Salt la conţinut

Salt la cuprins

Iehova îi preţuieşte pe cei ascultători

Iehova îi preţuieşte pe cei ascultători

 Iehova îi preţuieşte pe cei ascultători

„Fiul meu, fii înţelept şi bucură-mi inima.“ — PROVERBELE 27:11.

1. Ce spirit domină societatea de azi?

ÎN LUMEA de azi domină un spirit de independenţă şi neascultare. Apostolul Pavel a explicat motivul în scrisoarea adresată creştinilor din Efes: „Umblaţi odinioară potrivit sistemului acestei lumi, potrivit conducătorului autorităţii aerului, spiritul care lucrează acum în fiii neascultării“ (Efeseni 2:1, 2). Da, Satan Diavolul, ‘conducătorul autorităţii aerului’, a otrăvit lumea cu un spirit de neascultare. El a făcut acest lucru şi în secolul I, dar mai ales de când a fost aruncat din cer, în perioada Primului Război Mondial. — Revelaţia 12:9.

2, 3. Ce motive avem să ascultăm de Iehova?

2 Fiind creştini, ştim că merită să ascultăm din toată inima de Iehova Dumnezeu deoarece este Creatorul nostru, Cel ce ne ţine în viaţă, Suveranul iubitor şi Eliberatorul nostru (Psalmul 148:5, 6; Faptele 4:24; Coloseni 1:13; Revelaţia 4:11). Israeliţii din zilele lui Moise ştiau că Iehova era Dătătorul vieţii şi Salvatorul lor. Moise le-a spus: „Aveţi deci grijă să faceţi aşa cum v-a poruncit Iehova, Dumnezeul vostru“ (Deuteronomul 5:32). Da, Iehova era demn de ascultarea lor. Însă, în scurt timp, israeliţii nu au mai ascultat de Suveranul lor.

3 Cât de important este să ascultăm de Creatorul universului? Dumnezeu i-a poruncit odată profetului Samuel să-i spună regelui Saul: „Ascultarea este mai bună decât jertfele“ (1 Samuel 15:22, 23). De ce?

„Ascultarea este mai bună decât jertfele“

4. Ce îi putem oferi lui Iehova?

4 Iehova este Creatorul şi ale lui sunt toate lucrurile. Ce i-am mai putea oferi noi? Găsim răspunsul în următorul îndemn: „Fiul meu, fii înţelept şi bucură-mi inima, ca să-i pot răspunde celui ce mă batjocoreşte“ (Proverbele 27:11). Da, putem să-i dăm lui Dumnezeu ceva de mare preţ: ascultarea noastră. Indiferent de situaţia în care ne aflăm sau de mediul din care provenim, dacă ne dovedim ascultători, fiecare dintre noi putem dezminţi afirmaţia plină de răutate a lui Satan Diavolul că oamenii nu-i vor rămâne loiali  lui Dumnezeu în încercări. Ce privilegiu măreţ!

5. Arătaţi printr-o ilustrare cum îl afectează pe Creator neascultarea omului.

5 Pe Dumnezeu îl interesează deciziile noastre. Neascultarea nu îl lasă indiferent. În ce sens? El se întristează când vede că cineva nu acţionează cu înţelepciune (Psalmul 78:40, 41). Să presupunem că un diabetic nu respectă regimul prescris de medic, ci mănâncă alimente care-i fac rău. Ce ar spune medicul care are grijă de el? Putem fi siguri că Iehova este îndurerat când oamenii nu dau dovadă de ascultare, fiindcă ştie ce se întâmplă când nu respectăm „reţeta“ sa de viaţă.

6. Ce ne ajută să ascultăm de Dumnezeu?

6 Ce ne ajută să fim ascultători? Este potrivit ca, asemenea regelui Solomon, să-i cerem lui Dumnezeu în rugăciune „o inimă ascultătoare“. Solomon voia astfel „să discearnă între bine şi rău“ ca să-i judece pe semenii săi israeliţi (1 Regi 3:9). Şi noi avem nevoie de „o inimă ascultătoare“ pentru a deosebi binele de rău într-o lume în care domină spiritul de neascultare. Pentru a ne ajuta să cultivăm „o inimă ascultătoare“, Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie cu iubire Cuvântul său, auxiliare de studiere a Bibliei, întruniri creştine şi bătrâni de congregaţie atenţi. Ne folosim din plin de aceste măsuri teocratice?

