Salt la conţinut

Salt la cuprins

Misionarii sunt ca lăcustele

Misionarii sunt ca lăcustele

 A 124-a clasă a Şcolii Galaad — Festivitatea de absolvire

Misionarii sunt ca lăcustele

LA FIECARE şase luni, Şcoala Biblică Galaad organizează o festivitate de absolvire la care sunt invitaţi toţi membrii familiei Betel din Statele Unite. În ziua de 8 martie 2008, oaspeţi din peste 30 de ţări au fost prezenţi alături de familia Betel la festivitatea de absolvire a celei de-a 124-a clase. Cele 6 411 persoane din auditoriu au gustat, alături de absolvenţi, bucuria acestei zile deosebite.

Preşedintele programului, Stephen Lett, membru al Corpului de Guvernare, a prezentat cuvântarea de deschidere „Să înaintăm alături de lăcustele simbolice“. În Revelaţia 9:1–4, micul grup de creştini unşi, care şi-au revenit din starea de inactivitate spirituală în 1919, este comparat cu un roi de lăcuste care îşi încep pe neaşteptate invazia. Absolvenţilor li s-a reamintit că, în calitate de membri ai clasei „alte oi“, ei s-au alăturat acestui roi figurativ de lăcuste (Ioan 10:16).

Apoi, Lon Schilling, membru al Comitetului Filialei din Statele Unite, a ţinut cuvântarea „Ajutaţi-vă unul pe altul“, bazată pe exemplul biblic al lui Aquila şi al Priscilei (Priscăi), un cuplu creştin din secolul I (Rom. 16:3, 4). Această clasă a Şcolii Galaad a fost alcătuită din 28 de cupluri. Cuvântarea le-a reamintit că, pentru a avea succes în serviciul de misionariat, trebuie să-şi păstreze căsnicia puternică. În Biblie nu se vorbeşte niciodată de Aquila fără să fie menţionată şi Priscila. Prin urmare, apostolul Pavel şi congregaţia au remarcat că erau o familie unită. În mod asemănător, cuplurile de misionari de astăzi trebuie să lucreze împreună, să-i aducă închinare lui Iehova împreună şi să înfrunte împreună greutăţile specifice unei repartiţii în străinătate, ajutându-se astfel unul pe altul (Gen. 2:18).

Următoarea cuvântare, „Răspundeţi la bunătatea lui Iehova“, a fost prezentată de Guy Pierce, membru al Corpului de Guvernare. Fratele Pierce a explicat că a fi bun înseamnă mai mult decât a nu face rău. Un om bun le face bine semenilor lui. Iehova Dumnezeu este bun în sens absolut (Zah. 9:16, 17). Iar bunătatea şi iubirea lui ne pot motiva să le facem şi noi bine altora. Fratele Pierce i-a lăudat pe absolvenţi şi le-a spus: „Voi faceţi deja binele şi suntem convinşi că veţi continua să răspundeţi la bunătatea lui Dumnezeu făcând binele în orice repartiţie pe care o veţi primi de la Iehova“.

Următorul vorbitor, Michael Burnett, fost misionar, numit recent instructor la Galaad, a prezentat cuvântarea intitulată „Poartă-le ca pe un fruntar între ochi“. Ca şi cum ar fi purtat „un fruntar“ între ochi, israeliţii trebuiau să-şi amintească de miracolul pe care l-a făcut Iehova eliberându-i din Egipt (Ex. 13:16). Absolvenţii au fost îndemnaţi să-şi amintească  mereu instruirea pe care au primit-o din belşug la Şcoala Galaad ca şi cum ar purta un fruntar. Fratele Burnett a scos în evidenţă ideea că trebuie să fie umili, modeşti şi să aplice principiile biblice când îşi rezolvă neînţelegerile pe care le-ar putea avea cu ceilalţi misionari sau cu alţi oameni (Mat. 5:23, 24).

