Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ei le-au bucurat inima părinţilor

Ei le-au bucurat inima părinţilor

 Ei le-au bucurat inima părinţilor

„FIULE, dacă-ţi va fi inima înţeleaptă, inima mea se va bucura“ (Proverbele 23:15). Într-adevăr, părinţii creştini se bucură când copiii lor dobândesc înţelepciune divină. Sâmbătă, 10 septembrie 2005, un grup internaţional de 6 859 de persoane au asistat la festivitatea de absolvire a celei de-a 119-a clase a Şcolii Biblice Galaad. Inima celor din auditoriu a săltat de bucurie, îndeosebi a părinţilor celor 56 de absolvenţi.

David Walker, care slujeşte de mulţi ani la Betelul din Statele Unite, a deschis programul cu o rugăciune emoţionantă. Apoi, preşedintele, David Splane, din Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova, a început programul adresându-le părinţilor absolvenţilor următoarele cuvinte: „Meritaţi laudele noastre cele mai călduroase. Calităţile pe care le-aţi sădit în inima fiilor şi a fiicelor voastre i-au motivat să arate interes pentru serviciul de misionar“. Probabil că părinţii absolvenţilor erau neliniştiţi, întrucât fiii şi fiicele lor urmau să plece curând spre repartiţii aflate la mari distanţe. Totuşi, fratele Splane le-a dat această asigurare: „Nu vă faceţi griji pentru copiii voştri. Iehova poate să aibă grijă de ei mai bine decât voi“. Apoi le-a spus: „Gândiţi-vă la binele pe care îl vor face fiii şi fiicele voastre. Oameni care suferă vor primi pentru prima oară în viaţă o mângâiere autentică“.

Cum să continuăm să le aducem bucurie altora

Preşedintele a prezentat pe rând patru vorbitori. Primul dintre ei, Ralph Walls, membru al Comitetului Filialei din Statele Unite, a prezentat tema „Păstraţi-vă ochii deschişi“. El a subliniat că orbirea spirituală este mai gravă decât orbirea fizică. Congregaţia din Laodiceea secolului I îşi pierduse vederea spirituală. Creştinii din acea congregaţie care erau orbi spiritualiceşte au fost ajutaţi să se redreseze. Dar este mult mai bine să prevenim acest fel de orbire păstrându-ne deschişi ochii spirituali (Revelaţia 3:14–18). Vorbitorul a spus: „Păstraţi-vă ochii deschişi şi priviţi-i pe cei aflaţi în poziţii de răspundere aşa cum îi priveşte Iehova!“ Absolvenţii au fost sfătuiţi să nu se îngrijoreze peste măsură dacă sunt probleme în congregaţie. Domnul Isus Cristos ştie de toate acestea. El va avea grijă ca problemele să se rezolve la timpul potrivit.

Apoi, Samuel Herd, din Corpul de Guvernare, a răspuns la întrebarea: „Sunteţi pregătiţi?“ Aşa cum un drumeţ îşi ia hainele de care are nevoie, la fel absolvenţii trebuie să se îmbrace încontinuu cu noua personalitate. Ei trebuie să arate aceeaşi compasiune de care a dat dovadă Isus. Când un lepros i-a spus: „Dacă vrei, poţi să mă faci curat“, Isus i-a răspuns: „Vreau. Fii curat“ (Marcu 1:40–42). Apoi, vorbitorul a adăugat: „Dacă vreţi cu adevărat să-i ajutaţi pe oameni, veţi găsi şi modalităţi ca să faceţi lucrul acesta“. În Filipeni 2:3, creştinii sunt sfătuiţi să considere că ‘ceilalţi le sunt superiori’. Fratele Herd a subliniat: „Este mai important să avem o inimă umilă decât multe  cunoştinţe. Atât cei pe care îi veţi întâlni în minister, cât şi fraţii şi surorile din congregaţie vor trage foloase din cunoştinţele voastre numai dacă sunteţi umili“. În încheiere, el a arătat că absolvenţii sunt pregătiţi să meargă în repartiţiile lor dacă vor continua să se îmbrace cu iubirea creştină, aceasta fiind cheia succesului lor. — Coloseni 3:14.

Mark Noumair, unul dintre instructorii Şcolii Galaad, a creat suspans cu titlul cuvântării sale: „O veţi păstra?“ El a vorbit despre recunoştinţa noastră faţă de bunătatea lui Iehova. În Psalmul 103:2 citim: „Binecuvântează, suflete al meu, pe [Iehova] şi nu uita nici una din binefacerile Lui!“ Israeliţii au fost nerecunoscători în ce priveşte mana care i-a ţinut în viaţă, numind-o „hrană proastă“ (Numeri 21:5). Mana a rămas neschimbată de-a lungul timpului, însă israeliţii şi-au pierdut aprecierea pentru ea. Instructorul a spus: „Dacă veţi uita ce a făcut Iehova şi veţi permite ca serviciul vostru în străinătate să devină o rutină, starea aceasta se va reflecta asupra lucrării pe care v-a încredinţat-o Iehova“. Psalmul 103:4 declară că Iehova „te încoronează cu bunătate iubitoare“ (NW). Absolvenţii vor simţi bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu în noile lor congregaţii.

Lawrence Bowen, alt instructor de la Galaad, a analizat subiectul „Vor veni peste voi?“ El a arătat că membrii celei de-a 119-a clase a Şcolii Galaad s-au antrenat cu stăruinţă pentru a avea succes ca misionari. Dar acum, ei trebuie să se alipească de Iehova şi de lucrarea pe care le-a încredinţat-o el. În Revelaţia 14:1–4, se spune despre cei 144 000 că „îl urmează încontinuu pe Miel oriunde merge“. Toţi cei ce alcătuiesc acest grup se dovedesc loiali, rămânând ataşaţi de Iehova şi de Fiul său indiferent de încercările prin care trec, atingându-şi astfel obiectivul. Vorbitorul a spus: „Indiferent ce s-ar întâmpla, şi noi vrem să ne dovedim loiali, rămânând ataşaţi de Iehova şi de lucrarea pe care ne-a încredinţat-o el“. Astfel, absolvenţii vor simţi cum binecuvântările lui Iehova „vor veni“ peste ei. — Deuteronomul 28:2.

