Salt la conţinut

Salt la cuprins

Idei importante din cartea Maleahi

Idei importante din cartea Maleahi

 Cuvântul lui Iehova este viu

Idei importante din cartea Maleahi

RECONSTRUIREA templului din Ierusalim s-a încheiat de peste 70 de ani. Cu trecerea timpului însă, spiritualitatea evreilor a slăbit foarte mult. Chiar şi preoţii au devenit corupţi. Cine îi va conştientiza de adevărata lor stare şi va încerca să-i ajute să se restabilească pe plan spiritual? Iehova îi încredinţează această sarcină profetului Maleahi.

Ultima carte a Scripturilor ebraice, scrisă de Maleahi într-un stil plin de forţă, conţine profeţii inspirate de Dumnezeu. Dacă vom acorda atenţie cuvântului profetic rostit de Maleahi, vom putea să ne pregătim pentru ‘ziua cea mare şi înfricoşătoare a lui Iehova’. — Maleahi 4:5.

PREOŢII ‘I-AU FĂCUT PE MULŢI SĂ SE POTICNEASCĂ’

(Maleahi 1:1—2:17)

„V-am iubit.“ Astfel îşi exprimă Iehova sentimentele faţă de Israel. Însă preoţii au dispreţuit numele lui Dumnezeu. În ce fel? „Aducând pe altarul [său] pâine pângărită“ şi aducând ca jertfă „un animal şchiop sau bolnav“. — Maleahi 1:2, 6–8.

Preoţii ‘i-au făcut pe mulţi să se poticnească în lege’. Israeliţii ‘se trădează unul pe altul’. Unii şi-au luat soţii străine. Alţii s-au purtat ca nişte trădători faţă de „soţia tinereţii [lor]“. — Maleahi 2:8, 10, 11, 14–16.

Răspunsuri la întrebări biblice:

2:2 — În ce sens ‘a blestemat Iehova binecuvântările’ preoţilor infideli? Dumnezeu a făcut acest lucru în sensul că binecuvântarea cerută de aceşti preoţi avea să se dovedească în final un blestem.

2:3 — Ce a însemnat ‘a împrăştia baligă’ pe feţele preoţilor? Potrivit Legii, baliga animalelor jertfite trebuia scoasă din tabără şi arsă (Leviticul 16:27). A împrăştia baligă pe feţele preoţilor însemna că Iehova respingea jertfele şi că îi considera vrednici de dispreţ pe cei ce i le aduceau.

2:13 — Ale cui lacrimi acopereau altarul lui Iehova? Acestea erau lacrimile soţiilor care veneau la templu, îşi descărcau inima înaintea lui Iehova şi îi adresau implorări. Ce le produsese atât de multă durere? Soţii lor evrei divorţaseră de ele din motive nelegitime şi le părăsiseră, probabil pentru a se căsători cu femei străine mai tinere.

 Învăţăminte pentru noi:

1:10. Lui Iehova nu i-au plăcut ofrandele preoţilor lacomi care pretindeau o taxă chiar şi pentru cel mai neînsemnat serviciu, cum era închiderea uşilor sau aprinderea focului pe altar. Cât de important este ca actele noastre de închinare, inclusiv ceea ce facem în lucrarea de predicare, să fie motivate de o iubire neegoistă pentru Dumnezeu şi pentru semeni şi nicidecum de câştigul de bani! — Matei 22:37–39; 2 Corinteni 11:7.

1:14; 2:17. Iehova nu tolerează ipocrizia.

2:7–9. Cei cărora li s-a acordat privilegiul de a preda în congregaţie trebuie să se asigure că învăţăturile pe care le predau sunt în armonie cu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, şi cu publicaţiile biblice ale ‘administratorului fidel’. — Luca 12:42; Iacov 3:11.

2:10, 11. Iehova se aşteaptă ca slujitorii săi să ia în serios sfatul de a se căsători „numai în Domnul“. — 1 Corinteni 7:39.

2:15, 16. Adevăraţii închinători ai lui Iehova trebuie să aibă un respect profund pentru legământul căsătoriei încheiat cu soţia tinereţii lor.

