Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Dovediţi mereu ceea ce sunteţi voi înşivă“

„Dovediţi mereu ceea ce sunteţi voi înşivă“

 „Dovediţi mereu ceea ce sunteţi voi înşivă“

„Verificaţi mereu dacă sunteţi în credinţă, dovediţi mereu ceea ce sunteţi voi înşivă.“ — 2 CORINTENI 13:5.

1, 2. a) Ce efect pot avea îndoielile? b) Ce situaţie apărută în Corint în secolul I se pare că i-a determinat pe unii să nu mai fie siguri ce cale trebuiau să urmeze?

UN OM merge pe un drum de ţară şi ajunge la o răspântie. Fiindcă nu e sigur în ce direcţie trebuie s-o ia îi întreabă pe trecători, dar primeşte răspunsuri contradictorii. Complet dezorientat nu-şi mai poate continua călătoria. Şi noi ne-am putea afla într-o situaţie asemănătoare dacă avem îndoieli cu privire la învăţăturile biblice pe care ni le-am însuşit. Îndoielile ne pot împiedica să luăm decizii, deoarece nu mai suntem siguri ce cale trebuie să urmăm.

2 În secolul I, a apărut o situaţie care se pare că a avut acest efect asupra unor membri ai congregaţiei creştine din Corint (Grecia). „Superapostolii“ contestau autoritatea apostolului Pavel, spunând: „Scrisorile lui sunt cu greutate şi pline de forţă, dar prezenţa lui în persoană este slabă şi exprimarea lui vrednică de dispreţuit“ (2 Corinteni 10:7–12; 11:5, 6). Se pare că acest punct de vedere i-a făcut pe unii membri ai congregaţiei din Corint să nu mai fie siguri ce cale trebuiau să urmeze.

3, 4. De ce ar trebui să ne intereseze sfaturile date de Pavel corintenilor?

3 Pavel a înfiinţat congregaţia din Corint în anul 50 e.n. când a vizitat acest oraş. El a stat în Corint „un an şi şase luni, predând cuvântul lui Dumnezeu“. Ca urmare, „mulţi dintre corintenii care auzeau au început să creadă şi au fost botezaţi“ (Faptele 18:5–11). Pavel dorea foarte mult ca fraţii săi din Corint să aibă o bună spiritualitate. În plus, corintenii îi scriseseră lui Pavel cerându-i sfaturi în legătură cu unele probleme (1 Corinteni 7:1). Prin urmare, el le-a dat sfaturile de care aveau nevoie.

4 Pavel le-a scris: „Verificaţi mereu dacă sunteţi în credinţă, dovediţi mereu ceea ce sunteţi voi înşivă“ (2 Corinteni 13:5). Aplicând acest sfat, fraţii din Corint aveau să evite îndoielile privind calea pe care trebuiau să o urmeze. Sfatul dat de Pavel e la fel de util şi pentru noi azi. Dar cum îl putem aplica? Cum putem să verificăm dacă suntem în credinţă? Şi ce înseamnă să dovedim ceea ce suntem?

„Verificaţi mereu dacă sunteţi în credinţă“

5, 6. Care este etalonul pe baza căruia putem verifica dacă suntem în credinţă, şi de ce este acesta etalonul ideal?

5 O verificare presupune existenţa unui subiect sau a unui obiect de verificat şi a unui etalon, sau normă, pe baza căruia se efectuează verificarea. În cazul de faţă, obiectul verificării nu este credinţa, adică ansamblul de învăţături pe care ni le-am însuşit, ci propria persoană. În acest scop avem un etalon perfect. Într-o cântare compusă de psalmistul David se spune: „Legea DOMNULUI este desăvârşită şi înviorează sufletul. Mărturia DOMNULUI este trainică şi dă înţelepciune celui neştiutor. Orânduirile DOMNULUI sunt drepte şi înveselesc inima. Porunca DOMNULUI este curată şi luminează ochii“ (Psalmul  19:7, 8). În Biblie se găsesc legile perfecte şi orânduirile drepte ale lui Iehova, precum şi mărturiile sale demne de încredere şi poruncile sale curate. Mesajul biblic este deci etalonul ideal pentru această verificare.

