Salt la conţinut

Salt la cuprins

Poate cineva să schimbe cu adevărat lumea?

Poate cineva să schimbe cu adevărat lumea?

 Poate cineva să schimbe cu adevărat lumea?

„Oamenii săraci spun că vor, mai întâi de toate, pace şi securitate, iar apoi, şansa unei vieţi mai bune. Vor sisteme naţionale şi internaţionale drepte pentru ca eforturile lor să nu fie zădărnicite de puterea dominatoare a ţărilor bogate sau a companiilor ce dispun de fonduri uriaşe.“

AŞA A descris directoarea unei organizaţii internaţionale de ajutorare speranţele şi aspiraţiile oamenilor săraci. De fapt, cuvintele sale descriu foarte bine dorinţa tuturor celor care sunt victime ale tragediilor şi nedreptăţilor din lume. Toţi tânjim după o lume în care să domnească adevărata pace şi securitate. Se va realiza vreodată acest deziderat? Poate cineva să schimbe cu adevărat această lume care este nedreaptă din temelii?

 Strădanii de a schimba ceva

Mulţi oameni au încercat să schimbe ceva în lume. De pildă, Florence Nightingale, din Anglia secolului al XIX-lea, a luptat întreaga viaţă pentru ca bolnavii să beneficieze de asistenţă sanitară în condiţii de igienă şi să fie îngrijiţi cu compasiune. În vremea sa, când nu existau nici antibiotice, nici antiseptice, asistenţa medicală oferită în spitale nu era nici pe departe ceea ce este astăzi. Într-o carte se arată că „infirmierele erau neinstruite, murdare şi recunoscute ca imorale şi beţive“. A reuşit Florence Nightingale să schimbe ceva în domeniul sanitar? Cu siguranţă, da. La fel, nenumăraţi oameni altruişti au reuşit să facă lucruri remarcabile pentru semenii lor în diferite domenii: alfabetizare, învăţământ, medicină, asigurarea de hrană şi de locuinţe, ca să menţionăm doar câteva. Ca urmare a eforturilor lor, viaţa a milioane de oameni dezavantajaţi s-a îmbunătăţit considerabil.

Cu toate acestea nu putem ignora cruda realitate: sute de milioane de persoane suferă încă din cauza războaielor, a criminalităţii, a foametei şi a altor calamităţi. „Sărăcia“, declară agenţia de ajutorare irlandeză Concern, „ucide în fiecare zi 30 000 de oameni“. Chiar şi sclavia, care a fost de-a lungul secolelor preocuparea multor reformatori, continuă să existe. „Numărul sclavilor din prezent depăşeşte numărul oamenilor răpiţi din Africa în toată perioada comerţului transatlantic cu sclavi “, se afirmă în cartea Disposable People—New Slavery in the Global Economy, de Kevin Bales.

Ce obstacole întâmpină oamenii în strădania lor de a schimba radical şi definitiv lumea? Oare numai puterea dominatoare a celor bogaţi şi influenţi?

Obstacole în calea schimbării

Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, cel mai mare obstacol pe care oamenii îl întâmpină în strădania lor de a realiza o lume cu adevărat dreaptă este Satan Diavolul. Apostolul Ioan spune că „întreaga lume zace în puterea celui rău“ (1 Ioan 5:19). De fapt, chiar acum Satan „induce în eroare întregul pământ locuit“ (Revelaţia 12:9). Câtă vreme influenţa lui malefică nu va fi înlăturată, oamenii vor suferi din cauza răutăţii şi a nedreptăţilor. Dar cum s-a ajuns în această stare deplorabilă?

