Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ei găsesc plăcere în înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu

Ei găsesc plăcere în înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu

 Ei găsesc plăcere în înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu

ISUS a lăsat un exemplu tuturor creştinilor când s-a rugat Tatălui său: „Să se facă nu voinţa mea, ci a ta“ (Luca 22:42). Astăzi, milioane de slujitori ai lui Dumnezeu dau dovadă de aceeaşi supunere faţă de Iehova. Între ei se numără şi cei 52 de membri ai celei de-a 120-a clase a Şcolii Biblice Galaad. La 11 martie 2006, aceşti absolvenţi s-au bucurat nespus că vor îndeplini voinţa lui Dumnezeu în multe ţări, în pofida situaţiilor grele.

Dar ce anume îi îndeamnă să acorde întâietate voinţei lui Iehova? Chris şi Leslie, un cuplu de misionari repartizat să slujească în Bolivia, au mărturisit: „Din moment ce ne-am renegat, vrem să ne punem la dispoziţia organizaţiei lui Iehova şi să facem tot ce ni se va cere“ (Marcu 8:34). Jason şi Chere, repartizaţi în Albania, au spus: „Orice repartiţie pe care am primit-o de la organizaţia lui Iehova a avut încercările ei. Însă am văzut că Iehova merită toată încrederea noastră“.

Încurajaţi să se supună voinţei lui Iehova

George Smith, membru al familiei Betel care slujeşte în departamentul de ilustraţii, a deschis programul de absolvire cu o rugăciune. Stephen Lett, membru al Corpului de Guvernare al Martorilor lui Iehova şi preşedinte al programului de absolvire, le-a urat bun-venit celor din auditoriu. Invitaţi din 23 de ţări au venit din toate colţurile lumii la Centrul de Învăţământ al Societăţii Watchtower din Patterson (New York) ca să ia parte la acest eveniment fericit. Fratele Lett le-a spus absolvenţilor că le stă în faţă „o lucrare plină de putere“. El a îndreptat atenţia spre „lucrurile puternic fortificate“ — de pildă, doctrinele false — pe care noii misionari vor trebui să le răstoarne prin tăria pe care le-o insuflă Scripturile (2 Corinteni 10:4, 5). În încheiere a spus: „Ce bucurie veţi avea când Iehova vă va folosi să răsturnaţi lucruri puternic fortificate în mintea şi inima oamenilor sinceri din repartiţiile voastre!“

Harold Jackson, de la sediul mondial, a ţinut tema „Lucruri pe care nu trebuie să le uitaţi“. El a arătat că noii misionari nu trebuie să uite niciodată ‘să caute mai întâi regatul şi dreptatea Sa’ (Matei 6:33). Ei nu trebuie să uite nici că „iubirea zideşte“ şi că este o cale care nu dă niciodată greş (1 Corinteni 8:1). El a spus: „Fie ca iubirea să vă guverneze modul de a vă purta cu alţii!“

Apoi, Geoffrey Jackson, membru al Corpului de Guvernare care a slujit ca misionar din 1979 până în 2003, i-a întrebat pe absolvenţi: „Este responsabilitatea ta?“ El a subliniat necesitatea de a avea un punct de vedere echilibrat cu privire la propria persoană şi la lucrarea  de predicare. Creştinii au responsabilitatea să depună toate eforturile pentru a planta şi a uda seminţele adevărului. Lui Iehova însă îi revine responsabilitatea de a da creştere pe plan spiritual, întrucât „Dumnezeu . . . face să crească“ (1 Corinteni 3:6–9). Fratele Jackson a mai spus: „Iehova consideră că e responsabilitatea voastră să rămâneţi tari spiritualiceşte. Dar care este cea mai mare responsabilitate a voastră? Să-l iubiţi pe Iehova şi să-i iubiţi pe oamenii cărora le veţi sluji“.

Lawrence Bowen, instructor la Şcoala Galaad, a ţinut cuvântarea „Cum trebuie să vă purtaţi“. El le-a amintit absolvenţilor că Iehova i-a îndrumat şi i-a ocrotit în mod miraculos pe israeliţi în drumul lor prin pustiu (Exodul 13:21, 22). Astăzi, el ne îndrumă şi ne ocroteşte, în parte prin congregaţia creştinilor unşi care este „stâlp şi sprijin al adevărului“ (1 Timotei 3:14, 15). Noii misionari trebuie să rămână ataşaţi de adevăr, care îi îndrumă şi îi ocroteşte pe cei umili.

 Wallace Liverance, şi el instructor la Şcoala Galaad, i-a îndemnat pe absolvenţi să nu uite cuvântul lui Dumnezeu care este „după“ ei. Cuvântul lui Dumnezeu este „după“ noi în sensul că scrierea Bibliei s-a încheiat cu veacuri în urmă. Asemenea unui păstor care-şi cheamă turma, Iehova este în urma poporului său, dându-le îndrumări prin „sclavul fidel şi prevăzător“ (Isaia 30:21; Matei 24:45–47). Şcoala Galaad i-a ajutat pe studenţi să-şi adâncească aprecierea pentru clasa sclavului. „Sclavul“ ne-a pus la dispoziţie şi Sfintele Scripturi — Traducerea Lumii Noi. Vorbitorul i-a încurajat pe absolvenţi: „Luaţi cu voi acest tezaur de informaţii şi folosiţi-l pentru a-i învăţa pe oameni“. — Matei 13:52.

