Salt la conţinut

Salt la cuprins

Scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ se va împlini în curând

Scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ se va împlini în curând

 Scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ se va împlini în curând

CÂND erau încă în Paradis, Adam şi Eva au primit o poruncă divină: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ“. — Geneza 1:28.

A supune pământul însemna mai mult decât a cultiva şi a îngriji o mică parte a globului. Adam, Eva şi urmaşii lor trebuiau să extindă Paradisul pe tot pământul. Totuşi, primul cuplu uman a păcătuit şi a fost alungat din grădina Edenului (Geneza 3:23, 24). Aceasta nu înseamnă însă că pământul nu va fi niciodată supus.

Întrucât vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu, oamenii ascultători vor reuşi să supună pământul. Când vechiul Israel avea binecuvântarea lui Dumnezeu, ogoarele dădeau recolte bogate, iar livezile, fructe excelente. La fel va fi şi când pământul va deveni treptat un paradis. Aşa cum promite Biblia, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, „pământul şi-a dat roadele; Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne va binecuvânta“ (Psalmul 67:6). Munţii şi păşunile, copacii şi florile, mările şi râurile se vor bucura (Psalmii 96:11–13; 98:7–9)! Pământul va fi plin de viaţă, cu vegetaţie luxuriantă, păsări multicolore, animale splendide şi oameni ce se vor iubi unii pe alţii.

 În curând, o lume nouă!

Lumea nouă promisă de Iehova Dumnezeu este aproape. Apostolul Petru a scris: „Potrivit promisiunii sale, noi aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, şi în acestea va locui dreptatea“ (2 Petru 3:13). Din cuvintele lui Petru, unii ar putea trage concluzia că această planetă nu va fi niciodată un paradis, considerând, probabil, că pământul şi cerurile fizice vor fi înlocuite. Însă este posibil acest lucru?

Ce sunt ‘cerurile noi’? Acestea nu sunt cerurile fizice create de Dumnezeu (Psalmul 19:1, 2). În versetele anterioare, Petru vorbise despre „cerurile“ simbolice — guvernele umane care sunt mai presus de supuşii lor (2 Petru 3:10–12). Întrucât nu au reuşit să guverneze cu succes omenirea, aceste ‘ceruri’ vor trece (Ieremia 10:23; Daniel 2:44). Ele vor fi înlocuite de „ceruri noi“, adică de Regatul lui Dumnezeu alcătuit din regele Isus Cristos şi cei 144 000 de comoştenitori ai săi înviaţi la viaţă cerească. — Romani 8:16, 17; Revelaţia 5:9, 10; 14:1, 3.

‘Pământul nou’ la care s-a referit Petru nu este o planetă nouă. Iehova a făcut pământul perfect pentru ca oamenii să trăiască pe el veşnic (Psalmul 104:5). Uneori, Biblia foloseşte cuvântul „pământ“ cu referire la oameni (Geneza 11:1). Pământul care va fi în curând distrus reprezintă oamenii care au devenit ei înşişi o parte a acestei lumi rele. În mod asemănător, o lume alcătuită din oameni nelegiuiţi a fost distrusă în Potopul din zilele lui Noe (2 Petru 3:5–7). La ce se referă, aşadar, ‘pământul nou’? Este o nouă societate de oameni — închinători adevăraţi ai lui Dumnezeu, care sunt „drepţi în inimile lor“ (Psalmul 125:4; 1 Ioan 2:17). Toate legile după care va fi guvernat ‘noul pământ’ vor fi date de ‘cerurile noi’, în timp ce bărbaţi fideli de pe pământ se vor îngriji ca aceste îndrumări să fie urmate.

Lucruri noi şi minunate!

