Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Cel mai mare cadou“ oferit Poloniei

„Cel mai mare cadou“ oferit Poloniei

 „Cel mai mare cadou“ oferit Poloniei

LA 6 IULIE 1525, ducele Albert de Brandenburg a declarat luteranismul religie de stat. Astfel, ducatul Prusiei, la acea vreme feudă a regatului Poloniei, a devenit primul stat din Europa care a adoptat în mod oficial învăţăturile lui Martin Luther.

Albert de Brandenburg a dorit să facă din Königsberg, capitala Prusiei Orientale, un centru cultural protestant. El a înfiinţat aici o universitate şi a finanţat tipărirea scrierilor luterane în mai multe limbi. În 1544, ducele a decretat că toţi polonezii de pe domeniile sale trebuiau să asculte fragmente din Sfintele Scripturi în limba lor. Însă la acea vreme nu exista o traducere a Bibliei în limba poloneză.

O traducere în „limbajul uzual“

Pentru a remedia situaţia, Albert de Brandenburg a început să caute o persoană competentă care să realizeze o traducere în poloneză a Scripturilor greceşti creştine. În jurul anului 1550, el a apelat la serviciile lui Jan Seklucjan, scriitor, librar şi tipograf, absolvent al Universităţii din Leipzig. Susţinător înflăcărat al învăţăturilor protestante, Seklucjan era cunoscut pentru conflictele sale cu Biserica Catolică. De fapt, cu puţin timp mai înainte, fusese nevoit să fugă la Königsberg pentru a scăpa de un proces ce-i fusese intentat deoarece îşi propovăduia convingerile religioase.

Jan Seklucjan a acceptat cu mult entuziasm sarcina de a realiza o traducere în poloneză a Sfintelor Scripturi. După numai un an, ieşeau de sub tipar primele exemplare ale Evangheliei după Matei. Această ediţie conţinea comentarii detaliate şi note marginale cu redări alternative ale unor pasaje. La scurt timp după aceea, Seklucjan a supravegheat tipărirea unei ediţii cuprinzând toate cele patru Evanghelii. De fapt, în numai trei ani, el a reuşit să publice o ediţie completă a Scripturilor greceşti creştine.

Pentru a realiza o traducere exactă, traducătorul a consultat textele greceşti. În plus, aşa cum se arată în prefaţa ediţiei din 1551, „au fost consultate traduceri în alte limbi“, precum şi traduceri în latină. Stanisław Rospond, autorul lucrării Studii asupra limbii poloneze din secolul al XVI-lea, descrie traducerea  publicată de Seklucjan drept „un text frumos şi cursiv“. Traducătorul nu s-a lăsat încorsetat de „limba literară“, afirmă Rospond, ci s-a străduit să folosească o exprimare „care se apropie foarte mult de limbajul uzual“.

Deşi Seklucjan a fost coordonatorul proiectului, există dovezi că nu el a fost traducătorul. Cine a fost aşadar competentul traducător? Stanisław Murzynowski, un tânăr care avea puţin peste 20 de ani când Seklucjan i-a propus să lucreze la acest proiect dificil.

Deşi Murzynowski s-a născut la ţară, când a fost suficient de mare, tatăl său l-a trimis la Königsberg pentru a studia greaca şi ebraica. Mai târziu, Murzynowski s-a înscris la Universitatea din Wittenberg, Germania, unde probabil l-a întâlnit pe Martin Luther. Tânărul student a audiat şi prelegerile lui Philipp Melanchton, care fără îndoială l-a ajutat să aprofundeze limbile greacă şi ebraică. După alte studii în Italia, Murzynowski s-a întors la Königsberg şi şi-a oferit serviciile ducelui Albert de Brandenburg.

În cartea sa Biblia în limba poloneză, Maria Kossowska a scris: „Murzynowski a lucrat cu conştiinciozitate şi eficienţă, fără a atrage atenţia asupra sa; el nu a urmărit să obţină o poziţie înaltă şi nici nu a cerut să i se treacă numele pe pagina de titlu a traducerii“. Într-adevăr, acest tânăr scria despre sine: „Nu ştiu în ce limbă scriu mai prost: în latină sau în poloneză“. În pofida îndoielilor pe care le avea cu privire la competenţa sa, Murzynowski a dat poporului polonez posibilitatea să citească Cuvântul lui Dumnezeu în limba maternă. Colaboratorul său, Seklucjan, a numit traducerea realizată de ei „cel mai mare cadou“ oferit Poloniei.

Unul dintre cele mai mari cadouri

După publicarea acestei prime traduceri a Bibliei au urmat multe altele. În 1994 au fost lansate în poloneză Scripturile greceşti creştine — Traducerea lumii noi, iar în 1997, ediţia completă Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi. Traducătorii, care nu vor să atragă atenţia asupra lor, s-au străduit să redea Cuvântul lui Dumnezeu nu numai cu exactitate, ci şi în limbajul uzual din zilele noastre, nu din secolul al XVI-lea.

Astăzi, Biblia este disponibilă parţial sau integral în aproximativ 2.400 de limbi. Dacă aveţi posibilitatea să citiţi o traducere exactă a Cuvântului lui Dumnezeu în limba maternă, puteţi considera că aţi primit unul dintre cele mai mari cadouri, un cadou de la Iehova Dumnezeu pentru îndrumarea voastră. — 2 Timotei 3:15–17.

[Legenda fotografiei de la pagina 20]

Piatra funerară a lui Stanisław Murzynowski, un traducător al „Noului Testament“ în limba poloneză

[Legenda fotografiei de la pagina 21]

Capitolul 3 al cărţii biblice Matei traduse de Stanisław Murzynowski

[Provenienţa fotografiei]

Dzięki uprzejmości Towarzystwa Naukowego Płockiego