Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ochii lui Iehova cercetează totul

Ochii lui Iehova cercetează totul

 Ochii lui Iehova cercetează totul

‘Ochii scânteietori ai lui Iehova îi cercetează pe fiii oamenilor.’ (PS. 11:4)

1. Ce calităţi au oamenii de care dorim să ne apropiem?

CE SENTIMENTE avem faţă de oamenii care manifestă un interes sincer faţă de noi? Când le cerem părerea, ei ne răspund cu onestitate. Când avem nevoie de ajutor, ei sunt gata să ni-l ofere. Când avem nevoie de un sfat, ei ni-l dau cu iubire (Ps. 141:5; Gal. 6:1). Nu-i aşa că dorim să ne apropiem de astfel de oameni? Dar ce putem spune despre Iehova şi Fiul său? Ei manifestă interes faţă de noi într-o măsură mult mai mare decât oricine altcineva, iar motivaţia lor este complet lipsită de egoism. Ei vor să ne ajute ‘să apucăm strâns adevărata viaţă’ (1 Tim. 6:19; Rev. 3:19).

2. În ce măsură se interesează Iehova de slujitorii săi?

2 Psalmistul David a arătat cât de profund este interesul lui Iehova faţă de noi, când a spus: „Ochii [lui Iehova] privesc, ochii săi scânteietori îi cercetează pe fiii oamenilor“ (Ps. 11:4). Dumnezeu nu doar ne priveşte, ci ne şi cercetează. În acest sens, David a scris: „Tu mi-ai cercetat inima, m-ai inspectat noaptea . . . Vei descoperi că n-am uneltit“ (Ps. 17:3). David ştia, desigur, că Iehova era profund interesat de el. El ştia şi că, dacă ar fi nutrit gânduri păcătoase sau ar fi dezvoltat o inimă care uneltea răul, l-ar fi întristat pe Iehova, atrăgându-şi astfel dezaprobarea. Este Iehova pentru tine la fel de real cum a fost pentru David?

Iehova vede inima

3. Cum manifestă Iehova o atitudine echilibrată faţă de imperfecţiunile noastre?

3 Pe Iehova îl interesează în primul rând persoana noastră lăuntrică, ce este în adâncul inimii noastre (Ps. 19:14; 26:2). În marea sa iubire, el nu se concentrează asupra greşelilor noastre minore. Iată câteva exemple. Când Sara, soţia lui Avraam, nu i-a spus adevărul unui înger materializat, îngerul a văzut că Sara se temea şi se simţea stânjenită. De aceea, el n-a mustrat-o (Gen. 18:12–15). Într-o altă situaţie, Iehova nu s-a reţinut să-l binecuvânteze pe Iov, deşi patriarhul îşi declarase „drept mai degrabă propriul suflet decât pe Dumnezeu“. Iehova ştia câtă suferinţă îndurase Iov din cauza lui Satan (Iov 32:2; 42:12). De asemenea, Iehova nu s-a supărat pe văduva din Sarepta, deşi aceasta îi vorbise tăios profetului Ilie. Dumnezeu ştia că această mamă îşi pierduse în moarte unicul fiu şi că inima îi era sfâşiată de durere (1 Regi 17:8–24).

4, 5. Cum a arătat Iehova bunătate faţă de Abimelec?

4 Întrucât Iehova cercetează inima, el arată consideraţie chiar şi faţă de cei necredincioşi când este cazul. Să ne gândim cum a procedat El în cazul lui Abimelec, regele oraşului filistean Gherar. Întrucât nu ştia că Avraam şi Sara erau căsătoriţi, Abimelec şi-a trimis slujitorii să i-o aducă pe Sara ca s-o ia de soţie. Cu toate acestea, înainte ca Abimelec să meargă prea departe, Iehova i-a spus într-un vis: „Ştiu că ai făcut lucrul acesta cu inimă cinstită şi te-am împiedicat să păcătuieşti împotriva mea. De aceea nu ţi-am permis s-o atingi. Dar acum dă-i înapoi soţia acestui bărbat, căci este profet, iar el va face implorări pentru tine şi vei rămâne în viaţă“ (Gen. 20:1–7).

5 Fără îndoială, Iehova s-ar fi putut purta aspru cu Abimelec, un închinător la dumnezei  falşi. Totuşi, El ştia că regele acţionase cinstit în situaţia respectivă. Ţinând cont de acest lucru, Iehova i-a spus plin de bunătate cum să obţină iertare şi ‘să rămână în viaţă’. Cât de bun este Iehova, Dumnezeul căruia îi aducem închinare!

