Salt la conţinut

Salt la cuprins

Iehova nu-i va părăsi pe cei ce îi sunt loiali

Iehova nu-i va părăsi pe cei ce îi sunt loiali

 Iehova nu-i va părăsi pe cei ce îi sunt loiali

„Iehova . . . nu-i va părăsi pe cei loiali lui. Ei vor fi păziţi pe veşnicie.“ (PS. 37:28)

1, 2. a) Ce evenimente din secolul al X-lea î.e.n. au pus la încercare loialitatea slujitorilor lui Dumnezeu? b) Menţionaţi trei situaţii în care Iehova i-a păzit pe cei loiali lui.

SUNTEM în secolul al X-lea î.e.n., într-o perioadă când slujitorii lui Iehova trebuie să ia o decizie. Israelul a fost în pragul unui război civil, însă tensiunile s-au aplanat după ce triburile nemulţumite din nord au obţinut o anumită independenţă. Ieroboam, noul lor rege, caută imediat să-şi consolideze puterea întemeind o nouă religie de stat. El le cere supunere absolută cetăţenilor regatului său. Ce vor face slujitorii fideli ai lui Iehova? Îi vor rămâne loiali Dumnezeului lor? Mii dintre ei îşi păstrează integritatea, iar Iehova veghează asupra lor (1 Regi 12:1–33; 2 Cron. 11:13, 14).

2 Şi slujitorilor lui Iehova de azi le este pusă la încercare loialitatea. Biblia ne avertizează: „Rămâneţi lucizi, vegheaţi! Vrăjmaşul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând să devoreze pe cineva“. Putem oare ‘să ne împotrivim lui tari în credinţă’? (1 Pet. 5:8, 9) Să analizăm câteva evenimente din perioada întronării lui Ieroboam (997 î.e.n.) şi să vedem ce putem învăţa din cele întâmplate. În acele timpuri critice, slujitorii fideli ai lui Iehova au fost asupriţi, au fost expuşi influenţelor apostate şi au avut de îndeplinit misiuni dificile. Însă, în toate aceste situaţii, Iehova nu i-a părăsit pe cei ce i-au fost loiali. Nici în prezent nu-i va părăsi pe cei ce-i rămân loiali (Ps. 37:28).

Când sunt asupriţi

3. De ce David nu şi-a asuprit supuşii?

3 Să vedem mai întâi în ce împrejurări a ajuns Ieroboam rege. În Proverbele 29:2 se spune: „Când stăpâneşte cel rău, poporul suspină“. În timpul domniei lui David, Israelul nu a suspinat. David nu a fost perfect, dar i-a rămas loial lui Dumnezeu şi a avut încredere în el. Prin urmare, nu şi-a asuprit supuşii. De fapt, Iehova a încheiat un legământ cu David, spunând: „Casa ta şi regatul tău vor fi întărite pe timp indefinit înaintea ta. Tronul tău va fi întărit pe timp indefinit“ (2 Sam. 7:16).

4. Ce trebuiau să facă Solomon şi supuşii săi pentru a se bucura de binecuvântări?

4 La începutul domniei lui Solomon, fiul lui David, ţara s-a bucurat de multă pace şi prosperitate. Astfel, domnia lui Solomon a prefigurat viitoarea domnie milenară a lui Cristos Isus (Ps. 72:1, 17). Pe vremea aceea, niciunul dintre cele 12 triburi ale Israelului nu avea motive să se răzvrătească. Însă, pentru a se bucura de binecuvântări, Solomon şi supuşii săi trebuiau să îndeplinească anumite cerinţe. Iată ce îi spusese Iehova lui Solomon: „Dacă vei împlini hotărârile mele judecătoreşti şi vei respecta toate poruncile mele, umblând potrivit lor, atunci şi eu îmi voi duce la îndeplinire cuvântul despre tine, pe care i l-am spus tatălui tău, David, şi voi locui în  mijlocul fiilor lui Israel şi nu-l voi părăsi pe poporul meu, Israel“ (1 Regi 6:11–13).

5, 6. Ce urmări a avut lipsa de loialitate a lui Solomon?

5 Însă la bătrâneţe Solomon nu i-a mai fost loial lui Iehova, ci a început să se implice în închinarea falsă (1 Regi 11:4–6). Treptat, n-a mai respectat legile lui Iehova şi a început să-şi asuprească supuşii. De fapt, a ajuns să-i asuprească atât de mult, încât după moartea sa oamenii i s-au plâns lui Roboam, fiul său care i-a urmat la tron, cerându-i să le uşureze poverile (1 Regi 12:4). Dar cum a reacţionat Iehova când Solomon a devenit infidel?

