Salt la conţinut

Salt la cuprins

Teama de Iehova aduce fericire

Teama de Iehova aduce fericire

 Teama de Iehova aduce fericire

„Temeţi-vă de Iehova, voi, sfinţii săi, căci nimic nu le lipseşte celor ce se tem de el!“ — PSALMUL 34:9.

1, 2. a) Menţionaţi două concepţii contrastante întâlnite în creştinătate despre teama de Dumnezeu. b) La ce întrebări vom răspunde?

UNII predicatori din bisericile creştinătăţii îi îndeamnă pe oameni să se teamă de Dumnezeu, spunându-le adesea că păcătoşii vor fi pedepsiţi veşnic în focul iadului. Dar această doctrină nu numai că nu are fundament biblic, dar este şi în contradicţie cu ceea ce spune Biblia despre Iehova, şi anume că este un Dumnezeu al iubirii şi al dreptăţii (Geneza 3:19; Deuteronomul 32:4; Romani 6:23; 1 Ioan 4:8). Alţi clerici din creştinătate au căzut în cealaltă extremă. Ei nu vorbesc niciodată despre frica de Dumnezeu, ci îi învaţă pe oameni că Dumnezeu este îngăduitor şi, prin urmare, acceptă aproape pe oricine indiferent cum se comportă. Dar nici această concepţie nu are fundament biblic. — Galateni 5:19–21.

2 De fapt, Biblia ne îndeamnă să ne temem de Dumnezeu (Revelaţia 14:7). Dar acest adevăr dă naştere câtorva întrebări. De ce vrea Dumnezeu, care este iubitor, să ne temem de el? În ce sens trebuie să ne temem de Dumnezeu? Ce foloase ne aduce această teamă? Vom răspunde la aceste întrebări analizând în continuare Psalmul 34.

De ce să ne temem de Dumnezeu

3. a) Cum consideraţi porunca de a ne teme de Dumnezeu? b) De ce sunt fericiţi cei care se tem de Iehova?

3 Trebuie să ne temem de Iehova deoarece el este Creatorul şi Suveranul universului (1 Petru 2:17). Însă această teamă nu este o frică morbidă de un zeu crud. A ne teme de Iehova  înseamnă a avea un respect profund faţă de el. Înseamnă a ne teme să nu-i displăcem. Teama de Dumnezeu este un sentiment nobil şi înălţător, nu unul apăsător sau îngrozitor. Iehova, ‘fericitul Dumnezeu’, doreşte ca oamenii, fiinţe create de el, să se bucure de viaţă (1 Timotei 1:11). Dar pentru a ne bucura de viaţă trebuie să respectăm cerinţele divine. În cazul multora, aceasta înseamnă unele schimbări în viaţă. Însă toţi cei ce fac schimbările necesare subscriu la următoarele cuvinte ale psalmistului David: „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Iehova! Fericit este bărbatul viguros care se refugiază în el. Temeţi-vă de Iehova, voi, sfinţii săi, căci nimic nu le lipseşte celor ce se tem de el!“ (Psalmul 34:8, 9). Celor care se tem de Iehova nu le lipseşte nimic, niciun lucru de valoare durabilă, deoarece sunt în relaţii strânse cu Dumnezeu.

4. Ce asigurare au dat atât David, cât şi Isus?

4 Să observăm că David şi-a onorat oamenii numindu-i „sfinţi“. Ei făceau parte din naţiunea sfântă a lui Dumnezeu. Aceşti oameni îl urmau pe David cu riscul vieţii. Deşi erau urmăriţi încontinuu de regele Saul, David era convins că Iehova avea să le asigure în continuare lucrurile necesare vieţii. El a scris: „Leii puternici duc lipsă şi le este foame, dar celor ce-l caută pe Iehova nu le va lipsi nimic bun“ (Psalmul 34:10). Isus le-a promis ceva asemănător continuatorilor săi. — Matei 6:33.

5. a) Cum erau mulţi dintre continuatorii lui Isus? b) Ce sfat a dat Isus cu privire la teamă?

5 Mulţi dintre cei care l-au ascultat pe Isus erau defavorizaţi, evrei de condiţie umilă. Lui Isus ‘i s-a făcut milă de ei, pentru că erau jupuiţi şi aruncaţi încoace şi-ncolo ca nişte oi fără păstor’ (Matei 9:36). Aveau oare aceşti oameni umili să dea dovadă de curaj şi să-l urmeze pe Isus? În acest scop, ei trebuiau să se teamă de Iehova, nu de oameni. Isus a spus: „Nu vă temeţi de cei care ucid corpul şi după aceea nu mai pot face nimic. Ci vă voi arăta de cine să vă temeţi: Temeţi-vă de cel care, după ce a ucis, are autoritate să arunce în Gheenă. Da, vă spun, de El să vă temeţi. Nu se vând cinci vrăbii cu doi bănuţi? Totuşi, niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Dar chiar şi perii capului vă sunt toţi număraţi. Nu vă temeţi! Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii“. — Luca 12:4–7.