6 Referitor la mesajul inspirat de Dumnezeu, apostolul Pavel a scris: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi exercită putere şi este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până acolo încât separă sufletul de spirit şi încheieturile de măduva lor, şi este capabil să discearnă gândurile şi intenţiile inimii“ (Evrei 4:12). Da, cuvântul lui Dumnezeu ne poate verifica inima, adică ceea ce suntem cu adevărat în interior. Ce putem face pentru ca acest mesaj puternic şi pătrunzător să-şi facă simţită puterea şi în viaţa noastră? Psalmistul a arătat clar cum ne putem folosi de cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne verifica inima. El a cântat: „Ferice de omul care . . . îşi găseşte plăcerea în Legea DOMNULUI şi zi şi noapte cugetă la [citeşte în şoaptă din, NW] Legea Lui“ (Psalmul 1:1, 2). „Legea“ lui Iehova se găseşte în Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia. Trebuie, aşadar, să ne facă plăcere să citim Cuvântul lui Iehova. Da, trebuie să ne facem timp să citim din el în şoaptă, sau să cugetăm asupra lui. Când facem acest lucru, este necesar să ne verificăm în lumina a ceea ce citim.

7. Care este cea mai bună modalitate de a verifica dacă suntem în credinţă?

7 Care este deci cea mai bună modalitate de a verifica dacă suntem în credinţă? Să citim şi să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu şi să examinăm în ce măsură faptele noastre sunt în armonie cu lucrurile învăţate. Putem fi bucuroşi că avem multe ajutoare pentru a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu.

8. Cum ne pot ajuta publicaţiile ‘sclavului fidel şi prevăzător’ să verificăm dacă suntem în credinţă?

8 Iehova ne învaţă prin publicaţiile furnizate de „sclavul fidel şi prevăzător“, care explică Scripturile (Matei 24:45). Să ne gândim, de pildă, la chenarul intitulat „Întrebări la care să meditezi“, de la sfârşitul majorităţii capitolelor din cartea Să ne apropiem de Iehova *. Nu-i aşa că această parte a cărţii ne oferă excelente ocazii de a ne analiza? Numeroase subiecte tratate în revistele noastre, Turnul de veghe şi Treziţi-vă!, ne ajută şi ele să verificăm dacă suntem în credinţă. Iată ce a spus o soră creştină despre articolele apărute în numerele mai recente ale Turnului de veghe, care au analizat cartea biblică Proverbele: „Pentru mine, aceste articole sunt foarte practice. Ele mă ajută să-mi dau seama dacă atitudinea, vorbirea şi conduita mea sunt într-adevăr în armonie cu normele drepte ale lui Iehova“.

9, 10. Ce măsuri luate de Iehova ne ajută să verificăm mereu dacă suntem în credinţă?

9 Primim, de asemenea, multe îndrumări şi încurajări la întrunirile congregaţiei şi la congrese. Acestea sunt unele dintre măsurile spirituale luate de Dumnezeu în folosul celor despre care Isaia a profeţit următoarele: „Se va întâmpla în zilele din urmă, că muntele casei DOMNULUI va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor şi toate popoarele se vor îngrămădi spre el. Şi multe popoare se vor duce şi vor zice: «Veniţi, să ne suim la muntele DOMNULUI, . . . ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui»“ (Isaia 2:2, 3). Este într-adevăr o binecuvântare să fim instruiţi cu privire la căile lui Iehova.

10 Să nu uităm şi sfaturile pe care le primim de la cei calificaţi spiritualiceşte, printre care bătrânii creştini. Adresându-li-se acestora, Biblia spune: „Fraţilor, chiar dacă un om face un pas greşit înainte să-şi dea seama de aceasta, voi, care sunteţi calificaţi spiritualiceşte, căutaţi să-l redresaţi pe un astfel de om în spiritul blândeţii, menţinându-ţi privirea asupra  ta însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu“ (Galateni 6:1). Cât de recunoscători putem fi pentru această măsură care are în vedere redresarea noastră!

11. Cum ne putem verifica dacă suntem în credinţă?

11 Publicaţiile noastre, întrunirile creştine şi bărbaţii numiţi sunt daruri minunate de la Iehova. Însă pentru a verifica dacă suntem în credinţă trebuie să ne examinăm personal. Aşadar, când citim publicaţiile creştine sau când ascultăm unele îndemnuri biblice, trebuie să ne întrebăm: Mă regăsesc în această descriere? Fac eu aşa? Respect eu ansamblul învăţăturilor creştine? Atitudinea noastră faţă de informaţiile primite prin aceste mijloace ne influenţează şi ea starea spirituală. „Omul fizic nu primeşte lucrurile spiritului lui Dumnezeu, căci ele sunt o nebunie pentru el“, spune Biblia. „Totuşi, omul spiritual examinează în realitate toate lucrurile“ (1 Corinteni 2:14, 15). Nu ar trebui deci să păstrăm un punct de vedere pozitiv, spiritual, cu privire la ceea ce citim în cărţile, revistele şi celelalte publicaţii ale noastre, precum şi cu privire la informaţiile prezentate la întruniri şi la sfaturile date de bătrâni?

