Salt la conţinut

Salt la cuprins

Iehova ne-a numărat „chiar şi perii capului“

Iehova ne-a numărat „chiar şi perii capului“

 Iehova ne-a numărat „chiar şi perii capului“

„Nici [o vrabie] nu va cădea la pământ fără ştirea Tatălui vostru. Ba chiar şi perii capului vă sunt toţi număraţi.“ — MATEI 10:29, 30.

1, 2. a) De ce s-a simţit Iov părăsit de Dumnezeu? b) Ar trebui să înţelegem din cuvintele lui Iov că el se întorsese împotriva lui Iehova? Explicaţi.

„STRIG către Tine [Dumnezeule], şi nu-mi răspunzi; stau în picioare, şi Tu priveşti la mine. Eşti fără milă împotriva mea, mă urmăreşti cu puterea mâinii Tale.“ Omul care a rostit aceste cuvinte suferea cumplit. Îşi pierduse mijloacele de trai, copiii săi pieriseră într-un dezastru ciudat şi, pe deasupra, era chinuit de o boală necruţătoare. Acest om se numea Iov, iar tulburătoarea dramă a vieţii sale este consemnată în Biblie spre folosul nostru. — Iov 30:20, 21.

2 Cuvintele lui Iov ar putea sugera că el se întorsese împotriva lui Dumnezeu, dar nu aşa au stat lucrurile. Iov pur şi simplu şi-a exprimat marea durere pe care o avea în inimă (Iov 6:2, 3). El nu ştia că Satan îi pricinuia necazurile şi a tras în mod greşit concluzia că Dumnezeu îl părăsise. La un moment dat, Iov chiar i-a spus lui Iehova: „Pentru ce Îţi ascunzi Faţa şi mă socoteşti ca vrăjmaş al Tău?“ *Iov 13:24.

3. Ce gânduri ne-ar putea trece prin minte când ne confruntăm cu necazuri?

3 În prezent, mulţi slujitori ai lui Iehova trec prin necazuri din cauza războaielor, a frământărilor politice şi sociale, a calamităţilor naturale, a bătrâneţii, a bolii, a sărăciei lucii şi a interdicţiilor din partea unor guverne. Probabil că, într-un fel sau altul, şi tu te confrunţi cu încercări. Poate te gândeşti uneori că Iehova îşi ascunde faţa, sau îşi întoarce faţa de la tine. Cunoşti bine cuvintele din Ioan 3:16: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unic-născut“. Însă când suferi şi nu întrevezi nici o cale de scăpare, poate că te întrebi: Mă iubeşte Dumnezeu cu adevărat? Vede el prin ce trec? Îi pasă lui de mine?

4. Ce situaţie a trebuit să îndure în permanenţă Pavel, şi cum ne-ar putea afecta şi pe noi o situaţie asemănătoare?

4 Să ne gândim la situaţia în care s-a aflat apostolul Pavel. El a scris: „Mi s-a dat un spin în carne, un înger al lui Satan, care să mă pălmuiască fără încetare“. Pavel a adăugat: „De trei ori l-am implorat pe Domnul ca acesta [spinul] să se îndepărteze de la mine“. Iehova i-a auzit implorările. Însă, când i-a răspuns lui Pavel, el a lăsat să se înţeleagă că nu avea să intervină în mod miraculos. În schimb, Pavel trebuia să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu pentru a face faţă ‘spinului în carne’ * (2 Corinteni 12:7–9). Asemenea lui Pavel, poate că şi tu te confrunţi cu o încercare ce pare că nu se mai sfârşeşte. Probabil că îţi spui: Se pare că Iehova nu a făcut nimic cu privire la problema mea. Să însemne asta cumva că el nu-mi cunoaşte situaţia sau că nu-i pasă de mine? Răspunsul la această întrebare este un „nu“ categoric! Interesul profund manifestat de Iehova  faţă de fiecare slujitor fidel al său este subliniat de cuvintele pe care Isus le-a spus apostolilor săi la scurt timp după ce i-a ales. Să observăm cum ne pot încuraja şi pe noi cuvintele sale.

