Salt la conţinut

Salt la cuprins

Puteţi face faţă nedreptăţii!

Puteţi face faţă nedreptăţii!

 Puteţi face faţă nedreptăţii!

CUI nu i s-a făcut o nedreptate de-a lungul vieţii? Deşi uneori doar ne închipuim că am fost nedreptăţiţi, alteori acest lucru chiar se întâmplă.

Ori de câte ori ni se face o nedreptate, poate că ne doare cumplit şi chiar relaţiile noastre cu Dumnezeu pot avea de suferit. Poate că ne dorim foarte mult să îndreptăm lucrurile. De ce? Un motiv ar fi că Iehova Dumnezeu, Creatorul nostru, „în care nu este nedreptate“, ne-a înzestrat cu un puternic simţ al dreptăţii (Deuteronomul 32:4; Geneza 1:26). Cu toate acestea, am putea trece prin situaţii în care simţim că nu se face dreptate. Un înţelept a spus: „M-am întors să văd toate asupririle care se fac sub soare şi iată că cei asupriţi plângeau, dar nu era cine să-i mângâie; puterea era de partea asupritorilor, de aceea nu era cine să-i mângâie“ (Eclesiastul 4:1). Aşadar, cum putem face faţă nedreptăţii?

Este într-adevăr nedreptate?

Nedreptatea este o faptă sau o situaţie care sfidează normele de dreptate. La ce norme de dreptate ar trebui să se raporteze oamenii? Evident, Creatorul nostru drept şi neschimbător este în măsură să stabilească ce este drept şi ce este nedrept. Din punctul lui de vedere, ‘a umbla potrivit legilor vieţii’ înseamnă ‘a nu comite nicio nedreptate’ (Ezechiel 33:15). Prin urmare, când a creat primul om, Iehova l-a înzestrat cu conştiinţă: un glas lăuntric care îl putea ajuta să facă deosebire între bine şi rău (Romani 2:14, 15). În plus, Iehova a arătat în Cuvântul său, Biblia, ce este drept şi nedrept din punctul lui de vedere.

Dar dacă simţim că ni s-a făcut o nedreptate? Cel mai bine ar fi să analizăm obiectiv problema ca să vedem dacă ceea ce s-a întâmplat este într-adevăr nedrept. Să ne gândim de pildă la situaţia profetului evreu Iona. Iehova i-a dat misiunea de a-i înştiinţa pe niniviţi despre dezastrul care bătea la uşă. La început, Iona a fugit ca să nu-şi îndeplinească misiunea. Până la urmă el s-a dus la Ninive şi i-a avertizat pe locuitorii oraşului că avea să se abată dezastrul asupra lor. Văzând căinţa niniviţilor, Iehova a hotărât să salveze oraşul. Cum s-a simţit Iona? „Lui Iona nu i-a plăcut deloc lucrul acesta şi s-a aprins de mânie“ (Iona 4:1). El a considerat că Iehova a făcut o mare nedreptate!

Bineînţeles, Iehova, care poate citi inima şi care „iubeşte dreptatea şi justiţia“, nu a greşit  procedând aşa (Psalmul 33:5). Iona nu trebuia decât să înveţe că decizia lui Iehova era în armonie cu dreptatea sa perfectă. Când considerăm că ni s-a făcut o nedreptate, am putea să ne întrebăm: Oare nu cumva Iehova vede altfel lucrurile?

Când ni se face o nedreptate

În Biblie găsim multe exemple de oameni care au fost trataţi nedrept. Putem desprinde lecţii valoroase analizând felul în care au reacţionat ei când au trecut prin situaţii dificile. Să reflectăm la exemplul lui Iosif, pe care, din invidie, fraţii lui l-au vândut ca sclav în Egipt. Acolo, soţia stăpânului său a încercat să-l seducă. Pentru că a respins-o, ea l-a acuzat pe nedrept că-i făcea avansuri. Drept urmare, Iosif a ajuns în temniţă. Totuşi, credinţa sa era mai puternică decât lanţurile de fier cu care era legat. El nu a permis ca nedreptatea să-i slăbească spiritualitatea sau să-i zdruncine încrederea în Iehova. — Geneza 37:18–28; 39:4–20; Psalmul 105:17–19.

Un alt om care a avut de suferit de pe urma nedreptăţii a fost Nabot. El a căzut victimă planului meschin al Izabelei, soţia regelui israelit Ahab. Regele îşi dorea terenul moştenit de Nabot, aflat în apropierea palatului. Totuşi, legea nu-i permitea unui israelit să renunţe pentru totdeauna la moştenirea sa. Iată de ce Nabot a refuzat oferta regelui (Leviticul 25:23). Aflând ce s-a întâmplat, nelegiuita soţie a lui Ahab a plătit nişte martori mincinoşi ca să-l acuze pe Nabot de blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi împotriva regelui. Drept urmare, Nabot şi fiii lui au fost ucişi. Să ne gândim cum se simţea Nabot când îi vedea pe oameni luând pietre ca să-l ucidă! — 1 Regi 21:1–14; 2 Regi 9:26.

