Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să-i învăţăm pe oameni ce învaţă în realitate Biblia

Să-i învăţăm pe oameni ce învaţă în realitate Biblia

 Să-i învăţăm pe oameni ce învaţă în realitate Biblia

„Faceţi discipoli din oamenii tuturor naţiunilor, . . . învăţându-i.“ — MATEI 28:19, 20.

1. Cât de răspândită este Biblia?

CUVÂNTUL LUI IEHOVA, Sfânta Biblie, se numără printre cele mai vechi şi mai răspândite cărţi de pe glob. A fost tradusă, în întregime sau parţial, în peste 2 300 de limbi. Peste 90 la sută dintre locuitorii pământului o pot citi în limba maternă.

2, 3. a) De ce există confuzie în privinţa învăţăturilor biblice? b) Ce întrebări vom analiza?

2 Milioane de oameni citesc din Biblie în fiecare zi. Unii au citit-o din scoarţă-n scoarţă de mai multe ori. Mii de grupări religioase afirmă că îşi bazează învăţăturile pe Biblie, însă părerile lor cu privire la învăţăturile biblice diferă unele de altele. Chiar şi printre membrii aceleiaşi confesiuni există divergenţe serioase, ceea ce creează şi mai multă confuzie. În plus, unii au îndoieli cu privire la Biblie, cu privire la originea şi la valoarea ei. Mulţi o consideră o carte sfântă care trebuie folosită doar cu ocazia unor ceremonii când se face un legământ sau când cineva jură să spună adevărul în faţa instanţei.

3 În realitate, Biblia conţine cuvântul, sau mesajul, plin de putere al lui Dumnezeu pentru omenire (Evrei 4:12). Noi, Martorii lui Iehova, dorim ca oamenii să afle ce spune Biblia. Îndeplinim cu plăcere misiunea încredinţată de Isus Cristos continuatorilor săi prin cuvintele: „Duceţi-vă . . . şi faceţi discipoli din oamenii tuturor naţiunilor, . . . învăţându-i“ (Matei 28:19, 20). În lucrarea de predicare întâlnim oameni sinceri care sunt tulburaţi din cauza confuziei religioase atât de răspândite în lume. Ei vor să afle adevărul despre Creatorul nostru şi vor să ştie ce spune Biblia despre sensul vieţii. Să analizăm trei întrebări pe care şi le pun mulţi. Vom vedea ce idei greşite predau conducătorii religioşi, iar apoi vom analiza ce ne învaţă în realitate Biblia. Iată care sunt aceste întrebări: 1) Îi pasă lui Dumnezeu de noi? 2) De ce existăm? şi 3) Ce se întâmplă cu noi când murim?

Îi pasă lui Dumnezeu?

4, 5. De ce cred mulţi că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi?

4 Să analizăm prima întrebare: Îi pasă lui Dumnezeu de noi? Din nefericire, mulţi cred că lui Dumnezeu nu-i pasă de oameni. De ce? În primul rând, deoarece văd că lumea este plină de războaie, ură şi suferinţă. Ei spun: Dacă lui Dumnezeu i-ar păsa câtuşi de puţin, cu siguranţă că n-ar permite să se întâmple aşa ceva.

5 Mai există un motiv pentru care oamenii cred că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi: influenţa conducătorilor religioşi. Ce le spun aceştia când au loc tragedii? Când o femeie şi-a pierdut cei doi copilaşi într-un accident  rutier, pastorul i-a spus: „Aşa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a avut nevoie de încă doi îngeraşi“. Prin astfel de afirmaţii, preoţii nu fac altceva decât să dea vina pe Dumnezeu pentru toate lucrurile rele. Însă iată ce a scris discipolul Iacov: „Nimeni, când este în încercare, să nu zică: «Sunt încercat de Dumnezeu». Căci Dumnezeu nu poate fi încercat cu lucruri rele şi el nu încearcă pe nimeni“ (Iacov 1:13). Iehova Dumnezeu nu cauzează niciodată ceva rău. „Departe de adevăratul Dumnezeu să facă ce este rău.“ — Iov 34:10.

