Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cine sunt îngerii

Cine sunt îngerii

 Cine sunt îngerii

SUVERANUL unui imperiu puternic priveşte uluit. Trei bărbaţi aruncaţi într-un cuptor încins ca să ardă de vii sunt salvaţi de la moarte! Cine i-a salvat? Regele însuşi le spune celor trei care au scăpat cu viaţă în mod miraculos: „Binecuvântat să fie Dumnezeul [vostru] . . ., care a trimis pe îngerul Său şi a scăpat pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El“ (Daniel 3:28). Acest conducător babilonian, care a trăit cu peste 2 000 de ani în urmă, a văzut cu ochii lui o eliberare înfăptuită de un înger. În trecut, milioane de oameni au crezut în îngeri. Astăzi, mulţi oameni cred nu numai că există îngeri, dar şi că viaţa le este într-un fel influenţată de aceştia. Cine sunt îngerii, şi care este originea lor?

În Biblie citim că îngerii sunt spirite, aşa cum Dumnezeu însuşi este Spirit (Psalmul 104:4; Ioan 4:24). Marea familie de îngeri numără milioane de membri (Revelaţia 5:11). Toţi aceştia sunt „tari în putere“ (Psalmul 103:20). Deşi îngerii se aseamănă cu oamenii prin aceea că au personalitate şi voinţă liberă, ei nu au fost la început oameni. De fapt, Dumnezeu i-a creat pe îngeri cu mult timp înainte de a-i crea pe oameni, înainte chiar de a crea planeta Pământ. Când Dumnezeu ‘a întemeiat pământul’, spune Biblia, ‘stelele dimineţii [îngerii] au izbucnit împreună în cântări de bucurie şi toţi fiii lui Dumnezeu au scos strigăte de veselie’ (Iov 38:4, 7). Întrucât îngerii au fost creaţi de Dumnezeu, ei sunt numiţi fiii săi.

Cu ce scop i-a creat Dumnezeu pe îngeri? Ce rol au îndeplinit îngerii în istoria omenirii? Ne influenţează ei în prezent viaţa? Întrucât sunt înzestraţi cu liber arbitru, există oare îngeri care l-au urmat pe Satan Diavolul, devenind astfel duşmani ai lui Dumnezeu? Biblia oferă răspunsuri clare la aceste întrebări.