Salt la conţinut

Salt la cuprins

Iov — un exemplu de perseverenţă şi de integritate

Iov — un exemplu de perseverenţă şi de integritate

 Iov — un exemplu de perseverenţă şi de integritate

„Ai văzut pe slujitorul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om integru şi drept, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.“ — IOV 1:8.

1, 2. a) Ce tragedii s-au abătut pe neaşteptate asupra lui Iov? b) Cum era viaţa lui Iov înainte de a fi lovit de necazuri?

PĂREA că avea de toate. Era bogat, se bucura de respectul celorlalţi, avea o sănătate bună şi o familie fericită. Apoi, asupra lui au venit una după alta trei nenorociri. Şi-a pierdut peste noapte toată averea. Copiii i-au murit într-o furtună ciudată. S-a îmbolnăvit grav, corpul fiindu-i plin de furuncule dureroase. Probabil v-aţi dat seama despre cine vorbim: despre Iov, personajul principal al cărţii biblice care-i poartă numele. — Iov, capitolele 1 şi 2.

2 „Oh! de-aş fi ca în lunile trecute“, a spus Iov suspinând (Iov 3:3; 29:2). Când asupra noastră se abate un necaz, cine nu tânjeşte după zilele de odinioară? În ce-l priveşte pe Iov, se pare că el avusese o viaţă liniştită, fără necazuri. Oamenii de vază îl respectau şi-i cereau sfatul (Iov 29:5–11). Era bogat, dar avea o concepţie echilibrată despre bani (Iov 31:24, 25, 28). Când întâlnea orfani şi văduve nevoiaşi, îi ajuta (Iov 29:12–16). Era fidel soţiei sale. — Iov 31:1, 9, 11.

3. Cum îl considera Iehova pe Iov?

3 Iov a dus o viaţă ireproşabilă deoarece i se închina lui Dumnezeu. Iehova a spus: „Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om integru şi drept, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău“ (Iov 1:1, 8). Însă, în pofida integrităţii morale a lui Iov, tragediile au pus capăt vieţii lui liniştite. Toată munca sa a fost distrusă, iar adevăratul său caracter a fost pus la încercare prin durere, suferinţă şi dezamăgire.

4. De ce este util să analizăm încercările prin care a trecut Iov?

4 Desigur, Iov nu a fost singurul slujitor al lui Dumnezeu care a fost lovit de mari nenorociri. Mulţi creştini din zilele noastre pot spune că au trecut prin încercări asemănătoare cu ale lui Iov. Iată de ce merită să răspundem la două întrebări: Cum ne poate ajuta analizarea  încercărilor lui Iov când ni se întâmplă o tragedie? Şi cum ne poate ajuta această relatare să fim mai înţelegători faţă de cei care sunt în suferinţă?

O controversă privind loialitatea şi un test al integrităţii

5. Potrivit celor afirmate de Satan, de ce îi slujea Iov lui Dumnezeu?

5 Cazul lui Iov a fost ieşit din comun. Iov nu ştia că Diavolul îi pusese la îndoială motivaţiile cu care îi slujea lui Dumnezeu. În timpul unei întruniri cereşti, când Iehova a îndreptat atenţia asupra calităţilor deosebite ale lui Iov, Satan a replicat: „Nu l-ai înconjurat Tu cu un gard de protecţie, pe el, casa lui şi tot ce este al lui?“ Satan a susţinut deci că Iov — şi implicit toţi ceilalţi slujitori ai lui Dumnezeu — îşi urmărea cu egoism propriile interese. Satan i-a mai spus lui Iehova: „Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă“. — Iov 1:8–11.

6. Ce controversă importantă a ridicat Satan?

6 Controversa era importantă. La început, Satan a pus la îndoială modul în care îşi exercită Iehova suveranitatea. Astfel, s-a ridicat întrebarea: E într-adevăr posibil ca Dumnezeu să conducă universul prin iubire? Apoi, este adevărată insinuarea lui Satan că egoismul omului va triumfa întotdeauna? Iehova i-a permis Diavolului să-l încerce pe Iov pentru a se stabili un precedent, având încredere în integritatea şi loialitatea slujitorului Său. Astfel, Satan i-a pricinuit lui Iov o serie de necazuri. După ce primele atacuri au eşuat, Satan l-a lovit pe Iov cu o boală dureroasă. Diavolul a afirmat: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui“. — Iov 2:4.

7. În ce fel se confruntă slujitorii de azi ai lui Dumnezeu cu încercări asemănătoare cu ale lui Iov?