6. Cine este vinovat de răutatea şi suferinţa din lume?

6 Atunci de ce există atâta răutate şi suferinţă? Un motiv este că omenirea, în general, a respins conducerea lui Dumnezeu, nevrând să se supună legilor şi principiilor sale drepte. Oamenii au ajuns, fără să-şi dea seama, să se supună Adversarului lui Dumnezeu, Satan. Da, „întreaga lume zace în puterea celui rău“ (1 Ioan 5:19). Ştiind acest lucru, e mai uşor să înţelegem de ce se întâmplă lucruri rele. Satan este rău, plin de ură, înşelător şi crud. Deci trebuie să ne aşteptăm ca lumea să reflecte personalitatea conducătorului ei. Să nu ne mire că există atâta răutate!

7. Din ce alte motive există suferinţă?

7 Un alt motiv pentru care există suferinţă este imperfecţiunea umană. Oamenii păcătoşi se luptă pentru supremaţie, ceea ce duce adesea la războaie, asuprire şi suferinţă. În Eclesiastul 8:9 se spune pe bună dreptate: „Un om stăpâneşte peste alt om spre paguba lui“. Mai există o cauză a suferinţei: „timpul şi evenimentele neprevăzute“ (Eclesiastul 9:11). Se întâmplă deseori ca oamenii să aibă necazuri pentru că se află în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit.

8, 9. De unde ştim că lui Iehova îi pasă cu adevărat de noi?

8 Este o mângâiere să ştim că nu Iehova cauzează suferinţa. Dar îi pasă într-adevăr lui Dumnezeu de noi şi de ceea ce se petrece în viaţa noastră? Răspunsul este da! Ştim că lui Iehova îi pasă de noi deoarece Cuvântul său inspirat ne arată de ce le-a permis El oamenilor să urmeze un mod de viaţă greşit. Motivele au legătură cu două controverse: suveranitatea lui Iehova şi integritatea oamenilor. În calitate de Creator atotputernic, Iehova nu este obligat să ne spună de ce permite suferinţa. Totuşi, el ne explică acest lucru deoarece îi pasă de noi.

9 Să ne gândim la o altă dovadă că lui Dumnezeu îi pasă de noi. În zilele lui Noe, Iehova „s-a mâhnit în inima lui“ când a văzut pământul plin de răutate (Geneza 6:5, 6). Iar Dumnezeu nu s-a schimbat (Maleahi 3:6). El  urăşte nedreptatea şi nu suportă nici acum să-i vadă pe oameni suferind. Biblia ne arată că, în curând, el va înlătura toate consecinţele nefaste ale guvernării umane şi ale influenţei Diavolului. Nu este aceasta o dovadă convingătoare că lui Dumnezeu îi pasă de noi?

10. Cum priveşte Iehova suferinţa oamenilor?

10 Conducătorii religioşi îl prezintă pe Dumnezeu într-o lumină greşită când spun că nenorocirile au loc cu voia sa. Însă Iehova abia aşteaptă să pună capăt suferinţei oamenilor. „El se interesează de voi“, se spune în 1 Petru 5:7. Iată ce ne învaţă în realitate Biblia!

De ce existăm?

11. Ce spun adesea religiile lumii despre viaţa omului pe pământ?

11 Să analizăm acum o altă întrebare pe care şi-o pun mulţi: De ce existăm? Religiile lumii spun deseori că viaţa omului pe pământ este efemeră şi că pământul nu este decât un loc de trecere spre viaţa dintr-un alt domeniu. Unii clerici susţin că, la un moment dat, Dumnezeu va distruge această planetă. Asemenea învăţături îi fac pe mulţi să creadă că e mai bine să-şi trăiască viaţa din plin pentru că oricum vor muri. Însă ce ne învaţă în realitate Biblia despre scopul vieţii?

12–14. Care este, potrivit Bibliei, scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ şi omenire?

12 Dumnezeu are un scop minunat cu pământul şi cu oamenii. El ‘nu a creat [pământul] în zadar’, ci „l-a întocmit să fie locuit“ (Isaia 45:18). Mai mult decât atât, Iehova ‘a aşezat pământul pe temeliile lui şi el nu se va clătina pe timp indefinit, da, niciodată’ (Psalmul 104:5). Cunoaşterea acestor lucruri despre scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ şi la omenire ne poate ajuta să înţelegem de ce existăm.

13 Din capitolele 1 şi 2 ale Genezei aflăm că Iehova a pregătit cu multă grijă pământul ca locuinţă pentru oameni. La sfârşitul celor şase perioade de creare, totul era „foarte bun“ (Geneza 1:31). Dumnezeu i-a pus pe Adam şi pe Eva, primul bărbat şi prima femeie, în frumoasa grădină a Edenului şi le-a dat hrană delicioasă din belşug. Primei perechi umane i s-a spus: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul, supuneţi-l“. Ei trebuiau să aibă copii perfecţi, să extindă grădina pe tot pământul şi să stăpânească cu iubire peste animale. — Geneza 1:26-28.