6. Cum l-a imitat Isus pe Tatăl său?

6 Isus l-a imitat perfect pe Tatăl său, concentrându-se asupra calităţilor discipolilor săi şi fiind gata să le ierte greşelile (Mar. 10:35–45; 14:66–72; Luca 22:31, 32; Ioan 15:15). Atitudinea lui Isus a fost în deplină armonie cu ceea ce a spus el în Ioan 3:17: „Fiindcă Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să fie salvată prin el“. Da, Iehova şi Isus manifestă o iubire profundă şi constantă faţă de noi. De aceea, ei doresc să dobândim viaţă veşnică (Iov 14:15). Având în vedere această iubire, înţelegem de ce Iehova se concentrează asupra calităţilor noastre şi de ce ne corectează pe baza a ceea ce vede. (Citeşte 1 Ioan 4:8, 19.)

Iehova ne cercetează cu iubire

7. Cu ce motivaţie ne cercetează Iehova?

7 Este cât se poate de greşit să credem că Iehova ne urmăreşte din ceruri asemenea unui poliţist care vrea să ne surprindă păcătuind! Satan este cel care ne priveşte cu un ochi acuzator (Rev. 12:10). El ne atribuie motivaţii greşite, pretinzând că suntem egoişti (Iov 1:9–11; 2:4, 5). Iată ce a întrebat psalmistul cu privire la Dumnezeu: „Dacă te-ai uita la nelegiuiri, o, Iah, o, Iehova, cine ar putea să stea în picioare?“ (Ps. 130:3). Răspunsul este evident: nimeni! (Ecl. 7:20) Iehova ne priveşte cu multă bunătate, asemenea unui tată grijuliu şi blând, care vrea să-i ocrotească pe copiii săi dragi. El ne avertizează deseori cu privire la imperfecţiunile şi slăbiciunile noastre, ca să nu ne facem singuri rău (Ps. 103:10–14; Mat. 26:41).

8. Cum îşi instruieşte şi îşi disciplinează Iehova slujitorii?

8 Dumnezeu îşi exprimă iubirea oferindu-ne instrucţiuni şi disciplinându-ne prin intermediul Scripturilor şi al hranei spirituale pregătite de „sclavul fidel şi prevăzător“ (Mat. 24:45; Evr. 12:5, 6). Iehova ne ajută şi prin intermediul congregaţiei creştine şi al ‘oamenilor ca daruri’ (Ef. 4:8). De asemenea, Iehova urmăreşte cu atenţie cum reacţionăm la instruirea sa părintească şi caută să ne ofere mai mult ajutor. Iată ce se spune în Psalmul 32:8: „Îţi voi da perspicacitate şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui cu ochiul asupra ta“. Aşadar, este cât se poate de important să ascultăm mereu de Iehova! Să fim deci mereu umili înaintea sa şi să recunoaştem că el este Învăţătorul şi Tatăl nostru iubitor! (Citeşte Matei 18:4.)

9. Ce trăsături trebuie să evităm, şi de ce?

9 Prin urmare, să nu ne împietrim niciodată din cauza mândriei, a lipsei de credinţă sau a ‘puterii amăgitoare a păcatului’! (Evr. 3:13; Iac. 4:6) Aceste trăsături apar în general când o persoană nutreşte gânduri sau dorinţe nesănătoase. În timp, ea chiar ar putea respinge sfaturile folositoare ale Bibliei şi, mai rău, s-ar putea adânci în atitudinea sau calea sa greşită,  devenind chiar un duşman al lui Dumnezeu. Ce situaţie gravă! (Prov. 1:22–31) Să analizăm acum cazul lui Cain, primul fiu al lui Adam şi al Evei.

Iehova vede totul şi acţionează în consecinţă

10. De ce a respins Iehova jertfa lui Cain, şi cum a reacţionat acesta?

10 Când Cain şi Abel au adus fiecare o jertfă, Iehova a fost interesat nu numai de darul lor, ci şi de motivaţia cu care l-au adus. Întrucât a văzut ce este în inima lor, Dumnezeu şi-a exprimat aprobarea faţă de jertfa adusă de Abel cu credinţă, dar a respins jertfa lui Cain, care, într-un fel sau altul, a reflectat lipsă de credinţă (Gen. 4:4, 5; Evr. 11:4). În loc să înveţe din cele întâmplate şi să-şi schimbe atitudinea, Cain s-a aprins de mânie împotriva fratelui său (Gen. 4:6).