Însă toate aceste situaţii sunt nesemnificative dacă ne gândim la nedreptăţile ce i s-au făcut lui Cristos Isus. El a fost condamnat la moarte în urma unor acuzaţii nefondate şi a unui proces ilegal. Guvernatorul roman, care  stătea pe scaunul de judecată, n-a avut tăria morală de a susţine normele dreptăţii (Ioan 18:38–40). Da, Cristos Isus a simţit mai mult decât orice om nedreptatea cauzată de Satan!

Arată aceste exemple că lui Iehova nu-i păsa de nedreptăţile comise? Nicidecum! Iehova nu a privit aceste situaţii aşa cum le-ar fi privit un om (Isaia 55:8, 9). Tocmai pentru că a fost vândut în sclavie, Iosif a putut mai târziu să-şi salveze familia: A devenit administratorul hranei în Egipt înainte ca o foamete cumplită să se abată asupra casei sale. Să ne gândim: Dacă Iehova nu ar fi permis acea nedreptate, Iosif nu ar fi ajuns în temniţă unde a interpretat visele a doi deţinuţi. Iar unul dintre ei i-a vorbit faraonului chiar despre el! Drept rezultat, Iosif a devenit administratorul hranei. — Geneza 40:1; 41:9–14; 45:4–8.

Dar ce putem spune despre Nabot? Să încercăm să privim din nou lucrurile din perspectiva lui Iehova. Pentru Iehova, care-i poate aduce la viaţă pe cei ce au murit, Nabot era viu deşi corpul îi zăcea neînsufleţit pe pământ (1 Regi 21:19; Luca 20:37, 38). Nabot trebuie să aştepte timpul când Iehova îl va readuce la viaţă. Însă acest timp nu e decât o clipă deoarece morţii nu sunt conştienţi de nimic (Eclesiastul 9:5). În plus, Iehova l-a răzbunat pe Nabot, judecându-l pe Ahab şi casa lui. — 2 Regi 9:21, 24, 26, 35, 36; 10:1–11; Ioan 5:28, 29.

Şi Isus a murit. Însă Dumnezeu l-a readus la viaţă şi l-a ridicat „cu mult deasupra oricărei guvernări, autorităţi, puteri şi domnii şi a oricărui nume dat“ (Efeseni 1:20, 21). Nedreptatea pe care Satan i-a făcut-o lui Cristos Isus nu-l putea împiedica pe Iehova să-şi răsplătească fiul. Când a fost arestat ilegal, Isus era sigur că Iehova putea remedia imediat acea nedreptate. Totuşi Cristos mai ştia că Iehova a rânduit un timp pentru a împlini Scripturile şi pentru a îndrepta răul.

Este adevărat că Satan şi acoliţii lui i-au tratat nedrept pe cei drepţi. Dar până la urmă Iehova a îndreptat lucrurile sau le va îndrepta definitiv. Aşadar, trebuie să-l aşteptăm pe Dumnezeu să ne facă dreptate. — Deuteronomul 25:16; Romani 12:17–19.

De ce ar putea Iehova permite o nedreptate

Poate că Iehova chiar are motive să nu rezolve o anumită problemă. El ar putea permite să ni se facă o nedreptate pentru a ne instrui. Bineînţeles, ‘Dumnezeu nu încearcă pe nimeni cu lucruri rele’ (Iacov 1:13). Cu toate acestea, el ar putea decide să nu intervină, dar să le dea putere să îndure celor ce reacţionează la instruirea sa. Biblia ne asigură: „După ce veţi suferi puţin timp, Dumnezeul oricărei bunătăţi nemeritate . . . va desăvârşi el însuşi formarea voastră, vă va face neclintiţi, vă va întări“. — 1 Petru 5:10.

Mai mult, Iehova poate permite o nedreptate pentru a le da păcătoşilor timp să se căiască. La doar câteva săptămâni după ce Isus a fost omorât, unii iudei care au ascultat îndemnul lui Petru „au fost străpunşi în inimă“. Au primit din toată inima cuvântul lui Dumnezeu şi s-au botezat. — Faptele 2:36–42.

Categoric, nu toţi cei ce practică nedreptatea se vor căi. Alţii pot ajunge chiar să comită nedreptăţi şi mai mari. Însă în Proverbele 29:1 se spune: „Omul care este mustrat de repetate ori, dar care îşi înţepeneşte gâtul, va fi zdrobit pe neaşteptate şi fără vindecare“. Într-adevăr, Iehova va trece în cele din urmă la acţiune şi-i va şterge din existenţă pe cei ce nu abandonează calea lor rea. — Eclesiastul 8:11–13.

Indiferent cât timp ne trebuie ca să ne revenim după ce ni s-a făcut o nedreptate, putem fi convinşi că Iehova ştie de ce fel de ajutor avem nevoie. Şi fără îndoială că va corecta orice nedreptate pe care am suferit-o în acest sistem nelegiuit. Mai mult decât atât, el ne-a promis o răsplată: viaţa eternă în lumea nouă în care „va locui dreptatea“. — 2 Petru 3:13.

[Legenda ilustraţiei de la paginile 16, 17]

Cum trebuie să se fi simţit Nabot din cauza gravei nedreptăţi ce i s-a făcut?