6. a) Ce cuvinte ale lui Isus i-au întărit pe creştini? b) De ce este Isus cel mai bun exemplu de teamă sfântă?

6 Când duşmanii fac presiuni asupra celor ce se tem de Iehova ca să nu-i mai slujească lui Dumnezeu, aceştia din urmă îşi amintesc probabil de cuvintele lui Isus: „Dacă cineva mărturiseşte în faţa oamenilor că este în unitate cu mine, şi Fiul omului va mărturisi în faţa îngerilor lui Dumnezeu că este în unitate cu el. Dar cine mă reneagă în faţa oamenilor va fi renegat în faţa îngerilor lui Dumnezeu“ (Luca 12:8, 9). Aceste cuvinte i-au întărit şi continuă să-i întărească pe creştini, mai ales pe cei care  trăiesc în ţări unde închinarea adevărată este interzisă. Ei continuă să-i aducă laude lui Iehova cu prudenţă la întrunirile creştine şi în lucrarea de predicare (Faptele 5:29). Isus a dat cel mai bun exemplu de ‘teamă sfântă’ (Evrei 5:7). Cuvântul profetic a spus despre el: „Peste el se va aşeza spiritul lui Iehova, spirit . . . de teamă de Iehova, iar desfătarea lui va fi în teama de Iehova“ (Isaia 11:2, 3). Isus este deci cel mai în măsură să ne arate foloasele pe care le aduce teama sfântă.

7. a) Cum răspund creştinii la o invitaţie asemănătoare celei făcute de David? b) Cum pot părinţii să urmeze exemplul excelent lăsat de David?

7 Toţi cei care urmează exemplul lui Isus şi acţionează în armonie cu învăţăturile sale dau curs unei invitaţii asemănătoare celei făcute de David, care a spus: „Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă! Vă voi învăţa teama de Iehova“ (Psalmul 34:11). Era firesc ca David să li se adreseze oamenilor săi cu apelativul „fii“ deoarece ei îl considerau conducătorul lor. În ce-l priveşte, David şi-a ajutat pe plan spiritual susţinătorii pentru a fi uniţi şi a se bucura de favoarea divină. Ce exemplu demn de imitat pentru părinţii creştini! Iehova le-a dat autoritatea de a-şi ‘creşte [fiii şi fiicele] în disciplina şi în modul de gândire al lui Iehova’ (Efeseni 6:4). Discutând în fiecare zi lucruri spirituale cu copiii şi conducând cu regularitate un studiu biblic cu ei, părinţii îi ajută să se teamă de Iehova şi să aibă o viaţă fericită. — Deuteronomul 6:6, 7.

Cum să manifestăm teamă sfântă

8, 9. a) De ce este bine să dăm dovadă de teamă sfântă? b) Ce înseamnă printre altele a ne păzi limba?

8 După cum s-a menţionat mai înainte, teama de Iehova nu ne răpeşte bucuria. David a întrebat: „Cine este omul care-şi găseşte plăcerea în viaţă, care vrea să vadă multe zile bune?“ (Psalmul 34:12). Da, pentru ‘a vedea multe zile bune’, adică pentru a fi fericiţi în viaţă, este vital să ne temem de Iehova. E uşor să spunem „Eu mă tem de Dumnezeu“, dar este mai greu să dovedim această teamă. În continuare, David arată cum putem manifesta teamă sfântă.

9 „Păzeşte-ţi limba de rău şi buzele de vorbirea înşelătoare“ (Psalmul 34:13). Sub inspiraţie divină, apostolul Petru a citat acest pasaj din Psalmul 34 după ce i-a îndemnat pe creştini să manifeste afecţiune frăţească unii faţă de alţii (1 Petru 3:8–12). A ne păzi limba de rău înseamnă a evita să răspândim bârfe, care fac mult rău. Să ne străduim, în schimb, să fim mereu ziditori când vorbim cu alţii. Să ne străduim, de asemenea, să fim curajoşi şi să spunem adevărul. — Efeseni 4:25, 29, 31; Iacov 5:16.

10. a) Ce înseamnă a ne îndepărta de rău? b) Cum putem face binele?

