei sale care studia Biblia cu Martorii lui Iehova. La început, nu se simţea demn să devină Martor. Totuşi, punând în practică cele învăţate şi participând la întrunirile creştine, Marcos  a reuşit să renunţe la vechiul mod de viaţă. În prezent este un creştin botezat care îi ajută şi pe alţii să-şi schimbe conduita, învăţându-i adevărul din Biblie.

Ce fel de persoană vrei să fii?

Ce schimbări trebuie să facem pentru a ne forma o personalitate creştină? Apostolul Pavel ne dă următorul sfat: „Înlăturaţi-le pe toate de la voi: mânia, furia, răutatea, vorbirea jignitoare şi cuvintele obscene din gura voastră. Nu vă minţiţi unii pe alţii! Dezbrăcaţi-vă de vechea personalitate cu practicile ei“. El adaugă: „Îmbrăcaţi-vă cu noua personalitate, care, prin cunoştinţa exactă, se înnoieşte după chipul Celui care a creat-o“ (Col. 3:8–10).

Prin urmare, principalul nostru obiectiv este acela de a dezbrăca vechea personalitate şi de a o îmbrăca pe cea nouă. Ce calităţi trebuie să cultivăm pentru a-l atinge? Pavel mai spune: „Îmbrăcaţi-vă cu tandră afecţiune şi cu compasiune, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi cu îndelungă răbdare. Continuaţi să vă suportaţi unii pe alţii şi, dacă cineva are vreun motiv să se plângă împotriva altuia, să vă iertaţi cu mărinimie unii pe alţii. Aşa cum v-a iertat Iehova cu mărinimie, aşa să faceţi şi voi. Dar, pe lângă toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu iubirea, pentru că este o legătură perfectă a unităţii!“ (Col. 3:12–14). Dacă vom depune eforturi asidue pentru a cultiva astfel de calităţi, vom fi ‘mai plăcuţi, atât în ochii lui Iehova, cât şi în ochii oamenilor’ (1 Sam. 2:26). Când a fost pe pământ, Isus a manifestat în mod remarcabil calităţile divine. Studiind şi imitând exemplul său, ne vom asemăna cu el într-o măsură mai mare, devenind „imitatori ai lui Dumnezeu“ (Ef. 5:1, 2).

O altă modalitate de a afla ce schimbări mai avem de făcut este aceea de a studia trăsăturile de caracter ale personajelor biblice, pentru a vedea de ce au fost cu adevărat atrăgătoare sau, dimpotrivă, lipsite de frumuseţe. Să ne gândim, de pildă, la Iosif, fiul patriarhului Iacob. Deşi a avut parte de multe nedreptăţi în viaţă, Iosif şi-a păstrat atitudinea pozitivă şi frumuseţea interioară (Gen. 45:1–15). În schimb, fiul regelui David, Absalom, care a fost foarte apreciat pentru frumuseţea lui fizică, a afişat o preocupare dezinteresată faţă de bunăstarea oamenilor din popor. În realitate însă, el a fost un trădător şi un ucigaş (2 Sam. 13:28, 29; 14:25; 15:1–12). Chiar dacă ar avea frumuseţe fizică, o persoană nu poate fi cu adevărat atrăgătoare dacă îşi ascunde eul lăuntric sub o mască a bunătăţii.

Ne putem modela personalitatea!

Dacă dorim să ne şlefuim personalitatea şi astfel să fim plăcuţi în ochii lui Dumnezeu, trebuie să ne analizăm persoana lăuntrică (1 Pet. 3:3, 4). Aşadar, este necesar să identificăm trăsăturile negative şi factorii care au dus la apariţia acestora, iar apoi să cultivăm calităţi creştine. Însă putem avea certitudinea că vom reuşi?

Da, cu ajutorul lui Iehova putem face schimbările necesare. Prin urmare, să ne rugăm asemenea psalmistului: „Creează în mine o inimă curată, o, Dumnezeule, şi pune înăuntrul meu un spirit nou, statornic!“ (Ps. 51:10). Să-i cerem lui Iehova spiritul său sfânt pentru ca acesta să lucreze în noi şi să ne intensifice dorinţa de a ne conforma într-un mod mai deplin voinţei divine. Într-adevăr, putem să-i fim mai plăcuţi lui Iehova!

[Notă de subsol]

^ par. 11 Numele a fost schimbat.

[Legenda fotografiei de la pagina 4]

Dacă am dori să renovăm o casă lovită de furtună, ar fi oare suficient să-i zugrăvim exteriorul?

[Legenda ilustraţiei de la pagina 5]

Ţi-ai modelat personalitatea după cea a lui Cristos?