7. De ce preţuieşte Iehova ascultarea mai mult decât jertfele?

7 În această ordine de idei, să ne amintim că, în trecut, Iehova le-a spus slujitorilor săi că ascultarea era mai importantă decât jertfele de animale (Proverbele 21:3, 27; Osea 6:6; Matei 12:7). De ce? Oare nu Iehova îi poruncise poporului său să aducă jertfe? Bineînţeles, însă ce motivaţie are cel ce aduce jertfa? Să-i placă lui Dumnezeu? Sau doar să respecte un ritual? Dacă cineva vrea cu adevărat să-i placă lui Dumnezeu, va avea grijă să respecte toate poruncile Sale. Dumnezeu nu are nevoie de jertfe de animale, dar ascultarea este un lucru de preţ pe care i-l putem oferi.

Un exemplu-avertisment

8. De ce l-a respins Dumnezeu pe regele Saul?

8 Relatarea biblică despre regele Saul subliniază cât de importantă este ascultarea. La început, Saul a fost un conducător umil şi modest, ‘mic în ochii săi’. Însă, cu timpul, mândria şi gândirea greşită au început să-şi pună amprenta asupra deciziilor lui (1 Samuel 10:21, 22; 15:17). Odată, regele Saul se pregătea pentru un război cu filistenii. Samuel i-a spus să-l aştepte într-un anumit loc unde profetul urma să aducă jertfe şi să-i dea alte instrucţiuni. Dar Samuel nu a venit atât de repede cum se aştepta Saul, iar poporul a început să plece. Atunci, Saul „a oferit jertfa arsă“. Lui Iehova nu i-a plăcut fapta lui. Când în final Samuel a sosit, regele a găsit o scuză pentru neascultarea sa: fiindcă Samuel întârziase, ‘şi-a luat îndrăzneala’ şi a oferit jertfa arsă ‘ca să îmbuneze faţa’ lui Iehova. Pentru Saul, era mai important să aducă o jertfă decât să asculte de porunca de a-l aştepta pe Samuel. Atunci Samuel i-a spus: „Ai lucrat nebuneşte. N-ai respectat porunca lui Iehova, Dumnezeul tău, pe care ţi-a poruncit-o“. Din cauza neascultării, Saul a ajuns să-şi piardă tronul. — 1 Samuel 10:8; 13:5–13.

9. Cum a arătat Saul că devenise neascultător?

9 A învăţat regele ceva de aici? Nu. Mai târziu, Iehova i-a poruncit lui Saul să-i nimicească pe amaleciţi, care atacaseră Israelul fără să fie provocaţi. Saul nu trebuia să cruţe nici măcar animalele lor. Într-o anumită măsură, el a ascultat de Iehova: „L-a bătut pe Amalec de la Havila până la Şur“.  Când Samuel s-a dus să-l întâlnească pe Saul, regele i-a ieşit înainte triumfător spunându-i: „Fii binecuvântat de Iehova! Am împlinit cuvântul lui Iehova“. Însă, contrar instrucţiunilor clare pe care le primise, Saul şi poporul său l-au cruţat pe regele Agag, precum şi „ce era mai bun din turmă, din cireadă şi dintre animalele grase, . . . berbeci şi . . . tot ce era bun“. Regele Saul s-a justificat: „Poporul a avut milă de ce era mai bun în turmă şi în cireadă, ca să-i aducă jertfă lui Iehova, Dumnezeul tău“. — 1 Samuel 15:1–15.

10. Ce nu a învăţat Saul?

10 Samuel i-a spus atunci lui Saul: „Îi plac lui Iehova ofrandele arse şi jertfele la fel de mult ca ascultarea de glasul lui Iehova? Iată că ascultarea este mai bună decât jertfele şi luarea aminte, mai bună decât grăsimea berbecilor“ (1 Samuel 15:22). Întrucât Iehova hotărâse că acele animale trebuiau nimicite, ele nu puteau fi aduse ca jertfă.