6 Biblia consemnează: „Iehova s-a mâniat pe Solomon, pentru că inima lui se abătuse mult de la . . . Dumnezeul lui Israel, cel care i se arătase de două ori“. El i-a zis lui Solomon: „Pentru că . . . n-ai respectat legământul meu şi legile pe care ţi le-am poruncit, voi smulge regatul de la tine şi i-l voi da slujitorului tău“ (1 Regi 11:9–11).

7. Cum s-a îngrijit Iehova de slujitorii Săi loiali după ce l-a respins pe Solomon?

7 Iehova l-a trimis apoi pe profetul Ahia să-l ungă ca eliberator pe Ieroboam, un bărbat destoinic care slujise la curtea regelui Solomon. Deşi Iehova a rămas loial legământului pentru Regat încheiat cu David, El a aprobat scindarea celor 12 triburi. Zece aveau să-i fie date lui Ieroboam, iar două aveau să rămână de partea casei lui David, reprezentată acum de Roboam (1 Regi 11:29–37; 12:16, 17, 21). Iehova i-a spus lui Ieroboam: „Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla pe căile mele şi vei face ce este drept în ochii mei, respectând legile şi poruncile mele, aşa cum a făcut slujitorul meu David, atunci şi eu voi fi cu tine şi îţi voi construi o casă trainică, aşa cum am construit pentru David, şi îţi voi da Israelul“ (1 Regi 11:38). Astfel, Iehova a intervenit în favoarea poporului său asuprit, deschizându-i o cale de scăpare.

8. Din ce cauză suferă slujitorii de azi ai lui Dumnezeu?

8 În prezent există multă asuprire şi nedreptate. „Un om stăpâneşte peste alt om spre paguba lui“, se spune în Eclesiastul 8:9. Lăcomia din sistemul comercial şi corupţia din sistemul politic pot cauza mari probleme economice. Lideri politici, mari oameni de afaceri şi înalţi prelaţi nu sunt nici pe departe exemple de moralitate. Prin urmare, asemenea lui Lot, care era un om drept, slujitorii loiali ai lui Dumnezeu sunt ‘foarte mâhniţi de conduita libertină a oamenilor care sfidează legea’ (2 Pet. 2:7). Deşi ne străduim să respectăm normele divine fără să-i tulburăm pe ceilalţi, suntem adesea persecutaţi de conducători aroganţi (2 Tim. 3:1–5, 12).

9. a) Ce măsuri a luat deja Iehova pentru a-şi elibera poporul? b) De ce putem fi siguri că Isus îi va rămâne loial lui Dumnezeu?

9 Dar putem fi absolut siguri de următorul adevăr: Iehova nu-i va părăsi pe cei loiali lui! Să ne gândim doar la măsurile pe care le-a luat deja pentru a-i înlătura de la putere pe conducătorii corupţi ai lumii. Regatul mesianic al lui Dumnezeu încredinţat lui Cristos Isus a fost întemeiat deja. Isus Cristos domneşte în cer de aproape 100 de ani. În curând, îi va elibera definitiv pe cei ce se tem de numele lui Dumnezeu. (Citeşte Revelaţia 11:15–18.) Isus s-a dovedit deja loial, rămânând fidel până la moarte. Şi, spre deosebire de Solomon, el nu-şi va dezamăgi supuşii (Evr. 7:26; 1 Pet. 2:6).

10. a) Cum dovedim că susţinem Regatul lui Dumnezeu? b) Ce convingere putem avea când trecem prin încercări?

10 Regatul lui Dumnezeu este un guvern real care va pune capăt oricărei forme de asuprire. Noi manifestăm supunere absolută faţă de Iehova Dumnezeu şi faţă de Regatul său. Cu încredere deplină în acest Regat, respingem tot ce este lipsit de pietate în această lume şi suntem zeloşi pentru lucrări bune (Tit  2:12–14). Ne străduim să rămânem fără pată din partea lumii (2 Pet. 3:14). Indiferent cu ce încercări ne-am confrunta, putem fi convinşi că Iehova ne va ocroti când credinţa ne va fi pusă la încercare. (Citeşte Psalmul 97:10.) Psalmul 116:15 ne asigură: „Preţioasă în ochii lui Iehova este moartea celor loiali lui“. Iehova îşi preţuieşte atât de mult slujitorii, încât nu va permite ca aceştia să fie distruşi ca grup.

