Salt la conţinut

Salt la cuprins

Întrebări de la cititori

Întrebări de la cititori

 Întrebări de la cititori

Pe ce bază afirmăm că expresii precum „singurul care are nemurirea“ şi ‘cel pe care nimeni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea’ se referă la Isus şi nu la Iehova Dumnezeu?

Apostolul Pavel a scris: „Această manifestare o va arăta la timpurile ei fixate fericitul şi unicul Suveran, el, Regele celor care domnesc ca regi şi Domnul celor care guvernează ca domni, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină inaccesibilă, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea“. — 1 Timotei 6:15, 16.

Majoritatea bibliştilor sunt de părere că expresii precum „singurul care are nemurirea“, „unicul Suveran“ şi ‘cel pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea’ nu ar putea să se refere decât la Cel Atotputernic. Este adevărat că astfel de expresii pot fi folosite pentru a-l descrie pe Iehova. Însă din context reiese că în 1 Timotei 6:15, 16 Pavel se referea în mod expres la Isus.

La finalul versetului 14, Pavel foloseşte expresia „manifestarea Domnului nostru Isus Cristos“ (1 Timotei 6:14). Prin urmare, când scrie în 1Ti 6 versetul 15„această manifestare o va arăta la timpurile ei fixate fericitul şi unicul Suveran“, Pavel se referă la o manifestare a lui Isus, nu a lui Iehova Dumnezeu. Cine este, aşadar, „unicul Suveran“? Pare logic să conchidem că Isus este Suveranul la care s-a referit aici Pavel. De ce? Contextul arată clar că Pavel îl compară pe Isus cu conducătorii umani. Isus este într-adevăr, aşa cum a scris Pavel, „Regele celor [acelor oameni] care domnesc ca regi şi Domnul celor [acelor oameni] care guvernează ca domni“. * Da, în comparaţie cu aceşti oameni, Isus este „unicul Suveran“. Lui Isus i s-a dat „stăpânire, slavă şi împărăţie, pentru ca toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile să-I slujească“ (Daniel 7:14). Nici un suveran uman nu poate emite această pretenţie!

Dar ce se poate spune despre expresia „singurul care are nemurirea“? Şi în acest caz se face o comparaţie între Isus şi regii umani. Spre deosebire de Isus, nici un conducător uman nu poate afirma că a primit nemurirea. Pavel a scris: „Ştim că Cristos, acum că a fost sculat din morţi, nu mai moare; moartea nu mai stăpâneşte peste el“ (Romani 6:9). Astfel, Isus este primul despre care Biblia spune că a primit darul nemuririi. De fapt, la data când Pavel a scris cuvintele de mai sus, Isus era singurul care primise viaţă indestructibilă.

Să reţinem, de asemenea, că ar fi fost incorect ca Pavel să afirme că numai Iehova Dumnezeu are nemurirea, deoarece, când apostolul a scris aceste cuvinte, şi Isus era nemuritor. Dar, comparându-l pe Isus cu conducătorii umani, Pavel a putut spune că numai Isus era nemuritor.

În plus, fără îndoială că, după învierea şi înălţarea sa la cer, Isus putea fi descris drept cel „pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea“. Este adevărat că discipolii săi unşi aveau să-l vadă pe Isus după moartea şi învierea lor în cer ca fiinţe spirituale (Ioan 17:24). Dar nici un om de pe pământ nu avea să-l vadă pe Isus în poziţia sa de glorie. Prin urmare, se poate spune pe bună dreptate că de la învierea şi înălţarea lui Isus la cer „nimeni dintre oameni“ nu l-a văzut de fapt pe Isus.

Chiar dacă la prima vedere s-ar părea că expresiile descriptive folosite de Pavel în 1 Timotei 6:15, 16 s-ar referi la Dumnezeu, contextul — coroborat de alte texte biblice — arată că Pavel se referea la Isus.

[Notă de subsol]

^ par. 5 Expresii asemănătoare referitoare la Isus găsim în 1 Corinteni 8:5, 6 sau Revelaţia 17:12, 14 şi 19:16.