Salt la conţinut

Salt la cuprins

Celibatari bucuroşi în serviciul lui Iehova

Celibatari bucuroşi în serviciul lui Iehova

 „Ajutorul meu vine de la Iehova“

Celibatari bucuroşi în serviciul lui Iehova

„MULŢI dintre noi suntem foarte fericiţi, deşi nu avem un partener de căsătorie“, a spus o Martoră din Spania. Ce anume îi aduce ei satisfacţii? „Ne bucurăm mult că suntem scutiţi de nenumărate îngrijorări, şi astfel îl putem sluji mai deplin pe Dumnezeul nostru, Iehova.“

Aceste sentimente sunt în armonie cu ceea ce spune Biblia despre celibat. Când a vorbit despre anumite chestiuni legate de căsătorie, apostolul Pavel a dat următorul sfat inspirat: „Le spun acum celor necăsătoriţi şi văduvelor: este bine pentru ei să rămână aşa cum sunt eu“. Pavel nu era căsătorit. De ce recomanda el celibatul? Pavel a subliniat că o persoană căsătorită este ‘împărţită’, în timp ce omul necăsătorit „se îngrijorează pentru lucrurile Domnului“ (1 Corinteni 7:8, 32–34). Faptul de a-i sluji lui Iehova este principalul factor care contribuie la fericirea şi bucuria unei persoane necăsătorite.

Celibat cu un scop nobil

Cuvintele lui Pavel i-ar putea nedumeri pe cei care trăiesc în ţări unde, prin tradiţie, se pune accent pe căsătorie şi pe întemeierea unei familii. Însă Isus Cristos — un om necăsătorit, cu o viaţă fericită şi plină de satisfacţii — a menţionat care este scopul nobil al celibatului în cazul creştinilor. El a spus: „Sunt eunuci care s-au făcut ei înşişi eunuci de dragul regatului cerurilor. Cel care poate să accepte lucrul acesta să-l accepte“. — Matei 19:12.

În armonie cu aceste cuvinte, mulţi au constatat că celibatul le permite să-i slujească lui Dumnezeu fără distragerile specifice vieţii unui om căsătorit (1 Corinteni 7:35). Mii de astfel de creştini îi slujesc cu bucurie lui Iehova şi găsesc satisfacţie în a-i ajuta din plin pe alţii. *

Mulţi creştini celibatari ştiu că nu toţi cei căsătoriţi sunt fericiţi şi că nu toate persoanele necăsătorite au parte neapărat de o viaţă nefericită. Cu toţi au în viaţă şi bucurii şi necazuri. De fapt, Biblia remarcă în mod realist că viaţa de familie aduce cu sine ‘necazuri în carne’. — 1 Corinteni 7:28.

Celibat impus de împrejurări

Mulţi sunt celibatari din motive independente de voinţa lor. Ei tânjesc după afecţiunea, compania şi atmosfera caldă pe care o pot găsi în căsnicie. Alţii însă, din motive financiare sau de altă natură, nu se pot gândi încă la căsătorie. Sunt şi creştini, cum e cazul multor surori spirituale dragi, care au rămas celibatari deoarece sunt hotărâţi să asculte de sfatul biblic de a se căsători „numai în Domnul“ (1 Corinteni 7:39). Fiindu-i loiali lui Iehova, ei îşi caută un partener conjugal numai printre închinătorii săi dedicaţi şi botezaţi.

Există momente când unii dintre ei suferă de singurătate. Iată ce spune o soră celibatară,  după ce recunoaşte că se simte uneori singură: „Cunoaştem bine legea lui Iehova şi nu vrem sub nici o formă să-l supărăm. Dorim compania unui partener conjugal, dar ori de câte ori oamenii din lume încearcă să ne găsească «perechea», noi rămânem ferm pe poziţie. Nu vrem nici măcar să stăm în compania celor necredincioşi“. Aceşti creştini merită laude pentru că se străduiesc să aplice sfaturile biblice şi să respecte norme morale înalte ca să-i placă lui Iehova, în pofida durerilor sufleteşti de care au uneori parte.

Iehova ne oferă din plin ajutor

Iehova este loial cu cei care îşi dovedesc loialitatea faţă de el refuzând, de pildă, să se căsătorească cu persoane care nu îl slujesc. Având în vedere încercările prin care a trecut, regele David a spus cu toată convingerea despre Iehova: „Cu cel loial te vei purta loial“ (Psalmul 18:25NW). Iar celor care ascultă de el cu fidelitate, Dumnezeu le promite: „Nicidecum nu te voi lăsa şi nicidecum nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5). Imitându-l pe Iehova, vom fi generoşi în a-i lăuda pe creştinii celibatari de toate vârstele care respectă în mod fidel Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, ne putem ruga lui Iehova să le dea putere pentru a face faţă încercărilor. — Judecătorii 11:30–40.

Mulţi creştini necăsătoriţi constată că, luând parte cât mai mult la lucrarea de instruire biblică, viaţa lor este plină de sens. De exemplu, Patricia, o femeie necăsătorită, care are aproximativ 35 de ani şi este pionieră (evanghelizatoare cu timp integral), ne spune următoarele: „Deşi poate fi greu să nu ai un partener, celibatul mi-a oferit ocazia să devin pionieră regulară. Programul meu este mai flexibil, ceea ce îmi permite să dedic mai mult timp studiului personal. De asemenea, am învăţat să am mai multă încredere în Iehova, îndeosebi în momentele dificile“.

Biblia sprijină acest punct de vedere, deoarece ea promite: „Încredinţează-ţi DOMNULUI calea, încrede-te în El şi El va lucra!“ (Psalmul 37:5). Într-adevăr, toţi închinătorii fideli ai lui Iehova — căsătoriţi sau necăsătoriţi — pot găsi mângâiere şi pot primi forţă din următoarele cuvinte inspirate de Dumnezeu: „Ajutorul meu vine de la Iehova“. — Psalmul 121:2NW.

[Notă de subsol]

^ par. 7 Vezi Calendarul pe 2005 al Martorilor lui Iehova, iulie/august.

[Text generic pe pagina 9]

„Bărbatul necăsătorit se îngrijorează pentru lucrurile Domnului, cum să câştige aprobarea Domnului.“ — 1 CORINTENI 7:32.

[Chenarul de la pagina 8]

CELIBATUL — O PERIOADĂ PLINĂ DE SATISFACŢII

Isus, care nu a fost căsătorit, a spus: „Hrana mea este să fac voinţa celui care m-a trimis şi să sfârşesc lucrarea sa“. — Ioan 4:34.

Cele patru fiice ale lui Filip, şi ele necăsătorite, erau ocupate din plin cu ‘profeţirea’. — Faptele 21:8, 9.

Surorile creştine celibatare care declară mesajul despre Regat fac parte din ‘marea oştire de femei aducătoare de veşti bune’. — Psalmul 68:11.