11. Cum a manifestat Cain o inimă trădătoare, şi ce putem învăţa din această relatare?

11 Iehova a observat atitudinea greşită a lui Cain şi de aceea i-a explicat cu bunătate că va fi înălţat în ochii Creatorului său dacă va face binele. Din nefericire, Cain a ignorat acest sfat şi l-a ucis pe fratele său. Când Iehova l-a întrebat unde era Abel, fratele său, Cain a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?“ (Gen. 4:7–9). Prin acest răspuns impertinent, Cain a dovedit încă o dată că avea o inimă rea. Într-adevăr, inima poate fi atât de trădătoare, încât să nesocotească un sfat clar oferit chiar de Dumnezeu! (Ier. 17:9) Să învăţăm deci din astfel de relatări şi să fim gata să respingem gândurile şi dorinţele greşite! (Citeşte Iacov 1:14, 15.) Prin urmare, ori de câte ori ni se dau sfaturi biblice, să le primim cu recunoştinţă şi să le considerăm o dovadă a iubirii lui Iehova.

Nu există păcat ascuns

12. Cum reacţionează Iehova la nelegiuire?

12 Unii cred că pot scăpa nepedepsiţi dacă nimeni nu-i vede păcătuind (Ps. 19:12). Totuşi nu există păcat ascuns. În acest sens, Scripturile spun: „Totul este gol şi descoperit înaintea ochilor aceluia căruia trebuie să-i dăm socoteală“ (Evr. 4:13). Iehova este un Judecător care cercetează cele mai ascunse motivaţii ale noastre, iar modul în care reacţionează la nelegiuire reflectă dreptatea sa perfectă. El este „un Dumnezeu îndurător şi binevoitor, încet la mânie şi bogat în bunătate iubitoare şi adevăr“. Totuşi, el nu le va acorda „nicidecum . . . scutire de pedeapsă“ celor ce nu se căiesc, ci ‘practică intenţionat păcatul’ dovedind o atitudine vicleană şi înşelătoare (Ex. 34:6, 7; Evr. 10:26). Acest lucru reiese din modul în care Iehova a acţionat în cazul lui Acan şi al lui Anania şi Safira.

13. Cum a dus gândirea greşită a lui Acan la comiterea unui păcat grav?

13 Încălcând în mod flagrant porunca lui Dumnezeu, Acan a luat pradă din Ierihon şi a ascuns-o în cortul său, foarte probabil în complicitate cu familia sa. Când păcatul a fost demascat, Acan şi-a dat seama cât de gravă era fapta comisă şi a spus: „Am păcătuit împotriva lui Iehova“ (Ios. 7:20). Asemenea lui Cain, Acan a dezvoltat o inimă rea. Principalul factor care l-a determinat să comită un act de necinste a fost lăcomia. Întrucât prada luată din Ierihon îi aparţinea lui Iehova, Acan a furat, de fapt, de la Iehova. De aceea, atât el, cât şi familia lui au plătit cu viaţa (Ios. 7:25).

14, 15. De ce Anania şi Safira au meritat dezaprobarea lui Iehova, şi ce învăţăm de aici?

 14 Anania şi soţia lui, Safira, erau membri ai congregaţiei creştine din Ierusalim. După Penticosta din 33 e.n. a fost înfiinţat un fond comun, bazat pe contribuţii benevole. Cu aceşti bani erau satisfăcute necesităţile materiale ale noilor credincioşi veniţi din ţări îndepărtate, care se aflau încă la Ierusalim. Anania a vândut un teren şi a donat o parte din banii luaţi pe el. Totuşi, punându-se de acord cu soţia sa, el a pretins că a donat toţi banii. Fără îndoială, cei doi voiau să primească o onoare specială din partea congregaţiei şi de aceea au comis un act de necinste. În mod miraculos, Iehova i-a dezvăluit apostolului Petru fapta comisă de Anania. După ce Petru i-a spus în faţă lui Anania ce păcat grav făcuse acesta, Anania a căzut la pământ, dându-şi ultima suflare. La puţin timp după aceea a murit şi soţia lui, Safira (Fap. 5:1–11).

15 Anania şi Safira nu au cedat unei slăbiciuni de moment, ci au uneltit şi au minţit, încercând să-i înşele pe apostoli. Şi mai grav însă, ei au căutat ‘să înşele spiritul sfânt şi pe Dumnezeu’. Modul în care a procedat Iehova dovedeşte cât se poate de clar că el este gata să apere congregaţia de oameni ipocriţi. Într-adevăr, „este înfricoşător să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu“! (Evr. 10:31)

Să rămânem mereu integri!

