Salt la conţinut

Salt la cuprins

Binele va învinge răul — Cum?

Binele va învinge răul — Cum?

 Binele va învinge răul — Cum?

Regele David a fost un om bun. El a avut o iubire profundă pentru Dumnezeu, o dorinţă arzătoare de a face ce este drept şi a manifestat un interes iubitor faţă de cei de condiţie umilă. Însă acelaşi rege bun a comis adulter cu Bat-Şeba, soţia unuia dintre oamenii săi de nădejde. După ce a aflat că aceasta a rămas însărcinată a pus la cale uciderea soţului ei şi a luat-o în căsătorie pentru a-şi acoperi nelegiuirile. — 2 Samuel 11:1–27.

ESTE evident că oamenii au capacitatea de a face mult bine. De ce atunci se fac vinovaţi de atât de mult rău? Biblia arată câteva motive fundamentale. În plus, ea ne dezvăluie cum va îndepărta Dumnezeu răul o dată pentru totdeauna prin intermediul lui Cristos Isus.

O înclinaţie spre rău

Regele David a identificat el însuşi una dintre cauzele comiterii răului. După ce i-au fost demascate nelegiuirile, el şi-a recunoscut întreaga vină. Apoi a scris plin de remuşcări: „Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a conceput mama mea“ (Psalmul 51:5). Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca mamele să dea naştere la copii care să păcătuiască. Însă când Eva şi apoi Adam au ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, ei şi-au pierdut capacitatea de a da naştere la copii fără păcat (Romani 5:12). Pe măsură ce oamenii imperfecţi s-au înmulţit, s-a văzut tot mai clar că aveau înclinaţia de a face răul, aşa cum se arată în Geneza 8:21: „Gândirea inimii omului este rea din tinereţea lui“.

Dacă nu e ţinută sub control, această înclinaţie spre rău poate duce la ‘fornicaţie . . . duşmănii, certuri, gelozie, accese de mânie,  dispute, sciziuni, secte, invidii’ şi la alte comportamente distructive pe care Biblia le numeşte „lucrările cărnii“ (Galateni 5:19–21). Regele David a cedat slăbiciunii cărnii şi a comis fornicaţie, ceea ce a dus în cele din urmă la conflicte violente (2 Samuel 12:1–12). El s-ar fi putut împotrivi înclinaţiei lui imorale. Însă a insistat asupra dorinţei pentru Bat-Şeba, iar lucrurile au urmat cursul pe care l-a descris mai târziu discipolul Iacov: „Fiecare este încercat fiind atras şi ademenit de propria lui dorinţă. Apoi dorinţa, când a devenit fecundă, dă naştere păcatului; la rândul lui, păcatul, când a fost săvârşit, aduce în existenţă moartea“. — Iacov 1:14, 15.

Crimele în masă, violurile şi jafurile menţionate în articolul anterior sunt cazuri extreme care arată ce se întâmplă când oamenii permit dorinţelor greşite să le dicteze acţiunile.

Răul proliferează din cauza ignoranţei

Exemplul apostolului Pavel scoate în evidenţă un al doilea motiv pentru care oamenii fac lucruri rele. La moartea sa, Pavel a avut reputaţia de om blând şi afectuos, deoarece se cheltuise cu altruism în slujba surorilor şi fraţilor săi creştini (1 Tesaloniceni 2:7–9). Totuşi, pe vremea când era cunoscut sub numele de Saul, el ‘sufla ameninţare şi asasinare’ împotriva aceluiaşi grup (Faptele 9:1, 2). De ce a fost Pavel de acord cu tot răul ce li se făcuse primilor creştini, participând chiar la astfel de acţiuni? El spune: „Deoarece eram în ignoranţă“ (1 Timotei 1:13). Da, Pavel avusese înainte „zel pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoştinţei exacte“. — Romani 10:2.

Asemenea lui Pavel, mulţi oameni sinceri fac rău deoarece le lipseşte cunoştinţa exactă despre voinţa lui Dumnezeu. De pildă, Isus i-a avertizat pe continuatorii săi: „Vine ceasul când oricine vă va omorî îşi va imagina că i-a adus un serviciu sacru lui Dumnezeu“ (Ioan 16:2). Martorii lui Iehova din prezent ştiu cât de adevărate sunt cuvintele lui Isus. În multe ţări, ei au fost persecutaţi şi chiar omorâţi de oameni care pretindeau că îi slujesc lui Dumnezeu. Este clar că adevăratul Dumnezeu nu aprobă acest zel greşit orientat. — 1 Tesaloniceni 1:6.

