Salt la conţinut

Salt la cuprins

‘Iah este salvarea mea’

‘Iah este salvarea mea’

 „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu ca Stăpânitor decât de oameni“

‘Iah este salvarea mea’

POPORUL lui Iehova trebuia să facă o alegere: să se supună poruncilor crudului conducător al Egiptului antic ori să asculte de Iehova Dumnezeu, părăsind acel loc al sclaviei şi urmând să se stabilească în Ţara Promisă.

Întrucât sfidătorul faraon a refuzat să elibereze poporul lui Iehova, Dumnezeu a trimis cele Zece Plăgi asupra ţării Egiptului. Ce dovadă clară a puterii sale! Divinităţile egiptenilor nu au putut face nimic pentru a împiedica aceste lovituri grele.

Când i s-a spus să lase poporul lui Dumnezeu să plece, faraonul a întrebat pe un ton batjocoritor: „Cine este [Iehova], ca să ascult de glasul Lui şi să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe [Iehova] şi nici nu voi lăsa pe Israel să plece“ (Exodul 5:2). Drept urmare, iată loviturile pe care le-a avut de suportat Egiptul: 1) transformarea apei în sânge, 2) broaştele, 3) ţânţarii, 4) tăunii, 5) ciuma animalelor, 6) furunculele pe oameni şi pe animale, 7) grindina, 8) lăcustele, 9) întunericul şi 10) moartea întâilor-născuţi ai Egiptului, inclusiv a fiului lui faraon. În cele din urmă, faraonul nu numai că le-a dat drumul evreilor, ci chiar i-a îndemnat să plece! — Exodul 12:31, 32.

Aproximativ trei milioane de persoane — bărbaţi, femei şi copii israeliţi, precum şi o mulţime de oameni de tot felul — au plecat imediat (Exodul 12:37, 38). Curând după aceea însă, faraonul a pornit în urmărirea lor însoţit de imensa lui armată. Aparent, israeliţii erau prinşi ca într-o capcană între Marea Roşie, deşertul nemilos şi armata lui faraon. Cu toate acestea, Moise i-a spus poporului: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea eliberarea pe care v-o va da DOMNUL“. — Exodul 14:8–14.

Iehova a despărţit în mod miraculos apele Mării Roşii, astfel încât israeliţii să poată scăpa. Însă, când egiptenii au venit pe urmele lor, Dumnezeu a făcut ca apele să se închidă. Iehova „a aruncat în mare carele lui faraon şi oastea lui“ (Exodul 14:26–28; 15:4). Refuzul de a-l onora pe Iehova i-a adus îngâmfatului faraon un sfârşit dezastruos.

La Marea Roşie, Iehova s-a dovedit a fi „un războinic viteaz“ (Exodul 15:3). Relatarea inspirată mai spune: „Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase DOMNUL împotriva egiptenilor. Şi poporul s-a temut de DOMNUL şi a crezut în DOMNUL“ (Exodul 14:31; Psalmul 136:10–15). Poporul şi-a exprimat recunoştinţa sinceră faţă de Dumnezeu: bărbaţii au intonat o cântare de biruinţă împreună cu Moise, iar Miriam, sora acestuia, a condus un dans al femeilor. *

Iehova rămâne un Eliberator

Slujitorii lui Iehova din zilele noastre pot trage multe învăţăminte din această remarcabilă acţiune de eliberare divină. Unul dintre acestea este că Iehova are o putere nelimitată şi poate să-şi susţină în mod deplin poporul. În cântarea lor de biruinţă, Moise şi israeliţii au strigat cu nespusă bucurie: „Dreapta Ta, DOAMNE, este măreaţă în putere; mâna Ta cea dreaptă, DOAMNE, a zdrobit pe vrăjmaş“. — Exodul 15:6.

Un alt lucru pe care îl putem învăţa este că cel Atotputernic doreşte cu ardoare să-şi ocrotească poporul. Israeliţii au cântat: „Domnul [Iah, nota de subsol] este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El a devenit mântuirea [este salvarea, NW] mea. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda“. Încă un lucru demn de reţinut este  nimeni nu se poate opune cu succes voinţei lui Iehova Dumnezeu. În cântecul lui de triumf, poporul eliberat al lui Dumnezeu zicea: „Cine este ca Tine între dumnezei, DOAMNE? Cine este ca Tine, măreţ în sfinţenie, bogat în fapte de laudă şi înfăptuind minuni?“ — Exodul 15:2, 11.

Asemenea faraonului din Egiptul antic, conducătorii lumii din prezent persecută poporul lui Iehova. Ei pot fi aroganţi, rostind „cuvinte împotriva Celui Prea Înalt“ şi îi pot „nimici [asupri întruna, NW] pe sfinţii Celui Prea Înalt“ (Daniel 7:25; 11:36). Însă Iehova îi dă poporului său o asigurare: „Orice armă pregătită împotriva ta va fi fără putere; şi, pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei condamna. Aceasta este moştenirea slujitorilor DOMNULUI“. — Isaia 54:17.

Cei ce se opun lui Dumnezeu nu vor avea succes, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lui faraon şi al armatei sale. Acţiunile de eliberare întreprinse de Iehova, printre care şi exodul din Egipt, arată că este bine să urmăm principiul enunţat de apostolii lui Isus, care au declarat: „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu ca stăpânitor decât de oameni“. — Faptele 5:29.

[Notă de subsol]

^ par. 8 Vezi Calendarul Martorilor lui Iehova pe 2006, ianuarie/februarie.

[Chenarul/Ilustraţia de la pagina 9]

ŞTIAŢI CĂ . . .

• Iehova a făcut ca un vânt puternic să sufle toată noaptea, astfel încât israeliţii să poată traversa Marea Roşie pe uscat? — Exodul 14:21, 22.

• ar fi fost nevoie de un drum lat de peste 1,5 km pentru ca milioanele de israeliţi să traverseze Marea Roşie într-un timp atât de scurt?

[Legenda fotografiilor de la pagina 9]

Dumnezeii falşi ai Egiptului nu au fost în stare să oprească cele Zece Plăgi trimise de Iehova

[Provenienţa fotografiilor]

Toate cele trei figurine: Fotografii obţinute prin amabilitatea British Museum