Când sunt expuşi influenţelor apostate

11. Cum a ajuns Ieroboam să fie neloial?

11 Domnia lui Ieroboam le-ar fi putut uşura întrucâtva poverile slujitorilor lui Dumnezeu. Însă, prin tot ce a făcut, Ieroboam le-a pus şi mai mult la încercare loialitatea faţă de Dumnezeu. Nefiind mulţumit cu onoarea pe care o primise, a început să caute modalităţi de a-şi consolida poziţia. El şi-a spus: „Dacă poporul acesta va urca în continuare la Ierusalim ca să ofere jertfe în casa lui Iehova, atunci inima acestui popor se va întoarce la domnul lor, la Roboam, regele lui Iuda. Da, mă vor omorî şi se vor întoarce la Roboam, regele lui Iuda“. Prin urmare, Ieroboam a întemeiat o religie bazată pe închinarea la doi viţei de aur. „Pe unul l-a aşezat în Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Lucrul acesta a dus la păcat, iar poporul mergea până la Dan ca să se închine înaintea unuia dintre ei. El a făcut atunci o casă a locurilor înalte şi a făcut preoţi din oamenii de rând, care nu erau dintre fiii lui Levi.“ Ieroboam a stabilit chiar şi o zi de „sărbătoare pentru fiii lui Israel“ şi a început ‘să aducă ofrande pe altar ca să facă să se înalţe fum de jertfă’ (1 Regi 12:26–33).

12. Ce au făcut slujitorii loiali ai lui Dumnezeu din regatul de nord când Ieroboam a întemeiat în Israel închinarea la viţei?

12 Ce aveau să facă slujitorii loiali ai lui Dumnezeu din regatul de nord? Asemenea strămoşilor lor fideli, leviţii ce trăiau în oraşele pe care le primiseră în teritoriul regatului nordic au reacţionat prompt (Ex. 32:26–28; Num. 35:6–8; Deut. 33:8, 9). Ei şi-au părăsit moştenirea şi s-au mutat cu familiile lor în sud, în Iuda, unde puteau să se i se închine în continuare lui Iehova fără oprelişti (2 Cron. 11:13, 14). Alţi israeliţi care locuiau temporar în Iuda au decis să nu se mai întoarcă acasă şi s-au stabilit aici pentru totdeauna (2 Cron. 10:17). Iehova a avut grijă să lase deschisă calea de întoarcere la închinarea adevărată; astfel, în generaţiile următoare, şi alţii din regatul de nord au abandonat închinarea la viţei şi s-au întors în Iuda (2 Cron. 15:9–15).

13. Cum a fost pus la încercare poporul lui Dumnezeu în timpurile moderne din cauza influenţelor apostate?

 13 Apostaţii şi influenţa lor sunt o ameninţare şi pentru poporul de azi al lui Dumnezeu. Unii conducători au încercat să instituie o religie de stat, făcând presiuni asupra supuşilor ca să adere la ea. Clerul creştinătăţii şi alţi oameni îngâmfaţi pretind că ei sunt prezisa „preoţie regală“. Dar numai printre adevăraţii creştini îi găsim pe cei care sunt cu adevărat unşi, care alcătuiesc această „preoţie regală“ (1 Pet. 2:9; Rev. 14:1–5).

14. Cum trebuie să privim ideile apostate?

14 Asemenea leviţilor fideli din secolul al X-lea î.e.n., slujitorii loiali ai lui Dumnezeu din prezent nu se lasă înşelaţi de idei apostate. Cei unşi şi colaboratorii lor creştini evită şi resping cu promptitudine concepţiile apostate. (Citeşte Romani 16:17.) Deşi ne supunem de bunăvoie autorităţilor în chestiunile laice, noi rămânem neutri în conflictele din această lume şi îi suntem loiali Regatului lui Dumnezeu (Ioan 18:36; Rom. 13:1–8). Respingem afirmaţiile false ale celor ce pretind că îi slujesc lui Dumnezeu, dar îl dezonorează prin faptele lor (Tit 1:16).

15. De ce „sclavul fidel şi prevăzător“ merită loialitatea noastră?

15 Iehova le-a dat celor ce iubesc dreptatea posibilitatea să iasă din această lume nelegiuită şi să intre în paradisul spiritual pe care l-a adus în existenţă (2 Cor. 12:1–4). Cu inima plină de recunoştinţă, noi rămânem alături de „sclavul fidel şi prevăzător pe care stăpânul lui l-a numit peste servitorii săi ca să le dea hrană la timpul potrivit“. Cristos l-a numit pe acest sclav „peste toate bunurile sale“ (Mat. 24:45–47). Prin urmare, chiar dacă personal nu înţelegem pe deplin poziţia sclavului într-o anumită privinţă, nu avem niciun motiv să o respingem sau să ne întoarcem în lumea lui Satan. Dimpotrivă, loialitatea ne va îndemna să fim umili şi să aşteptăm ca Iehova să clarifice lucrurile.

