Salt la conţinut

Salt la cuprins

Bătrâneţea — Când este ea ‘o cunună de frumuseţe’?

Bătrâneţea — Când este ea ‘o cunună de frumuseţe’?

 „Ajutorul meu vine de la Iehova“

Bătrâneţea — Când este ea ‘o cunună de frumuseţe’?

„CEL mai bun mod de viaţă“, a spus Muriel, care are acum 101 ani. „Un adevărat privilegiu!“, a afirmat Theodoros, în vârstă de 70 de ani. „N-aş fi putut să-mi folosesc mai bine viaţa“, a spus Maria la vârsta de 73 de ani. Toţi aceştia i-au slujit lui Iehova Dumnezeu de-a lungul vieţii.

Ei sunt doar câţiva dintre numeroşii închinători vârstnici ai lui Iehova din întreaga lume care sunt activi în serviciul său. În pofida vârstei înaintate, a problemelor de sănătate şi a altor situaţii potrivnice, ei continuă să-i slujească lui Dumnezeu din tot sufletul. Pentru membrii congregaţiei creştine, aceşti fraţi vârstnici fideli sunt un exemplu de devoţiune sfântă demn de toată stima. Iehova preţuieşte nespus de mult serviciul lor, în ciuda limitelor pe care le au din cauza anumitor împrejurări. *2 Corinteni 8:12.

Un pasaj din cartea Psalmilor descrie într-un limbaj sugestiv cât de valoroasă poate fi viaţa acestor oameni în vârstă fideli. Ei sunt asemănaţi cu pomii bătrâni, dar falnici, ce dau în continuare rod. Iată ce a cântat psalmistul despre închinătorii vârstnici loiali: „Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi“. — Psalmul 92:14.

Unii oameni se tem că vor fi ignoraţi şi părăsiţi când vor îmbătrâni şi le vor slăbi puterile. David l-a implorat pe Dumnezeu: „Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!“ (Psalmul 71:9). Dacă vom manifesta dreptate aşa cum ne învaţă Dumnezeu, nu ne vom veşteji, ci vom fi înfloritori, chiar şi la bătrâneţe. „Cel drept înverzeşte ca palmierul“, a cântat psalmistul. — Psalmul 92:12.

De regulă, cei care i-au slujit toată viaţa cu fidelitate lui Dumnezeu continuă să dea mult rod şi la bătrâneţe. De fapt, multe lucruri pe care le-au făcut în viaţă pentru ei înşişi sau în folosul altora au dat rezultate bune, aşa cum seminţele încolţesc, se dezvoltă şi dau roade excelente (Galateni 6:7–10; Coloseni 1:10). Desigur, oamenii care şi-au irosit viaţa ignorând căile lui Dumnezeu şi urmărind interese egoiste, la bătrâneţe nu vor avea realizări cu adevărat valoroase.

Cartea Proverbele subliniază şi ea că dreptatea îi împodobeşte pe cei în vârstă. Aici se spune: „Perii albi sunt o cunună de slavă [frumuseţe, NW] dacă se găsesc pe calea dreptăţii“ (Proverbele 16:31). Da, dreptatea este o dovadă a frumuseţii lăuntrice. În plus, oamenii care au umblat o viaţă întreagă pe calea dreptăţii sunt demni de toată cinstea (Leviticul 19:32). Totodată, părul cărunt este vrednic de onoare când este o mărturie a înţelepciunii şi a virtuţii. — Iov 12:12.

Pentru Iehova este deosebit de plăcută viaţa celui ce-l slujeşte în integritate. Scripturile spun: „Până la bătrâneţea voastră Eu [Iehova] voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. Eu sunt Cel care am creat şi Eu voi purta, voi sprijini şi voi mântui“ (Isaia 46:4). Ce mângâiere este să ştim că iubitorul nostru Tată ceresc  ne promite că îi va susţine pe slujitorii săi loiali ajunşi la bătrâneţe! — Psalmul 48:14.

Dacă pentru Iehova viaţa unui slujitor fidel este frumoasă, nu merită ea cu atât mai mult respectul celorlalţi? Noi îi preţuim pe colaboratorii noştri vârstnici, reflectând astfel punctul de vedere al lui Dumnezeu (1 Timotei 5:1, 2). Să căutăm deci modalităţi practice de a le arăta iubire creştină, fiind atenţi la necesităţile lor.

Să păşim pe cărarea dreptăţii chiar şi la bătrâneţe

„Pe cărarea dreptăţii este viaţă“, ne asigură Solomon (Proverbele 12:28). Vârsta înaintată nu împiedică pe nimeni să îmbrăţişeze această cale. În Republica Moldova, de pildă, un bărbat în vârstă de 99 de ani şi-a dedicat tinereţea promovării idealurilor comuniste. Se mândrea că a stat de vorbă cu lideri comunişti renumiţi, precum V. I. Lenin. Însă, în urma declinului şi a căderii comunismului, acest om a simţit că nu mai avea nici un scop în viaţă. Când Martorii lui Iehova i-au explicat că Regatul lui Dumnezeu este singura soluţie reală la problemele omenirii, el a îmbrăţişat adevărul biblic, devenind un cercetător sârguincios al Scripturilor. Din nefericire, a încetat din viaţă înainte de a deveni slujitor botezat al lui Iehova.

Când a aflat care sunt cerinţele morale ale lui Dumnezeu, o femeie în vârstă de 81 de ani din Ungaria şi-a dat seama că trebuia să se căsătorească cu bărbatul cu care trăia de câţiva ani. Ea şi-a luat inima-n dinţi şi i-a explicat partenerului ei ce spune Biblia despre această situaţie. Spre marea ei surprindere şi bucurie, el a fost de acord să se căsătorească cu ea. După legalizarea căsătoriei, ea a făcut progrese spirituale rapide. La opt luni după ce a început studiul Bibliei, a devenit vestitoare nebotezată, iar în scurt timp şi-a simbolizat dedicarea la Iehova prin botez. Într-adevăr, dreptatea poate fi o cunună de frumuseţe pentru cei în vârstă!

Da, creştinii vârstnici fideli pot fi siguri că lui Dumnezeu îi pasă de ei. Iehova nu-i va părăsi pe cei care-i rămân loiali. Dimpotrivă, el promite că-i va îndruma şi-i va susţine chiar şi la bătrâneţe. Ei pot spune la fel ca psalmistul: „Ajutorul meu vine de la Iehova“. — Psalmul 121:2NW.

[Notă de subsol]

^ par. 4 Vezi Calendarul pe 2005 al Martorilor lui Iehova, ianuarie/februarie.

[Text generic pe pagina 9]

„Perii albi sunt o cunună de slavă [frumuseţe, NW] dacă se găsesc pe calea dreptăţii.“ — PROVERBELE 16:31.

[Chenarul de la pagina 8]

LUI IEHOVA ÎI PASĂ DE SLUJITORII SĂI VÂRSTNICI

„Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân.“ — Leviticul 19:32.

„Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini.“ — Isaia 46:4.