Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Cuvântul“ lui Iehova să vă ocrotească

„Cuvântul“ lui Iehova să vă ocrotească

 „Cuvântul“ lui Iehova să vă ocrotească

ÎN 490 î.e.n., în istorica bătălie de la Maraton, între zece mii şi douăzeci de mii de atenieni au înfruntat o armată persană cu mult superioară numeric. Un element decisiv în tactica de luptă a grecilor a fost falanga: un corp de soldaţi care înaintau în formaţie compactă. Scuturile lor erau ca un zid aproape de nepătruns, din care ieşeau vârfurile ascuţite ale lăncilor. Falanga le-a adus atenienilor o victorie răsunătoare asupra armatei persane mult mai numeroase.

Adevăraţii creştini poartă un război spiritual. Duşmanii cu care luptă ei sunt puternici — conducătorii invizibili ai actualului sistem de lucruri, numiţi în Biblie ‘conducătorii mondiali ai acestui întuneric, . . . forţele spirituale rele din locurile cereşti’ (Efeseni 6:12; 1 Ioan 5:19). Poporul lui Dumnezeu continuă să iasă victorios, însă nu prin propriile puteri. Tot meritul îi revine lui Iehova, care îl ocroteşte şi îl instruieşte, după cum citim în Psalmul 18:30: „Cuvântul [lui Iehova] este încercat; El este un scut pentru toţi cei care se încred în El“.

Într-adevăr, prin intermediul ‘cuvântului’ său încercat, păstrat în Sfintele Scripturi, Iehova îşi apără slujitorii loiali de pericole spirituale (Psalmul 19:7–11; 119:93). Cu privire la înţelepciunea exprimată în Cuvântul lui Dumnezeu, Solomon a scris: „N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti“ (Proverbele 4:6; Eclesiastul 7:12). Cum ne ocroteşte înţelepciunea divină? Să luăm exemplul vechiului Israel.

Un popor ocrotit de înţelepciunea divină

Legea lui Iehova i-a ocrotit şi i-a îndrumat pe israeliţi în toate domeniile vieţii. De exemplu, regulile privitoare la dietă, igienă şi carantină i-au ferit de multe boli care au făcut numeroase victime la alte popoare. Abia după descoperirea bacteriei în secolul al XIX-lea, ştiinţa a înţeles necesitatea respectării normelor pe care Legea lui Dumnezeu le prevăzuse cu mii de ani mai înainte. Legile cu privire la dreptul de proprietate asupra  pământului, la răscumpărare, la scutirea de datorii şi la împrumuturile cu dobândă au favorizat în Israel dezvoltarea unei societăţi stabile şi a unei economii bazate pe principiul echităţii (Deuteronomul 7:12, 15; 15:4, 5). Legea lui Iehova cuprindea măsuri chiar şi cu privire la păstrarea în bună stare a pământului ţării (Exodul 23:10, 11). Poruncile împotriva închinării false au ocrotit poporul pe plan spiritual, ferindu-l de puterea asupritoare a demonilor, de ritualurile de sacrificare a copiilor şi de multe alte nelegiuiri, precum şi de practica înjositoare a închinării la idoli neînsufleţiţi. — Exodul 20:3–5; Psalmul 115:4–8.

Cu siguranţă, „cuvântul“ lui Iehova nu s-a dovedit a fi „fără însemnătate“ pentru Israel, dimpotrivă, a însemnat viaţă lungă pentru toţi cei ce l-au respectat (Deuteronomul 32:47). Acelaşi lucru se poate spune şi astăzi despre cei ce dau ascultare cuvintelor înţelepte ale lui Iehova, deşi legământul Legii nu mai este în vigoare (Galateni 3:24, 25; Evrei 8:8). De fapt, creştinii se lasă îndrumaţi nu de un cod de legi, ci de numeroase principii biblice care îi ocrotesc pe cei ce le respectă.

Un popor ocrotit de principii

Legile pot avea aplicabilitate restrânsă şi caracter temporar. Spre deosebire de legi, principiile biblice, care sunt adevăruri fundamentale, au de obicei aplicabilitate mult mai largă şi caracter permanent. Să luăm ca exemplu principiul enunţat în Iacov 3:17, unde se spune printre altele: „Înţelepciunea de sus este în primul rând castă, apoi paşnică“. Cum îi poate ocroti acest adevăr fundamental pe slujitorii de astăzi ai lui Dumnezeu?

Castitatea înseamnă curăţenie morală. Totuşi, cei ce preţuiesc castitatea se străduiesc să evite nu numai imoralitatea, ci şi lucrurile care duc la ea, cum ar fi fanteziile sexuale sau pornografia (Matei 5:28). În acest sens, persoanele aflate în perioada de curtare care iau în serios principiul din Iacov 3:17 evită gesturile prea intime ce-ar putea duce la pierderea autocontrolului. Întrucât se lasă îndrumate de principii, nu se expun pericolului de a-şi pierde castitatea, gândindu-se, probabil, că, atât timp cât nu încalcă litera legii, Iehova le aprobă conduita. Ele ştiu că Iehova „Se uită la inimă“ şi că acţionează în consecinţă (1 Samuel 16:7; 2 Cronici 16:9). Dovedind înţelepciune, sunt ferite de bolile cu transmitere sexuală, atât de răspândite astăzi, şi îşi păstrează pacea minţii şi a inimii.