Primii noştri părinţi, Adam şi Eva, au primit în dar un pământ creat să fie o locuinţă paradiziacă perfectă pentru întreaga familie umană — un pământ care era ‘foarte bun’ (Geneza 1:31). Ce sau cine anume a schimbat lucrurile? Satan. El a contestat dreptul lui Dumnezeu de a stabili normele după care să trăiască oamenii. El a insinuat că modul de guvernare al lui Dumnezeu era nedrept. Satan i-a făcut pe Adam şi pe Eva să aleagă calea independenţei de Dumnezeu, pentru a stabili ei înşişi ce era bine şi ce era rău (Geneza 3:1–6). Astfel, oamenii aveau acum de depăşit un alt obstacol în strădania lor de a crea o lume dreaptă: păcatul şi imperfecţiunea. — Romani 5:12.

De ce a permis Dumnezeu această situaţie?

Unii s-ar putea întreba: De ce a permis Dumnezeu să apară imperfecţiunea şi păcatul? De  ce nu şi-a folosit puterea nemărginită pentru a-i distruge pe rebeli şi a da omenirii un nou început? Pare o soluţie simplă. Cu toate acestea, folosirea puterii ridică întrebări foarte serioase. Oare nu abuzul de putere este unul dintre principalele motive ale nemulţumirii celor săraci şi oprimaţi? Şi nu se nasc oare îndoieli în mintea oamenilor când un tiran îşi foloseşte puterea pentru a-i înlătura pe toţi cei ce nu sunt de acord cu politica sa?

Pentru a-i asigura pe cei cu inima sinceră că nu este un tiran care abuzează de putere, Dumnezeu a hotărât să le permită lui Satan şi oamenilor răzvrătiţi să acţioneze independent de legile şi principiile divine. Aceasta însă pentru o perioadă limitată. Timpul avea să demonstreze că numai modul de guvernare al lui Dumnezeu este drept şi că orice restricţie ne pune el este spre binele nostru. De fapt, acest lucru e deja confirmat de urmările tragice ale răzvrătirii împotriva guvernării lui Dumnezeu. Ele sunt dovada că Dumnezeu este pe deplin îndreptăţit să-şi folosească imensa putere pentru a elimina toată răutatea la momentul hotărât de el. Iar acest moment este foarte aproape. — Geneza 18:23–32; Deuteronomul 32:4; Psalmul 37:9, 10, 38.

Până când va interveni Dumnezeu suntem nevoiţi să trăim într-un sistem nedrept, ‘gemând împreună şi suferind împreună’ (Romani 8:22). Indiferent ce am face pentru a schimba lumea, nu putem să-l înlăturăm pe Satan şi nici să eliminăm imperfecţiunea, care se află la rădăcina tuturor suferinţelor noastre. Pur şi simplu, nu stă în puterea noastră să eliminăm efectele păcatului moştenit de la Adam. — Psalmul 49:7–9.

Isus Cristos va aduce schimbări definitive

Înseamnă aceasta că situaţia este fără ieşire? În nici un caz. Cineva mult mai puternic decât omul muritor a primit misiunea să schimbe definitiv lucrurile. Cine anume? Isus Cristos. El este descris în Biblie drept Instrumentul Principal al lui Dumnezeu pentru salvarea familiei umane. — Faptele 5:31.

Isus aşteaptă acum „timpul fixat“ de Dumnezeu pentru a trece la acţiune (Revelaţia 11:18). Ce acţiuni concrete va întreprinde el? Va ‘restabili toate lucrurile despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor săi profeţi din vechime’ (Faptele 3:21). „Va scăpa pe săracul care strigă şi pe cel necăjit care n-are nici un ajutor . . . va răscumpăra sufletele lor din apăsare şi din asuprire“ (Psalmul 72:12–16). Dumnezeu promite că prin Isus Cristos va pune „capăt războaielor până la marginea pământului“ (Psalmul 46:9). „Nici un locuitor [de pe pământul curăţat] nu zice: «Sunt bolnav!»“ Orbii, surzii, şchiopii — toţi cei ce suferă de vreo boală sau infirmitate — se vor bucura de o sănătate perfectă (Isaia 33:24; 35:5, 6; Revelaţia 21:3, 4). Chiar şi cei care au murit de-a lungul timpului vor trage foloase din acţiunile întreprinse de Isus. Dumnezeu promite că îi va aduce la viaţă pe toţi cei care au fost victime ale nedreptăţii şi asupririi. — Ioan 5:28, 29.

