Salt la conţinut

Salt la cuprins

Întrebări de la cititori

Întrebări de la cititori

 Întrebări de la cititori

Ce este „războiul . . . Dumnezeului cel Atotputernic“, de la Har-Maghedon, şi care va fi deznodământul lui? — Revelaţia 16:14, 16.

În câteva cuvinte, războiul de la Har-Maghedon este viitoarea bătălie mondială, în care Regele numit de Iehova, Isus Cristos, îi va distruge pe duşmanii lui Dumnezeu. Biblia arată că aceşti duşmani, „regii întregului pământ locuit“, sunt mobilizaţi de „declaraţii inspirate de demoni“ şi adunaţi „pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic . . . în locul care în ebraică se numeşte Har-Maghedon“. — Revelaţia 16:14, 16.

Locul unde se strâng părţile beligerante nu este literal. Numele Har-Maghedon, redat în unele traduceri ale Bibliei prin „Armaghedon“, înseamnă „Muntele Meghido“ (Revelaţia 16:16, nota de subsol). Nu a existat niciodată un munte cu acest nume. În plus, „regii pământului şi armatele lor“ nu se pot aduna în sens literal într-un singur loc (Revelaţia 19:19). Mai degrabă, „locul“ se referă la starea sau situaţia în care sunt aduşi conducătorii politici ai pământului şi susţinătorii lor, aceea de opoziţie faţă de Iehova şi de „armatele din cer“, aflate sub comanda ‘Regelui regilor şi Domnului domnilor’, Isus Cristos. — Revelaţia 19:14, 16.

De remarcat că termenul „Har-Maghedon“ are legătură cu anticul oraş israelit Meghido. Întrucât avea o poziţie strategică la est de muntele Carmel, Meghido deţinea control asupra principalelor drumuri comerciale şi rute militare ale vremii. Oraşul a fost locul unor bătălii decisive. De exemplu, judecătorul israelit Barac a înfrânt „la apele de la Meghido“ o puternică armată canaanită, condusă de generalul Sisera (Judecătorii 4:12–24; 5:19, 20). Tot în apropierea acestui oraş, judecătorul Ghedeon i-a pus pe fugă pe madianiţi (Judecătorii 7:1–22). Făcând o legătură între Meghido şi apropiatul război, Biblia ne asigură că Dumnezeu, prin intermediul Fiului său, va înfrânge toate forţele care i se opun.

Care va fi deznodământul? Războiul de la Har-Maghedon va înlătura de pe pământ corupţia şi răutatea şi va deschide calea celei mai glorioase ere din întreaga istorie a omenirii (Revelaţia 21:1–4). Sub supravegherea iubitoare a Regatului lui Dumnezeu, pământul va fi transformat într-un paradis în care oamenii drepţi vor trăi pentru totdeauna. — Psalmul 37:29.