‘ADEVĂRATUL DOMN VA VENI LA TEMPLUL SĂU’

(Maleahi 3:1—4:6)

„Pe neaşteptate, va veni la templul Său adevăratul Domn [Iehova Dumnezeu]“ împreună cu „mesagerul legământului [Isus Cristos]“. Dumnezeu spune: „Mă voi apropia de voi pentru judecată“. El se va grăbi să depună mărturie împotriva tuturor oamenilor nelegiuiţi. Mai mult decât atât, despre cei ce se tem de Iehova urmează să fie scrisă „o carte de amintire“. — Maleahi 3:1, 3, 5, 16.

Ziua care „arde ca un cuptor“ va veni şi îi va mistui pe toţi cei răi. Înainte de venirea acelei zile, va fi trimis un profet care „va întoarce inima taţilor spre fii şi inima fiilor spre taţi“. — Maleahi 4:1, 5, 6.

Răspunsuri la întrebări biblice:

3:1–3 — Când au venit la templu „adevăratul Domn“ şi „mesagerul legământului“ şi cine a fost trimis înaintea lor? Prin intermediul unui reprezentant, Iehova a venit la templul său şi l-a curăţat în 10 nisan 33 e.n. Cu acea ocazie, Isus a intrat în templu şi i-a  alungat pe cei care cumpărau şi vindeau (Marcu 11:15). Acest lucru s-a petrecut după trei ani şi jumătate de la ungerea lui Isus ca Rege desemnat. În mod asemănător, se pare că după trei ani şi jumătate de la întronarea sa ca Rege în cer, Isus l-a însoţit pe Iehova la templul spiritual şi a constatat că poporul lui Dumnezeu trebuia să fie curăţit. În secolul I a fost trimis Ioan Botezătorul ca să-i pregătească pe evrei pentru venirea lui Isus Cristos. În timpurile moderne a fost trimis un mesager cu scopul de a pregăti calea pentru venirea lui Iehova la templul său spiritual. Încă din anii ’80 ai secolului al XIX-lea, un grup de cercetători ai Bibliei au început o lucrare de instruire în cadrul căreia le-au predat oamenilor sinceri multe adevăruri biblice fundamentale.

3:10 — Simbolizează oare aducerea ‘tuturor zeciuielilor’ faptul de a-i dărui lui Iehova tot ce avem? Legea mozaică a fost abolită în baza morţii lui Isus. Prin urmare, zeciuiala nu este o cerinţă pentru închinătorii de azi ai lui Dumnezeu. Totuşi, zeciuiala are o semnificaţie simbolică (Efeseni 2:15). Aceasta nu se referă la a-i dărui lui Dumnezeu tot ce avem. Deşi a zecea parte din avere trebuia adusă în fiecare an, noi îi dăruim lui Iehova tot ce avem o singură dată: când ne dedicăm lui şi ne simbolizăm dedicarea prin botezul în apă. Începând de atunci, tot ce avem îi aparţine lui Iehova. Cu toate acestea, el ne permite să alegem o parte din ceea ce avem — o zeciuială simbolică — şi să o folosim în serviciul său. Cu alte cuvinte, aceasta reprezintă tot ce ne îndeamnă inima să oferim şi ce ne permit împrejurările să aducem. Ofrandele pe care i le aducem lui Iehova includ timpul, energia şi resursele pe care le folosim în lucrarea de predicare şi de facere de discipoli. Pe lângă acestea se mai numără asistarea la întruniri, vizitarea fraţilor în vârstă şi bolnavi, precum şi sprijinirea din punct de vedere financiar a închinării adevărate.

4:3 — În ce sens îi vor „călca în picioare pe cei răi“ închinătorii lui Iehova? Poporul lui Dumnezeu de pe pământ nu îi va „călca în picioare pe cei răi“ în sens literal. Cu alte cuvinte, nu va lua parte la executarea judecăţii lui Iehova asupra acestora. Versetul sugerează că slujitorii lui Iehova de pe pământ vor face acest lucru în sens figurativ când vor participa din toată inima la sărbătorirea victoriei care va avea loc după ce se va pune capăt lumii lui Satan. — Psalmul 145:20; Revelaţia 20:1–3.