„Nu vă temeţi“ — De ce?

5, 6. a) Cum şi-a ajutat Isus apostolii să nu se teamă de ceea ce avea să se întâmple? b) Cum şi-a exprimat Pavel încrederea că Iehova se îngrijea de el?

5 Apostolii au primit puteri extraordinare de la Isus, inclusiv „autoritate peste spiritele necurate, pentru a le expulza şi pentru a vindeca tot felul de boli şi tot felul de infirmităţi“. Dar asta nu înseamnă că nu aveau să se confrunte niciodată cu dificultăţi sau încercări. De fapt, Isus a descris în detaliu unele probleme pe care urmau să le întâmpine. Însă el i-a îndemnat: „Nu vă înfricoşaţi de cei care ucid corpul, dar nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să distrugă atât sufletul, cât şi corpul în Gheenă“. — Matei 10:1, 16–22, 28.

6 Pentru a-i ajuta pe apostoli să înţeleagă că nu aveau de ce să se teamă, Isus a prezentat două ilustrări. El le-a spus: „Nu se vând două vrăbii pentru o monedă de mică valoare? Totuşi, nici una dintre ele nu va cădea la pământ fără ştirea Tatălui vostru. Ba chiar şi perii capului vă sunt toţi număraţi. De aceea, nu vă temeţi: Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii“ (Matei 10:29–31). Potrivit cuvintelor lui Isus, dacă suntem convinşi că Iehova se îngrijeşte de fiecare dintre noi, nu ne vom teme când ne confruntăm cu dificultăţi. Se pare că apostolul Pavel a avut această convingere. El a scris: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care nu l-a cruţat nici chiar pe propriul său Fiu, ci l-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da cu bunătate împreună cu el şi toate celelalte lucruri?“ (Romani 8:31, 32). Indiferent cu ce probleme te-ai confrunta, poţi să fii sigur că, atât timp cât îi rămâi loial, Iehova se îngrijeşte de tine. Acest lucru devine şi mai evident când analizăm mai îndeaproape sfatul pe care Isus l-a dat apostolilor.

Cât valora o vrabie

7, 8. a) Cum erau considerate vrăbiile în zilele lui Isus? b) Din câte se pare, de ce în textul din Matei 10:29 se foloseşte un diminutiv al cuvântului grecesc tradus prin „vrăbii“?

7 Ilustrările lui Isus descriu în mod sugestiv interesul lui Iehova faţă de fiecare slujitor al Său. Să ne gândim mai întâi la ilustrarea despre vrăbii. În zilele lui Isus, vrabia făcea parte din alimentaţia omului. Totuşi, mulţi oameni considerau vrăbiile o pacoste deoarece acestea provocau mari pagube culturilor. Existau foarte multe vrăbii şi, prin urmare, erau  foarte ieftine: cineva putea cumpăra două vrăbii cu o monedă ce ar echivala cu mai puţin de 5 cenţi americani. Cu două monede de acest fel se puteau cumpăra nu patru, ci cinci vrăbii, a cincea fiind adăugată ca şi cum n-ar fi valorat nimic! — Luca 12:6.

8 Să ne gândim şi la un alt aspect. În comparaţie cu multe păsări, chiar şi o vrabie adultă este foarte mică. Însă cuvântul grecesc tradus în Matei 10:29 prin „vrăbii“ se referă, de fapt, la vrăbiuţe. Se pare că Isus voia ca apostolii să se gândească la una dintre cele mai mici şi mai neînsemnate păsări. Aşa cum se arată într-o lucrare de referinţă, „Isus vorbeşte despre o pasăre foarte mică şi foloseşte un diminutiv pentru a o descrie!“

9. Ce idee foarte încurajatoare reiese din ilustrarea lui Isus despre vrăbii?

9 Analogia cu vrăbiile făcută de Isus transmite o idee foarte încurajatoare: Ceea ce pare fără valoare în ochii oamenilor, pentru Iehova Dumnezeu este important. Isus a accentuat acest adevăr adăugând că o vrăbiuţă nu ‘cade la pământ’ fără ca Iehova să observe acest lucru. * De aici se desprinde o lecţie clară pentru noi. Dacă Iehova Dumnezeu observă cea mai mică şi mai neînsemnată pasăre, cu cât mai mult îl interesează situaţia unui om care a decis să-i slujească!