16. a) Cum încearcă Satan să-i corupă pe membrii poporului lui Dumnezeu? b) Ce metode foloseşte Satan pentru a-i corupe pe oamenii din regiunea în care trăiţi?

16 Satan recurge la orice ca să ne corupă şi, astfel, să pierdem aprobarea lui Iehova (Rev. 12:12, 17). Intenţiile rele ale Diavolului sunt clar reflectate de lumea actuală, obsedată de sex şi de violenţă. În prezent, pornografia este un domeniu la care se poate avea acces uşor prin intermediul calculatorului sau al altor aparate electronice. Să nu cădem niciodată pradă atacurilor lui Satan! Mai degrabă, să nutrim aceleaşi sentimente ca psalmistul David, care a scris: „Mă voi purta cu pricepere şi ireproşabil. . . . Voi umbla în integritatea inimii mele înăuntrul casei mele“ (Ps. 101:2).

17. a) De ce dezvăluie Iehova în cele din urmă păcatele ascunse? b) Ce ar trebui să fim hotărâţi să facem?

17 În prezent, Iehova nu dezvăluie în mod miraculos păcatele grave sau faptele necinstite, cum a făcut uneori în trecut. Cu toate acestea, el vede totul şi scoate la iveală păcatele ascunse la timpul şi în modul stabilite de el. Pavel a spus: „Păcatele unor oameni sunt dezvăluite public şi duc direct la judecată, dar păcatele altor oameni sunt dezvăluite mai târziu“  (1 Tim. 5:24). Principalul motiv pentru care Iehova scoate la lumină faptele rele este iubirea. El iubeşte congregaţia şi vrea s-o păstreze curată. Mai mult decât atât, el le arată îndurare celor care au păcătuit, dar care se căiesc sincer (Prov. 28:13). Să ne străduim, aşadar, să păstrăm o inimă întreagă faţă de Dumnezeu şi să respingem toate influenţele corupătoare.

Să păstrăm o inimă întreagă

18. Ce sentimente dorea regele David să aibă fiul său faţă de Dumnezeu?

18 Regele David i-a spus fiului său Solomon: „Cunoaşte-l pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-i cu o inimă întreagă şi cu un suflet plin de bucurie; căci Iehova cercetează toate inimile şi observă orice înclinaţie a gândurilor“ (1 Cron. 28:9). David dorea ca fiul său să aprecieze interesul profund al lui Iehova faţă de slujitorii Săi, nu doar să creadă în Dumnezeu. Îi suntem şi noi recunoscători lui Iehova pentru interesul său profund faţă de noi?

19, 20. Potrivit cu Psalmul 19:7–11, ce l-a ajutat pe David să se apropie de Dumnezeu, şi cum îl putem imita pe David?

19 Iehova ştie că oamenii cu o atitudine corectă se vor simţi atraşi la el, fiind profund impresionaţi de frumoasele lui calităţi. Prin urmare, Iehova vrea să ajungem să-l cunoaştem şi să ne familiarizăm cu minunata sa personalitate. Cum putem face aceasta? Studiind Cuvântul său şi simţind binecuvântările sale (Prov. 10:22; Ioan 14:9).

20 Citim din Biblie în fiecare zi? Recunoaştem că este Cuvântul lui Dumnezeu şi ne rugăm să punem în practică ceea ce citim? Înţelegem cât de vital este să ne conformăm principiilor biblice? (Citeşte Psalmul 19:7–11.) Dacă da, credinţa pe care o avem în Iehova şi iubirea faţă de el vor continua să crească. La rândul său, El se va apropia tot mai mult de noi (Is. 42:6; Iac. 4:8). Iehova îşi va arăta iubirea faţă de noi binecuvântându-ne şi ocrotindu-ne pe plan spiritual în timp ce umblăm pe calea îngustă care duce la viaţă (Ps. 91:1, 2; Mat. 7:13, 14).

Cum aţi răspunde?

• De ce ne cercetează Iehova?

• Cum au ajuns unii oameni duşmani ai lui Dumnezeu?

• Cum putem arăta că Iehova este real pentru noi?

• Cum putem păstra o inimă întreagă faţă de Dumnezeu?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 4]

Iehova ne priveşte asemenea unui tată grijuliu

[Legenda ilustraţiei de la pagina 5]

Ce învăţăm din relatarea despre Anania?

[Legenda fotografiei de la pagina 6]

Ce ne va ajuta să-i slujim mereu lui Iehova cu o inimă întreagă?