4:4 — De ce ar trebui să ne aducem „aminte de legea lui Moise“? Creştinilor nu li se cere să se supună acelei Legi. Totuşi, ea a servit drept „umbră a lucrurilor bune viitoare“ (Evrei 10:1). Prin urmare, dacă dăm atenţie Legii mozaice putem vedea cum s-au împlinit lucrurile scrise în ea (Luca 24:44, 45). Mai mult decât atât, Legea conţine „reprezentările simbolice ale lucrurilor din ceruri“. Este esenţial să o studiem dacă vrem să înţelegem învăţăturile creştine şi să ştim cum să avem o conduită creştină. — Evrei 9:23.

4:5, 6 — Pe cine reprezintă „profetul Ilie“? S-a prezis că „Ilie“ avea să efectueze o lucrare de restabilire, de pregătire a inimii poporului. În secolul I e.n., Isus Cristos l-a identificat pe Ioan Botezătorul ca fiind „Ilie“ (Matei 11:12–14; Marcu 9:11–13). Corespondentul modern al lui Ilie este trimis „înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşătoare a lui Iehova“. În zilele noastre, Ilie reprezintă „sclavul fidel şi prevăzător“ (Matei 24:45). Această clasă a creştinilor unşi depune eforturi neobosite  ca să-i ajute pe oameni să-şi restabilească relaţiile cu Dumnezeu.

Învăţăminte pentru noi:

3:10. A nu-i dărui lui Iehova tot ce avem mai bun înseamnă a ne priva de binecuvântarea sa.

3:14, 15. Din cauza exemplului negativ al preoţilor, iudeii au început să considere că serviciul pentru Dumnezeu era fără valoare. Cei care au o poziţie de răspundere în congregaţia creştină trebuie să fie exemplari. — 1 Petru 5:1–3.

3:16. Iehova păstrează o evidenţă a celor ce se tem de el şi îi sunt loiali. El îşi aminteşte de ei şi îi va ocroti când va pune capăt lumii rele a lui Satan. De aceea, niciodată să nu ne slăbească hotărârea de a ne păstra integritatea faţă de Dumnezeu. — Iov 27:5.

4:1. În ziua în care îi vor da socoteală lui Iehova, atât ‘ramura’, cât şi ‘rădăcina’ vor avea aceeaşi soartă: copiii au parte de aceeaşi judecată ca părinţii lor. Ce responsabilitate serioasă au părinţii! Atât taţii creştini, cât şi mamele creştine trebuie să depună eforturi sârguincioase pentru a câştiga aprobarea lui Dumnezeu şi pentru a păstra relaţii bune cu el. — 1 Corinteni 7:14.

„Teme-te de adevăratul Dumnezeu“

Cine va fi salvat în ‘ziua cea mare şi înfricoşătoare a lui Iehova’ (Maleahi 4:5)? Iehova spune: „Pentru voi, care vă temeţi de numele meu, va străluci soarele dreptăţii, având vindecarea în aripile sale. Veţi ieşi şi veţi zburda ca viţeii îngrăşaţi“. — Maleahi 4:2.

„Soarele dreptăţii“, Isus Cristos, străluceşte peste cei care se tem de Dumnezeu şi nutresc un respect profund faţă de numele său şi care se bucură de aprobarea lui Iehova (Ioan 8:12). Pentru ei există şi „vindecarea în aripile sale“: o vindecare din punct de vedere spiritual în prezent şi o vindecare completă din punct de vedere fizic, mintal şi afectiv în lumea nouă a lui Dumnezeu (Revelaţia 22:1, 2). Plini de bucurie, ei vor zburda „ca viţeii îngrăşaţi“. Având în vedere binecuvântările care ne aşteaptă, să dăm cu toţii ascultare îndemnului lui Solomon: „Teme-te de adevăratul Dumnezeu şi respectă poruncile lui, fiindcă aceasta este datoria omului“! — Eclesiastul 12:13.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 26]

Profetul Maleahi i-a slujit cu zel şi cu fidelitate lui Dumnezeu

[Legenda fotografiei de la pagina 29]

Ceea ce predăm trebuie să fie în armonie cu Biblia

[Legenda fotografiei de la pagina 29]

Slujitorii lui Iehova au un respect profund faţă de legământul de căsătorie