Salt la conţinut

Salt la cuprins

O şcoală ai cărei absolvenţi ajută oameni de pe întregul pământ

O şcoală ai cărei absolvenţi ajută oameni de pe întregul pământ

 O şcoală ai cărei absolvenţi ajută oameni de pe întregul pământ

ÎN PESTE 98 000 de congregaţii ale Martorilor lui Iehova din mai bine de 200 de ţări şi teritorii, oameni de toate categoriile sociale sunt învăţaţi de Dumnezeu. Manualul principal este Biblia, iar obiectivul instruirii e acela de a-i ajuta pe toţi să facă progrese spirituale învăţând care este voinţa lui Dumnezeu şi cum pot trăi în armonie cu ea. Cei care acceptă această instruire trag mari foloase. Ascultând de porunca lui Isus Cristos de a face discipoli, ei le împărtăşesc altora ceea ce învaţă. — Matei 28:19, 20.

Pe lângă acest program de instruire intensiv care se desfăşoară în congregaţiile lor, Martorii lui Iehova au înfiinţat mai multe şcoli de instruire biblică. Una dintre acestea este Şcoala de Instruire Ministerială. Prima şcoală s-a ţinut în octombrie 1987 în Pittsburgh, Pennsylvania (SUA) şi au participat 24 de cursanţi vorbitori de limbă engleză. Începând de atunci, cursurile şcolii se ţin în 21 de limbi, în 43 de ţări şi teritorii. Până acum, cursurile şcolii au fost urmate de bătrâni şi slujitori ministeriali necăsătoriţi din peste 90 de ţări. La încheierea acestor cursuri de opt săptămâni, absolvenţii sunt repartizaţi să slujească în zonele unde este nevoie, fie în ţara lor, fie în străinătate. Până la sfârşitul anului 2005, peste 22 000 de fraţi creştini au urmat cursurile acestei şcoli. Truda lor plină de umilinţă de a promova interesele Regatului  şi de a-i ajuta pe semenii lor a fost binecuvântată din plin. — Proverbele 10:22; 1 Petru 5:5.

Planuri pentru a asista

Pentru a urma cursurile Şcolii de Instruire Ministerială, majoritatea cursanţilor au trebuit să solicite zile libere de la locul de muncă. Uneori însă acest lucru nu este uşor. Doi fraţi creştini din Hawaii lucrează ca profesori. Ei au fost invitaţi să urmeze cursurile şcolii şi au trebuit să ceară zile libere de la serviciu. Având încredere că Iehova îi va ajuta, ei au făcut o cerere în care au explicat motivul pentru care voiau să urmeze aceste cursuri şi foloasele pe care aveau să le tragă. Amândoi au primit zile libere.

În unele cazuri, Martorilor care au cerut zile libere li s-a spus că-şi vor pierde slujba. Ei au ales să nu piardă ocazia de a fi instruiţi de organizaţia lui Iehova, chiar dacă aveau să rămână fără loc de muncă. După ce au absolvit cursurile şcolii, unii dintre aceştia au fost invitaţi de patronii lor să-şi reînceapă serviciul. Hotărârea lor de a participa la şcoală poate fi descrisă astfel: Fă cerere pentru zile libere, roagă-l pe Iehova să te ajute, iar apoi permite-i să acţioneze. — Psalmul 37:5.

„Învăţaţi de [Iehova]“

La acest curs de opt săptămâni se studiază în profunzime Biblia. Cursanţii învaţă cum este organizat poporul lui Iehova pentru a-i înfăptui voinţa şi cum pot folosi cu mai multă eficienţă Biblia în lucrarea de predicare, la întrunirile congregaţiei şi la congrese.

Un absolvent plin de recunoştinţă i-a scris despre şcoală unui frate care nu participase încă la ea. El a spus: „Crede-mă, aceasta este cea mai bună instruire de care vei avea parte vreodată. Acum am înţeles mai bine versetul în care se arată că «vom fi învăţaţi de [Iehova]». Cursul te modelează, te formează, îţi rafinează inima şi personalitatea ajutându-te să urmezi îndeaproape exemplul lui Cristos Isus. Este cea mai frumoasă experienţă prin care treci în viaţă!“ — Isaia 54:13.

Evanghelizatori, păstori şi învăţători

Absolvenţii Şcolii de Instruire Ministerială slujesc în prezent în 117 ţări şi teritorii din Atlantic, din Caraibe, din Pacific şi din multe ţări în care există filiale ale Martorilor lui Iehova. Filialele au scris că frumoasa instruire de care au beneficiat cursanţii i-a ajutat să-şi îmbunătăţească lucrarea de evanghelizare, de păstorire şi de predare. Ei folosesc cu mai multă eficienţă Biblia în predicare (2 Timotei 2:15). Când răspund la întrebările interlocutorilor, folosesc în mod frecvent cartea Să aducem argumente din Scripturi * şi îi îndeamnă şi pe ceilalţi vestitori ai Regatului să procedeze în acest fel. Zelul absolvenţilor este molipsitor, iar lucrarea lor întăreşte congregaţiile.