14 Da, scopul lui Iehova este ca pe pământ să trăiască pentru totdeauna o societate de oameni perfecţi. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el“ (Psalmul 37:29). Da, oamenii au fost creaţi ca să se bucure de viaţă veşnică pe un pământ paradiziac. Iată care este scopul lui Dumnezeu şi ce învaţă în realitate Biblia!

Ce se întâmplă cu noi la moarte?

15. Ce spun majoritatea religiilor lumii că se întâmplă cu omul când moare?

15 Să analizăm acum a treia întrebare: Ce se întâmplă cu noi când murim? Majoritatea religiilor  lumii susţin că ceva din interiorul omului continuă să trăiască după ce corpul moare. Unele grupări religioase cred cu tărie că Dumnezeu îi pedepseşte pe cei răi chinuindu-i veşnic în focul iadului. Aşa să fie oare? Ce ne învaţă în realitate Biblia despre moarte?

16, 17. Potrivit Bibliei, care este starea morţilor?

16 Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Cei vii sunt conştienţi că vor muri, dar cei morţi nu sunt conştienţi de nimic şi nu mai au nicio răsplată“. Morţii „nu sunt conştienţi de nimic“. Deci ei nu aud, nu văd, nu vorbesc, nu simt şi nu gândesc. Ei nu mai primesc nicio răsplată, sau nu mai câştigă niciun salariu. Cum ar putea oare să primească un salariu din moment ce nu mai pot face nicio lucrare? În plus, „iubirea lor şi ura lor şi gelozia lor au pierit deja“. În cazul lor nu se mai poate vorbi de sentimente sau de emoţii. — Eclesiastul 9:5, 6, 10.

17 Explicaţia Bibliei în această privinţă este simplă şi clară: morţii nu continuă să trăiască altundeva. Nimic din noi nu părăseşte corpul la moarte ca să trăiască în altă parte şi să renască în alt corp, aşa cum spun cei care cred în reîncarnare. Putem asemăna viaţa noastră cu flacăra unei lumânări. Când se stinge, nu merge în alt loc. Pur şi simplu nu mai există.

18. La ce concluzii poate ajunge cineva care studiază Biblia când află că morţii sunt inconştienţi?

18 Gândiţi-vă la efectul acestui adevăr simplu dar incontestabil. Când cineva care studiază Biblia învaţă că morţii sunt inconştienţi, el poate înţelege imediat că, oricât de supăraţi au fost strămoşii lui în timpul vieţii, acum nu-i mai pot face nimic. De asemenea, el poate înţelege numaidecât că cei dragi care au murit nu mai pot auzi, vedea, vorbi, simţi sau gândi şi, prin urmare, nici nu suferă de singurătate în purgatoriu, nici nu sunt chinuiţi în focul iadului. Totuşi, Biblia învaţă că morţii pe care Dumnezeu îi păstrează în memoria sa vor fi înviaţi. Ce speranţă minunată! — Ioan 5:28, 29.

O nouă carte utilă în lucrarea de predicare

19, 20. Ce responsabilitate avem în calitate de creştini, şi ce auxiliar de studiere a Bibliei este special conceput pentru activitatea noastră?

19 Am analizat doar trei întrebări pe care şi le pun mulţi oameni şi am văzut că răspunsul Bibliei este simplu şi clar. Ce fericiţi suntem că le putem împărtăşi aceste adevăruri oamenilor care doresc să ştie ce ne învaţă Biblia! Dar există multe alte întrebări importante la care cei sinceri au nevoie de răspunsuri convingătoare. Noi, creştinii, avem responsabilitatea de a-i ajuta să găsească aceste răspunsuri.

20 Nu este uşor să predăm adevărurile biblice într-un mod clar şi care să atingă inima. Pentru a ne ajuta, „sclavul fidel şi prevăzător“ a pregătit o nouă carte pe care s-o folosim în activitatea creştină (Matei 24:45-47). Este vorba despre cartea de 224 de pagini, intitulată Ce ne învaţă în realitate Biblia?

21, 22. Care sunt câteva caracteristici remarcabile ale cărţii Ce ne învaţă în realitate Biblia?