Roade obţinute de ei

În weekenduri, pe toată durata şcolii, cursanţii au ieşit în lucrarea de predicare. În timp ce Wallace Liverance, secretarul şcolii, a discutat cu ei în cadrul programului, s-a putut vedea că aceştia au avut succes. Ei au predicat vestea bună în cel puţin zece limbi şi au început câteva studii biblice. Doi dintre ei, soţ şi soţie, au început un studiu cu un chinez. După două vizite l-au întrebat ce simte acum că l-a cunoscut pe Iehova. El a deschis Biblia şi i-a rugat să citească în Ioan 17:3. După aceea, le-a zis: „Simt că mă aflu pe calea care duce la viaţă“.

Apoi Anthony Morris din Corpul de Guvernare a intervievat trei fraţi care slujesc în comitetele filialelor din Côte D’Ivoire, Ecuador şi Republica Dominicană. Aceşti fraţi i-au asigurat pe absolvenţi că sunt aşteptaţi cu nerăbdare de comitetele de filială şi că vor fi ajutaţi să se acomodeze în repartiţiile lor.

În continuare, Leonard Pearson, membru al familiei Betel din Statele Unite, a discutat cu trei membri ai unor comitete de filială, din Papua-Noua Guinee, Republica Democrată Congo şi Uganda. Aceşti fraţi i-au încurajat pe absolvenţi să se implice cu totul în lucrarea de predicare. Un cuplu de misionari care a stat peste 21 de ani în Congo a ajutat 60 de persoane să se dedice şi să se boteze. În prezent, acest cuplu conduce 30 de studii biblice, iar 22 dintre elevii lor asistă la întrunirile congregaţiei. Acum, cu o recoltă spirituală atât de bogată, este un timp propice pentru a sluji ca misionar.

Să depunem mărturie având spiritul urgenţei

Gerrit Lösch, membru al Corpului de Guvernare, a prezentat ultima cuvântare. Tema sa a fost „Să vorbim despre Dumnezeu şi să depunem mărturie despre Isus în ziua Domnului“. Cuvintele „martor“, „martori“ şi „mărturie“ apar de 19 ori în cartea Revelaţia. În felul acesta, Iehova n-a lăsat nici o îndoială cu privire la lucrarea pe care o are de făcut poporul său. Când trebuie să depunem această mărturie? Pe  parcursul ‘zilei Domnului’ (Revelaţia 1:9, 10). Această zi a început în 1914, continuă în zilele noastre şi se prelungeşte în viitor. Potrivit cu Revelaţia 14:6, 7, lucrarea de anunţare a scopului lui Dumnezeu se face cu sprijinul îngerilor. Revelaţia 22:17 arată că responsabilitatea de a dirija lucrarea de depunere a mărturiei despre Isus i-a fost încredinţată rămăşiţei creştinilor unşi. Dar cu toţii trebuie să ne bucurăm în prezent de acest privilegiu. În versetul 20, Isus spune: „Eu vin repede“. Fratele Lösch i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi: „Spuneţi-le oamenilor: «Veniţi să luaţi apa vieţii gratis!» Isus vine repede. Suntem pregătiţi?“

Fred Rusk, care a slujit şi el 11 ani ca instructor al Şcolii Galaad, a încheiat programul cu o rugăciune de mulţumire adresată lui Iehova, ce a mişcat inima tuturor celor prezenţi. A fost o încheiere potrivită pentru o zi care s-a dovedit o ocazie de mare bucurie.

[Chenarul de la pagina 13]

STATISTICA PROMOŢIEI

Numărul ţărilor reprezentate: 10

Numărul ţărilor în care au fost repartizaţi: 25

Numărul cursanţilor: 56

Media vârstei: 32,5

Media anilor la adevăr: 16,4

Media anilor în serviciul cu timp integral: 12,1

[Legenda fotografiei de la pagina 15]

Cea de-a 119 clasă a Şcolii Biblice Galaad

Rândurile sunt numerotate din faţă în spate, iar numele sunt menţionate de la stânga la dreapta, pe fiecare rând.

1) Helgesen, S.; Daugaard, H.; Pierluissi, A.; Joseph, I.; Racanelli, C. 2) Byrge, T.; Butler, D.; Freedlun, J.; Nuñez, K.; Pavageau, C.; Doumen, T. 3) Camacho, O.; Lindqvist, L.; Broomer, A.; Wessels, E.; Burton, J.; Woodhouse, O.; Doumen, A. 4) Tirion, A.; Connally, L.; Fournier, C.; Gil, A.; Johnsson, K.; Hamilton, L. 5) Byrd, D.; Scribner, I.; Camacho, B.; Laschinski, H.; Hallahan, M.; Libuda, O. 6) Joseph, A.; Lindqvist, M.; Helgesen, C.; Nuñez, D.; Scribner, S.; Fournier, J. 7) Pierluissi, F.; Pavageau, T.; Broomer, C.; Racanelli, P.; Butler, T.; Woodhouse, M.; Libuda, J. 8) Laschinski, M.; Freedlun, S.; Burton, I.; Tirion, M.; Byrd, M.; Byrge, J. 9) Wessels, T.; Hallahan, D.; Connally, S.; Gil, D.; Daugaard, P.; Hamilton, S.; Johnsson, T.