Schimbările ce se vor realiza prin Isus Cristos nu vor fi nici parţiale, nici temporare. El va înlătura toate obstacolele ce stau în calea realizării unei lumi cu adevărat drepte. Va elimina păcatul şi imperfecţiunea şi îi va distruge pe Satan Diavolul şi pe toţi cei care, asemenea lui, aleg calea răzvrătirii (Revelaţia 19:19, 20; 20:1–3, 10). Necazurile şi suferinţa permise de Dumnezeu pentru un timp „nu vor veni a doua oară“ (Naum 1:9NW). La toate acestea s-a referit Isus Cristos când ne-a învăţat să ne rugăm să vină Regatul lui Dumnezeu şi să se facă voinţa lui Dumnezeu „precum în cer, aşa şi pe pământ“. Matei 6:10.

Însă cineva ar putea spune: Nu a zis însuşi Isus că ‘pe săraci îi vom avea mereu cu noi’? Nu se înţelege de aici că vor exista mereu nedreptăţi şi sărăcie (Matei 26:11)? Într-adevăr, Isus a spus aceste cuvinte. Însă din contextul lor şi din promisiunile făcute în Cuvântul lui Dumnezeu înţelegem că el a vrut să spună că  vor exista săraci atâta vreme cât va exista această lume. Isus ştia că nici un om nu va putea să elimine vreodată sărăcia şi nedreptăţile din lume. Însă ştia şi că el va aduce schimbări radicale. Da, în curând, Isus va aduce o lume cu totul nouă — „ceruri noi şi un pământ nou“, în care durerea, boala, sărăcia şi moartea nu vor mai fi. — 2 Petru 3:13; Revelaţia 21:1.

„Nu uitaţi să faceţi binele“

Înseamnă aceasta că eforturile de a-i ajuta pe oameni sunt zadarnice? Nicidecum. Biblia ne încurajează să-i ajutăm pe cei ce trec prin încercări sau necazuri. Regele Solomon din vechime a scris: „Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când este în puterea mâinii tale s-o faci“ (Proverbele 3:27). Iar apostolul Pavel ne îndeamnă: „Nu uitaţi să faceţi binele şi să împărţiţi lucrurile cu alţii“. — Evrei 13:16.

Chiar Isus Cristos ne-a îndemnat să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne ajuta semenii. El a spus ilustrarea despre un samaritean care a găsit pe drum un om ce fusese bătut şi jefuit. Samariteanul a fost „mişcat de milă“ şi a dat din ce avea pentru a-i lega omului rănile şi a-l ajuta să-şi revină (Luca 10:29–37). Ceea ce a făcut acel samaritean milos nu a schimbat lumea, dar a însemnat enorm pentru viaţa unui om. Şi ajutorul nostru poate însemna la fel de mult.

Isus Cristos poate face mai mult decât să ajute persoane individuale. El poate schimba cu adevărat lumea şi o va face în curând. Când va veni acel timp, oamenii care sunt astăzi victime ale nedreptăţii vor avea şansa unei vieţi mai bune şi se vor bucura de adevărata pace şi securitate. — Psalmii 4:8; 37:10, 11.

În timp ce aşteptăm aceste schimbări, să nu ne reţinem niciodată „să facem ce este bine“, atât pe plan spiritual, cât şi pe plan material, faţă de toţi cei ce suferă din cauza acestei lumi nedrepte. — Galateni 6:10.

[Legenda fotografiilor de la pagina 5]

Florence Nightingale a adus reale schimbări în domeniul sanitar

[Provenienţa fotografiilor]

Prin amabilitatea National Library of Medicine

[Legenda fotografiilor de la pagina 7]

Continuatorii lui Isus Cristos fac ce este bine faţă de alţii

[Provenienţa fotografiei de la pagina 4]

The Star, Johannesburg, S.A.