Să ascultăm în toate lucrurile

11, 12. a) Cum priveşte Iehova eforturile noastre de a ne închina aşa cum îi place lui? b) Cum s-ar putea amăgi cineva cu ideea că înfăptuieşte voinţa lui Dumnezeu?

11 Ce bucuros este Iehova când vede că slujitorii săi loiali rămân statornici în pofida persecuţiei, anunţă Regatul în ciuda indiferenţei oamenilor şi participă la întrunirile creştine chiar dacă muncesc din greu ca să-şi câştige existenţa! Ascultând de Iehova în aceste aspecte importante ale vieţii noastre spirituale, îi bucurăm inima. Da, Iehova preţuieşte eforturile pe care le facem când îi aducem închinare atâta vreme cât ele reflectă iubire pentru el. Poate că oamenii nu remarcă strădaniile noastre, dar Dumnezeu vede jertfele aduse din toată inima şi nu le uită. — Matei 6:4.

12 Însă, pentru a-i plăcea pe deplin, trebuie să ascultăm de el în toate lucrurile. Să nu ne amăgim niciodată cu ideea că, atâta vreme cât ne închinăm lui Dumnezeu, ne putem permite să ignorăm cerinţele sale în unele aspecte ale vieţii. De exemplu, cineva s-ar înşela dacă ar considera că, întrucât participă la activităţi legate de închinare, poate comite imoralitate sau alte păcate grave fără să fie pedepsit. Cel ce gândeşte aşa face o mare greşeală! — Galateni 6:7, 8.

13. Cum ne-ar putea fi pusă la încercare ascultarea de Iehova când suntem singuri?

 13 Prin urmare, fiecare dintre noi ne-am putea întreba: Ascult de Iehova în tot ce fac, zi de zi, chiar şi în acele chestiuni care ţin oarecum de viaţa personală? Isus a spus: „Cine este fidel în foarte puţin este fidel şi în mult şi cine este nedrept în foarte puţin este nedrept şi în mult“ (Luca 16:10). ‘Umblăm noi în integritatea inimii noastre’, chiar şi ‘în casa noastră’ când nu ne vede nimeni (Psalmul 101:2)? Da, chiar şi acasă, integritatea ne poate fi pusă la încercare. În multe ţări, majoritatea oamenilor au calculator şi pot foarte uşor să acceseze site-uri cu imagini obscene. Cu numai câţiva ani în urmă, oamenii nu puteau vedeau aşa ceva decât dacă mergeau în locuri unde se prezintă programe de divertisment imorale. Vom da noi ascultare cuvintelor lui Isus potrivit cărora „cine priveşte insistent o femeie în aşa fel încât s-o poftească a şi comis adulter cu ea în inima lui“? Vom refuza chiar şi simplul fapt de a ne uita la imagini imorale? (Matei 5:28; Iov 31:1, 9, 10; Psalmul 119:37; Proverbele 6:24, 25; Efeseni 5:3–5). Cum considerăm programele TV cu scene de violenţă? Împărtăşim noi punctul de vedere al Dumnezeului nostru, care „urăşte negreşit pe cel ce iubeşte violenţa“? (Psalmul 11:5). Ce putem spune despre faptul de a face abuz de alcool când nu ne vede nimeni? Biblia condamnă beţia, dar îi avertizează pe creştini şi să nu bea „mult vin“. — Tit 2:3; Luca 21:34, 35; 1 Timotei 3:3.

14. Cum putem arăta că ascultăm de Dumnezeu când este vorba despre chestiuni financiare?

14 Trebuie să fim atenţi şi în chestiunile financiare. De exemplu, vom recurge la planuri de îmbogăţire rapidă, care ne duc foarte aproape de fraudă? Suntem tentaţi să apelăm la mijloace ilegale pentru a ne sustrage de la plata unor impozite? Sau vom fi ascultători respectând porunca de ‘a da tuturor ce li se cuvine: cui pretinde impozit, impozitul’? — Romani 13:7.

