Salt la conţinut

Salt la cuprins

Întrebări de la cititori

Întrebări de la cititori

 Întrebări de la cititori

De ce David şi Bat-Şeba nu au fost omorâţi pentru adulter, dar fiul lor nou-născut a murit?

Legea mozaică stipula: „Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi: şi bărbatul care s-a culcat cu femeia, şi femeia. Să cureţi astfel răul din mijlocul lui Israel“ (Deuteronomul 22:22). Dacă Iehova Dumnezeu ar fi permis ca păcatul lui David şi al Bat-Şebei să fie judecat conform Legii de judecători umani, amândoi ar fi fost omorâţi. Întrucât nu puteau citi inima, judecătorii umani trebuiau să hotărască pe baza faptelor răufăcătorilor. Adulterul se pedepsea cu moartea, iar judecătorii israeliţi nu erau autorizaţi să ierte acest păcat.

Însă adevăratul Dumnezeu poate să citească inima oamenilor şi să ierte păcatele dacă vede că există un motiv întemeiat pentru a face acest lucru. Întrucât era vorba de David, cu care încheiase legământul pentru Regat, Iehova a decis să facă o excepţie şi să se ocupe el însuşi de caz (2 Samuel 7:12–16). „Cel care judecă tot pământul“ are dreptul să ia o asemenea decizie. — Geneza 18:25.

Ce a văzut Iehova când a examinat inima lui David? Aşa cum arată şi subtitlul său, Psalmul 51 dezvăluie sentimentele lui David „când a venit la el prorocul Natan, după ce David intrase la Bat-Şeba“. În Psalmul 51:1–4 citim: „Ai milă de mine, Dumnezeule, după bunătatea Ta! După bogăţia îndurărilor Tale, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta“. Iehova trebuie să fi considerat remuşcările puternice din inima lui David o dovadă de căinţă sinceră şi un motiv întemeiat pentru a arăta îndurare faţă de cei doi păcătoşi. În plus, David însuşi a fost un om îndurător, iar Iehova le arată îndurare celor îndurători (1 Samuel 24:4–7; Matei 5:7; Iacov 2:13). De aceea, când David şi-a recunoscut păcatul, Natan i-a spus: „DOMNUL a înlăturat păcatul tău, nu vei muri“. — 2 Samuel 12:13.

Însă David şi Bat-Şeba nu aveau să fie scutiţi de toate consecinţele păcatului lor. Astfel, Natan i-a spus lui David: „Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii DOMNULUI să-L hulească prin fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri negreşit“. Chiar dacă David a postit şi a plâns şapte zile, copilul s-a îmbolnăvit şi a murit. — 2 Samuel 12:14–18.

Unora le este greu să înţeleagă de ce a trebuit să moară copilul, întrucât în Deuteronomul 24:16 se spune: „Să nu omori pe copii pentru părinţi“. Dar să nu uităm că, dacă păcatul celor doi ar fi fost judecat de judecători umani, atât părinţii, cât şi copilul nenăscut şi-ar fi pierdut viaţa. Moartea fiului său trebuie să-l fi ajutat pe David să conştientizeze cât de mult l-a supărat pe Iehova păcătuind cu Bat-Şeba. Putem fi siguri că Iehova a judecat cu dreptate situaţia, deoarece „căile lui Dumnezeu sunt perfecte“. — 2 Samuel 22:31.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 31]

David a dat dovadă de căinţă sinceră