Mark Noumair, de mult timp instructor la Galaad, a ţinut cuvântarea „Ce cântare se va cânta despre voi?“. În antichitate, victoriile în războaie se sărbătoreau cu cântări de biruinţă. Într-o astfel de cântare triburile lui Ruben, Dan şi Aşer sunt prezentate într-o lumină nefavorabilă pentru că n-au fost dispuse să facă sacrificii, în vreme ce tribul lui Zabulon este lăudat pentru dăruirea sa (Jud. 5:16–18). Faptele fiecărui creştin ajung să fie cunoscute, aşa cum se întâmplă cu versurile unei cântări. Zelul unui creştin pentru lucrarea lui Dumnezeu şi loialitatea cu care susţine ordinea teocratică  îi bucură inima lui Iehova şi sunt un exemplu pentru fraţi. Când membrii congregaţiei ascultă cântarea figurativă în care sunt scrise faptele noastre se simt îndemnaţi să ne urmeze exemplul.

Ca parte a instruirii de la Galaad, cursanţii celei de-a 124-a clase au petrecut în total în jur de 3 000 de ore în lucrarea de predicare. În cadrul temei „Să ne lăsăm călăuziţi de spiritul sfânt“, ţinută de fratele Sam Roberson, de la Departamentul şcolilor teocratice, cursanţii au relatat experienţe încurajatoare pe care le-au avut în lucrarea de predicare şi au pus în scenă unele dintre ele. Apoi fratele Patrick LaFranca, membru al Comitetului Filialei din Statele Unite, a intervievat absolvenţi din alte promoţii, care slujesc acum în diverse ţări. Sfaturile lor practice au fost apreciate de noii absolvenţi.

Anthony Morris, membru al Corpului de Guvernare, a ţinut cuvântarea de încheiere „Nu uitaţi, lucrurile care se văd sunt trecătoare!“. Scripturile ne îndeamnă să ne concentrăm asupra binecuvântărilor viitoare şi nu asupra necazurilor pe care le-am putea avea în prezent şi care de altfel sunt temporare (2 Cor. 4:16–18). Sărăcia, nedreptatea, asuprirea, boala şi moartea sunt realităţi cumplite ale zilelor noastre. Iar misionarii ar putea fi şi ei afectaţi de unele dintre ele. Dar, dacă ne amintim că sunt trecătoare, ne va fi mai uşor să ne păstrăm echilibrul spiritual şi să nu ne pierdem speranţa.

La încheierea programului, toţi absolvenţii au venit pe scenă, s-au aşezat şi au ascultat ultimele idei împărtăşite de fratele Lett. El i-a încurajat să persevereze şi le-a spus: „Nimic nu ne poate ştirbi integritatea dacă Iehova este de partea noastră“. Misionarii au fost îndemnaţi să fie ca lăcustele, să predice cu hotărâre, să rămână zeloşi, loiali şi să nu înceteze niciodată să asculte de Iehova!

[Chenarul de la pagina 30]

STATISTICA PROMOŢIEI

Numărul ţărilor reprezentate: 7

Numărul ţărilor în care sunt repartizaţi: 16

Numărul cursanţilor: 56

Vârsta medie: 33,8

Media anilor la adevăr: 18,2

Media anilor în serviciul cu timp integral: 13,8

[Legenda fotografiei de la pagina 31]

A 124-a promoţie a Şcolii Biblice Galaad a Societăţii Watchtower

Rândurile sunt numerotate din faţă în spate, iar numele sunt menţionate de la stânga la dreapta, pe fiecare rând:

1) Nicholson, T.; Main, H.; Senge, Y.; Snape, L.; Vanegas, C.; Pou, L. 2) Santana, S.; Oh, K.; Lemaitre, C.; Williams, N.; Alexander, L. 3) Woods, B.; Stainton, L.; Huntley, E.; Alvarez, G.; Cruz, J.; Bennett, J. 4) Williamson, A.; González, N.; Zuroski, J.; Degandt, I.; May, J.; Diemmi, C.; Tavener, L. 5) Lemaitre, W.; Harris, A.; Wells, C.; Rodgers, S.; Durrant, M.; Senge, J. 6) Huntley, T.; Vanegas, A.; Pou, A.; Santana, M.; Bennett, V.; Tavener, D.; Oh, M. 7) Zuroski, M.; Rodgers, G.; Diemmi, D.; Nicholson, L.; Alvarez, C.; Snape, J. 8) Harris, M.; González, P.; Main, S.; Woods, S.; Stainton, B.; Williamson, D.; Durrant, J. 9) Cruz, P.; Degandt, B.; Williams, D.; Wells, S.; Alexander, D.; May, M.

[Legenda fotografiei de la pagina 32]

Şcoala Galaad are loc la Centrul de Învăţământ al Societăţii Watchtower