10. Ce semnificaţie are afirmaţia „chiar şi perii capului vă sunt toţi număraţi“?

10 După ce a făcut ilustrarea despre vrăbii, Isus a spus: „Chiar şi perii capului vă sunt toţi număraţi“ (Matei 10:30). Prin această afirmaţie scurtă, dar profundă, Isus a accentuat ideea din ilustrarea despre vrăbii. Să ne gândim la următorul lucru: Un om obişnuit are aproximativ 100 000 de fire de păr. În general, firele de păr par identice şi nici unul dintre ele nu pare să merite o atenţie deosebită. Totuşi, fiecare fir de păr este observat şi numărat de Iehova Dumnezeu. Aşa stând lucrurile, există oare vreun detaliu al vieţii noastre pe care Iehova să nu-l cunoască? Fără îndoială, Iehova înţelege structura unică a fiecărui slujitor al său. Da, el „Se uită la inimă“. — 1 Samuel 16:7.

11. Cum a arătat David că era sigur că pe Iehova îl interesa persoana sa?

11 David, care a întâmpinat multe probleme, era sigur că Iehova îl observa. El a scris: „DOAMNE, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti; ştii când stau jos şi când mă scol; şi de departe îmi pătrunzi gândul“ (Psalmul 139:1, 2). Şi tu poţi să fii sigur că Iehova te cunoaşte personal (Ieremia 17:10). Nu te grăbi să tragi concluzia că eşti prea neînsemnat ca să fii observat de ochii lui Iehova care văd totul!

„Pune-mi lacrimile în burduful Tău!“

12. De unde ştim că Iehova cunoaşte bine problemele cu care se confruntă slujitorii săi?

12 Iehova nu numai că îl cunoaşte pe fiecare slujitor al său, dar şi ştie bine necazurile fiecăruia. De exemplu, când israeliţii se aflau în sclavie şi erau oprimaţi, Iehova i-a spus lui Moise: „Hotărât, am văzut apăsarea poporului Meu care este în Egipt şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile“ (Exodul 3:7). Ce încurajator  este să ştim că, atunci când trecem printr-o încercare, Iehova vede ceea ce se întâmplă şi ne aude strigătele! Fără îndoială, el nu rămâne indiferent la suferinţa noastră.

13. De unde ştim că Iehova suferă alături de slujitorii săi?

13 Grija lui Iehova faţă de cei care sunt în relaţii de prietenie cu el reiese şi din sentimentele pe care le-a avut faţă de israeliţi. Chiar dacă de multe ori aceştia au suferit numai din cauza încăpăţânării lor, Isaia a scris despre Iehova următoarele: „În toate necazurile lor El a fost întristat“ (Isaia 63:9). Prin urmare, dacă eşti un slujitor fidel al lui Iehova, poţi să fii sigur că, atunci când suferi, şi Iehova suferă. Nu te impulsionează acest lucru să înfrunţi fără teamă dificultăţile şi să continui să faci tot ce-ţi stă în putinţă pentru a-i sluji? — 1 Petru 5:6, 7.

14. În ce împrejurări a fost compus Psalmul 56?

14 Regele David era convins că Iehova se interesa de el şi suferea alături de el, lucru ce reiese cu claritate din Psalmul 56. David a compus acest psalm când fugea de regele Saul, care căuta să-i ia viaţa. David a fugit la Gat, dar, când a fost recunoscut de filisteni, s-a temut că va fi luat prizonier. El a scris: „Toată ziua vrăjmaşii mei ar vrea să mă înghită; sunt mulţi şi se luptă cu mine cu mândrie“. Având în vedere situaţia primejdioasă în care se afla, David s-a rugat lui Iehova, spunând: „Toată ziua ei îmi sucesc cuvintele şi toate gândurile lor sunt împotriva mea spre rău“. — Psalmul 56:2, 5.