Bătrânii de congregaţie au privilegiul de ‘a păstori turma’, îngrijindu-se de necesităţile spirituale ale fraţilor (1 Petru 5:2, 3). Un bătrân a spus următoarele despre această măsură: „Suntem recunoscători că Filiala trimite fraţi bine instruiţi pentru a ne ajuta să purtăm sarcina de a păstori turma lui Dumnezeu“. O filială din Orientul Îndepărtat s-a exprimat în mod asemănător: „Absolvenţii manifestă multă empatie. Lucrează din greu, iar congregaţia îi respectă. Fraţii remarcă umilinţa, căldura şi entuziasmul lor şi îi apreciază deosebit de mult. Ei dau dovadă de spirit de sacrificiu şi se mută cu bucurie în congregaţiile în care este nevoie de păstori (Filipeni 2:4)“. Aceşti bărbaţi îi înviorează pe colaboratorii lor în credinţă şi merită laude. — 1 Corinteni 16:18.

Printre altele, instructorii care predau la Şcoala de Instruire Ministerială îi ajută pe cursanţi să devină oratori mai buni. Întrucât aplică sfaturile şi sugestiile de la şcoală, mulţi  absolvenţi primesc în scurt timp teme la congresele de circumscripţie, precum şi la congresele de district. Un supraveghetor de circumscripţie a remarcat că absolvenţii prezintă „cuvântări încurajatoare şi aplică materialul făcând apel la logică“. — 1 Timotei 4:13.

După ce Şcoala de Instruire Ministerială a fost organizată într-o ţară din Africa, iar absolvenţii ei au fost repartizaţi în teritoriu, calitatea predării la întrunirile congregaţiei s-a îmbunătăţit considerabil. Bătrânii care au urmat cursurile şcolii oferă ajutor în evanghelizare, păstorire şi predare, zidind astfel congregaţiile pe plan spiritual. — Efeseni 4:8, 11, 12.

O supraveghere mai bună a congregaţiei

În multe locuri este nevoie de mai mulţi bătrâni şi slujitori ministeriali. În unele congregaţii nu ar exista bătrâni de congregaţie dacă nu ar fi repartizaţi acolo absolvenţi ai Şcolii de Instruire Ministerială. Prin urmare, mulţi absolvenţi sunt trimişi să slujească în astfel de zone.

Mai multe filiale au scris că aceşti bărbaţi „cunosc bine problemele de natură organizatorică“, „îşi iau în serios responsabilităţile“, „îi ajută pe alţii să aprecieze şi să respecte organizaţia lui Iehova“, „îi ajută pe membrii congregaţiilor să cultive căldură şi îi zidesc pe plan spiritual“. Toate acestea sunt posibile deoarece absolvenţii şcolii respectă ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu, nu se bizuie pe propria înţelegere a acestuia şi nu devin înţelepţi în propriii ochi (Proverbele 3:5–7). Aceşti bărbaţi sunt o binecuvântare spirituală pentru congregaţiile în care slujesc.

Slujind în teritorii izolate

Unii absolvenţi repartizaţi ca pionieri speciali ajută grupurile izolate să devină congregaţii. Arătându-şi aprecierea pentru ajutorul lor, un bătrân de congregaţie dintr-un teritoriu izolat din Guatemala a spus: „Douăzeci de ani . . . m-am tot întrebat cum vom lucra acest teritoriu imens. M-am rugat deseori pentru asta. Fraţii care au absolvit Şcoala de Instruire Ministerială sunt bine instruiţi în ce priveşte predarea şi chestiunile organizatorice şi sunt recunoscător că acestui teritoriu i se acordă acum o atenţie plină de iubire“.

Absolvenţii au învăţat să fie eficienţi în teritoriile în care trebuie să călătorească mult, străbătând zone de munte pentru a ajunge la fiecare cătun. Aici, ei înfiinţează şi organizează grupuri izolate, chiar dacă alţi vestitori nu au reuşit să facă aceasta. De pildă, un bătrân din Niger a cerut ajutorul absolvenţilor deoarece considera că ei pot face o lucrare excelentă în teritoriu. În zonele izolate, bărbaţilor necăsătoriţi le este mai uşor să slujească în calitate de pionieri speciali şi supraveghetori de circumscripţie. Asemenea apostolului Pavel, ei sunt „în pericole din partea râurilor, în pericole din partea tâlharilor, în pericole în locuri pustii“ şi au diverse neplăceri. În plus, se îngrijorează şi pentru congregaţiile în care slujesc. — 2 Corinteni 11:26–28.