10 „Îndepărtează-te de rău şi fă binele. Caută pacea şi urmăreşte-o“ (Psalmul 34:14). Noi evităm practicile condamnate de Dumnezeu, cum ar fi imoralitatea sexuală, furtul, spiritismul, violenţa, beţia şi consumul de droguri. Respingem şi divertismentele care prezintă lucruri dezgustătoare precum pornografia (Efeseni 5:10–12). În schimb, ne folosim timpul pentru a face ce este bine. Cel mai mare bine pe care-l putem face semenilor noştri este să participăm cu regularitate la lucrarea de predicare a Regatului şi de facere de discipoli, contribuind astfel la salvarea lor (Matei 24:14; 28:19, 20). A face bine mai înseamnă a ne pregăti pentru întrunirile creştine şi a participa la ele, a susţine financiar lucrarea de predicare, a avea grijă de Sala Regatului unde ne întrunim şi a-i ajuta pe creştinii nevoiaşi.

11. a) Cum a acţionat David în armonie cu ceea ce a spus despre pace? b) Cum putem ‘urmări pacea’ în congregaţie?

11 David este un exemplu de persoană care a urmărit pacea. El a avut de două ori ocazia să-l ucidă pe Saul. Însă, în ambele ocazii, nu a recurs la violenţă, ci i-a vorbit cu respect regelui, vrând să restabilească pacea (1 Samuel 24:8–11; 26:17–20). Ce putem face noi când o problemă ameninţă pacea congregaţiei? Trebuie ‘să căutăm pacea şi s-o urmărim’. Dacă  simţim că relaţiile dintre noi şi un colaborator în credinţă sunt încordate, urmăm sfatul lui Isus: „Fă mai întâi pace cu fratele tău“. Apoi ne ocupăm de celelalte aspecte ale închinării adevărate. — Matei 5:23, 24; Efeseni 4:26.

Teama de Dumnezeu aduce multe binecuvântări

12, 13. a) De ce binecuvântări se bucură în prezent cei ce se tem de Dumnezeu? b) Ce răsplată extraordinară vor primi în curând slujitorii fideli ai lui Dumnezeu?

12 „Ochii lui Iehova sunt peste cei drepţi, iar urechile lui spre strigătul lor de ajutor“ (Psalmul 34:15). Relatările biblice despre modul în care l-a tratat Dumnezeu pe David confirmă adevărul acestor cuvinte. În prezent, noi simţim o mare bucurie şi pace lăuntrică deoarece ştim că Iehova veghează asupra noastră. Avem convingerea că el ne va da întotdeauna ce avem nevoie, chiar şi atunci când trecem prin mari dificultăţi. Ştim că în curând toţi închinătorii adevăraţi vor fi ţinta prezisului atac al lui Gog din Magog şi vor vedea ‘ziua înfricoşătoare a lui Iehova’ (Ioel 2:11, 31; Ezechiel 38:14–18, 21–23). Indiferent prin ce situaţii va trebui să trecem în acele momente, cuvintele lui David se vor adeveri şi în cazul nostru: „Cei drepţi au strigat, iar Iehova a auzit şi i-a scăpat din toate necazurile lor“. Psalmul 34:17.

13 Ce emoţionant va fi să vedem că Iehova îşi va preamări numele! Inima noastră va fi plină de veneraţie mai mult ca oricând. Toţi împotrivitorii vor avea un sfârşit ruşinos. „Faţa lui Iehova este împotriva celor ce fac răul, ca să le şteargă amintirea de pe pământ“ (Psalmul 34:16). Ce răsplată extraordinară va fi să vedem această mare eliberare şi să intrăm în lumea nouă şi dreaptă a lui Dumnezeu!

Promisiuni care ne dau putere să perseverăm

14. Ce ne va ajuta să perseverăm în pofida necazurilor?

14 Între timp, trebuie să continuăm să ascultăm de Iehova în această lume coruptă şi ostilă. Trebuie deci să perseverăm. Teama sfântă ne ajută mult să ne dovedim ascultători. Din cauza timpurilor critice în care trăim, unii slujitori ai lui Iehova trec prin necazuri extrem de mari. Au inima frântă şi spiritul zdrobit. Însă ei pot fi absolut convinşi că, dacă se încred în Iehova, el îi va ajuta să persevereze. Cuvintele lui David sunt o sursă de mângâiere: „Iehova este lângă cei cu inima frântă şi îi salvează pe cei cu spiritul zdrobit“ (Psalmul 34:18). David ne încurajează spunând în continuare: „Multe sunt necazurile celui drept, dar Iehova îl scapă din toate“ (Psalmul 34:19). Indiferent câte necazuri s-ar abate asupra noastră, Iehova are puterea să ne scape.

15, 16. a) De ce tragedie a aflat David la scurt timp după ce a compus Psalmul 34? b) Ce ne va ajuta să facem faţă încercărilor?