Cine este la originea răului

Isus a identificat principalul motiv al existenţei răului. Adresându-li-se conducătorilor religioşi ce voiau să-l omoare, el le-a spus: „Voi sunteţi de la tatăl vostru Diavolul şi vreţi să împliniţi dorinţele tatălui vostru. El a fost un ucigaş când a început“ (Ioan 8:44). Da, Satan a fost cel care, din motive egoiste, i-a îndemnat pe Adam şi pe Eva să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Acest act de răzvrătire a adus păcatul — şi, prin urmare, moartea — asupra tuturor oamenilor.

Înclinaţia criminală a lui Satan s-a putut observa şi mai clar în felul în care a acţionat în cazul lui Iov. Când Iehova i-a permis să pună la încercare integritatea lui Iov, Satan nu s-a mulţumit doar să-l jefuiască de bunuri, ci a provocat şi moartea celor zece copii  ai acestuia (Iov 1:9–19). În ultimele decenii, omenirea a cunoscut o creştere dramatică a răutăţii din cauza imperfecţiunii şi a ignoranţei, precum şi din cauza amestecului tot mai mare al lui Satan în treburile oamenilor. Biblia arată că Diavolul „a fost azvârlit jos, la pământ, iar îngerii lui au fost azvârliţi cu el“. Aceeaşi profeţie prezice cu exactitate că limitarea libertăţii lui Satan va însemna mai mult ca oricând „vai de pământ“. Deşi Satan nu-i poate forţa pe oameni să facă răul, el este un maestru al înşelătoriei, ‘inducând în eroare întregul pământ locuit’. — Revelaţia 12:9, 12.

Înlăturarea înclinaţiei spre rău

Pentru ca răul să fie eliminat definitiv din societatea umană, trebuie înlăturate înclinaţia înnăscută a omului spre rău, starea sa de ignoranţă în ce priveşte cunoaşterea scopurilor lui Dumnezeu şi influenţa lui Satan. Să vedem mai întâi cum ar putea fi eliminată din inima omului înclinaţia înnăscută spre păcat?

Nici un chirurg şi nici un medicament creat de oameni nu poate face acest lucru. Însă Iehova Dumnezeu a pregătit un remediu împotriva păcatului moştenit şi a imperfecţiunii pentru toţi cei ce sunt dispuşi să îl accepte. Apostolul Ioan a scris: „Sângele lui Isus . . . ne curăţă de toate păcatele“ (1 Ioan 1:7). Când omul perfect Isus şi-a dat de bună voie viaţa, el „a purtat păcatele noastre în propriul său corp pe lemn, ca să sfârşim cu păcatele şi să trăim pentru dreptate“ (1 Petru 2:24). Moartea de jertfă a lui Isus avea să înlăture efectele produse de păcatul lui Adam. Pavel a afirmat că Isus Cristos a devenit o „răscumpărare corespunzătoare pentru toţi“ (1 Timotei 2:6). Da, moartea lui Cristos a oferit întregii omeniri posibilitatea de a redobândi perfecţiunea pierdută de Adam.

Însă cineva ar putea întreba: Dacă Isus a murit acum 2000 de ani pentru a le da oamenilor posibilitatea de a-şi redobândi perfecţiunea, de ce există încă răul şi moartea? Găsirea răspunsului la această întrebare poate ajuta la eliminarea celei de-a doua cauze a răului: ignoranţa omului în ce priveşte cunoaşterea scopurilor lui Dumnezeu.

Binele prosperă datorită cunoştinţei exacte

Dobândirea unei cunoştinţe exacte despre ceea ce Iehova şi Isus fac în prezent pentru înlăturarea răului l-ar putea împiedica pe un om sincer să aprobe fără să-şi dea seama lucruri rele, sau mai grav, să lupte „de fapt împotriva lui Dumnezeu“ (Faptele 5:38, 39). Iehova Dumnezeu este gata să treacă cu vederea greşelile din trecut pe care le-am făcut din ignoranţă. Într-un discurs ţinut la Atena, apostolul Pavel a spus: „Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile unei astfel de ignoranţe, totuşi acum el le spune oamenilor că toţi, pretutindeni, trebuie să se căiască. Pentru că a stabilit o zi în care şi-a propus să judece cu dreptate pământul locuit, printr-un om pe care l-a desemnat, şi le-a furnizat o garanţie tuturor oamenilor prin faptul că l-a înviat din morţi“. — Faptele 17:30, 31.