15. a) Ce a vrut să spună David când l-a rugat pe Iehova să-i pună lacrimile într-un burduf sau ‘să le scrie’ într-o carte? b) Când ne aflăm într-o situaţie care ne pune la încercare credinţa, de ce anume putem fi siguri?

15 Apoi, potrivit Psalmului 56:8, David face câteva afirmaţii foarte interesante: „Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful Tău! Nu sunt ele scrise în cartea Ta?“ Ce descriere plină de sensibilitate a grijii tandre a lui Iehova! Când suntem apăsaţi de probleme, poate că îl implorăm pe Iehova cu lacrimi. Chiar şi omul perfect Isus a făcut acest lucru (Evrei 5:7). David era sigur că Iehova îl vedea şi că avea să-şi amintească de suferinţa lui, ca şi cum i-ar fi păstrat lacrimile într-un burduf sau le-ar fi trecut într-o carte. * Probabil consideri că lacrimile tale ar putea umple o mare parte din acel burduf sau multe pagini din acea carte. În acest caz, poţi găsi mângâiere în următoarea asigurare pe care ne-o dă Biblia: „DOMNUL este aproape de cei cu inima zdrobită şi mântuieşte pe cei cu duhul înfrânt“. — Psalmul 34:18.

Să devenim prieteni apropiaţi ai lui Dumnezeu

16, 17. a) De unde ştim că Iehova nu este indiferent la problemele cu care se confruntă slujitorii săi? b) Ce face Iehova pentru ca oamenii să se bucure de relaţii apropiate cu el?

16 Faptul că Iehova ne-a numărat „chiar şi perii capului“ arată cât de atent este Dumnezeul căruia avem privilegiul să ne închinăm şi ce interes manifestă el faţă de noi. Deşi trebuie să aşteptăm promisa lume nouă pentru ca toată durerea şi suferinţa să dispară, Iehova face un lucru extraordinar pentru slujitorii săi chiar şi acum. David a scris: „Prietenia DOMNULUI este cu cei care se tem de El, ca să-i facă să cunoască legământul Său“. — Psalmul 25:14.

17 ‘Prietenia cu Iehova’. Această idee le pare imposibil de pătruns oamenilor imperfecţi. Totuşi, Iehova îi invită pe cei care se tem de el să fie oaspeţi în cortul său (Psalmul 15:1–5). Ce face Iehova pentru oaspeţii săi? Potrivit cuvintelor lui David, el îi ajută să cunoască legământul său. Iehova are încredere în ei, dezvăluindu-le prin intermediul profeţilor „taina“ Sa pentru ca să cunoască scopurile sale şi să ştie cum să trăiască în armonie cu ele. — Amos 3:7.

18. De unde ştim că Iehova vrea să fim în relaţii strânse cu el?

 18 Este cu adevărat încurajator să ştim că noi, oamenii imperfecţi, putem cultiva relaţii strânse cu Cel Preaînalt, Iehova Dumnezeu. El chiar ne invită să facem acest lucru. Biblia spune: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi el se va apropia de voi“ (Iacov 4:8). Iehova vrea să fim în relaţii apropiate cu el. De fapt, el a luat deja unele măsuri pentru a face posibilă această prietenie. Jertfa de răscumpărare a lui Isus ne-a dat posibilitatea să fim în relaţii de prietenie cu Dumnezeul cel Atotputernic. Biblia spune: „Cât despre noi, iubim pentru că el ne-a iubit primul“. — 1 Ioan 4:19.