7 Deşi nu suferă la fel de mult ca Iov, majoritatea creştinilor de azi trec şi ei prin tot felul de necazuri. Mulţi sunt persecutaţi sau întâmpină probleme în familie. Dificultăţile economice şi o sănătate şubredă pot produce multă suferinţă. Unii au murit pentru credinţă. Desigur, nu trebuie să ne gândim că Satan însuşi ne cauzează fiecare necaz. De fapt, uneori ne-am putea confrunta cu probleme din cauza propriilor greşeli sau din cauza unor factori ereditari (Galateni 6:7). În plus, cu toţii putem ajunge să suferim din cauza problemelor specifice vârstei înaintate şi a dezastrelor naturale. Biblia arată clar că în prezent Iehova nu face miracole ca să-şi ferească slujitorii de aceste necazuri. — Eclesiastul 9:11.

8. Cum ar putea încerca Satan să profite de necazurile pe care le întâmpinăm?

8 Totuşi, Satan se poate folosi de necazurile prin care trecem ca să ne submineze credinţa. Apostolul Pavel a spus că avea „un spin în carne, un înger al lui Satan“, care ‘îl pălmuia’ fără încetare (2 Corinteni 12:7). Indiferent că era o problemă fizică, de exemplu o vedere slabă, sau altceva, Pavel a înţeles că Satan se putea folosi de problema respectivă şi de frustrarea cauzată de aceasta ca să-i răpească bucuria şi să-i ştirbească integritatea (Proverbele 24:10). În prezent, Satan poate stârni membri ai familiei, colegi de şcoală sau chiar guverne dictatoriale împotriva slujitorilor lui Dumnezeu ca să-i persecute.

9. De ce nu ar trebui să ne surprindă peste măsură necazurile sau persecuţiile?

9 Cum putem face faţă acestor probleme? Considerându-le o ocazie de a demonstra că îl iubim pe Iehova şi că ne supunem fără rezerve suveranităţii sale (Iacov 1:2–4). Indiferent care ar fi cauza suferinţei noastre, dacă înţelegem importanţa loialităţii faţă de Dumnezeu ne va fi mai uşor să ne păstrăm echilibrul spiritual. Apostolul Petru le-a scris creştinilor: „Iubiţilor, să nu fiţi intrigaţi de focul care este în mijlocul vostru şi care are loc pentru încercarea voastră, ca şi cum vi s-ar întâmpla un lucru ciudat“ (1 Petru 4:12). Iar Pavel  a explicat: „Toţi cei care doresc să trăiască cu devoţiune sfântă în asociere cu Cristos Isus vor fi şi ei persecutaţi“ (2 Timotei 3:12). Satan pune şi în prezent la îndoială integritatea Martorilor lui Iehova, aşa cum a făcut în cazul lui Iov. De fapt, Biblia arată că, în aceste ultime zile, Satan şi-a intensificat atacurile împotriva poporului lui Dumnezeu. — Revelaţia 12:9, 17.

O înţelegere eronată şi sfaturi greşite

10. Ce dezavantaj a avut Iov?

10 În comparaţie cu noi, Iov a avut un dezavantaj: el nu ştia de ce se abătuseră nenorocirile asupra sa. Astfel, Iov a tras concluzia greşită că într-un fel sau altul „DOMNUL a dat, şi DOMNUL a luat“ (Iov 1:21). Probabil, Satan a încercat să-i lase lui Iov impresia că Dumnezeu îi pricinuise necazurile.

11. Cum a reacţionat Iov la necazuri?

11 Iov a fost foarte descurajat, dar nu l-a blestemat pe Dumnezeu, aşa cum îl îndemnase soţia lui (Iov 2:9, 10). ‘Se pare că cei răi o duc mult mai bine decât mine’, a spus el (Iov 21:7–9). ‘De ce mă pedepseşte Dumnezeu?’, trebuie să se fi întrebat el. Uneori nu-şi dorea decât să moară. „Ah! de ai voi să mă ascunzi în Locuinţa Morţilor, de m-ai acoperi până-Ţi va trece mânia!“, a exclamat el. — Iov 14:13.

12, 13. Ce efect au avut asupra lui Iov cuvintele celor trei tovarăşi ai săi?

12 Iov a fost vizitat de trei prieteni care, spuneau ei, voiau „să-i plângă de milă şi să-l mângâie“ (Iov 2:11). Însă aceştia s-au dovedit nişte „mângâietori supărători“ (Iov 16:2NW). Prietenii l-ar fi putut ajuta pe Iov lăsându-l să spună ce avea pe suflet, dar cei trei n-au făcut decât să-i accentueze sentimentele de confuzie şi de dezamăgire. — Iov 19:2; 26:2.