 21 Această carte, lansată la congresele de district „Să ascultăm de Dumnezeu“, ţinute de Martorii lui Iehova în 2005-2006, are câteva caracteristici remarcabile. De pildă, are o prefaţă de cinci pagini cu ajutorul căreia se iniţiază foarte uşor studii biblice. Vă va fi probabil destul de uşor să analizaţi cu locatarul imaginile şi versetele din prefaţă. Puteţi folosi materialul din prefaţă şi pentru a le explica oamenilor cum să găsească versetele biblice.

22 Stilul cărţii este simplu şi clar. S-a urmărit să se atingă inima celui care studiază Biblia printr-o adresare directă, ori de câte ori a fost posibil. La începutul fiecărui capitol sunt câteva întrebări introductive, iar la sfârşitul fiecărui capitol există un chenar intitulat „Ce ne învaţă Biblia?“ Acest chenar conţine răspunsurile biblice la întrebările introductive. Frumoasele ilustraţii şi legendele aferente, precum şi ilustrările din această publicaţie îl vor ajuta pe cel ce studiază Biblia să înţeleagă ideile noi. Informaţiile prezentate în capitole sunt clare şi concise. Există însă şi un apendice în care sunt analizate mai în profunzime 14 subiecte importante. Le putem examina împreună cu cei care doresc informaţii suplimentare.

23. Ce sugestii se dau cu privire la folosirea cărţii Ce învaţă Biblia când conducem studii biblice?

23 Cartea Ce învaţă Biblia a fost concepută în aşa fel încât să ne ajute să le predăm oamenilor indiferent de nivelul lor de instruire şi de convingerile lor religioase. Dacă o persoană nu cunoaşte deloc Biblia, poate că la studiu nu vom parcurge un capitol întreg. Nu parcurgeţi în grabă materialul, ci străduiţi-vă să atingeţi inima celui care studiază. Dacă nu înţelege o ilustrare folosită în carte, explicaţi-i-o sau folosiţi altă ilustrare. Pregătiţi-vă bine, străduiţi-vă să folosiţi cu eficienţă cartea şi rugaţi-vă lui Dumnezeu să vă ajute ‘să mânuiţi corect cuvântul adevărului’. — 2 Timotei 2:15.

Să fim recunoscători pentru privilegiile noastre inestimabile

24, 25. Ce privilegii inestimabile le-a dat Iehova slujitorilor săi?

24 Iehova i-a dat poporului său privilegii inestimabile. El ne-a dat posibilitatea să cunoaştem adevărul despre el. Nu ar trebui să luăm niciodată de la sine înţeles acest privilegiu! În definitiv, Dumnezeu şi-a dezvăluit scopurile celor umili şi le-a ascuns de cei trufaşi. Isus a spus: „Te laud în public, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de înţelepţi şi de învăţaţi şi le-ai dezvăluit copilaşilor“ (Matei 11:25). Este o onoare deosebită să ne numărăm printre cei umili care îi slujesc lui Iehova, Suveranul universului.

25 Dumnezeu ne-a dat şi privilegiul de a-i învăţa pe alţii adevărul despre el. Să nu uităm că unii predau minciuni despre Dumnezeu, prezentându-l într-o lumină falsă. În consecinţă, mulţi oameni consideră că Iehova este insensibil şi nepăsător. Doriţi şi voi din toată inima să contribuiţi la corectarea impresiei greşite pe care o au oamenii despre Iehova? Vreţi ca oamenii sinceri de pretutindeni să cunoască adevărul despre Dumnezeu? Dacă da, străduiţi-vă să demonstraţi supunere sfântă predicând şi predând cu zel adevărurile biblice atât de importante. Oamenii care caută adevărul trebuie să afle ce ne învaţă în realitate Biblia.

Cum aţi răspunde?

• De unde ştim că lui Dumnezeu îi pasă de noi?

• De ce existăm?

• Ce se întâmplă cu noi când murim?

• Ce caracteristici ale cărţii Ce învaţă Biblia vă plac în mod deosebit?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiilor de la pagina 22]

Biblia învaţă că suferinţa va lua sfârşit

[Provenienţa fotografiilor]

Dreapta sus, fetiţă: © Bruno Morandi/age fotostock; stânga, femeie: AP Photo/Gemunu Amarasinghe; dreapta jos, refugiaţi: © Sven Torfinn/Panos Pictures

[Legenda ilustraţiei de la pagina 23]

Cei drepţi vor trăi pentru totdeauna în Paradis