Pavel era convins că Isus fusese ridicat dintre morţi, deoarece înviatul Isus îi vorbise personal, oprindu-l de la a-i mai persecuta pe creştinii din secolul întâi (Faptele 9:3–7). Odată ce a dobândit o cunoştinţă exactă despre scopurile lui Dumnezeu, Pavel s-a schimbat şi a devenit un om cu adevărat bun, un imitator al lui Cristos (1 Corinteni 11:1; Coloseni 3:9, 10). Mai mult, el a predicat plin de zel „această veste bună a regatului“ (Matei 24:14). De-a lungul celor aproape 2 000 de ani ce s-au scurs de la moartea şi învierea sa, Isus Cristos i-a ales dintre oameni pe cei care, asemenea lui Pavel, vor guverna împreună cu el în Regatul său. — Revelaţia 5:9, 10.

Astăzi, la fel ca în secolul trecut, Martorii lui Iehova împlinesc cu zel porunca lui Isus: „Duceţi-vă deci şi faceţi discipoli din oameni ai tuturor naţiunilor, botezându-i în numele Tatălui  şi al Fiului şi al spiritului sfânt, învăţându-i să respecte tot ce v-am poruncit“ (Matei 28:19, 20). Cei ce reacţionează favorabil la acest mesaj au perspectiva de a trăi pentru totdeauna pe pământ, sub conducerea guvernului ceresc al lui Cristos. Isus a spus: „Aceasta înseamnă viaţă veşnică: ca ei să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre acela pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos“ (Ioan 17:3). Faptul de a-i ajuta pe oameni să dobândească această cunoştinţă este cel mai mare bine pe care îl poate face cineva semenilor săi.

Cei ce acceptă această veste bună despre Regat manifestă calităţi precum „iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinţa, bunătatea, credinţa, blândeţea, stăpânirea de sine“, în pofida răutăţii care îi înconjoară (Galateni 5:22, 23). Ei îl imită pe Isus şi ‘nu întorc nimănui rău pentru rău’ (Romani 12:17). Fiecare personal se străduieşte ‘să învingă răul prin bine’. — Romani 12:21; Matei 5:44.

Răul va fi învins pentru totdeauna

Prin forţe proprii, oamenii nu vor putea niciodată să-l învingă pe principalul promotor al răului, adică pe Satan Diavolul. Însă, în curând, Iehova îl va folosi pe Isus pentru a-i zdrobi capul lui Satan (Geneza 3:15; Romani 16:20). Iehova îi va porunci lui Cristos Isus şi ‘să sfărâme şi să nimicească’ toate sistemele politice, care, în mare parte, au făcut mult rău de-a lungul istoriei (Daniel 2:44; Eclesiastul 8:9). În această apropiată zi de judecată, toţi cei ce „nu ascultă de vestea bună despre Domnul nostru Isus. . . . vor suferi pedeapsa judecătorească a distrugerii veşnice“. — 2 Tesaloniceni 1:8, 9; Ţefania 1:14–18.

Odată ce Satan şi susţinătorii lui vor fi înlăturaţi, Isus îi va ajuta din cer pe supravieţuitori să restabilească pământul la starea lui iniţială. De asemenea, Cristos îi va învia pe toţi cei ce merită să se bucure de posibilitatea de a trăi pe un pământ restabilit (Luca 23:32, 39–43; Ioan 5:26–29). Astfel, el va anula unele efecte ale răului suferit de omenire.

Iehova nu îi obligă pe oameni să asculte de vestea bună despre Isus. Însă le oferă posibilitatea de a asimila cunoştinţa care conduce la viaţă. E vital să profiţi de această posibilitate acum (Ţefania 2:2, 3)! Astfel, vei învăţa să înfrunţi orice rău care-ţi face viaţa nefericită şi vei vedea cum Cristos va învinge răul pentru totdeauna. — Revelaţia 19:11–16; 20:1–3, 10; 21:3, 4.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 5]

Saul a aprobat răul deoarece îi lipsea cunoştinţa exactă

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Faptul de a-i ajuta pe oameni să dobândească o cunoştinţă exactă despre Dumnezeu este cel mai mare bine pe care îl poate face cineva semenilor săi