13 Fireşte, Iov s-ar fi putut întreba: De ce tocmai eu? Ce-am făcut să merit toate aceste necazuri? Prietenii săi i-au dat explicaţii total greşite. Ei au lăsat să se înţeleagă că Iov îşi atrăsese singur suferinţa comiţând un păcat grav. „Care nevinovat a pierit?“, l-a întrebat Elifaz. Apoi, acesta a spus: „După câte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelegea şi seamănă nelegiuirea, îi seceră roadele“. — Iov 4:7, 8.

14. De ce nu trebuie să tragem automat concluzia că suferinţa se datorează unei conduite nepotrivite?

14 Este adevărat, dacă semănăm după carne şi nu după spirit ne-am putea crea probleme (Galateni 6:7, 8). Însă, în acest sistem, ne putem confrunta cu necazuri indiferent de conduita noastră. În plus, cei nevinovaţi nu sunt scutiţi de toate necazurile. Isus Cristos, care a fost „neîntinat, separat de păcătoşi“, a avut parte de o moarte dureroasă pe un stâlp de tortură, iar apostolul Iacov a avut o moarte de martir (Evrei 7:26; Faptele 12:1, 2). Argumentele greşite ale lui Elifaz şi ale celorlalţi doi însoţitori l-au făcut pe Iov să-şi apere reputaţia şi să insiste că era nevinovat. Totuşi, susţinând cu încăpăţânare că Iov suferea pe merit, se pare că cei trei prieteni au influenţat concepţia lui Iov despre dreptatea lui Dumnezeu. — Iov 34:5; 35:2.

Să găsim ajutor când trecem prin necazuri

15. Ce mod de gândire ne poate ajuta când suferim?

15 Ce putem învăţa de aici? Tragediile, boala sau persecuţia pot părea cât se poate de nedrepte. S-ar părea că alţii n-au atâtea probleme (Psalmul 73:3–12). Uneori ar fi bine să ne punem următoarele întrebări importante: Mă îndeamnă iubirea pentru Dumnezeu să-i slujesc orice s-ar întâmpla? Îmi doresc eu să-i dau lui Iehova ‘un răspuns pentru cel ce îl batjocoreşte’? (Proverbele 27:11; Matei 22:37). Nu trebuie să permitem cuvintelor necugetate ale unora să ne submineze încrederea în Tatăl nostru ceresc. O creştină fidelă, care a suferit mulţi ani de o boală cronică, a spus: „Ştiu că orice permite Iehova voi putea suporta. Ştiu că îmi va da forţa necesară. Întotdeauna mi-a dat-o“.

16. Cum îi ajută Cuvântul lui Dumnezeu pe cei care se confruntă cu necazuri?

 16 Referitor la tacticile lui Satan, noi cunoaştem lucruri pe care Iov nu le cunoştea. „Nu suntem în ignoranţă despre planurile [sau manevrele] lui“ Satan (2 Corinteni 2:11). În plus, avem la dispoziţie un tezaur de înţelepciune practică. În Biblie găsim relatări despre femei şi bărbaţi fideli care au îndurat tot felul de necazuri. Apostolul Pavel, care a suferit mai mult decât majoritatea creştinilor, a scris: „Toate lucrurile care au fost scrise mai înainte au fost scrise pentru instruirea noastră, pentru ca prin perseverenţa noastră şi prin mângâierea din Scripturi să avem speranţă“ (Romani 15:4). Un Martor din Europa care a fost închis pentru credinţă în al Doilea Război Mondial şi-a dat mâncarea pe trei zile în schimbul unei Biblii. „Ce avantajos a fost acel schimb!“, spune el. „Deşi mi-era foame, am primit hrana spirituală care m-a susţinut pe mine şi pe alţii în încercările din acele zile de necaz. Am şi acum acea Biblie.“

17. Ce măsuri divine ne pot ajuta să perseverăm?

17 În afară de mângâierea pe care o găsim în Scripturi, avem multe auxiliare de studiere a Bibliei care ne oferă sfaturi utile când întâmpinăm probleme. Dacă veţi consulta Indexul publicaţiilor Watch Tower, veţi găsi probabil relatarea unui colaborator creştin care a trecut printr-o încercare asemănătoare cu a voastră (1 Petru 5:9). Ar putea fi util, de asemenea, să vorbiţi despre problema voastră cu bătrânii, care sunt înţelegători, sau cu alţi creştini maturi. Mai presus de orice, prin rugăciune, puteţi conta pe ajutorul lui Iehova şi al spiritului  său sfânt. Cum a rezistat Pavel când a fost „pălmuit“ de Satan? Învăţând să se sprijine pe puterea lui Dumnezeu (2 Corinteni 12:9, 10). El a scris: „Pentru toate lucrurile am forţă prin cel care îmi dă putere“. — Filipeni 4:13.