Iehova ne-a dat, cu siguranţă, o locuinţă splendidă când a pregătit pământul pentru om. Dumnezeu însuşi a spus că toate lucrările sale de pe pământ erau „foarte bune“ (Geneza 1:31). Satan Diavolul însă i-a îndemnat pe Adam şi Eva să se răzvrătească (Geneza 3:1–5; Revelaţia 12:9). Totuşi, Dumnezeu va face ca în curând cei drepţi să aibă parte de „adevărata viaţă“, adică „viaţa veşnică“ în condiţii perfecte în paradis (1 Timotei 6:12, 19). Iată câteva lucruri de care ne vom putea bucura atunci:

Pe parcursul Domniei de O Mie de Ani a lui Cristos, Satan va fi legat şi nu le va putea face rău oamenilor. Apostolul Ioan a spus: „Am văzut un înger [arhanghelul Mihail, sau Isus Cristos] care cobora din cer cu cheia abisului şi cu un lanţ mare în mână. Şi el l-a prins pe balaur, şarpele originar, care este Diavolul şi Satan, şi l-a legat pentru o mie de ani. Şi l-a azvârlit în abis, iar pe acesta l-a închis şi a sigilat deasupra lui, ca el să nu mai inducă în eroare naţiunile până când nu se vor fi sfârşit cei o mie de ani“ (Revelaţia 20:1–3; 12:12). Oamenii nu numai că vor fi eliberaţi de influenţa lui Satan care va fi aruncat în abis, dar se vor bucura şi de multe alte binecuvântări sub guvernarea Regatului.

Răutatea, violenţa şi războiul vor fi de domeniul trecutului. Biblia promite: „Încă puţin timp şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi. Cei blânzi moştenesc pământul şi se vor desfăta în belşug de pace. Cei drepţi vor stăpâni pământul şi îl vor  locui pe vecie“ (Psalmul 37:10, 11, 29). Iehova Dumnezeu ‘va pune capăt războaielor până la marginea pământului’ (Psalmul 46:9). Ce minunate garanţii de pace şi securitate!

Pe mesele oamenilor va fi belşug de hrană gustoasă şi sănătoasă. Psalmistul a cântat: „Va fi belşug de grâne în ţară până pe vârful munţilor“ (Psalmul 72:16). Atunci, nimeni nu va mai fi chinuit de foame.

Nimeni nu va fi bolnav sau infirm. Într-adevăr, „nici un locuitor nu zice: «Sunt bolnav!»“ (Isaia 33:24; 35:5, 6). Când a fost pe pământ, Isus Cristos a vindecat leproşi, orbi şi ologi (Matei 9:35; Marcu 1:40–42; Ioan 5:5–9). Imaginaţi-vă ce va face el în lumea nouă! Gândiţi-vă ce bucurie va fi când orbii, surzii, şchiopii şi muţii vor fi vindecaţi!

Pe măsură ce oamenii ascultători vor înainta spre perfecţiune, procesul îmbătrânirii va fi inversat. Nimeni nu va mai avea nevoie de ochelari, bastoane, cârje, scaune cu rotile, spitale sau medicamente. Ce schimbare extraordinară va fi când ne vom recăpăta vigoarea tinereţii (Iov 33:25)! În fiecare dimineaţă ne vom trezi după un somn odihnitor, învioraţi şi dornici să începem o nouă zi de activitate, care ne va aduce satisfacţii.

Învierea celor dragi şi a altora ne va umple inimile de bucurie (Ioan 5:28, 29; Faptele 24:15). Cât de emoţionant va fi să-i întâmpinăm pe Abel, Noe, Avraam, Sara, Iov, Moise, Rut, David, Ilie, Estera şi pe mulţi alţii! Milioane de oameni vor fi înviaţi. Majoritatea dintre ei nu l-au cunoscut niciodată pe Iehova, însă ei vor fi întâmpinaţi de oameni dornici să-i înveţe despre Dumnezeu şi scopurile sale şi despre Fiul său, Isus Cristos. Pe măsură ce toţi cei înviaţi vor ajunge să-l cunoască pe Creatorul lor, cunoştinţa despre Iehova va umple pământul în adevăratul sens al cuvântului.

