Salt la conţinut

Salt la cuprins

Aveţi un suflet nemuritor?

Aveţi un suflet nemuritor?

 Aveţi un suflet nemuritor?

Este omul alcătuit numai din carne şi oase? Sau este mai mult decât atât? Este existenţa noastră efemeră? Sau există în noi o parte invizibilă care continuă să trăiască după ce murim?

DEŞI religiile lumii au o mulţime de credinţe confuze cu privire la viaţa de apoi, majoritatea împărtăşesc o idee de bază: Ceva din interiorul omului este nemuritor şi îşi continuă existenţa după moarte. Mulţi cred că acest „ceva“ este un suflet. Dumneavoastră ce credeţi? Ce este sufletul? Au oamenii un suflet nemuritor? Este foarte important să cunoaştem adevărul despre ceea ce suntem!

„Omul a devenit un suflet viu“

Este ‘sufletul’ o parte din om care, la moarte, se separă de corp şi continuă să trăiască? Potrivit unui dicţionar biblic „sufletul este deseori considerat echivalentul persoanei ca întreg“ (Holman Illustrated Bible Dictionary). De exemplu, în Geneza 2:7 se spune: „Iehova Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul a devenit un suflet viu“. Primul om, Adam, a fost un suflet.

Ideea potrivit căreia cuvântul „suflet“ poate avea sensul de persoană ca întreg este susţinută şi de alte texte biblice. De exemplu, Biblia spune despre un suflet că face o muncă (Leviticul 23:30). Tot despre suflet se spune că este neliniştit, mâhnit, că nu are somn, că este cuprins de teamă şi că este deprimat (Judecătorii 16:16; Iov 19:2; Psalmul 119:28; Faptele 2:43; 1 Tesaloniceni 5:14). Termenul suflet este folosit cu sensul de persoană şi în Romani 13:1, unde citim: „Orice suflet să fie supus autorităţilor superioare“. Iar în 1 Petru 3:20, citim: „În zilele lui Noe, . . . puţini, adică opt suflete, au fost salvaţi prin apă“. Nimic din aceste texte nu arată că sufletul ar fi o entitate imaterială care continuă să trăiască după moarte.

 Cum stau lucrurile cu animalele şi cu plantele? Sunt şi ele suflete? Să ne gândim cum descrie Biblia crearea animalelor. Dumnezeu a poruncit: „Să mişune apele de o puzderie de suflete vii“. În următoarea zi de creare, Dumnezeu a zis: „Să dea pământul suflete vii după specia lor: animale domestice, alte creaturi care se mişcă şi animale sălbatice ale pământului, după specia lor!“ (Geneza 1:20, 24). Prin urmare, toate fiinţele vii — atât oameni, cât şi animale — sunt suflete. În Biblie, plantele nu sunt numite suflete.

Cuvântul „suflet“ este folosit şi cu alt sens. În Iov 33:22, citim: „Sufletul i se apropie de groapă şi viaţa, de cei ce pricinuiesc moartea“. Aici, termenii „suflet“ şi „viaţă“ sunt folosiţi ca sinonime, unul îmbogăţind sensul celuilalt. Prin urmare, „sufletul“ se poate referi şi la viaţa de care se bucură cineva ca suflet viu, sau persoană. Astfel, Scripturile se referă la duşmanii lui Moise, care căutau să-i ia viaţa, prin cuvintele „toţi cei care căutau să-[i] vâneze sufletul“ (Exodul 4:19). Iar cu privire la Isus Cristos, Biblia spune: ‘Fiul omului a venit . . . să-şi dea sufletul [adică viaţa] ca răscumpărare pentru mulţi’. — Matei 20:28.

Definiţia pe care o dă Biblia termenului „suflet“ este simplă şi logică. Acest cuvânt se poate referi la un om, la un animal sau la viaţa de care se bucură o creatură ca suflet viu. Aşa cum vom vedea, această înţelegere a termenului este în armonie cu ceea ce spune Biblia că se întâmplă cu sufletul la moarte.

‘Sufletul care păcătuieşte va muri’

Biblia declară: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri“ (Ezechiel 18:4). Fiind descurajat, profetul Ilie „a cerut ca sufletul lui să moară“ (1 Regi 19:4). Şi Iona ‘a cerut ca sufletul lui să moară’ (Iona 4:8). Da, sufletul moare când persoana moare; sufletul nu este nemuritor. Întrucât o persoană este un suflet, a spune despre ea că a murit înseamnă a spune că sufletul ei a murit.

Dar la ce se referă textele biblice care afirmă că cineva îşi dă sufletul sau că sufletul cuiva se întoarce în el? Iată ce spune Biblia despre cele întâmplate Rahelei la naşterea fiului ei: „Pe când îşi dădea [literalmente „îi ieşea“] sufletul (căci a murit), ea i-a pus numele Ben-Oni, însă tatăl lui l-a numit Beniamin“ (Geneza 35:18). În plus, despre învierea fiului unei văduve, în 1 Regi 17:22, citim: „Iehova a ascultat glasul lui  Ilie [în rugăciune], astfel că sufletul copilului s-a întors în el şi el a revenit la viaţă“. Indică aceste pasaje că sufletul este o entitate invizibilă, imaterială care poate să iasă dintr-un trup sau să intre în el?

Să ne amintim că unul dintre sensurile cuvântului „suflet“ este „viaţă“. Prin urmare, sufletul Rahelei ‘a ieşit’ din ea în sensul că viaţa ei a ieşit din ea. De fapt, unele traduceri ale Bibliei redau expresia „îşi dădea [lit. „îi ieşea“] sufletul“ prin „viaţa ei se stingea“ (Knox) şi „şi-a dat ultima suflare“ (Jerusalem Bible). În mod asemănător, în cazul fiului văduvei, înţelegem că, de fapt, ceea ce s-a întors în el a fost viaţa lui. — 1 Regi 17:23.

Ce este omul

Biblia arată în mod clar ce este omul. El nu are un suflet, ci este un suflet. Având în vedere acest lucru, orice speranţă ca morţii să se bucure în viitor de viaţă depinde de înviere. Biblia face următoarea promisiune: „Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din mormintele de amintire vor auzi glasul său [al lui Isus] şi vor ieşi afară: cei care au făcut lucruri bune, pentru o înviere a vieţii, iar cei care au practicat lucruri rele, pentru o înviere a judecăţii“ (Ioan 5:28, 29). Această promisiune sigură referitoare la înviere — nu învăţătura despre nemurirea sufletului — constituie baza unei speranţe reale cu privire la cei morţi.

Cât de important este să dobândim o cunoştinţă exactă despre ce este învierea şi ce înseamnă ea pentru om! În plus, este foarte important să-l cunoaştem pe Dumnezeu şi pe Cristos, întrucât Isus a spus într-o rugăciune: „Aceasta înseamnă viaţa veşnică: să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos“ (Ioan 17:3). Martorii lui Iehova din localitatea dumneavoastră vor fi bucuroşi să vă ajute să studiaţi Biblia, astfel încât să vă sporiţi cunoştinţele despre Dumnezeu şi promisiunile sale şi despre Fiul său. Vă invităm să luaţi legătura cu Martorii lui Iehova sau să le scrieţi editorilor acestei reviste.

[Legenda fotografiilor de la pagina 4]

Toate acestea sunt suflete

[Provenienţa fotografiei]

Capră: CNPC — Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos (Sobral, CE, Brazilia)