Când se achită de o misiune încredinţată de Dumnezeu

16. Ce misiune a primit un profet din Iuda?

16 Iehova l-a condamnat pe Ieroboam pentru apostazie. El i-a încredinţat unui profet din Iuda misiunea de a merge în nord, la Betel, şi de a se înfăţişa înaintea lui Ieroboam când acesta oficia la altarul pe care îl ridicase. Profetul trebuia să-i transmită lui Ieroboam un aspru mesaj de condamnare. Era, fără îndoială, o misiune dificilă! (1 Regi 13:1–3)

17. Cum şi-a ocrotit Iehova mesagerul?

17 La auzul mesajului de condamnare din partea lui Iehova, Ieroboam s-a înfuriat. Întinzând mâna spre reprezentantul lui Dumnezeu, el le-a ordonat oamenilor săi: „Prindeţi-l!“. Imediat însă, înainte ca vreunul să facă vreo mişcare, „mâna pe care [Ieroboam] o întinsese împotriva [profetului] s-a uscat, iar el n-a mai putut să şi-o tragă înapoi. Şi altarul s-a despicat, iar cenuşa grasă s-a împrăştiat de pe altar“. Ieroboam a trebuit apoi să-i ceară profetului ‘să îmbuneze faţa lui Iehova’ şi să se roage pentru el ca mâna să i se vindece. Profetul s-a rugat, iar mâna lui Ieroboam s-a vindecat. Astfel, Iehova şi-a ocrotit mesagerul (1 Regi 13:4–6).

18. Cum ne ocroteşte Iehova când ne îndeplinim fără teamă serviciul sacru?

18 Noi participăm cu loialitate la lucrarea de predicare şi de predare. Însă unii dintre cei pe  care îi întâlnim sunt neprietenoşi, ba chiar ostili (Mat. 24:14; 28:19, 20). Teama că vom fi respinşi ar putea să ne slăbească zelul pentru lucrare. Să nu permitem să ni se întâmple aşa ceva! Asemenea profetului din zilele lui Ieroboam, al cărui nume nu îl cunoaştem, avem „privilegiul de a îndeplini fără teamă un serviciu sacru pentru [Iehova], cu loialitate“ (Luca 1:74, 75). * Deşi nu ne aşteptăm la intervenţii divine miraculoase, ştim că Iehova ne ocroteşte şi ne susţine prin spiritul sfânt şi prin îngeri. (Citeşte Ioan 14:15–17 şi Revelaţia 14:6.) Dumnezeu nu-i va părăsi niciodată pe cei care continuă să vestească fără teamă mesajul său (Filip. 1:14, 28).

Iehova îi va păzi pe cei loiali

19, 20. a) De ce putem fi siguri că Iehova nu ne va părăsi niciodată? b) La ce întrebare se va răspunde în articolul următor?

19 Iehova este Dumnezeul nostru loial (Rev. 15:4; 16:5). El este „loial în toate lucrările sale“ (Ps. 145:17). Iar Biblia ne dă următoarea asigurare: „[El] va ocroti calea celor loiali lui“ (Prov. 2:8). Când sunt asupriţi, când vin în contact cu idei apostate şi când au de îndeplinit o misiune dificilă, cei loiali lui Iehova se pot baza pe sprijinul şi îndrumarea sa.

20 Fiecare dintre noi trebuie să ne întrebăm: Ce mă va ajuta să-i rămân loial lui Iehova indiferent ce încercări sau tentaţii vor apărea? Altfel spus, cum pot să-mi întăresc hotărârea de a-i rămâne loial lui Dumnezeu?

[Notă de subsol]

^ par. 18 În următorul articol vom vedea dacă profetul a continuat să asculte de Iehova şi ce s-a întâmplat în final cu el.

Cum aţi răspunde?

• Cum a arătat Iehova că nu-i părăseşte pe cei loiali când sunt asupriţi?

• Ce atitudine trebuie să avem faţă de apostaţi şi ideile lor?

• Cum îi păzeşte Iehova pe cei loiali când aceştia participă la serviciul creştin?

[Întrebări de studiu]

[Harta/Ilustraţia de la pagina 5]

(Pentru modul în care textul apare în pagină, vezi publicaţia)

REGATUL NORDIC (Ieroboam)

Dan

SIHEM

Betel

REGATUL SUDIC (Roboam)

IERUSALIM

[Legenda ilustraţiei]

Iehova nu i-a părăsit pe cei ce i-au rămas loiali când Ieroboam a întemeiat închinarea la viţei

[Legenda ilustraţiei de la pagina 3]

Pentru a se bucura de binecuvântări, Solomon şi supuşii săi trebuiau să îndeplinească unele cerinţe