 15 La scurt timp după ce a compus Psalmul 34, David a auzit de tragedia de la Nob: Saul i-a masacrat pe locuitorii oraşului şi pe majoritatea preoţilor. Cât de tulburat trebuie să fi fost David gândindu-se că, de fapt, vizita sa la Nob a stârnit furia lui Saul (1 Samuel 22:13, 18–21)! Fără îndoială, David s-a rugat lui Iehova şi a găsit mângâiere în speranţa învierii „celor drepţi“. — Faptele 24:15.

16 Şi pe noi ne întăreşte speranţa învierii. Ştim că duşmanii nu ne pot provoca nicio pagubă ireparabilă (Matei 10:28). David a exprimat o convingere asemănătoare: „El îi păzeşte toate oasele [celui drept], niciunul dintre ele n-a fost rupt“ (Psalmul 34:20). Acest verset s-a împlinit literalmente în cazul lui Isus. Deşi a avut parte de o moarte dureroasă, niciun os nu i-a fost „zdrobit“ (Ioan 19:36). Într-o aplicare mai largă, textul din Psalmul 34:20 ne asigură că, indiferent cu ce încercări s-ar confrunta creştinii unşi şi însoţitorii lor, „alte oi“, ei nu vor suferi niciun prejudiciu iremediabil. În sens simbolic, oasele lor nu vor fi zdrobite niciodată. — Ioan 10:16.

17. Ce necaz se va abate asupra celor care îi urăsc cu înverşunare pe slujitorii lui Iehova?

17 În cazul celor răi, lucrurile stau cu totul altfel. În curând vor secera răul pe care l-au semănat. „Nenorocirea îl va omorî pe cel rău, iar cei ce îl urăsc pe cel drept vor fi consideraţi vinovaţi“ (Psalmul 34:21). Toţi cei ce continuă să se împotrivească poporului lui Dumnezeu se vor confrunta cu cel mai cumplit necaz posibil. La revelarea lui Isus Cristos, ei „vor suferi pedeapsa judecătorească a distrugerii veşnice“. — 2 Tesaloniceni 1:9.

18. În ce sens este deja eliberată ‘marea mulţime’, şi de ce anume va avea parte în viitor?

18 Psalmul lui David se încheie cu următoarele cuvinte încurajatoare: „Iehova eliberează sufletul slujitorilor săi şi niciunul dintre cei ce se refugiază în el nu va fi considerat vinovat“ (Psalmul 34:22). Spre sfârşitul celor 40 de ani de domnie, regele David a spus: „[Dumnezeu] mi-a eliberat sufletul din toate necazurile“ (1 Regi 1:29). Asemenea lui David, în curând cei ce se tem de Iehova vor putea privi în urmă şi se vor bucura că au fost eliberaţi de vinovăţia pe care o aduce cu sine păcatul şi că au fost scăpaţi de toate încercările. Majoritatea creştinilor unşi şi-au primit deja răsplata cerească. „O mare mulţime“ din toate naţiunile se alătură rămăşiţei fraţilor lui Isus în serviciul lui Dumnezeu. Membrii ‘marii mulţimi’ sunt consideraţi curaţi înaintea lui Iehova deoarece manifestă credinţă în puterea răscumpărătoare a sângelui vărsat al lui Isus. Pe parcursul Domniei de O Mie de Ani a lui Cristos care este aproape, ei vor beneficia de toate foloasele jertfei de răscumpărare, ceea ce va însemna aducerea lor la perfecţiune. — Revelaţia 7:9, 14, 17; 21:3–5.

19. Ce sunt hotărâţi să facă membrii ‘marii mulţimi’?

19 De ce vor avea parte de toate aceste binecuvântări membrii ‘marii mulţimi’ de închinători ai lui Dumnezeu? Deoarece sunt hotărâţi să se teamă de Iehova şi să-i slujească animaţi de respect profund şi de supunere sfântă. Da, teama de Iehova face viaţa mai frumoasă în prezent şi ne ajută ‘să apucăm strâns adevărata viaţă’, viaţa veşnică în lumea nouă a lui Dumnezeu. — 1 Timotei 6:12, 18, 19; Revelaţia 15:3, 4.

Vă amintiţi?

• De ce trebuie să ne temem de Dumnezeu, şi ce înseamnă teama de Dumnezeu?

• Ce efect trebuie să aibă teama sfântă asupra conduitei noastre?

• De ce binecuvântări au parte cei ce se tem de Dumnezeu?

• Ce promisiuni ne dau putere să perseverăm?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 26]

Cei ce se tem de Iehova sunt prudenţi în zonele unde activitatea lor este interzisă

[Legenda fotografiei de la pagina 28]

Cel mai mare bine pe care-l putem face semenilor noştri este să le spunem vestea bună despre Regat