Lucrul cel mai important, vom putea să ne închinăm pentru totdeauna singurului Dumnezeu adevărat. Vom avea privilegiul ‘să-i slujim lui Iehova cu bucurie’ şi vom lucra împreună în armonie pentru a ne construi case frumoase, pentru a cultiva şi pentru a supune, în cele din urmă, întregul pământ (Psalmul 100:1–3; Isaia 65:21–24). Ce bucurie va fi să trăim veşnic pe un pământ unde va domni pacea, un pământ roditor, transformat într-un minunat paradis, spre onoarea numelui sfânt al lui Iehova! — Psalmul 145:21; Ioan 17:3.

Un test final pentru oameni

În timpul Domniei sale de O Mie de Ani, Isus va aplica valoarea jertfei sale de răscumpărare în favoarea fiecărui om ascultător. Cu timpul, păcatul va fi înlăturat, iar omul va fi adus la perfecţiune (1 Ioan 2:2; Revelaţia 21:1–4). Întrucât efectele păcatului lui Adam vor fi complet înlăturate, oamenii perfecţi vor fi la înălţimea normelor divine din punct de vedere fizic, mintal, moral şi spiritual. Astfel, ei vor ‘veni la viaţă’ în sensul cel mai deplin al cuvântului când vor ajunge la starea de perfecţiune, fără păcat (Revelaţia 20:5). Cât de glorificat va fi Iehova când se vor împlini aceste lucruri, iar pământul va fi transformat în Paradis!

 După Domnia Milenară a lui Cristos, Satan Diavolul şi demonii lui, sau îngerii răi, vor fi eliberaţi pentru scurt timp din abisul unde au fost aruncaţi cu circa zece secole mai înainte (Revelaţia 20:1–3). Lor li se va permite o ultimă încercare de a-i întoarce pe oameni de la Dumnezeu. Deşi unii vor ceda dorinţelor greşite, răzvrătirea lor va fi sortită eşecului. Iehova îi va distruge pe cei egoişti, împreună cu Satan şi demonii lui. Niciodată nu va mai fi răutate. Toţi răufăcătorii vor dispărea pentru totdeauna, iar cei drepţi vor primi viaţă veşnică. — Revelaţia 20:7–10.

Vei fi şi tu acolo?

Toţi cei care îl iubesc pe Iehova Dumnezeu au perspectiva unei vieţi fericite şi eterne. Viaţa în paradis nu va fi nicidecum plictisitoare. De fapt, cu trecerea timpului, viaţa va fi din ce în ce mai interesantă, întrucât cunoştinţa despre Iehova Dumnezeu nu are limite (Romani 11:33). Vom avea întotdeauna ceva nou de învăţat, precum şi timp din belşug pentru a asimila cunoştinţă. De ce? Deoarece nu vom mai trăi doar 70 sau 80 de ani, ci vom trăi o eternitate. — Psalmii 22:26; 90:10; Eclesiastul 3:11.

Dacă îl iubeşti pe Dumnezeu, vei fi mereu fericit înfăptuind voinţa lui. Apostolul Ioan a scris: „Iată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu: să respectăm poruncile sale; iar poruncile sale nu sunt împovărătoare“ (1 Ioan 5:3). Aşadar, nu permite nici unui lucru să te împiedice să-i fii plăcut lui Iehova Dumnezeu înfăptuind ceea ce este drept! Păstrează în minte speranţa minunată pe care Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne-o promite. Fii hotărât să înfăptuieşti voinţa lui Iehova şi nu permite nici o clipă să-ţi slăbească această hotărâre. Astfel, vei fi şi tu acolo când scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ se va împlini, iar locuinţa noastră pământească va deveni pentru totdeauna un paradis.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 4]

Având binecuvântarea lui Dumnezeu, ogoarele Israelului au dat recolte îmbelşugate

[Legenda ilustraţiei de la pagina 7]

De ce binecuvântări speri să te bucuri în Paradis?