Salt la conţinut

Salt la cuprins

Este Biblia prea restrictivă?

Este Biblia prea restrictivă?

 Este Biblia prea restrictivă?

„ÎN COPILĂRIE, nimeni nu m-a învăţat normele Bibliei. Dumnezeu n-a fost nici măcar o dată amintit“, spune un tânăr din Finlanda. Nu e deloc neobişnuit astăzi ca tinerii să crească într-un astfel de mediu. Mulţi oameni, în special tineri, consideră Biblia o carte total depăşită, iar sfaturile ei prea restrictive. Cei care doresc să urmeze normele Bibliei sunt priviţi ca nişte oameni oprimaţi, a căror viaţă e împovărată de interdicţii şi porunci. De aceea, mulţi cred că e mai bine să lase Biblia pe raft şi să caute îndrumare în altă parte.

De ce a ajuns Biblia să fie privită astfel? În mare măsură, din cauza îndelungatei istorii de fapte opresive a bisericilor creştinătăţii. De pildă, în perioada numită de unii istorici Evul Mediu Întunecat, în Europa, Biserica Catolică domina, practic, orice aspect al vieţii oamenilor. Oricine îndrăznea să nu fie de acord cu Biserica risca să fie torturat sau chiar omorât. Bisericile protestante, apărute mai târziu, au îngrădit şi ele libertatea personală. În prezent, termeni precum „calvinist“ sau „puritan“ transmit nu numai ideea de adept al credinţei respective, ci şi de pedeapsă aspră, care este asociată cu aceste grupări. Prin urmare, din cauza acţiunilor opresive ale bisericilor, oamenii au tras greşit concluzia că învăţăturile Bibliei sunt opresive.

În ultimele secole, bisericile n-au mai exercitat o influenţă atât de mare în viaţa oamenilor, cel puţin în unele ţări. Abandonând doctrinele tradiţionale, lumea a început să adopte concepţia că fiecare are dreptul de a stabili singur ce e bine şi ce e rău. Cu ce rezultat? Ahti Laitinen, profesor de criminologie şi sociologie a dreptului, explică: „Respectul faţă de autoritate a scăzut foarte mult, iar oamenii fac din ce în ce mai puţin diferenţa între ce e acceptabil şi ce nu e acceptabil“. În mod paradoxal, chiar liderii religioşi au cedat în faţa acestui mod de gândire. Un episcop luteran proeminent a declarat: „Înclin să resping ideea că problemele de ordin moral se rezolvă apelând la Biblie sau la vreo autoritate religioasă“.

Libertate nelimitată — Este de dorit?

Poate că ideea de libertate nelimitată pare atrăgătoare, mai ales pentru tineri. Cui îi place să fie tratat de sus sau să trăiască potrivit unei liste care să-i dicteze ce trebuie şi ce nu trebuie să facă? Însă ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar fi liber să facă ce vrea? Pentru a răspunde, să ne gândim la următoarea ilustrare. Imaginaţi-vă un oraş în care nu există reguli de circulaţie. Şoferii nu trebuie să dea examen de conducere şi nu au nevoie de permis. Oamenii pot conduce maşina pe oriunde, chiar şi sub influenţa alcoolului. Nu trebuie să ţină cont de limita de viteză, de indicatoare de sens unic şi de oprire, de semafoare sau de treceri  de pietoni. Este o astfel de „libertate“ demnă de dorit? Cu siguranţă, nu! Rezultatul ar fi haos, confuzie şi dezastru. Deşi regulile de circulaţie îngrădesc libertatea oamenilor, înţelegem că ele există pentru ocrotirea şoferilor şi a pietonilor.

În mod asemănător, Iehova ne îndrumă cum să trăim, iar poruncile sale sunt spre binele nostru. Fără îndrumare, ar trebui să învăţăm din greşeli, iar astfel ne-am putea face rău nouă şi celor din jur. Anarhia morală este la fel de nedorită şi de periculoasă ca şofatul într-un oraş fără legi de circulaţie. Trebuie să recunoaştem că avem nevoie de anumite legi şi reguli, iar majoritatea oamenilor sunt de acord cu aceasta.