În Iacov 3:17 se mai spune că înţelepciunea divină este „paşnică“. Noi ştim că Satan încearcă să ne înstrăineze de Iehova semănând în inima noastră un spirit de violenţă, prin intermediul cărţilor, al filmelor, al muzicii discutabile şi al jocurilor pe calculator, dintre care unele îi incită pe jucători să simuleze acte de o cruzime şi de o brutalitate greu de imaginat (Psalmul 11:5)! Valul tot mai mare de crime violente e o dovadă a succesului pe care îl are Satan. Cu privire la astfel de crime, cu câţiva ani în urmă în ziarul australian The Sydney Morning Herald a apărut un comentariu făcut de Robert Ressler, care a folosit prima oară expresia „ucigaş în serie“. El a spus că ucigaşii pe care i-a intervievat în anii ’70 au fost incitaţi la crimă de materiale pornografice cu scene sexuale mai puţin explicite, care „sunt nimic în comparaţie cu cele de astăzi“. De aceea, în opinia lui Ressler „viitorul este sumbru; începe un secol în care numărul ucigaşilor în serie va creşte“.

La numai câteva luni de la apariţia acestui comentariu, un bărbat înarmat a ucis în Dunblane (Scoţia) 16 copii de grădiniţă şi pe educatoarea lor, după care s-a sinucis. În luna următoare, alt nebun înarmat a măcelărit 32 de oameni în liniştitul orăşel Port Arthur, de pe insula australiană Tasmania. În ultimii ani, Statele Unite au fost zguduite de o serie de masacre în şcoli, ceea ce i-a făcut pe americani să se întrebe care este cauza acestor orori. În iunie 2001, un caz din Japonia a ocupat prima pagină a ziarelor din întreaga lume. Un bolnav mintal a intrat într-o şcoală şi a înjunghiat mortal opt copii de clasa întâi şi a doua şi a rănit alte 15 persoane. Cu siguranţă, astfel de fapte oribile au cauze  complexe, însă violenţa din media este considerată tot mai mult ca fiind una dintre ele. Redactorul australian Phillip Adams a scris: „Dacă un spot publicitar de 60 de secunde face să crească în mod spectaculos vânzările, să nu-mi spuneţi că un film de două ore, pentru care s-au cheltuit milioane de dolari, nu influenţează comportamentele“. Este interesant că poliţia a confiscat de la locuinţa ucigaşului înarmat din Port Arthur 2 000 de videocasete porno şi cu filme violente.

Cei ce îşi însuşesc principiile biblice îşi ocrotesc mintea şi inima de orice formă de divertisment care alimentează setea de violenţă. Astfel, ei nu fac loc ‘spiritului lumii’ în gândirea şi în dorinţele lor. În schimb, se lasă ‘învăţaţi de spiritul lui Dumnezeu’ şi se străduiesc să cultive iubire pentru rodul acestuia, care include pacea (1 Corinteni 2:12, 13; Galateni 5:22, 23). Ei cultivă această iubire studiind Biblia cu regularitate, rugându-se şi meditând în mod constructiv. De asemenea, ei evită să se asocieze cu persoane înclinate spre violenţă, alegând compania celor ce doresc, asemenea lor, să trăiască în lumea nouă promisă de Iehova unde va domni pacea (Psalmul 1:1–3; Proverbele 16:29). Într-adevăr, câtă ocrotire oferă înţelepciunea divină!

„Cuvântul“ lui Iehova să vă ocrotească inima!

Când a fost ispitit în pustiu, Isus l-a combătut pe Satan citând cu exactitate din Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 4:1–13). Însă el nu s-a angajat într-o confruntare cu Diavolul pentru a dovedi cine este mai inteligent. Bazându-şi argumentaţia pe Scripturi, Isus a vorbit din inimă şi, astfel, strategia Diavolului, care avusese succes în Eden, n-a avut succes în cazul lui Isus. Maşinaţiile lui Satan vor eşua şi în cazul nostru dacă ne umplem inima cu declaraţiile lui Iehova. Lucrul acesta este esenţial, căci din inimă „ies izvoarele vieţii“. — Proverbele 4:23.

În plus, trebuie să ne păzim încontinuu inima şi să ne păstrăm vigilenţa. Deşi n-a reuşit să-l corupă în pustiu, Satan a încercat şi după aceea să-l ispitească pe Isus (Luca 4:13). El va proceda la fel şi în cazul nostru, folosindu-se de numeroase stratageme pentru a ne ştirbi integritatea (Revelaţia 12:17). De aceea, să-l imităm pe Isus cultivând o iubire profundă pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, rugându-ne neîncetat pentru spirit sfânt şi pentru înţelepciune (1 Tesaloniceni 5:17; Evrei 5:7). Iehova, la rândul său, le promite tuturor celor ce caută refugiu la el că nu vor suferi nici un prejudiciu spiritual. — Psalmul 91:1–10; Proverbele 1:33.

