Salt la conţinut

Salt la cuprins

Idei importante din cartea Estera

Idei importante din cartea Estera

 Cuvântul lui Iehova este viu

Idei importante din cartea Estera

PARE un plan perfect. Poporul iudeu urmează să fie masacrat fără milă. În ziua stabilită, toţi iudeii, de la un capăt la celălalt al imperiului — din India până în Etiopia —, vor fi ucişi. Sau, cel puţin, aşa crede autorul acestui plan mârşav. Însă un lucru important îi scapă din vedere: Dumnezeul cerurilor îşi poate elibera poporul ales din orice situaţie, oricât de disperată ar fi ea. Relatarea despre eliberarea care a urmat este consemnată în cartea biblică Estera.

Scrisă de un bărbat iudeu înaintat în vârstă, pe nume Mardoheu, cartea Estera cuprinde o perioadă de aproximativ 18 ani din timpul domniei regelui persan Ahaşveroş, sau Xerxes I. Această naraţiune captivantă arată cum îşi scapă Iehova poporul de uneltirile pline de răutate ale duşmanilor, în pofida faptului că slujitorii săi sunt risipiţi pe tot teritoriul unui vast imperiu. Relatarea din această carte este foarte încurajatoare pentru slujitorii lui Iehova din zilele noastre, care îi aduc un serviciu sacru în 235 de ţări şi teritorii. Mai mult decât atât, unele dintre personajele cărţii Estera sunt pentru noi exemple demne de imitat, iar altele sunt exemple-avertisment. Într-adevăr, „cuvântul lui Dumnezeu este viu şi exercită putere“. — Evrei 4:12.

REGINA TREBUIE SĂ INTERVINĂ

(Estera 1:1—5:14)

În al treilea an de domnie (493 î.e.n.), regele Ahaşveroş organizează un ospăţ regal. Regina Vasti, renumită pentru frumuseţea ei, cade în dizgraţia regelui şi este repudiată. Dintre toate fetele frumoase din regat, evreica Hadasa este aleasă ca regină în locul lui Vasti. Sfătuită de Mardoheu, vărul ei, ea îşi tăinuieşte originea iudaică şi îşi foloseşte numele persan, Estera.

După un anumit timp, un bărbat trufaş pe nume Haman este ridicat la rangul de prim-ministru. Furios că Mardoheu „nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina“ înaintea lui, Haman plănuieşte să-i nimicească pe toţi iudeii din Imperiul Persan (Estera 3:2). El reuşeşte să-l convingă pe Ahaşveroş să accepte planul său şi să emită un ordin în favoarea acestui masacru. Mardoheu ‘se îmbracă cu un sac şi se presară cu cenuşă’ (Estera 4:1). Estera trebuie să intervină. Ea îi invită pe rege şi pe primul-ministru la un ospăţ în cerc restrâns. Ei dau curs acestei invitaţii cu plăcere, iar Estera le cere să vină a doua zi la un alt ospăţ. Haman este foarte încântat. Ceea ce-l supără foarte tare însă este refuzul lui Mardoheu de a-i da onoare, astfel că pune la cale uciderea lui a doua zi, înainte de ospăţ.

 Răspunsuri la întrebări biblice:

1:3–5 — A durat ospăţul menţionat aici chiar 180 de zile? Textul nu spune că ospăţul ar fi durat atât de mult, ci că regele le-a arătat nobililor bogăţia şi splendoarea împărăţiei sale timp de 180 de zile. Probabil că regele s-a folosit de acest eveniment de durată ca să se laude cu gloria împărăţiei lui pentru a-i impresiona pe nobili şi a-i convinge de reuşita planurilor sale. În acest caz, versetele de la 3 la 5 s-ar putea referi la ospăţul de 7 zile care a avut loc după reuniunea de 180 de zile.

1:8 — În ce sens „nimeni nu era obligat să bea cum cerea legea“ (NW)? Cu acea ocazie, regele Ahaşveroş a făcut o excepţie de la ceea ce pare să fi fost un obicei persan, potrivit căruia invitaţii la un astfel de ospăţ se îndemnau unii pe alţii să bea o anumită cantitate de băutură. „Fiecare a putut bea cât de mult sau cât de puţin a poftit“, spune o lucrare de referinţă.

1:10–12 — De ce a refuzat regina Vasti să vină înaintea regelui? Potrivit unor biblişti, regina a refuzat să se supună acelui ordin, deoarece nu era dispusă să se înjosească în faţa invitaţilor beţi ai regelui. Sau poate că această regină deosebit de frumoasă nu era supusă. Deşi Biblia nu ne dezvăluie motivul refuzului ei, înţelepţii vremii au considerat că supunerea faţă de soţ era o chestiune care merita toată atenţia şi că exemplul negativ al reginei putea să le influenţeze pe toate soţiile din provinciile Persiei.