19. Cum poate perseverenţa să ne întărească prietenia cu Iehova?

19 Această relaţie de prietenie se întăreşte când perseverăm în situaţii grele. Discipolul Iacov a scris: „Perseverenţa să-şi facă în mod complet lucrarea, ca să fiţi compleţi şi sănătoşi în toate privinţele, nelipsindu-vă nimic“ (Iacov 1:4). Ce „lucrare“ se face când perseverăm în pofida necazurilor? Să ne amintim de ‘spinul în carne’ cu care s-a confruntat Pavel. Ce a realizat perseverenţa în cazul său? Iată ce a spus Pavel despre încercările prin care a trecut: „Foarte bucuros deci mă voi lăuda mai degrabă cu privire la slăbiciunile mele, pentru ca puterea Cristosului să rămână deasupra mea ca un cort. Prin urmare, găsesc plăcere în slăbiciuni, în insulte, în nevoi, în persecuţii şi dificultăţi, pentru Cristos. Căci, când sunt slab, atunci sunt plin de putere“ (2 Corinteni 12:9, 10). Pavel a înţeles că Iehova avea să-i dea puterea necesară — chiar „puterea care depăşeşte normalul“ — pentru ca el să persevereze. Acest lucru l-a apropiat şi mai mult de Cristos şi de Iehova Dumnezeu. — 2 Corinteni 4:7; Filipeni 4:11–13.

20. De ce putem fi siguri că Iehova ne va susţine şi ne va mângâia când ne confruntăm cu necazuri?

20 Probabil că Iehova permite ca încercările tale să continue. În acest caz, nu uita promisiunea pe care le-a făcut-o celor care se tem de el: „Nicidecum nu te voi lăsa şi nicidecum nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5). Şi tu poţi simţi sprijinul şi mângâierea sa. Iehova ţi-a numărat „chiar şi perii capului“. El vede perseverenţa ta. El suferă alături de tine. Lui îi pasă cu adevărat de tine. Şi niciodată ‘nu va uita lucrarea ta şi iubirea pe care ai arătat-o pentru numele său’. — Evrei 6:10.

[Note de subsol]

^ par. 2 Afirmaţii asemănătoare au făcut şi David, un om drept, şi fiii lui Core care au fost fideli. — Psalmii 10:1; 44:24.

^ par. 4 Biblia nu arată clar ce era ‘spinul în carne’ cu care s-a confruntat Pavel. E posibil să fi fost o afecţiune fizică, de exemplu o vedere slabă. E posibil, de asemenea, ca expresia „spin în carne“ să se refere la apostolii falşi şi la alţi oameni care puneau la îndoială apostolatul şi ministerul lui Pavel. — 2 Corinteni 11:6, 13–15; Galateni 4:15; 6:11.

^ par. 9 Unii biblişti sunt de părere că expresia din limba originală tradusă ‘cade la pământ’ nu se referă doar la momentul în care o vrabie moare, ci şi la faptul că pasărea coboară în zbor pe pământ pentru a se hrăni. În acest caz, expresia ar sugera că Dumnezeu observă nu numai moartea unei păsări, ci şi activităţile ei zilnice, având grijă de ea. — Matei 6:26.

^ par. 15 În vechime se făceau burdufuri din piele tăbăcită, de oaie, de capră sau de bovine. În aceste recipiente se ţinea lapte, unt, brânză sau apă. Dacă pielea era tăbăcită mai bine, în burduf se putea păstra ulei sau vin.

Vă amintiţi?

• Din ce cauză s-ar putea simţi cineva părăsit de Dumnezeu?

• Ce putem învăţa din ilustrarea lui Isus despre vrăbii şi din cuvintele sale potrivit cărora perii capului ne sunt număraţi?

• Ce înseamnă faptul că lacrimile cuiva sunt puse în „burduful“ sau în „cartea“ lui Iehova?

• Cum putem să ne bucurăm de relaţii de ‘prietenie cu Iehova’?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 22]

De ce Iehova nu a înlăturat ‘spinul în carne’ cu care s-a confruntat Pavel?

[Legenda fotografiei de la pagina 23]

Ce putem învăţa din ilustrarea lui Isus despre vrăbii?

[Provenienţa fotografiei]

© J. Heidecker/VIREO

[Legenda fotografiei de la pagina 25]

Dacă citim cu regularitate din Biblie, putem primi asigurarea că Dumnezeu se îngrijeşte de fiecare dintre noi