Cuvântul lui Dumnezeu ocroteşte congregaţia

Satan nu poate împiedica ‘marea mulţime’ profeţită de Biblie să supravieţuiască marelui necaz (Revelaţia 7:9, 14). Totuşi, şi în prezent el încearcă cu înverşunare să-i corupă pe creştini, pentru ca măcar unele persoane individuale să piardă favoarea lui Iehova. Strategia aceasta a fost eficientă în Israelul antic şi a dus la moartea a 24 000 de oameni, chiar înainte de intrarea lor în Ţara Promisă (Numeri 25:1–9). Bineînţeles, creştinii care au greşit, dar care se căiesc sincer primesc ajutor spiritual pentru a se putea redresa. Însă păcătoşii nepenitenţi, asemenea lui Zimri din vechime, pun în pericol bunăstarea spirituală şi morală a altora (Numeri 25:14). Asemenea soldaţilor dintr-o falangă care îşi aruncă scuturile, aceştia se pun în pericol atât pe ei, cât şi pe însoţitorii lor.

De aceea, Biblia porunceşte: „Încetaţi să mai staţi în compania cuiva numit frate care este un fornicator sau un om lacom sau un idolatru sau unul care insultă sau un beţiv sau un extorcator, şi nici măcar să nu mâncaţi cu un astfel de om. . . . Înlăturaţi-l pe ticălosul acela din mijlocul vostru“ (1 Corinteni 5:11, 13). Nu sunteţi de acord că acest „cuvânt“ înţelept este o ocrotire pentru curăţenia spirituală şi morală a congregaţiei creştine?

Într-un contrast izbitor, multe biserici ale creştinătăţii, precum şi apostaţii consideră demodate acele părţi ale Bibliei care nu corespund  concepţiilor moderne, liberale, despre moralitate. Astfel, ei scuză orice formă de păcat grav, chiar şi atunci când e vorba de clerici (2 Timotei 4:3, 4). Remarcaţi însă că versetul din Proverbele 30:5, unde „cuvântul“ lui Iehova este comparat din nou cu un scut, e urmat de porunca din Pr 30 versetul 6: „N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos“. Da, cei ce încearcă să mistifice Biblia sunt cei mai josnici dintre toţi mincinoşii deoarece denaturează lucruri spirituale (Matei 15:6–9)! Să fim deci cu adevărat recunoscători că facem parte dintr-o organizaţie care are un respect profund faţă de Cuvântul lui Dumnezeu.

Ocrotiţi de „o mireasmă aromată“

Întrucât respectă cu loialitate normele Bibliei şi le împărtăşesc altora mesajul ei mângâietor, slujitorii lui Dumnezeu răspândesc o „mireasmă aromată“, dătătoare de viaţă, asemănătoare mirosului de tămâie plăcut lui Iehova. Dar pentru cei nedrepţi, purtătorii acestui mesaj aduc, potrivit cu Noul Testament, ediţia 2002, „mirosul morţii“. Într-adevăr, „simţul olfactiv“ al celor răi a fost atât de denaturat de sistemul lui Satan, încât aceştia se simt deranjaţi de prezenţa celor ce răspândesc ‘mireasma aromată a lui Cristos’, reacţionând uneori chiar agresiv. Însă, purtătorii zeloşi ai veştii bune devin „o mireasmă aromată a lui Cristos printre cei care sunt salvaţi“ (2 Corinteni 2:14–16). Aceşti oameni sinceri sunt adesea dezgustaţi de ipocrizia şi de minciunile religiei false. De aceea, când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu şi le împărtăşim mesajul despre Regat, ei se simt atraşi spre Cristos şi vor să afle mai multe. — Ioan 6:44.

Aşadar, nu vă simţiţi descurajaţi când unii reacţionează negativ la mesajul despre Regat! Mai degrabă, consideraţi ‘mireasma aromată a lui Cristos’ drept o formă de protecţie spirituală. Ea îi îndepărtează de domeniul spiritual locuit de slujitorii lui Dumnezeu pe mulţi care ar putea constitui un pericol pentru ei, dar îi atrage pe cei cu o inimă bună. — Isaia 35:8, 9.

Deşi numeric au fost dezavantajaţi, soldaţii greci au câştigat bătălia de la Maraton deoarece au mărşăluit în formaţie compactă şi au ţinut scuturile cu toată forţa. În mod asemănător, Martorii loiali ai lui Iehova primesc asigurarea că vor avea parte de o victorie deplină în războiul spiritual pe care îl poartă, întrucât aceasta este „moştenirea“ lor (Isaia 54:17). Prin urmare, fiecare dintre noi să continue să se refugieze în Iehova, ţinând „strâns cuvântul vieţii“. — Filipeni 2:16.

[Legenda fotografiilor de la pagina 31]

‘Înţelepciunea de sus este castă, apoi paşnică’