2:14–17 — A avut Estera relaţii sexuale imorale cu regele? Nu. Relatarea spune că celelalte femei care au fost duse înaintea regelui treceau dimineaţa în a doua casă sub supravegherea famenului regelui, „păzitorul ţiitoarelor“. Femeile care petreceau noaptea cu regele deveneau concubinele lui, sau soţiile sale secundare. Însă după ce s-a prezentat înaintea regelui, Estera nu a fost dusă în casa concubinelor. Când a fost dusă înaintea lui Ahaşveroş, „împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei şi ea a căpătat trecere şi favoare înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete“ (Estera 2:17). Cum a căpătat Estera „trecere şi favoare“ înaintea lui Ahaşveroş? În acelaşi mod în care a căpătat favoare înaintea celorlalţi. „Lui [Hegai] i-a plăcut fata şi ea a căpătat trecere înaintea lui“ (Estera 2:8, 9). Estera a căpătat favoare în ochii lui Hegai numai datorită lucrurilor pe care acesta le-a observat la ea: aspectul plăcut şi calităţile frumoase. De fapt, „Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau“ (Estera 2:15). Şi regele a fost impresionat de ceea ce a văzut la Estera şi a început să o iubească.

3:2; 5:9 — De ce a refuzat Mardoheu să se prosterneze înaintea lui Haman? Nu era greşit ca un israelit să recunoască poziţia superioară a unei înalte personalităţi şi să se prosterneze în faţa ei. Totuşi, situaţia era diferită în cazul lui Haman, care era agaghit, probabil un amalecit, întrucât Iehova îl marcase pe Amalec în vederea distrugerii (Deuteronomul 25:19). Pentru Mardoheu, prosternarea în faţa lui Haman ar fi fost o lipsă de integritate faţă de Iehova. El a refuzat categoric, declarând că era iudeu. — Estera 3:3, 4.

Învăţăminte pentru noi:

2:10, 20; 4:12–16. Estera a acceptat să fie sfătuită şi îndrumată de un închinător matur al lui Iehova. Este o dovadă de înţelepciune ‘să ascultăm de cei care sunt în fruntea noastră şi să fim supuşi’. — Evrei 13:17.

2:11; 4:5. Ar trebui ‘să privim cu interes personal nu doar propriile noastre treburi, ci şi treburile celorlalţi’. — Filipeni 2:4.

2:15. Dând dovadă de modestie şi stăpânire de sine, Estera s-a mulţumit cu ceea ce i-a pus la dispoziţie Hegai şi nu a cerut bijuterii în plus sau haine de o calitate superioară. Ea a câştigat favoarea regelui datorită ‘persoanei  secrete a inimii în veşmântul nepieritor al unui spirit blând şi liniştit’. — 1 Petru 3:4.

2:21–23. Estera şi Mardoheu ne-au lăsat un bun exemplu, fiind ‘supuşi autorităţilor superioare’. — Romani 13:1.

3:4. În anumite situaţii, poate fi o dovadă de prudenţă să nu ne dezvăluim identitatea, aşa cum a făcut Estera. Totuşi, când trebuie să luăm poziţie în chestiuni importante, cum ar fi suveranitatea lui Iehova şi integritatea noastră, nu trebuie să ne temem să spunem că suntem Martori ai lui Iehova.

4:3. Când trecem prin încercări, trebuie să ne rugăm lui Iehova pentru a primi putere şi înţelepciune.

4:6–8. Mardoheu a căutat o rezolvare pe cale legală la situaţia ameninţătoare creată de conspiraţia lui Haman. — Filipeni 1:7.

4:14. Încrederea lui Mardoheu în Iehova este demnă de imitat.

4:16. Dând dovadă de încredere deplină în Iehova, de credinţă şi de curaj, Estera a fost dispusă să-şi rişte viaţa. Este important ca şi noi să învăţăm să ne bizuim pe Iehova, în loc să ne bizuim pe propriile puteri.

5:6–8. Estera l-a invitat pe Ahaşveroş la un al doilea ospăţ, pentru a-i câştiga bunăvoinţa. Ea a acţionat cu precauţie, cum de altfel ar trebui să acţionăm şi noi. — Proverbele 14:15.

SITUAŢIA SE SCHIMBĂ RADICAL

(Estera 6:1—10:3)

Evenimentele iau o turnură neaşteptată. Haman este spânzurat pe stâlpul pregătit pentru Mardoheu, care dintr-o potenţială victimă ajunge prim-ministru! Ce s-a întâmplat însă cu iudeii cărora li se pusese la cale moartea? Şi în cazul lor situaţia ia o altă întorsătură.