„Dovediţi mereu ceea ce sunteţi voi înşivă“

12. Ce înseamnă a dovedi ceea ce suntem?

12 A dovedi ceea ce suntem înseamnă a ne evalua propria persoană. Da, poate că suntem în adevăr, dar care este nivelul spiritualităţii noastre? A dovedi ceea ce suntem înseamnă şi a demonstra că suntem maturi şi că apreciem cu adevărat lucrurile spirituale.

13. Potrivit cu Evrei 5:14, cum putem dovedi că suntem creştini maturi?

13 Ce dovezi de maturitate creştină putem căuta când ne analizăm? Apostolul Pavel a scris: „Hrana solidă este pentru oamenii maturi, pentru cei care, prin folosire, şi-au exersat facultăţile de percepţie ca să deosebească atât binele, cât şi răul“ (Evrei 5:14). Noi dăm dovadă de maturitate dacă ne exersăm facultăţile de percepţie. Aşa cum un sportiv trebuie să se antreneze folosindu-şi în permanenţă anumiţi muşchi ai corpului pentru a obţine performanţele dorite, şi noi trebuie să ne exersăm facultăţile de percepţie folosindu-le ca să aplicăm principiile biblice.

14, 15. De ce trebuie să depunem eforturi susţinute ca să studiem lucrurile mai profunde din Cuvântul lui Dumnezeu?

14 Dar pentru a ne exersa facultăţile de percepţie trebuie mai întâi să acumulăm cunoştinţă. Studiul personal sârguincios este esenţial în acest scop. Când studiem cu regularitate, îndeosebi lucrurile mai profunde din Cuvântul lui Dumnezeu, facultăţile noastre de percepţie se dezvoltă. De-a lungul timpului, în revista Turnul de veghe au fost dezbătute multe subiecte care necesită mai multă meditare. Cum privim articolele care analizează lucruri mai profunde? Avem tendinţa să sărim peste ele pentru simplul motiv că tratează „unele lucruri greu de înţeles“ (2 Petru 3:16)? Din contră, ar trebui să depunem şi mai multe eforturi pentru a le pătrunde sensul. — Efeseni 3:18.

 15 Dar ce putem face dacă ne este greu să studiem? E esenţial să depunem eforturi pentru a prinde gustul studiului * (1 Petru 2:2). Pentru a progresa spre maturitate e necesar să asimilăm hrană solidă, adevărurile mai profunde din Cuvântul lui Dumnezeu. Altminteri, facultăţile noastre de percepţie nu se vor dezvolta. Însă a dovedi că suntem creştini maturi nu înseamnă doar a ne dezvolta facultăţile de percepţie. În viaţa de zi cu zi trebuie să aplicăm cunoştinţele obţinute prin studiul personal sârguincios.

16, 17. Cum ne-a îndemnat discipolul Iacov să devenim „împlinitori ai cuvântului“?

16 Noi dovedim ceea ce suntem şi când arătăm că apreciem adevărul, adică prin lucrările noastre de credinţă. Folosind o ilustrare foarte sugestivă pentru a descrie acest aspect al autoevaluării, discipolul Iacov a spus: „Deveniţi împlinitori ai cuvântului, şi nu doar ascultători, amăgindu-vă singuri cu raţionamente false. Căci, dacă cineva este un ascultător al cuvântului, şi nu un împlinitor, acesta seamănă cu un om care îşi priveşte faţa naturală în oglindă. Fiindcă el se priveşte şi apoi pleacă şi uită imediat ce fel de om este. Dar cel care îşi adânceşte privirea în legea perfectă care aparţine libertăţii şi persistă în ea, acest om, deoarece a devenit nu un ascultător uituc, ci un înfăptuitor al lucrării, va fi fericit înfăptuind-o“. — Iacov 1:22–25.

17 Cu alte cuvinte, Iacov a spus: „Uitaţi-vă bine în oglinda cuvântului lui Dumnezeu şi examinaţi-vă. Continuaţi să vă analizaţi în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, nu uitaţi imediat ce aţi văzut. Faceţi corectările de rigoare“. Uneori ar putea fi dificil să aplicăm acest sfat.