18. Cum pot colaboratorii creştini să ne ofere un ajutor preţios?

18 Aşadar, putem primi ajutor; să nu ezităm să-l acceptăm. Un proverb biblic spune: „Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea“ (Proverbele 24:10). Aşa cum termitele pot face ca o casă de lemn să se prăbuşească, tot aşa descurajarea poate submina integritatea unui creştin. Ca să nu ajungem în această situaţie periculoasă, Iehova ne ajută prin colaboratorii noştri creştini. În noaptea în care Isus a fost arestat, un înger i-a apărut şi l-a întărit (Luca 22:43). Când mergea spre Roma ca deţinut, Pavel „i-a mulţumit lui Dumnezeu şi a prins curaj“ în momentul în care s-a întâlnit cu fraţii la Piaţa lui Appius şi la Trei Cârciumi (Faptele 28:15). O Martoră din Germania ţine minte şi acum ajutorul pe care l-a primit când, adolescentă fiind, a păşit cu teamă pe porţile lagărului de concentrare de la Ravensbrück. Ea spune: „O soră creştină m-a găsit imediat şi m-a întâmpinat cu căldură. O altă soră fidelă m-a luat sub aripa ei şi mi-a fost un fel de mamă spirituală“.

„Dovedeşte-te fidel“

19. Ce l-a ajutat pe Iov să se împotrivească eforturilor lui Satan?

19 Iehova l-a descris pe Iov drept un om care „rămâne tare în integritatea lui“ (Iov 2:3). Deşi a fost descurajat şi nu a înţeles de ce suferea, Iov nu a şovăit niciodată în importanta problemă a loialităţii. El nu a ajuns să nege totul, ci a spus cu tărie: „Până la ultima suflare, nu voi renunţa la integritatea mea!“ — Iov 27:5NW.

20. De ce merită să perseverăm?

20 O hotărâre asemănătoare ne va ajuta şi pe noi să ne păstrăm integritatea în orice situaţie, în pofida tentaţiilor, a opoziţiei sau a necazurilor. Isus i-a spus congregaţiei din Smirna: „Nu te teme de lucrurile pe care eşti pe punctul de a le suferi. Iată! Diavolul va continua să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să fiţi puşi la încercare în mod deplin şi ca să aveţi un necaz [tulburare, suferinţă, persecuţie] de zece zile. Dovedeşte-te fidel până la moarte, şi îţi voi da coroana vieţii“. — Revelaţia 2:10.

21, 22. Cunoaşterea cărui lucru ne poate încuraja când trecem prin necazuri?

21 În acest sistem condus de Satan, perseverenţa şi integritatea ne vor fi puse la încercare. Totuşi, Isus ne asigură că nu avem de ce să ne temem cu privire la viitor. Important este să ne dovedim fideli. Pavel a spus că „necazul este momentan“, în vreme ce „gloria“, sau răsplata, promisă de Iehova ‘depăşeşte totul din ce în ce mai mult şi este veşnică’ (2 Corinteni 4:17, 18). Chiar şi necazurile lui Iov au fost de moment în comparaţie cu numeroşii ani fericiţi de care s-a bucurat înainte şi după încercarea sa. — Iov 42:16.

22 Cu toate acestea, vor fi momente în viaţă când ni se va părea că încercările nu se mai termină şi că nu mai putem suporta suferinţa. În următorul articol, vom vedea ce mai putem învăţa despre perseverenţă din exemplul lui Iov. Vom analiza, de asemenea, câteva modalităţi de a-i întări pe cei care trec prin necazuri.

Cum aţi răspunde?

• Ce controversă fundamentală a ridicat Satan cu privire la integritatea lui Iov?

• De ce nu trebuie să fim peste măsură de surprinşi dacă întâmpinăm necazuri?

• Cum ne ajută Iehova să perseverăm?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiilor de la pagina 23]

Ne va fi mai uşor să perseverăm dacă facem cercetări, discutăm cu creştini maturi şi îi spunem lui Iehova în rugăciune tot ce avem pe inimă