Îndeplinind voinţa lui Dumnezeu în lucrarea de predicare

În cadrul temei „Dornici să declare vestea bună“, Mark Noumair, instructor la Şcoala Galaad, a scos în evidenţă câteva experienţe pe care absolvenţii le-au avut în lucrarea de predicare desfăşurată în timpul Şcolii Galaad (Romani 1:15). Interviurile luate câtorva absolvenţi au dezvăluit că ei au fost cu adevărat dornici să predice cu orice ocazie.

Absolvenţii au primit încurajări şi de la Kenneth Flodin. El a intervievat trei supraveghetori itineranţi care slujesc acum în Statele Unite. Richard Keller şi Alejandro Lacayo, care au slujit în trecut în America de Sud şi, respectiv, America Centrală, au povestit cum au făcut faţă mai multor încercări şi au menţionat câteva binecuvântări primite în timp ce au slujit ca misionari. Moacir Felisbino a vorbit despre instruirea pe care a primit-o lucrând umăr la umăr cu misionarii din Brazilia, ţară în care a copilărit.

Trei misionari cu experienţă, Robert Jones, Woodworth Mills şi Christopher Slay, au fost intervievaţi de David Schafer. Aceşti fraţi au povestit cum au învăţat să-şi pună încrederea în Iehova în timpul încercărilor. Ei i-au asigurat pe absolvenţi că instruirea pe care au primit-o de la organizaţia lui Iehova i-a pregătit bine pentru repartiţiile misionare. Fratele Mills a rezumat aceste idei astfel: „Nu partea teoretică a Şcolii m-a ajutat cel mai mult, ci acea parte care m-a învăţat ce înseamnă iubirea şi umilinţa“.

Guy Pierce, membru al Corpului de Guvernare, a ţinut cuvântarea-cheie intitulată „Iehova nu greşeşte niciodată“. De ce a greşit Adam? Din cauza unei greşeli făcute de Iehova? Să fie oare adevărat ceea ce spun unii că Dumnezeu n-a reuşit să-l facă perfect pe Adam? În niciun caz, deoarece „Dumnezeu i-a făcut drepţi pe oameni“ (Eclesiastul 7:29). Păstrându-şi integritatea pe pământ în cea mai grea încercare a sa, Isus a arătat că „Adam n-a avut nicio scuză, niciun motiv să greşească“, a subliniat vorbitorul. Testul ascultării la care a fost supus Adam a fost mult mai uşor decât testul trecut cu succes de Isus. Cu toate acestea, Adam a greşit. Iehova însă nu greşeşte niciodată. Scopul său se va împlini (Isaia 55:11). Fratele Pierce le-a spus noilor misionari: „Aveţi privilegiul de a-i da glorie lui Iehova prin spiritul vostru de sacrificiu. Fie ca Iehova să vă stea mereu aproape oriunde îi veţi sluji ca misionari“.

După ce a transmis salutări de la mai multe filiale ale Martorilor lui Iehova, preşedintele, fratele Lett, i-a prezentat pe absolvenţi şi le-a înmânat diplomele şi repartiţiile. Vernon Wisegarver, un vechi membru al familiei Betel, a reprezentat auditoriul în rugăciunea de încheiere.

Cele 6 872 de persoane din auditoriu au simţit că programul de absolvire le-a reînsufleţit zelul pentru a înfăptui voinţa divină (Psalmul 40:8). Un cuplu de absolvenţi, Andrew şi Anna, au spus: „Ne-am dedicat viaţa lui Iehova. I-am promis lui Iehova că vom face tot ce ne va cere, iar el tocmai ne-a cerut să mergem în Camerun (Africa)“. Ei şi toţi ceilalţi absolvenţi ai şcolii sunt dornici să înceapă un serviciu care le va aduce împlinire şi satisfacţie. Într-adevăr, ei îşi găsesc plăcerea în înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu!

[Chenarul de la pagina 17]

STATISTICA PROMOŢIEI

Numărul ţărilor reprezentate: 6

Numărul ţărilor în care sunt repartizaţi: 20

Numărul cursanţilor: 52

Vârsta medie: 35,7

Media anilor la adevăr: 18,3

Media anilor în serviciul cu timp integral: 14,5

[Legenda fotografiei de la pagina 18]

Cea de-a 120-a promoţie a Şcolii Biblice Galaad a Societăţii Watchtower

Rândurile sunt numerotate din faţă în spate, iar numele sunt menţionate de la stânga la dreapta, pe fiecare rând.

1) Wright, S.; Suárez, B.; Croisant, B.; Davenport, L. 2) Johnson, A.; Ali, C.; Cady, K.; Guerrero, P.; Ases, A. 3) Ortiz, L.; Lyall, K.; Uzeta, M.; Perez, R.; Backus, K.; Caterina, C. 4) Palmer, B.; Loving, D.; Macdonough, J.; Bostock, D.; Benetatos, L. 5) Jasicki, M.; Sarafianos, E.; Stelter, C.; Vaira, R.; Woon, J.; Prentice, K. 6) Davenport, H.; Croisant, H.; Perez, M.; Vaira, E.; Suárez, A.; Caterina, I.; Wright, C. 7) Cady, K.; Macdonough, J.; Ortiz, M.; Woon, J.; Ali, J.; Ases, M. 8) Sarafianos, G.; Lyall, D.; Uzeta, C.; Stelter, P.; Prentice, G.; Johnson, A.; Benetatos, C. 9) Palmer, J.; Jasicki, W.; Backus, J.; Bostock, S.; Guerrero, J. M.; Loving, S.