18. De ce este uneori dificil să aplicăm sfatul lui Iacov?

18 Să ne gândim, de pildă, la cerinţa de a participa la lucrarea de predicare a Regatului. Pavel a scris: „Cu inima se exercită credinţă pentru dreptate, dar cu gura se face o declaraţie publică pentru salvare“ (Romani 10:10). Ca să facem o declaraţie publică pentru salvare sunt necesare din partea noastră unele schimbări. Celor mai mulţi dintre noi nu le este uşor să participe la predicare. Pentru a fi zeloşi în această lucrare şi pentru a-i acorda locul cuvenit în viaţa noastră sunt necesare şi mai multe schimbări şi sacrificii (Matei 6:33). Dar odată ce am devenit împlinitori ai lucrării încredinţate de Dumnezeu suntem fericiţi deoarece aceasta îi aduce laude lui Iehova. Suntem noi proclamatori zeloşi ai Regatului?

19. Ce trebuie să includă lucrările noastre de credinţă?

19 Cât de cuprinzătoare trebuie să fie lucrările noastre de credinţă? Pavel a spus: „Lucrurile pe care le-aţi învăţat şi, de asemenea, le-aţi acceptat şi le-aţi auzit şi le-aţi văzut în legătură cu mine, pe acestea să le practicaţi;  şi Dumnezeul păcii va fi cu voi“ (Filipeni 4:9). Noi dovedim ceea ce suntem dacă practicăm ceea ce am învăţat, am auzit şi am văzut, cu alte cuvinte tot ceea ce presupune dedicarea creştină şi calitatea noastră de discipoli. „Iată drumul, mergeţi pe el“, ne porunceşte Iehova prin intermediul profetului Isaia. — Isaia 30:21.

20. Ce fel de oameni sunt o mare binecuvântare pentru congregaţii?

20 Bărbaţii şi femeile care studiază cu sârguinţă Cuvântul lui Dumnezeu, predică cu zel vestea bună, îşi păstrează neştirbită integritatea şi susţin cu loialitate Regatul sunt o mare binecuvântare pentru congregaţie. Ei contribuie la stabilitatea congregaţiilor din care fac parte şi sunt de mare ajutor, mai ales deoarece există multe persoane noi în adevăr. Când aplicăm sfatul lui Pavel ‘verificând mereu dacă suntem în credinţă, dovedind mereu ceea ce suntem noi înşine’, avem o influenţă bună asupra altora.

Să găsim plăcere în a înfăptui voinţa lui Dumnezeu

21, 22. Cum putem găsi plăcere în înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu?

21 „Desfătarea mea este să fac plăcerea [voinţa, NW] Ta, Dumnezeul meu“, a cântat regele David al Israelului antic. El a adăugat: „Şi legea Ta este înăuntrul inimii mele“ (Psalmul 40:8). Pentru David era o plăcere să înfăptuiască voinţa lui Dumnezeu. De ce? Deoarece legea lui Iehova era în inima lui. David nu avea îndoieli cu privire la calea pe care trebuia să meargă.

22 Dacă legea lui Dumnezeu este ‘înăuntrul inimii noastre’, nici noi nu avem îndoieli cu privire la calea pe care trebuie să mergem. Ne face plăcere să înfăptuim voinţa lui Dumnezeu. Aşadar, ‘să ne străduim din răsputeri’ continuând să-i slujim lui Iehova din inimă! — Luca 13:24.

[Note de subsol]

^ par. 8 Publicată de Martorii lui Iehova.

^ par. 15 Pentru sugestii utile privind studiul personal, vezi paginile 27–32 ale manualului Să tragem foloase din cursurile Şcolii de Minister Teocratic, publicat de Martorii lui Iehova.

Vă amintiţi?

• Cum putem verifica dacă suntem în credinţă?

• Ce înseamnă a dovedi ceea ce suntem noi înşine?

• Cum putem dovedi că suntem creştini maturi?

• Cum ne ajută lucrările noastre de credinţă să evaluăm ceea ce suntem?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 23]

Ştii care este cea mai bună modalitate de a verifica dacă eşti în credinţă?

[Legenda fotografiei de la pagina 24]

Noi dovedim că suntem creştini maturi dacă ne exersăm facultăţile de percepţie

[Legenda fotografiilor de la pagina 25]

Dovedim ceea ce suntem străduindu-ne să fim ‘nu ascultători uituci, ci împlinitori ai cuvântului’