Ascultarea vine din iubire

15. De ce ascultaţi de poruncile lui Iehova?

15 Ascultarea de preceptele divine aduce binecuvântări. De exemplu, dacă nu fumăm, dacă ducem o viaţă curată pe plan moral şi dacă respectăm caracterul sacru al sângelui, evităm unele boli. În plus, dacă trăim în armonie cu adevărul biblic în orice aspect al vieţii, avem de câştigat pe plan economic, social şi familial (Isaia 48:17). Toate aceste foloase palpabile pot fi considerate pe bună dreptate binecuvântări care arată că legile lui Dumnezeu sunt practice. Însă motivul principal pentru care ascultăm de Iehova este că îl iubim. Nu îi slujim din motive egoiste (Iov 1:9–11; 2:4, 5). Dumnezeu ne-a dat libertatea să alegem de cine să ascultăm. Iar noi alegem să ascultăm de el deoarece vrem să-i plăcem şi să facem ce este bine! — Romani 6:16, 17; 1 Ioan 5:3.

16, 17. a) Cum şi-a dovedit Isus ascultarea de Dumnezeu datorită iubirii pentru El? b) Cum l-am putea imita pe Isus?

16 Isus ne-a lăsat un exemplu perfect: a ascultat de Iehova fiindcă îl iubea mult (Ioan 8:28, 29). Pe pământ, Isus „a învăţat ascultarea din lucrurile pe care le-a suferit“ (Evrei 5:8, 9). În ce sens? El „s-a umilit şi a fost ascultător până la moarte, da, moarte pe un stâlp de tortură“ (Filipeni 2:7, 8). Deşi Isus se dovedise ascultător în cer, ascultarea i-a fost pusă la încercare pe pământ într-un mod cu totul aparte. Putem fi siguri că Isus este pe deplin calificat să slujească în calitate de Mare Preot pentru fraţii săi spirituali, precum şi pentru ceilalţi  oameni care manifestă credinţă. — Evrei 4:15; 1 Ioan 2:1, 2.

17 Ce se poate spune despre noi? Îl putem imita pe Isus dacă punem pe primul plan ascultarea de voinţa divină (1 Petru 2:21). Ne bucurăm când iubirea pentru Dumnezeu ne îndeamnă să facem ce ne porunceşte Iehova, chiar dacă se fac presiuni asupra noastră sau suntem tentaţi să procedăm altfel (Romani 7:18–20). Putem arăta că ascultăm de Iehova şi dacă suntem dispuşi să urmăm îndrumările celor din fruntea închinării adevărate, chiar dacă sunt imperfecţi (Evrei 13:17). Iehova îi preţuieşte mult pe cei care ascultă de poruncile sale chiar şi atunci când nu sunt văzuţi de nimeni.

18, 19. Ce binecuvântări avem când ascultăm din inimă de Dumnezeu?

18 În prezent, a asculta de Iehova ar putea însemna a persevera în timp de persecuţii ca să ne păstrăm integritatea (Faptele 5:29). De asemenea, pentru a asculta de porunca lui Iehova de a predica şi a preda, va trebui să perseverăm până la sfârşitul acestui sistem (Matei 24:13, 14; 28:19, 20). Şi participarea la întruniri alături de fraţii noştri cere perseverenţă, chiar dacă această lume ne presează în multe feluri. Dumnezeul nostru iubitor ştie bine ce eforturi depunem ca să ascultăm de el. Însă pentru ca ascultarea noastră să fie deplină, trebuie să luptăm cu carnea noastră păcătoasă şi să ne abatem de la rău, învăţând să iubim binele. — Romani 12:9.

19 Când îi slujim lui Iehova din iubire şi cu o inimă plină de recunoştinţă, el „devine răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor“ (Evrei 11:6). Jertfele sunt necesare şi de dorit, dar pe Iehova îl bucură cel mai mult ascultarea noastră deplină ce vine din iubire. — Proverbele 3:1, 2.

Cum aţi răspunde?

• Ce îi putem oferi lui Iehova?

• Ce greşeli a făcut Saul?

• Cum putem arăta că ascultarea este mai bună decât jertfele?

• Ce vă îndeamnă să ascultaţi de Iehova?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 26]

Ce ar crede un medic bun despre un pacient care îi ignoră recomandările?

[Legenda ilustraţiei de la pagina 28]

De ce şi-a atras regele Saul dezaprobarea lui Iehova?

[Legenda fotografiilor de la pagina 30]

Asculţi de poruncile lui Dumnezeu şi când eşti singur, la tine acasă?