„Sarcina mea este uşoară“

Legile de circulaţie constau, poate, într-o lungă şi detaliată listă de reguli. În unele zone, numai regulile de parcare sunt într-un număr copleşitor. În schimb, departe de a conţine o listă lungă de reguli, Biblia stabileşte principii fundamentale, care nu sunt nici împovărătoare, nici opresive. Isus Cristos le-a făcut o invitaţie atrăgătoare oamenilor din timpul său: „Veniţi la mine, voi toţi care trudiţi şi sunteţi împovăraţi, şi eu vă voi înviora. Căci jugul meu este bun şi sarcina mea este uşoară“ (Matei 11:28, 30). Într-o scrisoare adresată congregaţiei creştine din Corint, apostolul Pavel a spus: „Unde este spiritul lui Iehova, acolo este libertate“. — 2 Corinteni 3:17.

Această libertate însă nu este absolută. Isus a arătat fără echivoc că cerinţele lui Dumnezeu includ câteva porunci simple. De exemplu, el le-a zis discipolilor săi: „Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit eu“ (Ioan 15:12). Imaginaţi-vă cum ar fi lumea dacă toţi oamenii ar aplica această poruncă! Da, libertatea de care se bucură creştinii nu este nelimitată. Apostolul Petru a scris: „Comportaţi-vă ca oameni liberi, deţinând totuşi libertatea nu ca paravan pentru răutate, ci ca sclavi ai lui Dumnezeu“. — 1 Petru 2:16.

Aşadar, deşi creştinii nu sunt obligaţi să respecte o listă detaliată de legi, ei nu acţionează după propriile concepţii cu privire la bine şi la rău. Oamenii au nevoie de îndrumarea pe care numai Dumnezeu le-o poate da. Biblia declară simplu: „Nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii“ (Ieremia 10:23). Dacă ne supunem îndrumării lui Dumnezeu vom trage foarte multe foloase. — Psalmul 19:11.

Unul dintre foloase este fericirea. De pildă, tânărul despre care am vorbit la început fusese hoţ şi mincinos şi trăise în promiscuitate. Când a învăţat normele înalte ale Bibliei, şi-a adus viaţa în armonie cu ele. Iată ce spune el: „Deşi nu am putut să mă conformez imediat tuturor normelor Bibliei, le-am înţeles valoarea. Modul meu de viaţă din trecut nu  mi-a adus fericirea de care mă bucur acum. Normele Bibliei te ajută să nu-ţi complici existenţa. Ai o direcţie în viaţă şi ştii ce e bine şi ce e rău“.

Milioane de oameni au trăit această experienţă. Printre alte foloase pe care le aduce Biblia se numără relaţii mai bune cu semenii, o concepţie echilibrată despre muncă, evitarea obiceiurilor dăunătoare şi, prin urmare, o viaţă mai fericită. Markus, * un tânăr care ştie din proprie experienţă ce înseamnă să trăieşti cu şi fără principiile Bibliei, spune: „După ce am aplicat principiile biblice în viaţă, mi-a crescut respectul de sine“. *

Ce vei alege?

Aşadar, este Biblia restrictivă? Da. E restrictivă spre folosul nostru, al tuturor. Însă este Biblia prea restrictivă? Nu. O libertate fără limite nu creează decât probleme. Normele Bibliei sunt echilibrate şi au în vedere fericirea şi bunăstarea noastră. Markus spune: „Timpul a dovedit cât de înţelept a fost să aplic Cuvântul lui Dumnezeu în viaţă. Deşi viaţa mea diferă în multe privinţe de cea a majorităţii oamenilor, n-am avut nicio clipă senzaţia că pierd ceva valoros“.

Când începi să simţi binecuvântările unei vieţi trăite în armonie cu principiile Bibliei, aprecierea ta faţă de Cuvântul lui Dumnezeu va creşte. Şi odată cu această apreciere te vei bucura de o binecuvântare şi mai mare: vei ajunge să-l iubeşti pe Autorul său, Iehova Dumnezeu. „Iată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu: să respectăm poruncile sale; iar poruncile sale nu sunt împovărătoare.“ — 1 Ioan 5:3.

Iehova este Creatorul şi Tatăl nostru ceresc. El ştie ce e cel mai bine pentru noi. Departe de a ne îngrădi libertatea, el ne oferă cu iubire îndrumări pentru binele nostru. Prin cuvinte poetice, Iehova ne îndeamnă: „O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării“. — Isaia 48:18.

[Note de subsol]

^ par. 13 Numele a fost schimbat.

^ par. 13 Pentru mai multe informaţii despre modul de viaţă arătat în Biblie, vezi capitolul 12 din cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicată de Martorii lui Iehova.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 9]

Isus a spus că cerinţele lui Dumnezeu ne vor înviora

[Legenda fotografiei de la pagina 10]

Ascultarea de îndrumările lui Dumnezeu ne aduce fericire şi ne conferă respect de sine