Fidela Estera îşi adună din nou curajul pentru a-i vorbi regelui. Riscându-şi viaţa, ea se prezintă înaintea lui rugându-l să facă ceva pentru a dejuca planul mârşav al lui Haman.  Ahaşveroş ştie ce are de făcut. Drept urmare, în ziua masacrului, nu iudeii sunt cei ucişi, ci chiar aceia care le doreau răul. Mardoheu stabileşte sărbătoarea anuală Purim pentru a comemora această mare eliberare. Ajungând al doilea după regele Ahaşveroş, Mardoheu ‘caută binele poporului său şi vorbeşte de pace întregii lui seminţii’. — Estera 10:3.

Răspunsuri la întrebări biblice:

7:4 — Cum ar fi putut exterminarea iudeilor să fie o ‘pierdere’ pentru rege? Aducând cu tact în discuţie posibilitatea de a-i vinde pe iudei ca sclavi, Estera i-a îndreptat regelui atenţia spre pierderea pe care ar fi suferit-o dacă poporul iudeu ar fi fost exterminat. Cei 10 000 de talanţi de argint promişi de Haman erau un câştig foarte mic pentru vistieria regelui în comparaţie cu averea pe care ar fi obţinut-o dacă Haman ar fi pus la cale vinderea iudeilor ca sclavi. În plus, planul lui Haman de a-i ucide pe iudei ar fi dus şi la pierderea reginei.

7:8 — De ce funcţionarii de la curtea regelui i-au acoperit lui Haman faţa? Acest gest sugera, probabil, oprobriu sau o condamnare iminentă. Potrivit unei lucrări de referinţă, „în antichitate, se obişnuia să se acopere capul celor ce urmau să fie executaţi“.

8:17 — În ce sens „mulţi dintre popoarele ţării s-au făcut iudei“? Cu siguranţă, mulţi perşi au devenit prozeliţi iudei, văzând în noul decret un semn al favorii de care se bucurau iudeii în ochii lui Dumnezeu. Acelaşi principiu este valabil şi azi în împlinirea profeţiei din cartea Zaharia: „Zece oameni din toate limbile popoarelor vor apuca pe un iudeu de poala hainei, zicând: «Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!»“ — Zaharia 8:23.

9:10, 15, 16 — Deşi, potrivit ordinului regal, iudeii puteau să prade averile duşmanilor lor, de ce nu au făcut-o? Refuzul lor demonstra fără echivoc că intenţia lor era aceea de a-şi scăpa viaţa, nu de a se îmbogăţi.

Învăţăminte pentru noi:

6:6–10. „Mândria merge înaintea distrugerii şi un duh îngâmfat înaintea căderii.“ — Proverbele 16:18.

7:3, 4. Ne identificăm noi în mod curajos drept Martori ai lui Iehova, chiar cu riscul de a fi persecutaţi?

8:3–6. Putem şi chiar ar trebui să apelăm la autorităţile guvernamentale şi la instanţele judecătoreşti pentru a fi ocrotiţi de duşmani.

8:5. Plină de tact, Estera nu a pomenit nimic despre vina pe care regele însuşi o avea în emiterea ordinului de exterminare a poporului ei. În mod asemănător, şi noi trebuie să manifestăm tact când le depunem mărturie oficialităţilor.

9:22. Nu ar trebui să-i uităm pe cei săraci din mijlocul nostru. — Galateni 2:10.

„Ajutorul şi scăparea“ vin de la Iehova

Mardoheu lasă să se înţeleagă că faptul în sine că Estera a ajuns regină are legătură cu scopul lui Dumnezeu. Când sunt ameninţaţi, iudeii postesc şi se roagă pentru ajutor. Regina merge neinvitată înaintea regelui şi este, de fiecare dată, primită cu bunăvoinţă. Chiar în noaptea dinaintea evenimentului crucial, regele nu poate să doarmă. Într-adevăr, cartea Estera ne arată cum dirijează Iehova evenimentele în folosul poporului său.

Relatarea captivantă consemnată în cartea Estera este deosebit de încurajatoare pentru noi, cei care trăim în „timpul sfârşitului“ (Daniel 12:4). „În partea finală a zilelor“ (NW), sau în partea finală a timpului sfârşitului, Gog din Magog — Satan Diavolul — va lansa cu toată forţa un atac asupra poporului lui Iehova. Scopul urmărit de el va fi exterminarea adevăraţilor închinători. Dar, la fel ca în zilele Esterei, Iehova le va oferi ‘ajutor şi scăpare’ închinătorilor săi. — Ezechiel 38:16–23; Estera 4:14.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 10]

Estera şi Mardoheu înaintea lui Ahaşveroş