Tinerii trag foloase

Scripturile îi îndeamnă pe tineri să-şi aducă aminte de Creatorul lor (Eclesiastul 12:1). Absolvenţii zeloşi ai Şcolii de Instruire Ministerială sunt exemple excelente pentru tinerii creştini. După ce doi absolvenţi au fost repartizaţi într-o congregaţie din Statele Unite, timpul petrecut de congregaţie în minister s-a dublat. În plus, numărul pionierilor regulari, sau al proclamatorilor cu timp integral ai Regatului, a crescut de la 2 la 11. La fel s-a întâmplat în multe alte congregaţii.

Mai mult, absolvenţii îi îndeamnă pe tineri să-şi fixeze obiectivul de a urma cursurile Şcolii de Instruire Ministerială. Astfel, mulţi fraţi care nu sunt încă slujitori ministeriali s-au simţit încurajaţi să aspire la acest privilegiu. Filiala din Olanda îi descrie pe absolvenţii Şcolii de Instruire Ministerială drept „exemple vii  pentru bărbaţii mai tineri care se gândesc ce să facă în viaţă“.

Slujind în congregaţii de limbi străine

În multe ţări, se depun eforturi pentru a le predica oamenilor vestea bună în limba lor. Deseori, absolvenţii Şcolii de Instruire Ministerială învaţă alte limbi şi slujesc în teritorii în care trăiesc mulţi imigranţi. În Belgia, de pildă, este nevoie de mai mulţi predicatori ai Regatului în teritoriile de limbă albaneză, persană şi rusă.

Congregaţiile şi grupurile de limbi străine din Germania, Italia, Marea Britanie, Mexic, Statele Unite şi din alte ţări şi teritorii au tras deja foloase din lucrarea supraveghetorilor itineranţi, a bătrânilor şi a slujitorilor ministeriali care au absolvit cursurile Şcolii de Instruire Ministerială. Filiala din Coreea a scris că „peste 200 de absolvenţi au un rol decisiv în ajutarea congregaţiilor şi a grupurilor de limbă străină“.

Îndeplinind cu umilinţă şi alte responsabilităţi

Pe lângă că slujesc în congregaţii şi grupuri de limbi străine, absolvenţii şcolii sunt şi bătrâni, slujitori ministeriali şi supraveghetori itineranţi. Unii sunt trimişi în alte ţări, probabil fiind repartizaţi la Departamentul pentru serviciu din cadrul Filialei. Cei care au calificare în construcţii pot fi incluşi în programul de construire de Săli ale Regatului.

Întrucât numărul de congregaţii şi de circumscripţii la nivel mondial este în creştere, e nevoie de tot mai mulţi supraveghetori itineranţi. În vederea satisfacerii acestei necesităţi, unii absolvenţi ai Şcolii de Instruire Ministerială beneficiază de un program de instruire în lucrarea itinerantă, instruire care durează zece săptămâni, iar apoi sunt repartizaţi ca locţiitori ai supraveghetorilor de circumscripţie sau chiar ca supraveghetori de circumscripţie. În prezent, aproximativ 1 300 de absolvenţi slujesc ca supraveghetori itineranţi în 97 de ţări. Într-un teritoriu din Africa, 55% din supraveghetorii itineranţi au absolvit Şcoala de Instruire Ministerială, iar într-o altă ţară tot din Africa, această proporţie se ridică la 70%.

Sute de absolvenţi ai şcolii din Australia, Canada, Europa, Orientul Îndepărtat şi Statele Unite au fost trimişi să slujească în alte ţări şi teritorii. Astfel, foloasele şcolii se observă la nivel mondial.

Prin Fiul său, Isus Cristos, Iehova a numit evanghelizatori, păstori, învăţători şi alte persoane pentru a promova interesele Regatului în aceste zile din urmă. Există perspective de creştere în rândurile poporului lui Dumnezeu? Categoric! Prin urmare, este în permanenţă nevoie de bărbaţi dedicaţi care să aspire la mai multe responsabilităţi (Isaia 60:22; 1 Timotei 3:1, 13). Şcoala de Instruire Ministerială le oferă bătrânilor şi slujitorilor ministeriali posibilitatea de a fi pregătiţi pentru a-şi extinde serviciul, trăgând foloase atât ei, cât şi oameni din întreaga lume.

[Notă de subsol]

^ par. 11 Publicată de Martorii lui Iehova.

[Legenda fotografiilor de la pagina 10]

Şcoala de Instruire Ministerială promovează interesele Regatului pe întregul pământ

[Legenda fotografiilor de la pagina 13]

Doreşti să urmezi cursurile Şcolii de Instruire Ministerială şi să-ţi ajuţi semenii?